Karsten og Petra - Duestien barnehage

Page 1


Karsten gleder seg til å begynne i Duestien barnehage. Men han gruer seg litt også. For han kjenner ingen der.

K&P_Duestien barnehage_materie_ny.indd 2

26.06.2019 14:41


TØFLER

DRIKKEFLASKE

KLOKKE SKJERF

VOTTER

SEKK JAKKE GUMMISTØVLER

Hva må Karsten ha med seg i barnehagen?

K&P_Duestien barnehage_materie_ny.indd 3

26.06.2019 14:41


I barnehagen treffer Karsten en jente som heter Petra. De blir bestevenner – og det blir kosedyrene deres også!

K&P_Duestien barnehage_materie_ny.indd 4

26.06.2019 14:41


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.