Page 1


X3_Tversoververs_layout_Layout 1 14.06.10 17.23 Side 44

© CAPPELEN DAMM AS 2010 ISBN 978-82-02-33310-2 1. utgave, 1. opplag 2010 Illustrasjoner: Finn Graff Omslagsillustrasjon: Finn Graff Omslagsdesign: Junn Paasche-Aasen Sats/design: Junn Paasche-Aasen Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2010 Satt i Aller light 12/18 pkt. og trykt på 150 g G print Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


X3_Tversoververs_layout_Layout 1 14.06.10 17.22 Side 6

Maurslukeren Gang på gang har maursluker Knut klaget over hvordan han ser ut. Han synes han ligner et eneste rør og kjenner at maurene klør og klør. De klør i munnen så vel som magen, og plager ham gjerne hele dagen. Maur smaker dessuten ikke godt. Men valg, det har han aldri fått. Sannheten er at Knut kan sluke treogtyve tuer på en uke. Han føler seg sjofel og hjerterå, når han sluker slike små. Iblant synes Knut det er en skam at det finnes dyr som ham. Han ønsker seg noen dager og uker at det fantes en maurslukersluker.


X3_Tversoververs_layout_Layout 1 14.06.10 17.22 Side 7


X3_Tversoververs_layout_Layout 1 14.06.10 17.22 Side 8

Vesle Fia Vesle Fia føk omkring, like liten som ingenting. Yr av å være i vinden virret hun under linden. Da hun landet i et skar, kriblet alt det Fia var. Så ventet hun på tegnet som kom i form av regnet. En dag skulle det skje. Fia ble et bjerketre. Inne i frøet visste hun det.


X3_Tversoververs_layout_Layout 1 14.06.10 17.22 Side 9

Ulykkelig baker Det bor en baker ved Ullensaker. som aldri smaker p책 sine kaker. Han hiver deigen, for det st책r skrevet at man skal vente til den er hevet.


X3_Tversoververs_layout_Layout 1 14.06.10 17.22 Side 10


X3_Tversoververs_layout_Layout 1 14.06.10 17.22 Side 11

Stjernen Noen stjerner står på en scene. Der er rike, berømte og pene. Men slike liv er sjelden sunne, og mange går tidlig til grunne. Andre stjerner lyser i natten, klart som øynene til katten. Det er soler som uten stopp kaster lys til de brenner opp. Silje ville fra første stund bli en stjerne på havets bunn. Hun mente slike mengder vann for alltid ville hindre brann. Hun tindrer femarmet og lilla med havet som stjernevilla. Og utenfor porten stabber to livvakter av noen krabber.


X3_Tversoververs_layout_Layout 1 14.06.10 17.22 Side 12

Korttenkt Vladimir fra Vladivostok hadde kun sin ene kortstokk. Når stormer ulte, sneen fokket satt han inne støtt, og stokket. Han elsket poker, gris og whist, men var av vesen ganske trist. Årsaken var naturligvis den at han savnet sårt en venn. Bak suppeskålens brune erter drømte han om par i hjerter. Hutrende søkte han sin seng, med hånden full av kløvereng. Ryktene om hans fire damer nådde selvsagt byens imamer. En dag la de sine sure snuter inntil alle hans tretten ruter. De så ham spille mot seg selv og pådra seg diger spillegjeld. Kort sagt, så lot han det gå sport i dette med å komme til kort.


X3_Tversoververs_layout_Layout 1 14.06.10 17.22 Side 13

Tversoververs av Niels Chr. Geelmuyden  

Nils Christian Geelmuyden, ordsmeden som er viden kjent for sine banebrytende portrettintervjuer, har skrevet rimbok. Med svart humor og her...

Tversoververs av Niels Chr. Geelmuyden  

Nils Christian Geelmuyden, ordsmeden som er viden kjent for sine banebrytende portrettintervjuer, har skrevet rimbok. Med svart humor og her...