Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2011 ISBN 978-82-02-34330-9 1. opplag 2011 Illustrasjoner: Anette V. Heiberg Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2011 Satt i Helvetica Neue 14/17 pkt. og trykt på 150g arctic volume Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


OG LEKEGRINDA Bodil Vidnes-Kopperud • Anette V. Heiberg


Det er lørdag. Nilsen elsker lørdager. Da har alle god tid, og Nilsen får gjøre som han vil. I hvert fall en stund.


– Nei, dere, nå var det rotete her, sier pappa. – Ja, huff a meg, sier mamma. – Vi må rydde, sier pappa.


Nilsen vil gjerne hjelpe til.


Han ser hva mamma og pappa og Dina gjør. Å, ja, det der klarer Nilsen også!


Nilsen sorterer og rydder s책 pent han kan. Bare vent til mamma og pappa f책r se hvor flink han er!


Nilsen og lekegrinda av Bodil Vidnes-Kopperud og Anette V. Heiberg  

Nilsen vil hjelpe til. Han kan også vaske. Han vil i alle fall IKKE være i lekegrinda!