Tor Åge Bringsværd Petra sparker fotball

Page 1PETRA SPARKER FOTBALL


© CAPPELEN DAMM AS, 2016 ISBN 978-82-02-50616-2 1. utgave, 1. opplag 2016 Illustrasjoner: Anne G. Holt Omslagsdesign: Séan Brewer Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2016 Skrift: Palatino 12/15 og trykt på Arctic Volume 150 g www.cappelendamm.no


KARSTEN OG PETRA-BØKENE

TEKST: TOR ÅGE BRINGSVÆRD • TEGNINGER: ANNE G. HOLT

PETRA SPARKER FOTBALL


Petra synes det er moro å se på når det er fotball på tv. Aller best liker hun det norske damelandslaget. Hun kan navnene på nesten alle som er med.


Esther, kjæresten til morfar, sparket fotball da hun var ung. «Men den gangen var det mange som syntes det var rart at jenter sparket fotball,» sier Esther. «Så vi ble ertet og gjort narr av.» «Jeg synes alle skal få lov til å drive med det de liker,» sier Petra.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.