Sirkus Pepperonini og hønsekanonen

Page 1

&


Pål sine høner C

G

G

G

G

Pål sine høner på haugen utsleppte, høna så lett over haugane sprang.

G

C

G

G

G

Pål kunne vel på høna fornemme, at reven var ute med rumpa så lang.

G

A

G

A

kk Klukk, klu n. Klukk klu kk, klukk, så høna på hauge

G

C

klukk sa høna på haugen.

G

G

G

rang og rengde med augo: «No tør eg ikke koma heim åt Pål han sp

G

C

. ho mor»

A

Akkorder for ukulele


CAMILLA VICTORIA STORM

&


EGG

til salgs etter forestilling

EGG


– Velkommen og benvenuti, mine bella damer og herrer, til det buono fantastico, eccelente

Sirkus Pepperonini! Rett fra mamma mias vakreste ITALIA!

Sirkusdirektør Pål-O-Pepperonini øvde til kveldens sirkusforestilling. Han snakket med bred italiensk aksent og fyldig tenorstemme. Rundt ham myldret hundrevis av kritthvite sirkushøner som forberedte kveldens forestilling.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.