Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2020 ISBN 978-82-02-65941-7

1. utgave, 1. opplag 2020 Omslag og illustrasjoner: Line Halsnes Fagkonsulent: Petter Bøckmann Sats: Line Halsnes Papir: 150 g Munken Print White Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2020

Utgitt med støtte fra NFFO, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. Utgitt med støtte fra Norsk Kulturråd.

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


Innhold 1. Se på elgen!

2. Hva gjør elgen?

3. Hvordan temme elg?

4. Vi besøker en elgfarm 5. Nærkontakt med elg 6. Bli med på elgjakt!

7. Den internasjonale elgenSe på elgen! Elgen er stor, brun og raggete. Men visste du at

den har bjelle under haka og truger på føttene? Bli med og ta en grundig kikk på elgen!


Elgfamilien Har du møtt noen av disse?

Okse En voksen hannelg. Han er den største i familien og den eneste som har gevir. Oksen har kraftig manke, mer skjegg enn kua og mørk pels i rumpa. Ku Elgkua er en voksen hunnelg som har fått kalv. Hun er mindre og spinklere enn oksen og har et langt hode, en tydelig mage og lys pels i rumpa.


Piggokse En ung okse. Geviret er bare en pigg på hver side av hodet. Kalv Den har et kort hode og raggete pels i nakken. Den første sommeren er den rødbrun.

Kvige En hunnelg uten barn. Hun er mindre enn ei ku og har slank mage, lange bein og et kort ansikt.

Elgen trives best i skogen, men av og til dykker den under vann for å spise planter som inneholder nitrogen. Da klemmer den neseborene sammen og kan være under vann i flere minutter.