Veronica Salinas OG

Page 1OG_2_oppl.indd 1

04.02.16 13.23


OG_2_oppl.indd 2

04.02.16 13.23


Veronica Salinas

OG

OG_2_oppl.indd 3

04.02.16 13.23


© CAPPELEN DAMM AS 2016 ISBN 978-82-02-48982-3 1. utgave, 2. opplag 2016 Omslagsdesign: Axel Rios / www.axelrios.com Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2016 Satt i 12/16,8 pkt. Adobe Garamond og trykt på Munken Print Cream 80 g/1,6. Utgitt med støtte fra Leser søker bok

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

OG_2_oppl.indd 4

04.02.16 13.23


Norge

J e g e r f r a A r g e n t i n a. J e g s n a k k e r s p a n s k. J e g b o r i F r e d r i k s t a d n å.

5

OG_2_oppl.indd 5

04.02.16 13.23


Norge

– Tenk på hvordan dere lærte morsmålet, sier læreren. Vi hermer etter lydene rundt oss. – Fokuser på uttalen først, sier hun. Jeg gjentar alle lydene jeg hører. Jeg gjentar ordene inni meg. Om igjen og om igjen.

6

OG_2_oppl.indd 6

04.02.16 13.23


Norge

H a r d u d e t b r a?

7

OG_2_oppl.indd 7

04.02.16 13.23


Norge

J e g h a r e n m o r o g e n f a r. J e g h a r e n s ø s t e r.

8

OG_2_oppl.indd 8

04.02.16 13.23


Norge

J e g f l y t t e t t i l N o r g e. J e g j o b b e r s o m a u p a i r.

9

OG_2_oppl.indd 9

04.02.16 13.23


Norge

Jeg går på norskkurs. Det er mange andre som meg her. Fra Polen, Japan, Tyrkia og Pakistan. Jeg ser på dem, tenker n å m å j e g s i n o e, men så sier jeg ingenting. Alle tankene stopper, og alt er stille inni meg. N å m å d u p r ø v e å s i n o e, sier jeg til meg selv. Så spør jeg hun som heter Monika: – H a r d u d e t b r a?

10

OG_2_oppl.indd 10

04.02.16 13.23


Norge

– I n g e n t i n g e r l e t t, sier Monika.

11

OG_2_oppl.indd 11

04.02.16 13.23


Norge

Lyden til ordet «og» er lett. Jeg kan si «og» uten problemer, men hva kan jeg bruke «og» til?

12

OG_2_oppl.indd 12

04.02.16 13.23


Norge

OG på spansk «y». En konjunksjon laget med to bokstaver. Jeg må si «o» og «g» etterpå. OG Det er ikke så mye jeg kan si med «OG».

13

OG_2_oppl.indd 13

04.02.16 13.23


Norge

og og og jeg teller de samme trappene og jeg teller de andre og sier at jeg er en fremmed og det er de andre også og jeg lærer nye ord og jeg vil lære de ordene som jeg har mest bruk for og og og

14

OG_2_oppl.indd 14

04.02.16 13.23


Norge

Jeg gjentar «og», og så gjentar jeg om og om igjen andre umulige lyder. Æ Hvor stor skal munnen være for å lage lyden «æ»? Jeg åpner munnen uten å skrike: Æ! ÆÆ … – Jeg klarer ikke, sier en del av meg. – Du må, sier en annen del av meg. – Gi meg tid, sier en tredje del av meg. – Det kan hende jeg kan, sier en større del av meg.

15

OG_2_oppl.indd 15

04.02.16 13.23


Norge

– Å leve, sier læreren. – Å leve, gjentar jeg. – Jeg, du, hun, han, de, vi lever, sier læreren. – Jeg, du, hun, han, de, vi lever, gjentar jeg. Å lære et annet språk, er det å lære å leve på nytt? Det er ikke som om jeg lever nå. Jeg bare venter og venter.

16

OG_2_oppl.indd 16

04.02.16 13.23