Pelle Propell vil absolutt ikke miste en tann

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2021 ISBN 978-82-02-65410-8 1. utgave, 1. opplag 2021 Illustrasjoner: Ella K. Okstad Omslagsillustrasjon: Ella K. Okstad Design: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2021 Satt med 12/16 pt Rockwell og trykt på 150 g Munken Pure Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.noDette er lillebroren min, Pelle. Vi kaller ham Pelle Propell.


I dag holder han seg for munnen med begge hendene. Beina har han tvinnet sammen som en floke. g, Pelle?» spør jeg.

«Hva er det med de


Pelle svarer ikke. «Har det skjedd noe?» spør jeg. Pelle beveger hodet sakte fra side til side. Men jeg skjønner jo at det er noe som plager ham. Hadde han hatt hale, hadde han gjemt den mellom beina. «Hvis du ikke kan si det, kan du tegne det da?» prøver jeg og rekker ham tegnesaker. Pelle nikker. Så tegner han noe som ligner på et isfjell. Med et stort kryss over.


«Vil du ikke stå på ski?»

Pelle rister på hodet.

«Er det ikke lov å spise is?» spør jeg.


«Jeg har en løs tann!» svarer Pelle. «Aha!» sier jeg. «Få se!»

er som Pelle gap

.

en tunell


«Wow