Kasper skårer

Page 1


b

Kasper skaarer_materie.indd 2

04.07.2019 15:06


c

Kasper skaarer_materie.indd 3

04.07.2019 15:06


d

Kasper skaarer_materie.indd 4

04.07.2019 15:06


Jørn Jensen

Kasper skårer Illustrert av Charlie Oversatt av

Kasper skaarer_materie.indd 1

Christensen

Øystein Rosse

04.07.2019 15:06


ET FLOTT MÅL Det ringer ut. Kasper har ballen. De må ut i en fart. Klassen deres har banen i dag. De deler seg i to lag.

SKOLE

2

Kasper skaarer_materie.indd 2

04.07.2019 15:06


I dag er det fem på hvert lag. Kasper er helt vill etter å spille fotball på skolen. Han har lyst til å spille i en klubb også. Men han har ikke fotballsko.

SKOLE

3

Kasper skaarer_materie.indd 3

04.07.2019 15:06


De farer rundt på banen. Det regner, men det merker de ikke engang. De tenker bare på å skåre mål.

4

Kasper skaarer_materie.indd 4

04.07.2019 15:06


Kasper skårer et fint mål. Han treffer ballen rent. Den suser inn ved den ene stolpen.

5

Kasper skaarer_materie.indd 5

04.07.2019 15:06


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.