Page 1


5 Divisjon Bokmål Marlen Faannessen Line Lotte Tangen Illustrasjoner: Bjørn Eidsvik og Jørgen van Santen


Innhold Velkommen til Radius! I dette heftet skal du arbeide med divisjon.

Kapittel 1 Dele likt

side   3

Kapittel 2 Dele på 2

side   8

Kapittel 3 Dele på 3

side 17

Kapittel 4 Dele på 4

side 26

Kapittel 5 Dele på 5

side 35

Kapittel 6 Dele på 6

side 44

Kapittel 7 Dele på 7

side 53

Kapittel 8 Dele på 8

side 62

Kapittel 9 Dele på 9

side 71

Kapittel 10 Dele på 10

side 80

Navn:

2

Skriv navnet ditt i ruta.


Dele p책 3

9;3=

12 ; 3 =

6;3=

15 ; 3 = 18

Del spillerne i tre like store lag.


Dele p책 3

12 ; 3 = 4

6;3=

9;3=

15 ; 3 =

21 ; 3 =

27 ; 3 =

24 ; 3 =

18 ; 3 =

Del mengdene i tre like store deler.

19


Dele p책 3

6;3= 2

9;3= 20

3;3=

12 ; 3 =

Fargelegg hvor mange biter det blir til hver.


Dele p책 3 3;3= 1 6;3= 9;3= 12 ; 3 = 15 ; 3 = 18 ; 3 = 21 ; 3 = 24 ; 3 = 27 ; 3 = 30 ; 3 =

Regn ut.

21


Dele på 3

4

2

; 3 12 

 3

6 ;

10

5

 ; 3

30 ; 3 15 

6

; 3 18 

3

 3

9 ;

22

Fargelegg seil og båter som hører sammen, med lik farge.


Dele på 3

18 ; 3 = 6

5 · 3 = 15

15 ; 3 = 5

9;3=3

6 · 3 = 18

7 · 3 = 21

6 ; 3 = 2

3·3=9

21 ; 3 = 7

24 ; 3 = 8

12 ; 3 = 4

2·3=6

8 · 3 = 24

4 · 3 = 12

27 ; 3 = 9

10 · 3 = 30

3 ; 3 = 1

1 · 3 = 3

30 ; 3 = 10

9 · 3 = 27

Trekk strek mellom motsatte regnestykker.

23


Dele på 3 3 hunder skal dele 15 kjøttbein likt. Hvor mange kjøttbein får de hver? ___ ; ___ = Hundene får ___ kjøttbein hver.

3 katter skal dele 18 fisker likt. Hvor mange fisker får de hver? ___ ; ___ = Kattene får ___ fisker hver.

24

Gjør ferdig regnefortellingene.


Dele på 3  6 ; 3 =

21 ; 3 =

12 ; 3 =

18 ; 3 =

24 ; 3 =

30 ; 3 =

27 ; 3 =

 9 ; 3 =

15 ; 3 =

12 ; ___ = 4

21 ; ___ = 7

30 ; ___ = 10

27 ; ___ = 9

  6 ; ___ = 2

15 ; ___ = 5

18 ; ___ = 6

24 ; ___ = 8

  9 ; ___ = 3

___ ; 3 = 5

___ ; 3 = 8

___ ; 3 = 7

___ ; 3 = 4

___ ; 3 = 2

___ ; 3 = 9

___ ; 3 = 10

___ ; 3 = 6

___ ; 3 = 3

15 ; ___ = 5

  ___ ; 3 = 8

   6 ; 3 =

  ___ ; 3 = 4

   27 ; 3 =

9 ; ___ = 3

   18 ; 3 =

21 ; ___ = 7

___ ; 3 = 10

Gjør ferdig regnestykkene.

25

Radius 5 Divisjon  

Heftet inneholder oppgaver som bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftet, med vekt på grunnleggende ferdigheter. For at eleven skal få ro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you