Påskequiz 2023

Page 1

Hele familiens

PÅSKEQUIZ

FREDRIK K. METHI

PÅSKEQUIZ Hele familiens

5 INNHOLD Påskespørsmål 11 1 Påske ......................................................................................... 13 2 Påskemat og drikke ............................................................. 15 3 Påsketradisjoner verden rundt 17 4 Påskegeografi 19 5 Påskekrim ................................................................................ 21 6 Påske på tv .............................................................................. 23 7 Påskespill 25 8 Påskesport 27 9 Skjulte egg .............................................................................. 29 10 Tureksperten .......................................................................... 31 11 Gult er kult 33 12 Fleip eller fakta om påsken 35
6 Familiespørsmål ........................................................................... 39 1 Begynner på P ....................................................................... 41 2 Begynner på Å ....................................................................... 43 3 Begynner på S 45 4 Begynner på K ....................................................................... 47 5 Begynner på E ....................................................................... 49 6 Litt av hvert 1 ........................................................................... 51 7 Hovedsteder 53 8 Europa ....................................................................................... 55 9 Asia ............................................................................................. 57 10 Afrika .......................................................................................... 59 11 Amerika 61 12 Oseania ..................................................................................... 63 13 Norge rundt ............................................................................ 65 14 Flagg .......................................................................................... 67 15 Litt av hvert 2 69 16 Tall i musikken ....................................................................... 71 17 Tv-serier .................................................................................... 73 18 Animasjonsserier 75 19 Reality-tv 77 20 Norsk musikk ......................................................................... 79 21 Film ................................................................................... 81 22 Superhelter 83 23 YouTube 85 24 Dataspill .................................................................................... 87 25 Barnesanger for voksne .................................................... 89 26 Litt av hvert 3 91
7 27 Slagord ...................................................................................... 93 28 Mat og drikke ......................................................................... 95 29 Klær og mote ......................................................................... 97 30 Håndarbeid 99 31 Biler ............................................................................................. 101 32 Rare kjæledyr ......................................................................... 103 33 Litt av hvert 4 .......................................................................... 105 34 Sjakk 107 35 Vinteridrett .............................................................................. 109 36 Sommeridrett ......................................................................... 111 37 Fotball ........................................................................................ 113 38 Formel 1 115 39 Tennis ......................................................................................... 117 40 Amerikansk fotball ............................................................... 119 41 Hvilken idrett? ........................................................................ 121 42 Litt av hvert 5 123 43 Historie ...................................................................................... 125 44 Oppfinnelser ........................................................................... 127 45 Historiske kvinner 129 46 Spioner 131 47 Litt av hvert 6 ......................................................................... 133 48 Verdensrommet .................................................................... 135 49 Dinosaurer 137 50 Teknologi 139 51 Dyr ............................................................................................... 141 52 Naturfenomener ................................................................... 143 53 Kroppen 145
8 54 Litt av hvert 7 .......................................................................... 147 55 Teater og skuespill .............................................................. 149 56 Litteratur ................................................................................... 151 57 Kunst 153 58 Religion ..................................................................................... 155 59 Gresk mytologi ...................................................................... 157 60 Litt av hvert 8 ......................................................................... 159 61 Nyhetsåret 2022 161 62 Penger ....................................................................................... 163 63 Internasjonal politikk ........................................................... 165 64 Økonomi og forretningsliv ............................................... 167 65 Mafia 169 66 Kongehus ................................................................................. 171 67 Magikere og trollmenn ...................................................... 173 68 Litt av hvert 9 ......................................................................... 175 69 Mac 177 70 Skala ........................................................................................... 179 71 Oppkalt etter .......................................................................... 181 72 Sønn av sin far 183 73 Må ikke forveksles 185 74 Tungekrøll ................................................................................ 187 75 Litt av hvert 10 ........................................................................ 189 76 Harde nøtter 191
Juniorspørsmål ............................................................................. 195 1 Jorda rundt .............................................................................. 197 2 Språk .......................................................................................... 199 3 Film og tv 201 4 Spill ............................................................................................. 203 5 Sport ........................................................................................... 205 6 Mat og drikke ......................................................................... 207 7 Dyr og natur 209 8 Musikk ....................................................................................... 211 9 Historie ...................................................................................... 213 10 Bøker .......................................................................................... 215 11 Verdensrommet 217 12 Leker .......................................................................................... 219

PÅSKEspørsmål

Påske

1 Hvilken blomst heter narcissus pseudonarcissus på latin?

2 Hvilke fire bokstaver skal det angivelig ha stått på korset til Jesus?

3 På hvilken dag spiste Jesus det siste måltid sammen med apostlene sine?

4 Hva kalles onsdagen som innleder den kristne fastetiden?

5 Hva er det som slukker sorgen ifølge teksten til Nikolai Frederik Severin Grundtvigs mest kjente salme?

6 I hvilken film fra 2004, regissert av Mel Gibson, foregår dialogene utelukkende på hebraisk, latin og arameisk?

7 Hva het den russiske juveleren som lagde rikt dekorerte påskeegg til tsarene Aleksander III og Nikolaj II?

8 Hva var navnet på personen Jesus skal ha vekket fra de døde lørdagen før palmesøndag?

9 I hvilket nordisk land fant «Påskekrisen» sted i 1920?

10 Augustus var keiser i Romerriket da Jesus ble født, men hvem var keiser i Romerriket da Jesus døde?

13

Svar: Påske

14
1 Påskelilje 2 INRI 3 Skjærtorsdag 4 Askeonsdag 5 Påskemorgen 6 The Passion of the Christ 7 Peter Carl Fabergé 8 Lasarus 9 Danmark 10 Tiberius

Påskemat og drikke

1 Appelsin med rødt fruktkjøtt ble tidligere solgt under hvilket makabert navn?

2 Hvilken fugl kan man se på sjokoladebitene til Kvikk Lunsj?

3 Ifølge kristen og jødisk tradisjon skal man spise hvilket kjøtt i påsken?

4 I Norge er Candyking den største leverandøren av hvilken type godteri?

5 Hva kaller vi gjærdeig som grilles på pinne over et bål?

6 Hvilket adjektiv brukes om et egg som er delvis hardkokt og delvis bløtkokt?

7 Hvilket ord på O brukes også om nattverdsbrød?

8 Hvilken type hurtigvoksende kylling deler navn med en norsk musikkduo bestående av Mikkel Christiansen og Simen Auke?

9 Hvilken grillbar søtsak har selskapet Doumak hatt patent på siden 1960-tallet?

10 I 1994 ble Olga Marie Mikalsen landskjent da hun sang

«Hurra for deg som fyller ditt år» i forbindelse med hvilken brus sitt 60-årsjubileum?

15

Svar: Påskemat og drikke

16
1 Blodappelsin 2 En stork 3 Lammekjøtt 4 Smågodt 5 Pinnebrød 6 Smilende 7 Oblat 8 Broiler 9 Marshmallows 10 Solo

Påsketradisjoner verden rundt

1 Hvilken høytid kalles også for «jødisk påske»?

2 Hvem er det som kalles conejo de pascua på spansk, lapin de pâques på fransk og coniglietto pasquale på italiensk?

3 Hvilket annet ord på P enn «påskespill» brukes gjerne om dramatiseringer av Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse?

4 Siden 1878 har det årlig blitt arrangert eggrulling utenfor hvilken kjent bygning i USA?

5 I hvilket asiatisk land feirer enkelte langfredag ved å selv la seg korsfeste?

6 I Sverige sier man gjerne at heksene drar til Blåkulla skjærtorsdag. Hvilket tysk fjell bruker vi i Norge i stedet for Blåkulla?

7 I sveitsisk tradisjon er det ikke haren som kommer med påskeegg, men hvilken fugl?

8 Pysanka er betegnelsen på rikt dekorerte påskeegg fra hvilket europeisk land?

9 I hvilket land utgjorde kaniner en så stor miljøtrussel at man kom opp med alternativet Easter Bilby i stedet for Easter Bunny?

10 Ostara, som har gitt navn til det engelske ordet for påske, er en vårfest som gjerne kalles førkristen påske. Hva kalles den moderne heksebevegelsen som fortsatt feirer ostara?

17

Svar: Påsketradisjoner verden rundt

1 Pesach

2 Påskeharen

3 Pasjonsspill

4 Det hvite hus

5 Filippinene

6 Blokksberg

7 Gjøken

8 Ukraina

9 Australia

10 Wicca

18

Påskegeografi

1 På palmesøndag skal Jesus ha kommet ridende på et esel inn til hvilken by?

2 Hvilken øy går under navnet Rapa Nui på det lokale språket?

3 Hva heter kjøpesenteret rett sør for Svinesund som får besøk av opptil 400 000 harryhandlende nordmenn hver påske?

4 Hva heter plassen i Vatikanet hvor paven årlig holder sin påskemorgenmesse?

5 Hvilket land har et navn som betyr «frelseren» og er det eneste i verden som er oppkalt etter Jesus?

6 Skal man se Leonardo da Vincis Nattverden må man besøke kirken Santa Maria delle Grazie i hvilken italiensk by?

7 Under kirkemøtet i Nikea i år 325 ble det bestemt når påsken skulle feires. I dag heter byen Iznik og ligger i hvilket land?

8 «Påskeopprøret» i 1916 var et mislykket forsøk på fjerne det britiske styret i hvilket europeisk land?

9 Fra hvilken belgisk by, kjent for sine kurbad og Formel

1-løp, kommer den fiktive detektiven Hercule Poirot?

10 Hva heter stedet utenfor Jerusalems bymurer hvor

Jesus ble korsfestet på langfredag?

19

Svar: Påskegeografi

1 Jerusalem

2 Påskeøya

3 Nordby Shoppingcenter

4 Petersplassen

5 El Salvador

6 Milano

7 Tyrkia

8 Irland

9 Spa

10 Golgata

20

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.