Julesabotøren

Page 1


Fasit

Få svaret!

år fasiten til Oppe i dette hjørnet st pslag. oppgaven på forrige op

L

asse og Maja er de mest kjente detektivene i Valleby. Men denne julen trenger de litt hjelp – av deg! Hjelp detektivene ved å LESE fortellingen og LOSE oppgavene på hvert oppslag.


1.

Der nede i hjornet finner du oppgavene vi trenger hjelp til å lose.

2.

Er det vanskelig å finne svaret? Bla til neste side, så finner du fasiten der oppe i hjornet!

Los oppgaven!

ner du en Nede i dette hjørnet fin ert oppslag. finurlig oppgave på hv


Lasse

Miranda og Sylvester

Maja


Barbro Palm

Muhammed Karat Ivy Roos

Politimesteren

Dino Panini

Karl-Filip Rune Andersson

Sara Bernard

Presten


L

asse, Maja og Miranda går gjennom byen. På skuldrene har Miranda apekatten Sylvester. Det er lille julaften, og de er på vei til kirka. Det regner og blåser fra havet. Lasse drar lua lenger ned over ørene. Sylvester kryper innunder jakka til Miranda. – Sitt i ro, Sylvester, fniser Miranda. – Det kiler! Utenfor hotellet står Politimesteren. Han strammer skjerfet hardere rundt seg og hutrer i vinden. – God jul, barn, hilser han. – Hvor skal dere? – Vi skal hjelpe Presten i kirka, svarer Maja. – Så deilig, svarer Politimesteren. – Da får dere i hvert fall være innendørs. For et ruskevær vi har! – Jeg skulle ønske det snødde, sier Lasse. 14Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.