Lahlums quiz vol 1 av Hans Olav Lahlum

Page 1


Hans Olav Lahlum Katrine Tjølsen


© CAPPELEN DAMM AS, 2014 Denne utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2015 ISBN 978-82-02-47745-5 1. utgave, 1. opplag 2015 Trykk og innbinding: UAB PRINT-IT, Litauen, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Innhold

Forord/bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1) HISTORIE OG LIVSSYN USA etter 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norske politikere og partier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristendommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vest-Europa i mellomkrigstiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krig og fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge på 1800-tallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 15 17 19 21 23

2) SPRÅK, KULTUR OG SPORT Norske romaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klassisk musikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjakk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdenslitteraturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ballsport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 29 31 33 35 37

3) GEOGRAFI OG SAMFUNNSFAG Demokrati og diktatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Økonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norske byer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folkeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 44 46 48 50 53

5


INNHOLD

4) MATEMATIKK, MASKIN OG MEKK Biler og motorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datamaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fly og romfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobiltelefoner og nettbrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generell matematikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontor- og hjemmeteknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 59 61 63 65 67

5) NATURFAG Dagens dyrearter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjemi i dagliglivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menneskekroppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terreng, vær og energi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botanikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 73 75 77 79 81

6) Året 2013 Valg og regjeringsskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sportsåret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bokåret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lett blanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internasjonale begivenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge rundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 87 89 91 93 95

SVAR 1) HISTORIE OG LIVSSYN USA etter 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norske politikere og partier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristendommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vest-Europa i mellomkrigstiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krig og fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge på 1800-tallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

101 105 110 114 119 124


INNHOLD

2) SPRÅK, KULTUR OG SPORT Norske romaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klassisk musikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjakk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdenslitteraturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ballsport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131 136 140 144 148 152

3) GEOGRAFI OG SAMFUNNSFAG Demokrati og diktatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Økonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbritannia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norske byer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folkeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159 164 169 174 178 183

4) MATTE, MASKIN OG MEKK Biler og motorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datamaskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fly og romfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobiltelefoner og nettbrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generell matematikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontor- og hjemmeteknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189 193 197 201 205 209

5) NATURFAG Dagens dyrearter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjemi i dagliglivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menneskekroppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terreng, vær og energi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botanikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215 219 223 227 231 235

7


INNHOLD

6) ÅRET 2013 Valg og regjeringsskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sportsåret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bokåret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lett blanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Internasjonale begivenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge rundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241 246 251 256 261 266


Forord/bruksanvisning

Lahlums quiz er skrevet for å være et spennende og pedagogisk quizspill, som kan spilles mellom lag eller som individuell konkurranse. Spørsmålene har tre ulike nivåer, noe som gjør at konkurransen kan bli jevn selv om deltakerne er av ulik alder og på ulike kunnskapsnivåer. De eneste forutsetningene er akseptable norskkunnskaper og et minimum av spørrekonkurranseglede. Så godt som alle vil finne noen spørsmål de kan svare på og noen spørsmål de ikke kan svare på i denne boken. Spillet er delt i seks hovedtemaer, med seks undertemaer innenfor hvert av dem. Innenfor hvert av disse undertemaene tilbys seks enkle spørsmål, seks middels vanskelige spørsmål og seks vanskelige spørsmål. (Ved en lagkonkurranse mellom to barn i alderen 12–14 og to lærerforeldre på 40–50, kan forskjellen for eksempel utjevnes ved at barna får spørsmål på laveste nivå og foreldrene på høyeste.) Deltakerne bør før start bli enige om hvilket nivå de skal spille på, og hvis det spilles på ulike nivåer bør spørsmålene på laveste nivå stilles først. Denne boken er imidlertid ikke bare et quizspill. Den er samtidig også forsøkt skrevet som en interessant og nyttig lærebok for utvalgte temaer fra ulike fag på ulike utdanningsnivåer. Dette er gjort gjennom et mest mulig aktuelt og pedagogisk utvalg av temaer og spørsmål samt ved at vi har lagt inn en kort utdypning av alle svarene. Den som vil forbedre seg mest mulig både på faktakunnskaper og forståelse av ulike temaer, anbefales å lese boken som en 9


FORORD/BR UKSANVISNING

lærebok – med de utdypningssetningene vi har tatt med til hvert svar. Brukes den slik, bør boken være velegnet også innenfor skoleverket. De enkle spørsmålene er forsøkt tilpasset et grunnskolenivå, de middels vanskelige videregående skole og de vanskelige et universitetsnivå – men uten direkte tilknytning til læreplaner og pensum fra noen studiesteder. Arbeidet med boken er naturlig nok fordelt ut fra våre ulike utdannelser og kompetanseområder. Dette medfører at Hans Olav har laget spørsmål og svar for fagene 1) Historie og livssyn, 2) Språk, kultur og sport, 3) Geografi og samfunnsfag samt 6) Året 2013. Katrine har laget spørsmål og svar for fagene 4) Matematikk, maskin og mekk samt 5) Naturfag. Vi håper at denne boken vil gi deg både spennende quizkonkurranser og lærerike timer sammen med familie, venner og/eller medelever. Det vil glede oss hvis noen lesere i ulike aldre her finner inspirasjon til senere studier i eller lesning om ulike fag og temaer. Eventuelle reaksjoner fra leserne kan sendes direkte til forfatterne via e-post: hansolahlum@gmail.com og ktjolsen@mit.edu. Et spennende og interessant quizår – og leseår – ønskes av Hans Olav og Katrine


1) HISTORIE OG LIVSSYNUSA etter 1945

Lett 1) Hva het den sittende presidenten i USA i 2013? 2) Fra 1963 til 1975 førte USA en krig som var sterkt omstridt både internt i USA og i resten av verden. I hvilket asiatisk land ble krigen i all hovedsak utkjempet? 3) Etterkrigstidens yngste president i USA ble valgt i november 1960 og drept i et attentat knapt tre år senere. Hva het han? 4) Hvor stort var USAs folketall i 2013: cirka 257 millioner, cirka 317 millioner eller cirka 377 millioner? 5) Hvilken by har i hele etterkrigstiden vært USAs klart mest folkerike? 6) I 2001 ble USA utsatt for et terrorangrep som fikk stor betydning både for USA og resten av verdenssamfunnet. På hvilken dato skjedde det?

Middels 1) Høsten 1974 førte den såkalte Watergate-saken til at en president i USA for første gang i historien måtte trekke seg midt i en valgperiode. Hva het han? 2) Hvor mange delstater har USA siden 1959 bestått av? 3) I gjenoppbyggingsperioden etter 2. verdenskrig i årene 1948–52 ga USA økonomisk støtte til Norge og mange andre land i Vest-Europa. Under hvilket navn ble denne støtten kjent? 13


1) HISTORIE OG LIVSSYN

4) Hvilken by, som også arrangerte sommer-OL i 1984, har de siste tiårene vært USAs nest mest folkerike by? 5) I 1997 satte en amerikansk film ny verdensrekord med billettinntekter på over en milliard dollar. Filmen hadde samme navn som et kjent skip. Hva het filmen? 6) 22. november 1963 ble verdens øyne rettet mot USA fordi landets daværende president ble skutt ned og drept. I hvilken by skjedde det?

Vanskelig 1) USA opprettet i 1959 sine to foreløpig siste nye delstater. Hvilke to delstater var det? 2) Høsten 1952 ble en general for foreløpig siste gang valgt til president i USA. Hva het denne generalen? 3) USA har aldri hatt en kvinne som president eller visepresident, men ved to valg har et av de store partiene stilt med en kvinne som visepresidentkandidat. Hvilket år skjedde det for første gang? 4) Hvilken svart amerikansk friidrettsutøver ble nasjonalhelt da han vant fire gull på hjemmebane under sommer-OL i 1984? 5) Hvilken gruppe var i 2013 USAs største etniske minoritet? 6) Cirka hvor stort var USAs folketall i 1970?


Norske politikere og partier

Lett 1) Hvilket parti fikk ny partileder i 2004, da utenriksminister Jan Petersen frasa seg gjenvalg? 2) Hvilke tre partier deltok i den nye rødgrønne regjeringen som overtok etter stortingsvalget i 2005? 3) Han var partileder i 1945–65 og statsminister i til sammen 17 år innenfor samme periode. Hva het han? 4) Hvilket parti ble største parti på borgerlig side og Stortingets nest største parti under stortingsvalget i 2005? 5) Hun ble våren 1981 Norges og Nordens første kvinnelige statsminister. Hva het hun? 6) Stortinget i Oslo er Norges øverste valgte forsamling, men hvor mange representanter velges det dit: 63, 169 eller 349?

Middels 1) Hvilket parti fikk 35,3 % av stemmene ved stortingsvalget i 1973? 2) Han er kanskje mest kjent for sin innsats som stortingspresident ved krigsutbruddet i 1940, men var også partiformann for Høyre i 15 år og stortingsrepresentant i 38 år. Hva het han? 3) Fremskrittspartiet ble dannet og innvalgt på Stortinget i 1973, men hadde den gang navn etter sin første partiformann. Hva het han? 15


1) HISTORIE OG LIVSSYN

4) Hvilket parti, dannet i 1884, regnes som Norges eldste politiske parti? 5) Fra 1931 til 1933 ble Norge styrt av to regjeringer fra et parti som aldri hadde sittet i regjering før. Hvilket parti var det? 6) Hvilket av partiene på Stortinget kan – avhengig av definisjon – sies å være dannet enten i 1961 eller i 1975?

Vanskelig 1) Han ble kalt for «gubben» og var en folkekjær trønder som ledet regjeringen først fra Norge i fem år før 2. verdenskrig – og så fra utlandet i fem år under 2. verdenskrig. Hva het han? 2) Eva Kolstad var Norges første kvinnelige partileder for et parti på Stortinget – men hvilket parti ledet hun? 3) Han var statsminister i Norge under hele 1. verdenskrig, og fortsatte senere som partiformann for Venstre til han var 78 år. Hva var navnet hans? 4) Ved hvilket stortingsvalg fikk Senterpartiet med 16,7 % sin høyeste oppslutning noensinne? 5) Høsten 1923 førte en dyp intern splittelse i Arbeiderpartiet til dannelsen av et nytt parti. Hva het det nye partiet? 6) Hva het den første statsministeren fra Kristelig Folkeparti?


Kristendommen

Lett 1) Hvor mange disipler hadde Jesus Kristus ifølge Bibelens evangelier? 2) Tre av evangeliene i Bibelen er ifølge kristen tradisjon skrevet av Markus, Matteus og Johannes. Hvem har ifølge kristen tradisjon skrevet det fjerde? 3) I hvilket land bodde det i 2013 flest kristne? 4) På hvilken dag i påsken skal Kristus ifølge kristen tradisjon ha blitt korsfestet? 5) Hvilken ny hovedretning innenfor kristendommen ble grunnlagt av Martin Luther i første halvdel av 1500-tallet? 6) Hvilken av følgende kristne retninger praktiserer ikke barnedåp: baptistene, katolikkene eller kalvinistene?

Middels 1) Hvor mange bøker består Bibelen totalt av? 2) Hvilket av evangeliene i Bibelen regnes som det eldste? 3) I hvilket land er koptere en kristen minoritet med flere millioner medlemmer? 4) Hvis man i år 1500 gikk til gudstjeneste i en norsk kirke, hvilket språk ville man da høre preken på? 5) Hvordan lyder kristendommens første bud? 17


1) HISTORIE OG LIVSSYN

6) 13 av bøkene i Det nye testamente er brev som tillegges en og samme brevskriver. Hva het han?

Vanskelig 1) Hvilken katolsk orden, ofte omtalt som «Gråbrødrene», ble grunnlagt i 1209? 2) Hvilken polskfødt kardinal var overhode i den katolske kirke fra 1978 og frem til sin død i 2005? 3) Den romersk-katolske hovedkirken i Roma er ifølge kristen tradisjon bygget over gravstedet til en av Kristi disipler. Hvilken disippel? 4) Hvilken ledende norsk teolog utløste den såkalte «Helvetesdebatten» i norsk kristenliv da han i 1953 i en radiooverført tale uttalte at «Hvis du stupte nå, så havnet du i helvete»? 5) Hvilken teolog ble våren 1961 ordinert til Norges første kvinnelige prest? 6) Hvilket ofte kontroversielt kirkesamfunn regner 1800-tallsmannen Joseph Smith som sin viktigste profet?


Vest-Europa i mellomkrigstiden

Lett 1) Hvilket vesteuropeisk land ble i årene 1936–39 herjet av en blodig borgerkrig? 2) I hvilket land overtok Benito Mussolini makten etter et statskupp høsten 1922? 3) Hvilken by var Vest-Europas mest folkerike i 1930? 4) Hvilket år ble tidenes første Vinter-OL arrangert: 1924, 1930 eller 1936? 5) Hvilket vesteuropeisk land okkuperte gjennom hele mellomkrigstiden blant annet landområdene som i dag utgjør India, Pakistan og Bangladesh? 6) I hvilken vesteuropeisk storby ble sommer-OL arrangert i 1936?

Middels 1) Hvilket europeisk land ble under slagordet «anschluss» okkupert og innlemmet i Tyskland våren 1938? 2) I hvilken fransk by ble fredsoppgjøret etter 1. verdenskrig avviklet i 1919? 3) Hva var navnet på det hemmelige statspolitiet i Tyskland, som ble opprettet av Hermann Göring i 1933? 4) Hvilket vest-europeisk land gjorde etter en svært kontroversiell okkupasjonsekspedisjon i 1931 krav på Øst-Grønland? 19


1) HISTORIE OG LIVSSYN

5) 20. november 1938 døde det i London en britiskfødt prinsesse som da var blitt dronning i et av de mindre vesteuropeiske landene. Hva het hun? 6) Hvilken norsk idrettsstjerne deltok for første gang i OL som 11-åring, og vant senere i mellomkrigstiden tre OL-gull samt ti VM-gull?

Vanskelig 1) Tilnærmingen mellom de europeiske stormaktene utover på 1920-tallet er sterkt knyttet til en mangeårig tysk utenriksminister, og ble raskt reversert etter hans død høsten 1929. Hva het han? 2) Hva het statsministeren i Frankrike, som i 1919 spilte en svært sentral rolle under fredsoppgjøret etter 1. verdenskrig? 3) Hvilket år tiltrådte Adolf Hitler som rikskansler i Tyskland? 4) Hva het den britiske statsministeren som høsten 1938 fløy til München og aksepterte en sterkt omstridt fredsavtale med Adolf Hitler? 5) Hvilken ung britisk konge abdiserte i desember 1936 fra den britiske tronen – for å kunne gifte seg med sin kjæreste? 6) Hvilken ny stat, som fortsatt er et eget land i Vest-Europa, erklærte seg etter en kortvarig borgerkrig selvstendig i desember 1921?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.