Norsk strikkedesign

Page 1


110933_norsk strikkedesign_.indd 4

10/09/2019 15.03


Arne & Carlos • Kari Hestnes • Birger Berge Bente Presterud • Linda Marveng Iselin Hafseld

NORSK STRIKKEDESIGN Strikk din favoritt

110933_norsk strikkedesign_.indd 1

10/09/2019 15.03


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2019 ISBN 978-82-02-61581-9 1. utgave, 1. opplag 2019 Fagredaktør og koordinator: Iselin Hafseld Foto: Eivind Røhne Stylist: Line Cartridge Lislerud Layout og omslagsdesign: Bente C. Bergan Repro: Narayana Press, Danmark 2019 Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2019 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

110933_norsk strikkedesign_.indd 2

10/09/2019 15.03


INNHOLD

BENTE PRESTERUD Marens skjorte....................................................... 81 Solveigs tunika....................................................... 87 Knuts genser.......................................................... 91 Benediktes jakke.................................................... 97 Lina Maries kjole................................................... 103

Innledning.............................................................. 5 Presentasjon av forfatterne................................... 6 ARNE & CARLOS Jennys genser......................................................... 9 Aksels genser.......................................................... 12 Kristin og Kristians hals med akantus.................. 17 Magne – herrevott med akantus.......................... 21 Stines genser.......................................................... 25

LINDA MARVENG Cian genser............................................................ 111 Cian alpelue........................................................... 117 Cian hals................................................................. 121 Thia jakke............................................................... 123 Damara skjørt........................................................ 132

KARI HESTNES Vinterbrud.............................................................. 28 Fridas lange høstjakke........................................... 35 Liljefryd – innsvinget jakke.................................. 40 Nattlilje................................................................... 47 Høstserenade......................................................... 51

ISELIN HAFSELD Hannah genser....................................................... 137 Flora genser............................................................ 143 Lilje hals og puls.................................................... 147 Tuva flettegenser.................................................... 150 Maya flettegenser.................................................. 155

BIRGER BERGE Stolpegenser til herre............................................ 56 Kronhjort, dame- og herrevott............................. 61 Staslue og stolpesokker......................................... 66 Gransnar lue og hals.............................................. 72 Firdir damegenser................................................. 76

Råd og tips.............................................................. 158 Garnleverandører.................................................. 160

3

110933_norsk strikkedesign_.indd 3

10/09/2019 15.03


16

110933_norsk strikkedesign_.indd 16

10/09/2019 15.04


• ARNE & CARLOS •

27

110933_norsk strikkedesign_.indd 27

10/09/2019 15.04


• KARI HESTNES •

32

110933_norsk strikkedesign_.indd 32

10/09/2019 15.04


41

110933_norsk strikkedesign_.indd 41

10/09/2019 15.04


• BIRGER BERGE •

74

110933_norsk strikkedesign_.indd 74

10/09/2019 15.08


77

110933_norsk strikkedesign_.indd 77

10/09/2019 15.08


80

110933_norsk strikkedesign_.indd 80

10/09/2019 15.08


• BENTE PRESTERUD •

95

110933_norsk strikkedesign_.indd 95

10/09/2019 15.08


110

110933_norsk strikkedesign_.indd 110

10/09/2019 15.09


• LINDA MARVENG •

125

110933_norsk strikkedesign_.indd 125

10/09/2019 15.09


140

110933_norsk strikkedesign_.indd 140

10/09/2019 15.10


• ISELIN HAFSELD •

152

110933_norsk strikkedesign_.indd 152

10/09/2019 15.10