Min første leseløve - Rare fakta. Europa

Page 1


Rare Europa_materie BM.indd 2

26.11.2020 15:19


Rare Europa_materie BM.indd 3

26.11.2020 15:19


Rare Europa_materie BM.indd 4

26.11.2020 15:19


Håkon Forfod Sønneland

Illustrert av

Jens A. Larsen Aas

Rare Europa_materie BM.indd 1

26.11.2020 15:19


Rare Europa_materie BM.indd 2

26.11.2020 15:19


Europa er en måne som går rundt planeten Jupiter. Det er også navnet på vår del av verden.

3

Rare Europa_materie BM.indd 3

26.11.2020 15:19


I Sveits skal du ikke ha bare ett marsvin. Marsvin liker nemlig ikke å være alene. De har det best i par, eller sammen med flere.

4

Rare Europa_materie BM.indd 4

26.11.2020 15:19


5

Rare Europa_materie BM.indd 5

26.11.2020 15:19


6

Rare Europa_materie BM.indd 6

26.11.2020 15:19


Liker du enhjørninger? Da er Skottland riktig sted for deg. Der er nemlig enhjørningen nasjonaldyr. Men landet er enda mer berømt for monsteret i Loch Ness. Det finnes ikke på ordentlig. Likevel reiser tusenvis av turister dit for å se etter det.

7

Rare Europa_materie BM.indd 7

26.11.2020 15:19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.