LOL - Høstens skumleste vitser

Page 1L O L LOL_2_materie.indd 1

03.07.2020 15:59


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2020 ISBN 978-82-02-67945-3 1. utgave, 1. opplag 2020 Design: Guro Teigen Illustrasjon: istockphoto.com/Maria Zamchy/9george/ozalp/Wonderfulpixel/andymo Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2020 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

LOL_2_materie.indd 2

03.07.2020 15:59


L O L e t s ø H

LOL_2_materie.indd 3

r e s t i ste v

e l m u k s s n

03.07.2020 15:59


LOL_2_materie.indd 4

03.07.2020 15:59


Innhold

Vampyrvitser................................................. 6 Halloweenvitser.......................................... 16 Kannibalvitser............................................. 20 Skumle (og teite) svenskevitser.................. 26 Død og pine................................................. 34 Zombievitser............................................... 44 Monsterknask............................................. 48 Spøkelsesvitser........................................... 60 Sykt gode Alle barna-vitser........................ 68 Grøssende gode gåter................................ 73

LOL_2_materie.indd 5

03.07.2020 15:59


vampyrvitser

Det var en gang tre vampyrer som skulle se hvem som fikk tak i mest blod. Den første kom tilbake med blod på tennene og sa: – Ser dere det huset der, der fikk jeg tak i det blodet. Den andre kom tilbake med blod rundt munnen og sa: – Ser dere det slottet der, der fikk jeg dette blodet. Den tredje kom tilbake med blod på hele ansiktet og sa: – Ser dere den muren der, den så ikke jeg. .. .. En vampyr, en heks, et spøkelse og en smart svenske var inne i et rom. Inne i rommet var det en sjokolade. Hvem fikk sjokoladen? Svar: Ingen av dem, for det finnes ikke vampyrer, hekser, spøkelser eller en smart svenske.

6

LOL_2_materie.indd 6

03.07.2020 15:59


En vampyr selger et speil på Finn: I utmerket stand, aldri brukt. .. ..

En politibetjent til en annen: «Se! To hull på halsen! Offeret ble helt klart bitt av en vampyr.» «Er det ikke mer sannsynlig at det ble stukket med det grillspydet som ligger like ved?» «Neimen, Arne, hvorfor skulle en vampyr bruke et grillspyd?»

7

LOL_2_materie.indd 7

03.07.2020 15:59


Å være en vampyr er dødskjipt. Det suger skikkelig! .. .. Hva har vampyren med seg på piknik? Kiste. .. ..

m giftet so ne re py m va om rt hø du Har seg etter første date? te bitt. Det var kjærlighet ved førs

8

LOL_2_materie.indd 8

03.07.2020 15:59


Det banker på døren hjemme hos Yngvar. Ute på trammen står det to stykker og gliser. «Hei, har du et minutt til å snakke om Dracula?» spør de høflig. «Nei. Vent … Dracula som i grev Dracula?» stotrer Yngvar. «Ja!» nikker de to ivrig. «Er dere vampyrer?» spør Yngvar. «Ja visst, og vi har en brosjyre du kan få!» sier den ene vampyren. «Hva? Finnes det vampyrmisjonærer?» spør Yngvar undrende. «Hvordan skulle vi ellers fått flere medlemmer?» svarer den andre vampyren. «Jeg trodde dere bare beit folk, jeg!» «Det er bare ondsinnede rykter. Får vi komme inn?»

9

LOL_2_materie.indd 9

03.07.2020 15:59