Page 1


89557_loeker og knoller_.indd 2

24/01/12 13.05


89557_loeker og knoller_.indd 3

24/01/12 13.05


© CAPPELEN DAMM AS 2012 ISBN 978-82-02-37279-8 1. utgave, 1. opplag 2012 Bokdesign og sats: Sissel Blekastad, SisDesign as Omslagsfoto: Tulipanprakt i keukenhof, Nederland. Foto: Kenneth Ingebretsen Side 2-3: Storblomstrete vårkrokushybrider Foto: Tommy Tønsberg, s.2, 6, 8, 11, 12, 15, 16øh, 16nv, 16nh, 19, 21, 22, 26, 29, 30øh, 30nv, 33, 34, 36, 39, 41, 42v, 43, 44v, 45, 46, 47, 48, 51, 52v, 53, 54, 55, 57v, 58v, 59, 60h, 62v, 63, 65v, 67, 68, 69v, 70, 71, 72, 73h, 74, 75h, 76, 78v, 79, 80v, 81, 82 ,83, 84, 85, 86, 88v, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95v, 96v, 97h, 98v, 99, 100, 101, 102v, 103, 104, 105, 106, 108v, 109, 110, 111, 112, 113h, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127h, 128, 129, 130, 132, 134v, 136h, 137, 138v, 139h, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151h, 152, 153, 154, 155v, 156, 157, 158, 160v, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171v, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179h, 180øh, 180nh, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200v, 201. Kenneth Ingebretsen, s. 16øv, 25, 30øv, 30nh, 35, 44h, 49, 52h, 56, 57h, 58h, 60v, 61, 62h, 64, 65h, 66, 69h, 73v, 75v, 78h, 80h, 87, 88h, 95h, 96h, 97v, 98h, 102h, 107, 108h, 113v, 116, 118, 120, 131, 133, 134h, 135, 136v, 138h, 151v, 155h, 159, 160h, 164, 165,166v, 171h, 179v, 108øv, 200h. Knut Lønø, s. 42h, 50. Dagfinn Tveito: 127v Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2012 Satt i Adobe Garamond 10,3 pkt. og trykt på 130 g MultiArt silk Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekninge det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no 4

89557_loeker og knoller_.indd 4

24/01/12 13.05


250 løker og knoller for norske forhold

hageselskapets

Tommy Tønsberg og Kenneth Ingebretsen

89557_loeker og knoller_.indd 5

24/01/12 13.05


Litt snø og kulde setter ikke en stopper for de tidligste løkvekstene. Her er påskelilje ‘Tête-à-tête’ dekket av snø.

89557_loeker og knoller_.indd 6

24/01/12 13.05


Forord Av alle hagens planter er det løkvekstene som gir oss mest glede. Det er noe nesten magisk med snøklokker, krokus og klosterklokker som tidlig på våren presser de spisse skuddene sine gjennom jordskorpa. Noen ganger nesten før snøen er helt borte! Er våren varm, blomstrer de i løpet av en uke, eller bare noen dager. Det er virkelig fortryllende – og etterlengtet etter en kald vinter og mørketid. Etter de aller tidligste løkvekstene tar det ikke lang tid før både blåstjerner, vårpryd og snøstjerner blomstrer, og hakk i hæl følger de tidligste narsissene, før senere narsiss-sorter og tulipaner tar over. Og mot slutten av våren, eller tidlig sommer, er det løkvekster som bjørnestjerne og treblad som gleder oss. Midtsommers er liljenes høytid, og flere vakre sorter pryder hagen, fra de småvokste og delikate som Lilium oxypetalum var. insigne, over de småblomstrete, men høye martagonhybridene til de storblomstrete og sene artene som Lilium leichtlinii og henrylilje. I september stikker tidløsene blomstene over bakken, og i oktober, eller milde novembermåneder, kan vi glede oss over de blålilla blomstene til høstkrokusene. Vi tør påstå at det finnes løkvekster for enhver plass i hagen, enten det er snakk om blomsterbedet, fjellhagen, naturhagen eller potter og kar. Og fordi løkvekstene ofte kommer fra kjølige høyfjellsområder, vil de også kunne benyttes med stort hell langt nord i landet og i fjellbygder i innlandet. Leksikondelen i boken inneholder opplysninger om over 250 forskjellige arter og sorter. De aller fleste er alminnelige, lettdyrkede sorter, men vi har også tatt med noe mer uvanlige sorter som du må lete litt etter eller kanskje formere opp selv fra frø. Noen av løk- og knollvekstene kommer fra tropiske områder i verden og vil ikke greie seg på friland i Norge. Det betyr ikke at vi ikke kan glede oss over dem i hagen, men de trenger vinteroppbevaring inne i den kjølige perioden. For arter som har begrenset herdighet, blir det opplyst om dette. Vi håper denne boken vil gi deg glede og inspirasjon til å dyrke flere, og kanskje noen nye, løkvekster i hagen. Og kanskje blir du like fascinert av dem som oss?

Tommy Tønsberg

89557_loeker og knoller_.indd 7

Innhold 9 Løk eller knoll – litt botanikk 13 Vår-, høst- eller sommerblomstrende 14 Anskaffelse 17 Slik legger du løk 20 Sommerblomstrende løker og knoller 23 Stell gjennom året 24 Bruk av løk- og knollvekster 28 Formering 32 Løkfiender 34 Duftende løkvekster 37 Samplanting 38 Driving av løk til jul og andre høytider 40 Klimasonekart 41 Planteleksikon 203 Norsk planteregister 206 Botanisk planteregister

Kenneth Ingebretsen

24/01/12 13.05


Kapphyasint

Galtonia viridiflora

høyde: 100 cm blomsterfarge: Hvit blomstringstid: August plassering: Sol jord: Vanlig bruk: Bed og potter herdighet: Ikke herdig, overvintres frostfritt

høyde: 100 cm blomsterfarge: Grønn til turkis blomstringstid: August plassering: Sol jord: Vanlig bruk: Bed og potter herdighet: Ikke herdig, overvintres frostfritt

Denne løkveksten blir ca. en meter høy og får opptil 30 hvite klokker, men som regel er ikke mer enn sju–åtte utslått samtidig. Kapphyasint er en sørafrikansk plante, og selv om den kanskje kan greie seg på friland på de klimatisk mildeste stedene av landet, er det langt tryggere å ta løken opp om høsten og oppbevare den inne over vinteren. Den setter sideløker og blir sakte, men sikkert flere. Vær klar over at løken bruker tid på å komme i blomst, så det kan være tryggest å drive den inne noen uker før den plantes ut. Kapphyasint skaper et veldig eksotisk uttrykk i bedet hvis du legger noen løker blant staudene om våren.

Alt som har det botaniske navnet viridiflora, er litt utenom det vanlige. Denne kapphyasinten er ikke noe unntak. Viridiflora betyr med grønne blomster, og om de ikke er helt gressgrønne, så har de en ganske spennende, nesten turkis farge. Denne løkveksten stammer også fra SørAfrika, og den må oppbevares inne over vinteren for at du skal være sikker på å ha glede av den år etter år. Når den trives, setter den villig sideløk. Av utseende minner den ellers mye om den helt hvite kapphyasinten, men bladverket er bredere. Begge kapphyasintene er snegledelikatesser, så hold et ekstra øye med dem.

Galtonia candicans

Galtonia viridiflora

110 Galtonia

89557_loeker og knoller_.indd 110

24/01/12 13.12


Bysantgladiol

Gladiolus communis ssp. byzantinus høyde: 60 cm blomsterfarge: Rosalilla blomstringstid: Juli plassering: Sol jord: Vanlig bruk: Bed herdighet: H6

I juli slår bysantgladiolen ut i blomst og får aks med vakre rødrosa blomster med vakre hvite tegninger i svelget. Ikke alle gladioler er tandre og må være inne om vinteren. Dennne gladiolen stammer fra Spania, Sicilia og nordlige deler av Afrika; likevel er den fullt herdig på friland i Norge. Gi den en plass med sol i vanlig hagejord. Blir det for fuktig på vokseplassen, kan det være at den går ut, men ellers greier den seg over store deler av landet. Den er lettdyrket, og under gode forhold vil den formere seg med frø. Den står fint av seg selv og krever ikke støtte, slik som de storblomstrete hybridene gjør. Der den trives, blir den et eksotisk innslag i hagen.

89557_loeker og knoller_.indd 111

24/01/12 13.12


Gladiolus illyricus

Duftgladiol

høyde: 50 cm blomsterfarge: Rosalilla blomstringstid: Juli plassering: Sol jord: Vanlig bruk: Bed herdighet: H6

høyde: 100 cm blomsterfarge: Hvit blomstringstid: August plassering: Sol jord: Godt drenert bruk: Bed og potter herdighet: Ikke herdig, overvintres frostfritt

Av utseende minner denne gladiolen om bysantgladiol, men den er mindre på alle måter. Både blad og blomster er mindre, og blomstene har også en noe lysere rosafarge. Denne gladiolen kommer fra Sør-Europa, men er like fullt herdig i Norge. Gi den en drenert vokseplass i full sol. Planten formerer seg med frø, og under gode forhold får du snart en stor koloni. Plant den sammen med mindre prydgress, for eksempel det luftige fjærgresset (Stipa pennata) for en vakker samplanting.

Som det norske navnet tilsier, har denne gladiolen god duft, og den blir spesielt sterk utover kvelden. Tidligere het planten Acidanthera bicolor, men den har nå fått lov til å være en gladiol. Kun et par blomster springer ut om gangen. De er veldig grasiøse, store og hvite med et mørkt brunrødt svelg. Fordi denne gladiolen kommer sent i blomst og ikke er herdig, må knollene oppbevares innendørs over vinteren. Det kan være en god idé å plante knollene inne i mars, slik at plantene får en liten forstart på våren og dermed greier å blomstre før frosten kommer.

Gladiolus illyricus

Gladiolus murielae

112 Gladiolus

89557_loeker og knoller_.indd 112

24/01/12 13.12


Gladiol

Gladiolus-hybrider høyde: 100 cm blomsterfarge: Flere farger i aks blomstringstid: Juli–august plassering: Sol jord: Vanlig bruk: Bed og potter herdighet: Ikke herdig, overvintres frostfritt

Det finnes en rekke forskjellige sorter av gladioler, både storblomstrete og småblomstrete, men mest sjarm har de småblomstrete. De kommer i svært mange farger, og alle er vakre. Gladioler bør drives inne dersom du ønsker å ha dem tidlig i blomst. Samtidig som du planter ut de forkultiverte plantene, kan du legge noen knoller som ikke er drevet, for å forlenge blomstringsperioden. Plant ikke ut forkultiverte gladioler før faren for nattefrost er over. Når høsten kommer, kan du ta opp knollene og overvintre dem inne, for så å legge dem til neste vår.

Gladiolus 113

89557_loeker og knoller_.indd 113

24/01/12 13.12


Klatrelilje Gloriosa superba

høyde: 200 cm blomsterfarge: Rød og gul blomstringstid: August plassering: Sol jord: Drenert bruk: Potter herdighet: Ikke herdig, overvintres frostfritt

Klatrelilje er en knollvekst som stammer fra Afrika og India hvor den ofte ses klatrende gjennom småbusker og kratt. Stenglene til denne planten er nemlig ikke så sterke, men de smale bladene og bladstilkene har små klatretråder, og ved hjelp av dem får planten tak; den støtter seg ved hjelp av klatrestativ eller andre planter. Klatreliljen dyrkes best i en potte, som kan settes på et solrikt sted. Hold jorden jevnt fuktig, men ikke konstant våt. Knollene legges tidlig om våren, men det kan ta litt tid før de viser seg over bakken. Når planten er ferdig med å blomstre, vil den visne ned og må få hvile tørt over vinteren frem til neste vår. Sorten ‘Rothchildiana’ har sterkere rødfarge og lysende gule markeringer.

114 Gloriosa

89557_loeker og knoller_.indd 114

24/01/12 13.12


Ridderstjerne /Amaryllis Hippeastrum

høyde: 60 cm blomsterfarge: Hvit, limegrønn, lysrosa, rosa,

lakserød, mørkrosa, oransjerød og rød blomstringstid: November–januar plassering: Sol jord: Næringsrik bruk: Potter herdighet: Ikke herdig, overvintres frostfritt

Det finnes over 80 sorter Hippeastrum i handelen rundt om i verden. De har store blomster med seks kronblader som er buet utover. Store løker gir flere blomsterstilker, og de største løkene kan få opptil fire blomsterstilker. Stilkene blir lange ved lite lys, men dette kan unngås ved å gi planten lite vann. Da vil riktignok løken bli mindre og i noen tilfeller gi kortere blomstring. Etter blomstring settes løken lyst. For at den skal få lagre nok næring, er det viktig at bladene er på, og at det gjødsles ved hver vanning. Om sommeren settes løken ut, men den må tas inn i september. Det tar ca. ti uker fra en løk er satt, til den blomstrer.

Hippeastrum 115

89557_loeker og knoller_.indd 115

24/01/12 13.12

LokKnoller  
LokKnoller  

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfr...