Eli Hovdenak: Øya

Page 1


Ah! Sjøluft, Bettina. Gleder meg til fisketur.

Materie_Korrigert_JULI.indd 6

01.08.14 11:36


Materie_Korrigert_JULI.indd 7

01.08.14 11:36


Stille og fint på fjorden i dag, Bertil. Kast loss!

Materie_Korrigert_JULI.indd 8

01.08.14 11:36


Materie_Korrigert_JULI.indd 9

01.08.14 11:37


Materie_Korrigert_JULI.indd 10

01.08.14 11:37


Og ikke et fjordsvin å se. Supert!

Materie_Korrigert_JULI.indd 11

01.08.14 11:37


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.