Terje Dragseth Jeg skriver språket

Page 1


Jeg skriver språketTerje Dragseth

Jeg skriver språket Et dikt


© CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-49023-2 1. utgave, 1. opplag 2015 Omslagsdesign: Ørjan Amundsen Sats: Type-it AS, Trondheim Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2015 Satt i 9,5/15 pkt. Baskerville og trykt på Munken Print Cream 115/1,5 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Jeg skriver språket Homer skrev i en sekstakter skriver Homer speil og myte jeg skriver «ingen er jeg» Odyssevs logrende hund Penelopes utholdenhet hjemkomst skriver jeg atten sanger for en dag skriver James Joyce bevissthetsstrøm skriver jeg skriver kjærlighetsutsagnet: «og ja jeg ja jeg vil ja» skriver mitt ja skriver JA

5


Jeg skriver språket som besvergelse og åndedrett gjennom årstidene skriver høysang for fruktbarheten skriver oppstemt apokalypse nedstemt gitar skriver steinbro over juvet skriver dvergmål hamrende underjordisk metall skriver støv i øynene Jeg skriver Snorre norrønt skriver blind Heimskringla Kongesagaene og drapene på kongene sverd og blod da som nå historien skrives med blod og drap Skriver Edda gamle oldemor Tor svirebror Odin og Hugin og Munins vidsyn skriver Yggdrasil verdensskapelse skriver det omvendte tre 6


Voluspå skriver «har dere sett nok nå» skriver Snorre for ettertidens dønning skriver postkort fra druknede sjømenn sørgesanger for unge enker skriver beretningen om massakren i åkeren og morderens lyriske vers skriver språket i erfaringens kaos og midte skriver jeg språket Jeg skriver Shakespeare skriver: jeg er jeg er ikke skriver den brutte rytmen det 21. århundret skriver jeg jeg skriver Shakespeare skriver sonettenes vers i metrisk disiplin og i mørket bak kulissene Macbeth og maktens dolk skriver Shakespeare for århundrene tankegods lett som blomsterstøv i verdens vinder

7


Med håndens fine motorikk skriver jeg i stearinlysets blafrende skygge skriver jeg språket skriver om det å gå i hundene og det store i det små Jeg skriver Johannes’ åpenbaring i gryningens perlemorlys skriver sju brev til dere «se jeg gjør alle ting nye» skriver jeg Jobs bok på ti tusen favners dyp klagesangene og hvalsangene skriver jeg sorg svimlende avgrunn skriver jeg skriver i sand dårens visdom og enfoldige filosofi klovnens maske og tåre skriver jeg Sufi kjærlighetsmaskinen som danser skriver jeg Guds kjærlighet i alt, skriver jeg

8


Salmenes bok skriver jeg «lukk opp rettferdighetens porter og jeg vil gå inn gjennom dem» Maran Atha skriver jeg åsyn skriver jeg «la løgnens leber bli målløse» skriver jeg de gjemte evangeliene navnet som ikke må nevnes for de dødelige skriver jeg i kode på profetisk vis Jeg skriver språket jeg skriver Georgs bok om landet Enn i oljealderens misere fritt etter Johannes skriver jeg Kongebøkenes paradokser i neon over Storgata i Bø i Telemark skriver jeg: skrivekunstprofessor og poet Eldrid Lunden med skistaven i snø skriver jeg: Mammy, blue, mjukt skriver jeg silkeføre skriver jeg glatt spor skriver jeg kornsnø

9