Nielsen og Øverlis ultimate bil- og båtquiz

Page 1Atle Nielsen og Frode Øverli

Nielsen og Øverlis ultimate bil- og båtquiz


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2022 ISBN 978-82-02-74801-2 1. utgave, 1. opplag 2022 Omslagsdesign: Ingrid Skjæraasen Omslagsillustrasjon: Frode Øverli Sats: Type-it AS, Trondheim, 2022 Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia, 2022 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Innhold FORORD..............................................................

5

BIL.........................................................................

7

BÅT........................................................................ 31 GEOGRAFI........................................................... 63 INTERNASJONALE TYPER............................... 79 NORSKE BYER OG DE SOM BOR DER.......... 117 HISTORIE............................................................ 129 HØYTIDER........................................................... 149 FILM, FJERNSYN, RADIO OG PODKAST...... 171 BØKER.................................................................. 201 TEGNESERIER.................................................... 221 MUSIKK............................................................... 235 DYRELIV UTE OG HJEMME............................ 255 SAMFUNN OG POLITIKK................................ 267 IDRETT, SPORT OG SPILL............................... 281 ETTERORD......................................................... 301Forord Du holder en ny quizbok fra herrene Nielsen og Øverli i hånden, og med den ønsker vi to herrer deg en nydelig sommer … eller høst. Eller vinter, for den saks skyld. Vi har kalt boken Nielsen & Øverlis ultimate bil- og båtquiz, men det betyr ikke at det bare er spørsmål om biler og båter. Her er alle de vanlige quizkategoriene, sport, spill, film, politikk, samfunn osv. I 2020 kom Nielsen & Øverlis ultimate pubquiz, og dette er altså en slags oppfølger. Akkurat som med første bok har vi også denne gangen fått hjelp av Kristin Hartvedt og Cecilie Abotnes i noen kritiske faser der dataspill og nyere tv-serier har trengt seg på – og det er vi svært glade for. De ulike kapitlene er merket med et visst antall fareskilt for å markere vanskelighetsgrad. Fem skilt er trolig de vanskeligste, men ta det med en klype salt. Alt kommer jo an på bakgrunnskunnskapene til den som skal svare. Kanskje har akkurat du full peiling på det vi tror er vanskeligst. Vi håper uansett du vil trives i bilen eller båten, eller hvor du måtte være. Quiz er gøy, uansett hvor du befinner deg, og det er bare å ønske lykke til! Når var det Napoleon døde igjen …? Bergen, mars 2022 Nielsen & ØverliBIL Da begynner vi, og vi skal altså ut på tur. Først med bil, så med båt, men vi starter på veien. Litt generelt om bil først.Femten på veien 1.

Hvem produserte verdens første bil for offentlig salg i 1886?

2.

Hvor mange biler rullet på norske veier da 1800-tallet ble til 1900?

3.

Hvilket bilkonsern lager modellen Phantom?

4.

Og Pontiac?

5.

Hvilken bilfabrikk lager modellen A3?

6.

Og hvem lager Baleno?

7.

Hva med Sonata?

8.

Hvor mange volt er det vanligste i bilbatterier?

9.

Hva heter bilen som tidligere het Datsun?

10.

Og hvilken bilfabrikant lager merket Galant?

11.

Hva kalles overstellet på en bil?

12.

Fra hvilket land kommer bilmerket Holden?

13.

Hva er høyeste fartsgrense i Norge?

14.

Når gikk Sverige over til høyrekjøring?

15.

Er det høyre- eller venstrekjøring i Australia?

9


SVAR:

10

1.

Carl Benz

2.

Tre

3.

Rolls-Royce

4.

General Motors

5.

Audi

6.

Suzuki

7.

Hyundai

8.

12 volt

9.

Nissan

10.

Mitsubishi

11.

Karosseri

12.

Australia

13.

110

14.

I 1967 (3. september)

15.

Venstrekjøring


Modeller Hvilke gamle eller nye bilmerker har disse modellene? 1.

Xantia

2.

Uno

3.

Verso

4.

Carrera

5.

Impala

6.

Focus

7.

Ami

8.

Minx

9.

Primera

10.

Sonett

11.

Amazon

12.

Record

13.

Camry

14.

Stag

15.

Megane

11


SVAR:

12

1.

Citroën

2.

Fiat

3.

Toyota

4.

Porsche

5.

Chevrolet

6.

Ford

7.

Citroën

8.

Hillman

9.

Nissan

10.

Saab

11.

Volvo

12.

Opel

13.

Toyota

14.

Triumph

15.

Renault


Femten europaveier 1.

Hvilken europavei går gjennom hele Norge, fra Svinesund til Kirkenes?

2.

Hvilken europavei går gjennom Lofoten?

3.

Hvilken går fra Tromsø til riksgrensen i øst?

4.

Hva heter den som går fra Stjørdal og østover, da?

5.

Hvilket nummer har europaveien som går fra Haugesund til Drammen og videre til Frogn?

6.

Hvis du kjører på europaveien fra Oslo til Kristiansand … hvilket nummer har den?

7.

Fra Bergen og over Filefjell til Hønefoss, da?

8.

Hva er nummeret på europaveien som går fra Ålesund via Åndalsnes og til Dombås?

9.

Hva er nummeret på kyst(europa)veien som går fra Kristiansand til Trondheim?

10.

Et relativt nytt tilskudd til europaveiene er den som går fra Alta til riksgrensen ved Geađgejávri. Nummeret på den?

11.

Det går en fra Nordkapp til Porsanger også. Nummeret her?

12.

Og hvilken vei går fra Vardø til riksgrensen til Finland ved Samelandsbrua?

13.

Hvis du kjører fra Oslo til Stockholm via Ørje kjører du på …?

14.

Hvis du tar ferge over Boknafjorden mellom Mortavika og Arsvågen er du på hvilken vei?

15.

Og hvis du kjører gjennom Lærdalstunnelen er du på …?

13


SVAR:

14

1.

E6

2.

E10

3.

E8

4.

E12

5.

E134

6.

E18

7.

E16

8.

E136

9.

E39

10.

E45

11.

E69

12.

E75

13.

E18

14.

E39

15.

E16


Femten fjelloverganger 1.

På hvilken fjellovergang passerer du Halne fjellstue?

2.

På hvilken fjellovergang passerer du Gjendesheim?

3.

På hvilken fjellovergang passerer du Turtagrø?

4.

Hvilken fjellovergang kjører du når du er på riksvei 52?

5.

Hvilken fjellovergang kjører du når du er på riksvei 50?

6.

Høyeste punkt på en riksvei i Norge er 1225 moh. På hvilken fjellovergang?

7.

Det høyeste punktet på en fylkesvei i Norge er 1434 moh. På hvilken fjellovergang?

8.

På hvilken fjellovergang passerer du Lønsdal høyfjellshotell?

9.

På hvilken fjellovergang passerer du Vasstulan?

10.

Hvilken fjellovergang må du over mellom Voss og Vik i Sogn?

11.

Mellom hvilke to steder går Jotunheimvegen?

12.

På hvilken fjellovergang ser du Sankt Thomaskirken?

13.

På hvilken fjellovergang kjører du gjennom Vågslidtunnelen?

14.

Mellom hvilke to steder går den 32 kilometer lange Tindevegen?

15.

På hvilken fjellovergang passerer du Hjerkinn?

15


SVAR:

16

1.

Rv7 Hardangervidda

2.

Fv51 Valdresflya

3.

Fv55 Sognefjell

4.

Hemsedalsfjellet

5.

Hol–Aurland

6.

Rv7 Hardangervidda

7.

Fv55 Sognefjell

8.

E6 Saltfjellet

9.

Rv40 Dagali

10.

Rv13 Vikafjell

11.

Bygdin og Skåbu

12.

E16 Filefjell

13.

E134 Haukelifjell

14.

Øvre Årdal og Turtagrø

15.

E6 Dovrefjell


Tunneler vi må gjennom 1.

Hvilken er Norges (og verdens) lengste veitunnel?

2.

Hvor lang er Norges lengste veitunnel?

3.

Norges nest lengste veitunnel er 14 300 meter lang. Og heter …?

4.

Norges fjerde lengste tunnel er drøye 11 kilometer lang og går fra Eitrem i Odda til Austrepollen. Hva heter den?

5.

Norges lengste undersjøiske tunnel er hele 292 meter under havoverflaten på det dypeste. Hvilken tunnel snakker vi om?

6.

Omtrent hvor lang er Oslofjordtunnelen?

7.

I hvilket fylke finner du Bømlafjordtunnelen?

8.

Hva med den nesten 11 kilometer lange Toventunnelen? Hvilket fylke?

9.

Hva er navnet på tunnelen under Magerøysundet fra Vesterpollen til Veidneset i Finnmark?

10.

Den nesten 12 kilometer lange Gudvangatunnelen er Norges tredje lengste. Hvilken vei er du på når du kjører gjennom den?

11.

Hvilket fylke har suverent flest veitunneler i Norge?

12.

Hvor mange offisielle veitunneler er det i Norge, tror du?

13.

Hvilken planlagt og vedtatt tunnel blir Norges og verdens lengste når den eventuelt står ferdig med sine 26 700 planlagte meter?

14.

Hvor langt under havoverflaten er du på det dypeste i Festningstunnelen under Oslo?

15.

Hva kalles den 5779 meter lange tunnelen på fylkesvei 64 mellom Kristiansund og Averøya?

17


SVAR:

18

1.

Lærdalstunnelen

2.

24 509 meter

3.

Ryfylketunnelen

4.

Folgefonntunnelen

5.

Ryfylketunnelen

6.

7,3 kilometer (7306 meter)

7.

Vestland (Hordaland)

8.

Nordland

9.

Nordkapptunnelen

10.

E16

11.

Vestland, 472 tunneler

12.

1106

13.

Boknafjordtunnelen

14.

45 meter

15.

Atlanterhavstunnelen


Bilkjennetegn i Norge 1.

Hvis du før 1971 hadde en bil med skilt som begynte med bokstaven A, hvor hørte bilen hjemme da?

2.

Hva med C?

3.

Og Z?

4.

Hva med U?

5.

Og O?

6.

Hva hvis det sto V før nummeret?

7.

I dag er det mange som kjører rundt i biler med skilt som begynner med SU eller SV. Hvor kommer de fra da?

8.

Og BL (etter 1971)?

9.

DA?

10.

Hva med UX og UY?

11.

PX og PY, da?

12.

Tilbake til de gode, gamle igjen: Hvis bilskiltet ikke hadde bokstaver, da? Bare en tallkombinasjon?

13.

Og hvor kom bilen fra om bokstaven var X?

14.

R?

15.

Og til slutt: T?

19


SVAR:

20

1.

Oslo

2.

Akershus

3.

Vestfold

4.

Sør-Trøndelag

5.

Rogaland

6.

Nord-Trøndelag

7.

Bergen

8.

Bærum

9.

Oslo

10.

Kristiansund

11.

Mandal

12.

Oslo

13.

Troms

14.

Hordaland

15.

Møre og Romsdal


Bilkjennetegn i utlandet 1.

Biler med nasjonskjennetegnet E?

2.

NL klarer du vel?

3.

Hva med A?

4.

Hva med AZ, da?

5.

CH?

6.

RO?

7.

SK?

8.

FL?

9.

FO?

10.

MC?

11.

MNE?

12.

RSM?

13.

S?

14.

SRB?

15.

Og til slutt: TR?

21


SVAR:

22

1.

Spania

2.

Nederland

3.

Østerrike

4.

Aserbajdsjan

5.

Sveits

6.

Romania

7.

Slovakia

8.

Liechtenstein

9.

Færøyene

10.

Monaco

11.

Montenegro

12.

San Marino

13.

Sverige

14.

Serbia

15.

Tyrkia


Bilsport 1.

Det store ørkenrallyet som arrangeres årlig hadde tidligere Paris som startsted og en afrikansk by som mål. I dag kalles løpet bare Xxx Rally. Hvilken by?

2.

I hvilket land ligger Monza-banen?

3.

Hvor mange Rally-VM (sammenlagt) vant Petter Solberg?

4.

Hvor mange verdensmesterskap i Formel 1 har Michael Schumacher?

5.

Hva heter den mest kjente racerbanen i Portugal, der det ble arrangert VM-runder i Formel 1 hvert år fra 1984 til 1996?

6.

På hvilken bane arrangeres San Marino Grand Prix?

7.

Formel 1-sesongen 2021 endte i krangel og protester da verdensmesterskapet ble avgjort mot slutten av siste løp. Hvem sto igjen som verdensmester?

8.

I hvilket land hører laget Alfa Romeo Racing hjemme?

9.

Hva heter den unge nordmannen som ble verdensmester i Formel 3 i 2021?

10.

Hvem ble gjerne kalt Mr. Rallycross etter sine seks europamesterskap mellom 1978 og 1995?

11.

Hvilken konstruktør har flest verdensmesterskap i Formel 1?

12.

Hva er det offisielle navnet på det internasjonale bilsportforbundet?

13.

Hva heter filmen om Petter Solbergs sønn, Oliver Solberg?

14.

I hvilken australsk by er Australian Grand Prix (Formel 1) blitt arrangert siden 1996 (bortsett fra i covid-årene 2020 og 2021)?

15.

I hvilken bilsport skal man fra stående start tilbakelegge 1/4 engelsk mil eller 1/8 engelsk mil så raskt som mulig?

23


SVAR:

24

1.

Dakar i Senegal (Dakar Rally)

2.

Italia

3.

Ett (2003)

4.

Syv

5.

Estoril (Autódromo do Estoril)

6.

Imola

7.

Max Verstappen

8.

Sveits

9.

Dennis Hauger

10.

Martin Schancke

11.

Ferrari

12.

Féderation Internationale de l’Automobile, også bare kalt FIA

13.

Born 2 Drive

14.

Melbourne

15.

Dragracing


Bilhistorie 1.

Hvilken bilprodusent var den første til å masseprodusere biler på samlebånd?

2.

Hva het mannen som ga navn til den første masseproduserte bilen? For- og etternavn, please.

3.

Hva heter mannen som står bak Tesla?

4.

Hva het den norske el-bilen som forsøkte seg på markedet mellom 2008 og 2011?

5.

En av Chevrolets modeller er oppkalt etter en hjort. Hvilken?

6.

En bestemt bilmodell er berømt for historiens høyeste halefinner. Hvilken?

7.

I hvilket land ble Rover produsert?

8.

Hva het bilen som en gang ble produsert i Lunde i Telemark?

9.

Hva het mannen som utviklet dieselmotoren?

10.

Hva står bokstavene i BMW for?

11.

Og GMC?

12.

Hvilken dekkfabrikk var først ute med slangeløse dekk?

13.

Når fikk Norge registreringsskilt med to bokstaver i stedet for én?

14.

Hvilket dyr står i grillen på en Ferrari?

15.

Hva står 4WD for?

25


SVAR:

26

1.

Ford – som begynte å produsere sin T-modell på samlebånd i 1913.

2.

Henry Ford

3.

Elon Musk

4.

Think

5.

Impala

6.

Cadillac 1959

7.

Storbritannia

8.

Troll

9.

Rudolf Diesel

10.

Bayerische Motoren Werke

11.

General Motors Company

12.

Dunlop

13.

1971

14.

En hest

15.

Firehjulstrekk (Four Wheel Drive)


Bilgeografi 1.

Hvilken by regnes som USAs «bil-hovedstad»?

2.

Tyskland har også en «bilby», kalt Autostadt, som ligger rundt Volkswagen-fabrikken i hvilken by?

3.

Og hvilken by er hjembyen til Fiat?

4.

Hjemlandet til Renault klarer du?

5.

Og til Toyota?

6.

Kia, da?

7.

Hva med Skoda?

8.

Hovedkontoret til Volvo ligger hvor?

9.

Og hva var SAABs hjemby?

10.

Hvor ligger hovedkontoret til BMW?

11.

Og til Hyundai?

12.

Litt tøffere: I hvilken by ligger hovedkvarteret til Jaguar?

13.

I hvilket land var bilmerket Trabant et vanlig syn?

14.

Fra hvilket land kom bilmerket Pobeda?

15.

Og til slutt: Hovedkontoret til Mercedes-Benz?

27


SVAR:

28

1.

Detroit

2.

Wolfsburg

3.

Torino

4.

Frankrike

5.

Japan

6.

Sør-Korea

7.

Tsjekkia

8.

Göteborg

9.

Trollhättan

10.

I München

11.

Seoul, Sør-Korea

12.

Coventry (forstaden Whitley) i Storbritannia

13.

DDR

14.

Sovjetunionen

15.

Stuttgart


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.