a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


Anders Hansen

Skjermhjernen Hvordan en hjerne i utakt med tiden kan gjøre oss stresset, deprimert og gi oss angst

Oversatt av Jonas Bjarkøy


Anders Hansen Originalens tittel: Skärmhjärnan © Anders Hansen 2019 Utgitt etter avtale med Bonnier Fakta Oversatt av Jonas Bjarkøy Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2020 ISBN 978-82-02-66121-2 1. utgave, 1. opplag 2020 Omslagsdesign: Miriam Edmunds Omslagsillustrasjon: Lisa Zachrisson Sats: Type-it AS, Trondheim 2020 Trykk og innbinding: ScandBook UAB, Litauen 2020 Satt i 10/14 pkt. Sabon og trykt på 70 g Enso Creamy 1,8 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


The most important relic of early humans, is the modern mind. – Steven Pinker


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1. Verdenen som har formet oss . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2. Stress, angst og depresjon – evolusjonære vinnere? 3. Mobilen – vårt nye dop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Fokus – vår tids mangelvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

5. Hvordan påvirker skjermen psykisk helse og søvn? 6. Sosiale medier – vår største «influenser» . . . . . . . . . 7. Hva gjør skjermene med barna og ungdommene våre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

112

8. Mosjon – et smart mottiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

9. Hjernen i fremtiden – vil den tilpasse seg? . . . . . . . . 10. Etterord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Takk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

43 54 82

159

185


Forord

I mai 2018 deltok jeg på det årlige møtet til den amerikanske psykiatriorganisasjonen American Psychiatric Association (APA) i New York, der ti tusen kolleger fra hele verden samles på ett og samme sted – det er ingen steder ordet «bipolar» blir sagt like ofte – for å høre verdensledende hjerneforskere fortelle om siste nytt fra fagfeltet. På kongresser som APA er det ikke alltid det som sies på forelesningene, som er det mest interessante. Minst like spennende er det å få en følelse av hvilke spørsmål som interesserer og opptar psykiatere og forskere aller mest. Våren 2018 hørte jeg mange kolleger stille hverandre det samme spørsmålet: «Hva er det egentlig vi utsetter oss for med denne digitaliseringen? Er det et gedigent eksperiment der vi selv og barna våre er forsøkskaniner?» Ingen kunne gi noe entydig svar, men alle var enige om at den forandringen vi har sett i menneskers atferd de siste ti årene – med tanke på hvordan vi kommuniserer og sammenlikner oss med hverandre – er ekstremt omfattende og muligens påvirker oss på et dypere plan enn vi tror. Mange hadde mistanke om at den enorme økningen av i hovedsak unge som har søkt hjelp for psykisk uhelse det siste tiåret, i hvert fall delvis kan skyldes at vi så lynraskt har lagt oss til en digital livsstil. 9


Selv om det virket som om kollegene mine hadde flere spørsmål enn svar, er vi ikke helt i villrede. Forskningen rundt digitaliseringens virkning på hjernen er riktignok i sin spede begynnelse, men kunnskapen øker for hver dag som går. Etter kongressen innså jeg at vi aldri i menneskehetens historie har forandret atferd så raskt som de siste tiårene. Men det er ikke bare våre digitale vaner som er endret. Vi opplever også en annen form for stress enn tidligere, og vi sover mindre og er mer stillesittende. Alt dette innebærer at hjernen befinner seg i en ukjent verden. Denne boka handler om hvilke konsekvenser det får for oss. Anders Hansen


1 Verdenen som har formet oss

............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... 11


............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... 12


............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... 13


............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... .........................

14


Sidene du nettopp bladde forbi, inneholder 10 000 punkter. Tenk deg at hvert punkt tilsvarer én generasjon mennesker siden arten vår oppsto i Øst-Afrika for 200 000 år siden. Alle punktene til sammen representerer dermed menneskehetens historie. Hvor mange av disse generasjonene har levd i en verden slik du og jeg kjenner den, med biler, elektrisitet, innlagt vann og TV-apparater? ........ (8 punkter) Hvor mange har levd i en verden med PC-er, mobiltelefoner og flyreiser? ... (3) Hvor mange har aldri opplevd noe annet enn en verden med smarttelefoner, Facebook og internett? . (1) Denne boka handler om den mest avanserte strukturen vi vet om i universet, senteret for alt vi har opplevd: følelsene våre, minnene våre og bevisstheten vår. Hjernen vår. Et organ som på en merkelig måte føles både fremmed og litt skremmende for oss, men som samtidig er oss. Hjernen har gjennom et hav av tid blitt formet for å passe inn i den verdenen den har befunnet seg i – en verden som er fundamentalt annerledes enn den du og jeg, som utgjør de siste punktene, er vant til.

15

Profile for Cappelen Damm AS

Skjermhjernen  

Omtale Skjermhjernen Psykisk dårlig helse tar over som den største helsetrusselen i vår tid. Et høyt tempo, konstant stress og en digital l...

Skjermhjernen  

Omtale Skjermhjernen Psykisk dårlig helse tar over som den største helsetrusselen i vår tid. Et høyt tempo, konstant stress og en digital l...