Page 1


Nuriya Khegay

Morsom strikk til sm책 sjarmtroll 20 herlige lue- og vottesett

Oversatt av Mette-Cathrine Jahr


Nuri ya Kh e g ay Or ig i n a l e n s t i tte l : Monster K ni ts fo r Li tt l e M o n ste rs Ove rsa tt av Mette -Ca t hri ne J a hr Co py r i g ht © 20 1 3 Q u a ntum P ubl i s hi ng No rs k u tg ave : © CAPPELE N DAMM AS, 201 4 I SBN 978-82-02-41 769-7

M a teri a l et i d enne p ub l i kas j o nen er o mfa ttet av ånd sverkl ovens b estem m el ser. U ten særs ki l t av tal e m ed Cap p el en D am m AS er enhver eksem p l arfrem sti l l i ng o g t i l g j eng el i g g j ø ri ng bare ti l l att i d en utst rekni n g d et er hj em l et i l ov el l er ti l l att g j enno m av tal e m ed Ko p i no r, i nteresseo rg an fo r rett i g hets havere ti l ånd sverk. U t ny ttel se i stri d m ed l ov el l er av tal e kan m edfø re erstatni ng sansvar o g i nnd rag ni ng , o g ka n st ra ffes m ed b ø ter el l er feng sel .

1. utg ave, 1 . op p l a g 20 14 w w w.ca ppel end am m .no Fotog ra fi e r : Al exa n d ra Va i nstei n I llust ra s j on e r : Ste p h e n D ew Desi g n : Rosa mu n d Sa u nders Sats: Bi rg i tte H v i d ste n Omslag: Cappelen Damm AS, Christoffer Bogsti Tryk k og i n n b i n d i n g : P ri nt i ng Interna t i o na l Ltd. , H on g Kon g , 20 1 4


innhold innledning

6

kosedyr

8

fjĂŚrkledde venner

28

koselige uhyrer

50

yndlingsdyr

74

koselige julefigurer

96

liten strikkeskole

114

forkortelser

142

register

144


bjørnunge Denne herlige bjørnungeluen er holdt i en klassisk lysebrun farge og har søte små ører og en fin flette midt på luen og vottene.

HETTELUE OG VOTTER NIVÅ: litt øvet STØRRELSER

6–12 måneder (12–24 måneder, 2–3 år)

Ferdige mål Fra «kinn til kinn» rundt luen: 36 (37, 38) cm Votter omkrets: 13 3/4 (15, 16 1/4) cm Votter lengde: 14 (16 1/2, 18) cm

Materialer lue Garn: 100 g Viking Eco Alpaca, fargenr. 407

Pinner:

•1 par rette pinner nr 5 •Liten rundpinne nr 5 •Flettepinne •Maskemarkør •Stoppenål eller butt kanevasnål

hettelue

Legg opp 58 (62, 66) m på et par rette pinner nr 5. Pinne 1–6 (1-6, 1-8): Strikk dobbel ribbestrikking, 2 r, 2 vr, og start med 2 vr (2 r, 2 vr). Pinne 7 (7, 9): 24 (26, 28) r, 2 vr, ta de neste 2 m løs av med flp og hold den foran arbeidet, 2 r, 2 r fra flp, 2 r, 2 vr, 24 (26, 28) r. Pinne 8 (8, 10): 24 (26, 28) vr, 2 r, 6 vr, 2 r, 24 (26, 28) vr. Pinne 9 (9, 11): 24 (26, 28) r, 2 vr, 2 r, ta de neste 2 m løs av med flp og hold den bak arbeidet, 2 r, 2 r fra flp, 2 vr, 24 (26, 28) r. Pinne 10 (10, 12): 24 (26, 28) vr, 2 r, 6 vr, 2 r, 24 (26, 28) vr. Pinne 11 (11, 13): 24 (26, 28) r, 2 vr, ta de neste 2 m løs av med flp og hold den foran arbeidet, 2 r, 2 r fra flp, 2 r, 2 vr, 24 (26, 28) r. Pinne 12 (12, 14): 24 (26, 28) vr, 2 r, 6 vr, 2 r, 24 (26, 28) vr.

votter Garn: 100 g Viking Eco Alpaca, fargenr. 407

Pinner:

•4 strømpepinner nr 3 1/2 •4 strømpepinner nr 5 •Flettepinne •Stoppenål eller butt kanevasnål

Strikkefasthet

18 m/10 cm på pinner nr 5.

Her ser du flettemønsteret midt på luen.


fjærkledde venner liten blåfugl side 30–33 kjekk hanekylling side 34–39 søt kylling side 40–43 klok ugle side 44–49


koselige uhyrer lite monster side 52–55 eventyrlig alv side 56–61 mini-robot side 62–65 sjarmerende drage side 66–71


yndlingsdyr søt panda side 76–79 herlig hai side 82–85 Mikkel Rev side 86–91 freidig frosk side 92–95

Morsom strikk til små sjarmtroll  

Endelig er den her, denne sprelske strikkeboken for alle som elsker morsom og kreativ strikking. Små barn, men også store, elsker å kle seg...