Lahlums quiz Vol. 4 av Hans Olav Lahlum og Selda Ekiz

Page 1


LAHLUMS QUIZLAHLUMS QUIZ

VOL. 4

Hans Olav Lahlum Selda Ekiz


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2018 ISBN 978-82-02-58096-4 1. utgave, 1. opplag 2018 Omslagsdesign: Miriam Edmunds Omslagsfoto: Anna Julia Granberg, BLUNDERBUSS Sats: Type-it AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2018 Satt i 10,7/14 pkt. Sabon og trykt på 80 g Holmen Book Cream 1,8. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Innhold

Forord/bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

SPØRSMÅL FAG 1: HISTORIE OG LIVSSYN Tema 1: Keisere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 2: Religioner i Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 3: Bibelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 4: Storbritannia etter 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 5: Nobels fredspris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 6: Norge under 2. verdenskrig . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 17 19 21 23 25

FAG 2: SPRÅK, KULTUR OG SPORT Tema 1: Klassiske komponister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 2: Kvinnefotball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 3: Tysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 4: Språk i Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 5: Eurovision Song Contest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 6: Norske sakprosaforfattere . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 34 36 38 40 42

5


INNHOLD

FAG 3: GEOGRAFI OG SAMFUNNSFAG Tema 1: Store bedrifter og selskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 2: Nasjonalforsamlinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 3: Øst-Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 4: Innsjøer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 5: Land med under én million innbyggere . . . . . . . . Tema 6: Delstater i USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 49 51 53 55 58

FAG 4: 2016 OG 2017 Tema 1: Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 2: Lett blanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 3: Norge rundt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 4: Verden rundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 5: Sommer-OL 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stortingsvalget 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 65 67 69 71 73

FAG 5: NATURFAG Tema 1: Verdensrommet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 2: Tall, systemer, størrelser og former. . . . . . . . . . . . Tema 3: Sjuk, sjukere, sjukest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 4: Pels(dyr). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 5: Havet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 6: Fjern fortid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 79 81 83 85 87

FAG 6: MEKK Tema 1: Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Tema 2: Tech – nett og spill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Tema 3: Hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Tema 4: Arkitektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Tema 5: Oppfinnelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Tema 6: Skip ohoi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

6


INNHOLD

SVAR FAG 1: HISTORIE OG LIVSSYN Tema 1: Keisere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 2: Religioner i Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 3: Bibelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 4: Storbritannia etter 1800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 5: Nobels fredspris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 6: Norge under 2. verdenskrig . . . . . . . . . . . . . . . . .

107 111 115 119 123 127

FAG 2: SPRÅK, KULTUR OG SPORT Tema 1: Klassiske komponister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 2: Kvinnefotball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 3: Tysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 4: Språk i Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 5: Eurovision Song Contest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 6: Norske sakprosaforfattere . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133 137 140 143 146 150

FAG 3: GEOGRAFI OG SAMFUNNSFAG Tema 1: Store bedrifter og selskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 2: Nasjonalforsamlinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 3: Øst-Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 4: Innsjøer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 5: Land med under én million innbyggere . . . . . . . . Tema 6: Delstater i USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157 161 165 168 171 175

FAG 4: 2016 OG 2017 Tema 1: Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 2: Lett blanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 3: Norge rundt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 4: Verden rundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 5: Sommer-OL 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stortingsvalget 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183 187 192 196 201 204

7


INNHOLD

FAG 5: NATURFAG Tema 1: Verdensrommet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 2: Tall, systemer, størrelser og former. . . . . . . . . . . . Tema 3: Sjuk, sjukere, sjukest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 4: Pels(dyr). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 5: Havet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 6: Fjern fortid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211 215 218 221 225 228

FAG 6: MEKK Tema 1: Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 2: Tech – nett og spill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 3: Hjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 4: Arkitektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 5: Oppfinnelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema 6: Skip ohoi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235 238 241 243 246 249


Forord/bruksanvisning

Etter ett års pause på grunn av ulike andre bok- og TV-prosjekter, er det med stor glede og litt spenning vi i februar 2018 vender tilbake med volum 4 i denne noe utradisjonelle quizbokserien. Vi har med glede registrert at en rekke lesere savnet den i 2017, og håper at mange der ute fortsatt vil sette pris på en quizbok som tilbyr litt flere originale spørsmål og litt mer utfyllende svar. Målet vårt er fortsatt å lage quizbøker som ikke bare gir lesere i ulike aldre bedre faktakunnskaper om ulike emner, men også en bedre forståelse av dem. Som tidligere er det et viktig mål at quizboken vår skal være anvendelig for familier, vennegrupper, arbeidskolleger osv. med ulike forutsetninger hva angår alder og kunnskapsnivå. Som tidligere har vi derfor for hvert emne laget seks spørsmål på tre ulike nivåer: lett, middels og vanskelig. Der man har deltakere på ulike nivåer anbefales det sterkt at spørsmål på nivå lett stilles før spørsmål på nivå middels, og at spørsmål på nivå middels stilles før spørsmål på nivå vanskelig. Dette fordi det i mange emner er vanskelig å unngå at spørsmål og svar på høyere nivå kan gi hjelp til å finne riktig svar på lavere nivå. Skoleelever og studenter er en lesergruppe vi er særlig opptatt av, og vi legger derfor fortsatt vekt på å fange inn bredden i skolefagene fra grunnskolen og videregående best mulig. Som i forrige utgave har det vært en naturlig arbeidsdeling at Hans Olav har laget spørsmål og svar for «fagene» 1) Historie og livssyn, 2) Språk, kultur og 9


FORORD/BR UKSANVISNING

sport, 3) Geografi og samfunnsfag samt 4) Årene 2016 og 2017, mens Selda har laget spørsmål og svar for 5) Informatikk, maskin og mekk og 6) Matte og naturfag. Hvis interessen fra leserne fortsatt er stor nok, håper vi å være tilbake med et volum 5 i løpet av 2019. Eventuelle reaksjoner på volum 4 kan i mellomtiden enklest sendes direkte til forfatterne via e-post hansolahlum@gmail.com og/eller seldaekiz@gmail.com

Gjøvik/Oslo, 18.12.2017

Hans Olav Lahlum og Selda Ekiz


SPØRSMÅL NB! DU FINNER SVARENE PÅ SIDE 107–250FAG 1: HISTORIE OG LIVSSYNTema 1: Keisere

Lett 1. Tittelen keiser skal være avledet av navnet til en romersk diktator som ble myrdet i år 44 før vår tidsregning. Hva het han? 2. Fleip eller fakta: Den romerske keiseren Augustus utnevnte en av hestene sine til senator? 3. Romanov-familien holdt i flere hundre år den russiske keisertittelen tsar. Hvilket århundre kom den første tsaren av Romanov-familien til makten: 1500-tallet, 1600-tallet eller 1700-tallet? 4. Hvilket land er det eneste i verden som fortsatt har en keiser i 2017? 5. I hvilket stort land ble keiseren avsatt etter en revolusjon i 1912? 6. I hvilket land tiltrådte den 29 år gamle Vilhelm II som keiser i 1888?

Middels 1. I 1922 døde den 34 år gamle ekskeiseren Karl I fra sine forsøk på å få tittelen og makten tilbake. Hvilket land hadde han vært keiser i? 2. I hvilket afrikansk land ble Haile Selassie den siste keiseren? 3. I hvilket asiatisk land ble keiseren avsatt etter en islamsk revolusjon i 1979? 15


TEMA 1: KEISERE

4. Den siste russiske tsaren ble avsatt i 1917 og kort tid senere henrettet sammen med sin familie. Hva het han? 5. Hvilket sør-amerikansk land hadde Pedro I som keiser 1822–31 og Pedro II 1831–89? 6. Denne tysk-romerske keiseren var sønn av Pipin den Lille og far til Ludvig den Fromme, var født i 742 og døde i 814. Hva het han?

Vanskelig 1. Ved sin død i 1916 hadde han vært keiser av Østerrike i 68 år og av Ungarn i 49 år. Hva het han? 2. Hvem ble etter et statskupp i 1851 innsatt som keiser av Frankrike? 3. Han het Maximilian, erklærte seg som keiser i 1864 med støtte fra europeiske stormakter, men ble avsatt og henrettet tre år senere. I hvilket latin-amerikansk land skjedde dette? 4. Nevn ett år da Ivan den Grusomme var keiser i Russland! 5. Hvem var den siste som hadde tittelen keiserinne av India? 6. Tsar Boris III døde uventet i 1943, og ble etterfulgt på tronen av sin seksårige sønn Simeneon. I hvilket europeisk land skjedde dette?

Svar side 107–110. 16


Tema 2: Religioner i Asia

Lett 1. Hvilket land i Asia har klart størst andel av jøder i befolkningen? 2. Hvilken verdensreligion har i 2017 flest tilhengere i Asia? 3. Plasser følgende tre verdensreligioner i rekkefølge etter når de oppsto i Asia: Buddhisme, Islam og Kristendom. 4. Sjia-muslimer utgjør et flertall av befolkningen i fire asiatiske land. Tre av dem er Irak, Azerbaijan og Bahrain. Hvilket er det fjerde? 5. Hvilken verdensreligion er mest utbredt i Thailand? 6. Hvilket av følgende land i Asia har ikke et flertall av kristne i befolkningen: Armenia, Georgia eller Kazakhstan?

Middels 1. Islam er klart største religion i Malaysia, men hvilken religion har nest størst oppslutning der? 2. Hvilken religion er den mest utbredte i Japan? 3. Hvilket asiatisk land har verdens tredje største befolkning av katolikker? 4. Hvilken verdensreligion er mest utbredt i Indonesia? 5. I hvilken del av Asia har hinduismen sin klart sterkeste stilling: Øst, vest, nord eller sør?

17


TEMA 2: RELIGIONER I ASIA

6. Konfucianismen er basert på tenkningen til filosofen Konfucius, som levde på 500-tallet før vår tidsregning, og har spilt en viktig rolle i hans hjemland. Hvilket land er det?

Vanskelig 1. Denne indiske religionen ble grunnlagt av asketen Vardhamana Mahavira på 500-tallet før vår tidsregning, kjennetegnes av forbud mot all slags vold, og har i dag fire til seks millioner tilhengere. Hva heter den? 2. Religionen oppsto på 1800-tallet, står nærmere kristendommen, islam og jødedommen enn buddhismen og hinduismen, men har de fleste av sine asiatiske tilhengere i India. Hvilken religion er dette? 3. Denne sekteriske retningen innen islam oppsto i India i 1889, og har nå rundt 10 millioner tilhengere der, samt betydelige grupperinger i andre asiatiske land. Hva kalles de? 4. Denne religionen var en gang i tiden statsreligion i det persiske imperiet, men er i dag en liten minoritetsreligion som har omtrent halvparten av sine 100 000–200 000 innbyggere i India. Hva heter religionen? 5. Navnet betyr «den store vogna», og målet er å gi så mange mennesker som mulig adgang til Nirvana. Bodhisattvaer spiller en sentral rolle for å få til dette. Hva heter denne retningen innen buddhismen? 6. Religionen er i stor grad basert på verkene til de kinesiske vismennene Laozi og Zhuangza, har spilt stor rolle for kinesisk tenkning de siste 2500 årene og legger stor vekt på menneskets forhold til naturen. Hva heter denne religionen?

Svar side 111–114. 18


Tema 3: Bibelen

Lett 1. Det gamle testamentet er oversatt til over 450 språk, men hvilket språk ble nesten hele Det gamle testamentet først skrevet på? 2. Starten på Det gamle testamentet kalles Toraen. Hvor mange mosebøker består Toraen av? 3. Hvilket språk ble Det nye testamentet først skrevet på? 4. Hvor mange evangelier innleder Det nye testamentet? 5. Hvordan døde Jesus Kristus ifølge Det nye testamentet? 6. En lang rekke av skriftene/bøkene i Det nye testamentet er brev som hevdes å være skrevet av en apostel. Hva het han?

Middels 1. Hvilket av evangeliene som innleder Det nye testamentet er skrevet sist? 2. Det nye testamentets første bok/skrift etter evangeliene er trolig skrevet av en evangelist og fortsetter historien derfra. Hva heter den boken? 3. Hvor mange av sine disipler valgte Jesus Kristus ifølge Det nye testamentet ut som apostler for å spre den kristne tro? 4. Hvilket skrift/hvilken bok avslutter Det nye testamentet, og dermed også Bibelen? 19


TEMA 3: BIBELEN

5. Hva het, ifølge Det gamle testamentet, sønnen som jødenes stamfar Abraham fikk med sin kone Sara? 6. En viktig rolle i Det nye testamentet inntas av en disippel som egentlig var fisker, og som etter Kristus’ død ble den første som forkynte hans lære overfor ikke-jøder. Hva het han?

Vanskelig 1. Hva er et apokryft skrift (i forbindelse med Bibelen)? 2. To av bøkene/skriftene i Det nye testamentet er ifølge kristen tradisjon skrevet av brødre av Jesus Kristus. Den ene av disse brødrene het Judas. Hva het den andre? 3. Han har fått en egen bok i Det gamle testamentet, og ble ifølge den 110 år gammel. Ifølge flere bøker i Det gamle testamentet ble han leder for de israelittiske stammene etter at Moses døde. Hva het denne mannen? 4. Den eldste personen omtalt i Det gamle testamentet er Metusalem, som sies å ha vært tipptippoldebarn av Adam og farfar til arkeieren Noah. Hvor gammel ble Metusalem ifølge Bibelen? 5. 13 av bøkene/skriftene i Det nye testamentet er brev tillagt apostelen Paulus. Sju er enkeltbrev, de seks øvrige er tre sett på to brev hver. Korinterne og Timoteus var hver mottaker av to Paulus-brev. Hvem var den tredje mottakeren/mottakerne som ifølge Det nye testamentet fikk to brev fra Paulus? 6. Det lengste av Paulus-brevene i Det nye testamentet er ganske sikkert skrevet av Paulus, trolig rundt år 56–57. Hvilken by varslet Paulus sin ankomst til?

Svar side 115–118. 20


Tema 4: Storbritannia etter 1800

Lett 1. Tennisturneringen Wimbledon er en av Storbritannias største og mest populære idrettsbegivenheter. Hvilket år ble den arrangert for første gang: 1827, 1877 eller 1927? 2. Hva het statsministeren i Storbritannia 1. desember 2017? 3. Hvilken tidligere del av Storbritannia ble til en selvstendig nasjon i 1919? 4. Hva heter valutaen i Storbritannia? 5. Hvilken by var Storbritannias hovedstad i 1900? 6. Hvilken av de fire nasjonene i Storbritannia har høyest andel katolikker?

Middels 1. I 1979 fikk Storbritannia sin første kvinnelige statsminister. Hva het hun? 2. Den mest folkerike byen i Nordøst-England har rundt 300 000 innbyggere, og er historisk en viktig havneby og kullgruveby. Hva heter den? 3. Folketallet er vel tre millioner, arealet er knapt 21 000 kvadratkilometer og hovedstaden heter Cardiff. Hvilken del av Storbritannia er dette? 4. Elizabeth II er Storbritannias dronning i 2017. Men i hvilket tiår ble hun dronning? 21


T E M A 4 : S T O R B R I TA N N I A E T T E R 1 8 0 0

5. Bygningen er den britiske monarkens offisielle residens i London. Hva heter den? 6. I hvilken gate i London har den britiske statsministeren sitt hjem og kontor?

Vanskelig 1. Hvem var statsminister i Storbritannia ved utbruddet av 1. verdenskrig? 2. Han ble statsminister og utenriksminister i korte perioder på 1820- og 1830-tallet, men er mest kjent for sin militære innsats som leder for de britiske styrkene under Napoleonskrigene. Hvilken Lord er dette? 3. Han vant et svært viktig slag for sitt land, men tapte samtidig sitt eget liv. Hvilket år døde den legendariske Lord Nelson? 4. I hvilket tiår ble den siste strafferettslige henrettelsen gjennomført i Storbritannia? 5. Hvor mange millioner innbyggere hadde England i 2017? 6. Skottlands tredje mest folkerike by ligger i nordøst, har to universiteter og omtales av og til som Europas oljehovedstad. Hva heter den?

Svar side 119–122. 22


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.