Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2012 ISBN 978-82-02-34920-2 1. utgave, 1. opplag 2012

Illustrasjoner, omslagsdesign og sats: Line Halsnes Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2012. Satt i 14/22 pkt. Cambria og trykt på 150 g Arctic Volume.

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

humlebok.29.02.indd 4

02.03.12 14.11


humlebok.29.02.indd 5

02.03.12 14.11


humlebok.29.02.indd 6

02.03.12 14.11


«Jeg har funnet et levende hjerte!» roper Emma. «Få se!» sier Jenny.

«Det lå i vannkanten,» sier Emma. «Kjenn så mykt det er.»

humlebok.29.02.indd 7

02.03.12 14.12


«Men det er jo et pelshjerte,» sier Jenny.

Hun kan kjenne at hjertet er varmt, og at det banker i hånden.

«Det likner på et smykke,» sier Emma. «Det henger fast i en tråd.»

«Kom, så følger vi etter,» sier Jenny.

«Kanskje vi finner den som har mistet det?»

humlebok.29.02.indd 8

02.03.12 14.12


humlebok.29.02.indd 9

02.03.12 14.12


«Det må være et dyr som har raknet,» sier Jenny. «Se, det ligger jo strødd utover.»

«Er det farlig å rakne?» spør Emma.

«Bare hvis det ikke kan repareres,» svarer Jenny.

humlebok.29.02.indd 10

02.03.12 14.12


«Jeg vil bære hjertet,» sier Emma.

«Forsiktig,» svarer Jenny, «så det ikke slutter å banke.»

humlebok.29.02.indd 11

02.03.12 14.12


Jenny samler tråden i en liten ball som vokser

for hver meter. Det er ikke lett å få med seg alle delene, for de spreller og lager så rare lyder.

Emma følger etter med hjertet og passer på at tråden ikke ryker.

humlebok.29.02.indd 12

02.03.12 14.12


«Det kan ikke være et smykke,» sier Jenny.

«Det finnes ingen i hele verden som har så lang hals.»

«En sjiraff har jo lang hals?» sier Emma.

«Du er så barnslig,» sier Jenny. «Sjiraffer finnes bare i dyrehagen.»

humlebok.29.02.indd 13

02.03.12 14.12


Stakkarslillehjerte  
Stakkarslillehjerte  

© CAPPELEN DAMM AS 2012 ISBN 978-82-02-34920-2 1. utgave, 1. opplag 2012 Illustrasjoner, omslagsdesign og sats: Line Halsnes Trykk og innbin...