Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2011 ISBN 978-82-02-34255-5 1. utgave, 1. opplag 2011 Omslagsdesign: Anna Salander Sats: Bente C. Bergan Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2011 Satt i 11,3/14 Adobe Caslon Pro og trykt på 130 g Arctic Volume White 1,1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 4

15.12.10 13.27


Innhold

Forord 5 INNLEDNING 13

Hva er jojo-slanking? 13 Hvem er jojo-slankeren? 13 Jojo-slankerens onde sirkel 13 Fra nederlag til seier med riktig metode 15 Hva denne boka kan gjøre for deg 17 Kapittel 1 TA UTFORDRINGEN • Coach deg selv i gang 21

Jojo-slankerens utfordring 22 Hva er livsstil? 22 Fra gammel til ny livsstil 23 Mellom nå og fremtiden ligger en hinderløype 30 Hjelp, sabotasje i løypa! 36 Hva skal til for å komme helt i mål? 41 Kapittel 2

INNTA LEDERROLLEN • Coach deg selv til bedre selvledelse 47

Ditt liv – ditt ansvar 48 Respekt er grunnpilaren 54

7

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 7

15.12.10 13.27


aldri mer jojo-slanker

Ditt indre team 61 Lederrollen 66 Dine lederegenskaper 67 Din lederstil 68 Grunner til at du skal klare det 73 Kapittel 3 LEGG OPP LØYPA • Coach deg selv til en god plan 79

Målsetting 80 Viktighet 86 Øv deg på å være i mål 88 Design løypa 90 Fire vanlige tabber 92 Motivasjon og viljestyrke 98 Tips på startstreken 103 Kapittel 4

GÅ FOR DET! • Coach deg selv gjennom hinderløypa 105

Bli kjent med teamet ditt 106 Skap vinn-vinn-situasjoner 107 Bli kjent med hindrene dine 110 Finn teknikker som virker 111 Hva hvis du ikke får det til? 115 Møt Lise, Hege og Beate 116

8

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 8

15.12.10 13.27


innHold

Kapittel 5 I MÅL MED VEKTEN • Coach deg selv til å beholde den 123

Det er nå det begynner 124 Veien videre – en ny hinderløype, men lettere 125 Hovedmål nr. 2: Ha holdt vekten i ett år 127 Hovedmål nr. 3: Ha holdt vekten i tre år 130 Faresignaler 132 Fremtiden 133 Tegn på at du er i ferd med å lykkes 135

9

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 9

15.12.10 13.27


Kari Sørlie

Aldri

mer jojo-sl Anker Coach deg selv til en varig slank kropp

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 3

15.12.10 13.27


Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 6

15.12.10 13.27


Forord

En coa ch er so m en detektiv . Ved å stil le de r iktige spørsmålene kommer også de riktige svarene. Som coach med jojo-slanking som spesialområde har jeg fått mang e svar på hva jojo-slanking eg entlig handler om. Jeg har også sett at mønsteret kan brytes, hvis man bare vet hvordan man gjør det. Jeg er selv en som har levd med jojo-slanking i mange år. En dag skjønte jeg at det ikke var meg det var noe feil med. Det tok tid, men jeg klarte å kvitte meg med jojo-mø nsteret. Og kunne jeg klare det, kan du det også. I denne boka inviterer jeg deg til å vær e din egen coach. Du får en metode og en fremgangsmåte du kan bruke for å bryte mønsteret. Du får tips og råd underveis. Og for å være helt sikker på at du har klart det, går opplegg et ikke bar e f rem til den dag en du har nå dd ønskevekten, men enda tre år inn i fremtiden.

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 5

15.12.10 13.27


k olumnetittel

1 l e d

11

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 11

15.12.10 13.27


S책 mange Som nitti Stat iStikkene vi Ser a t opptil Seg, g책r opp i vekt etter pro Sent av de Som Slanker v Sluttet . at Slankekuren er a

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 12

15.12.10 13.27


Innledning Hva er jojo-slanking? Slanking som fører til at kr oppsvekten går opp og ned so m en jojo, kalles jojo-slanking. Det vil si at man slanker seg og går ned et visst antall kilo for deretter å gå opp igjen.Det er vanlig å gå opp flere kilo enn man gikk ned. Det er også vanlig at det skjer innen ett år etter at slankekuren ble avsluttet. Dette er ikke bar e usunt f or helsen vår, men også f or vårt mentale velvære. Jojo-slanking skaper fr ustrasjon og fortvilelse og herjer med selvtilliten, selvbildet og mestringsfølelsen vår. Hvem er jojo-slankeren? Statistikkene viser at opptil så mang e som nitti pr osent av de so m slanker seg, går opp i vekt etter at slankekuren er avsluttet. Noen av disse klarer å gå ned igjen. Men mang e går opp enda en gang . Og ned. Og opp. Noen resignerer. Andre nekter å gi seg . Dette er jojo-slanker ne. De finnes blant både menn og kvinner – optimistiske , tøffe, sta og innbitte, med gå-på-humør og mot i brystet. De blåser i statistikken. De gir seg aldri. Inni seg vet de at de kan klare det. j ojo-slankerens onde sirkel Jojo-slankerne er ster ke mennesker. De v et hva de vil. De har hø ye idealer og stiller store krav til seg selv. I tillegg er de utst yrt med en viljestyrke andre bare kan misunne dem. De kan gå gjenno m ild og vann for målet sitt. Jojo-slankeren vet ikke hva det vil si å gi opp. Etter hvert mislykkede forsøk gyver hun på’n igjen med krum hals. Gang på gang går hun ned en masse kilo. Gang på gang går hun opp igjen.Og for hver 13

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 13

15.12.10 13.27


aldri mer jojo-slanker

gang prøver hun enda litt hardere. Metodene blir tøffere og straffen for utskeielser str engere. Jojo-slankeren er beinhard. For drømmen om en slank kropp er hun villig til å ofre mye. Viser ikke vekten ønsket nedgang til fastsatt tidspunkt, blir det ikke snakk om å unne seg den lekre kjolen hun har gått og sett på til f esten på lørdag. Faktisk fortjener hun ikke å dra på fest i det hele tatt. Hun dikter opp en unnskyldning til vertinnen. Det er ydmykende, men hun vil heller dø enn å fortelle sannheten. Så blir det ensom hjemmekveld med tv’en og vide joggeklær. Hun kutter opp rå grønnsaker som lørdagskos mens hun fører en indre trøstesamtale med seg selv. På f esten ville det sikke rt vært altfor mange f ristelser uansett, sier en indre stemme snusfornuftig. Jojo-slankeren er enig med seg sel v. Å bli hjemme er my e smartere. Det gir henne sjansen til å ta igjen det tapte i løpet av helgen. Salat, knekkebrød og doble treningsøkter må til. Jojo-slankeren er ikke nådig. Hun greier til og med nesten å overbevise seg selv om at salat uten dressing egentlig er ganske godt. Men selv om hun er aldri så fast bestemt på å gjenno mføre den strenge linjen, ender det likevel ofte med trøstespisingsorgier og bitre tårer. Råkosten er fort fortært, og der sitter hun da, mutters alene f oran et kjedelig t v-program på lør dagkvelden. En indr e m urring tiltar i styrke. Og med rumlende mage og et humør som ikke akkurat er på topp fra før, er hun et lett offer. Flere ting kan skje: Plutselig står hun nede i butikken på hjør net og fy ller hand lekurven med sjokolade, is og potetgull. Eller hun har raidet kjøkkenskapet og spist opp konfektesken som skulle vært gave til vertinnen. Eller kanskje hun spiser frossen kake rett fra fryseboksen. Men bare hvis hun er alene og ingen ser henne. Det kan også hende at hun tapper t prøver å holde seg i skinnet ved å teste ulike løsning er: K an det vær e at et eple hjelper? N oen rosiner? Bare tre valnøtter, kanskje? Hm, kanskje ti? Et knekkebrød med brunost? Nei, ikke det, nei. En kald pølse, da? Ingenting hjelper. Det er potetgull hun vil ha. Og siden hun al lerede har testspist så mye at hun har ødelagt hele opplegget uansett, 14

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 14

15.12.10 13.27


innlednin

G

konkluderer hun med at hun like godt kan gå og kjøpe seg det. Først når potetgullet er fortært – sammen med den ekstra sjokoladen som fulgte med ned i handlekurven, kommer hun til seg selv. Hva er det jeg gjør? Jeg har jo ingen kontroll! En bitter følelse av nederlag brer seg i kroppen. Hvor idiotisk var det ikke å tro at det var mer fornuftig å bli hjemme! Hun jamrer seg i det stille. I stedet for ett skritt frem har hun tatt ti skritt tilbake. Hun kunne like godt ha dratt på festen. Inni seg kaller jojo-slankeren seg selv navn som idiot og taper. Etter en stund tør ker hun tår ene og ko nkluderer med at siden hun allikevel har mislyktes, er det like greit å utsette hele prosjektet til mandag. Skaden er jo allerede skjedd. Så finner hun frem enda en sjokolade og legger seg godt til rette på sofaen. Før el ler sener e skjer det samme igjen, kanskje al lerede neste helg. Runddansen er i gang. På denne måten tar det stadig lengre tid å kvitte seg med kiloene. Det er også mentalt slitsomt å starte et nytt liv hver mandag. Hva hun skal spise og ikke spise og hvilke klær som skjuler best, beslaglegger hele f okuset. Til slutt blir slanking en det eneste hun tenker på. Livet blir satt på vent til kiloene er i orden. Fra nederla g til seier med riktig met ode Alle de misl ykkede f orsøkene tær er på sel vtilliten og eg enverdet. Energitappende f ølelser er i sving: skuffelse, f ortvilelse, sel vmedlidenhet. Å vær e skuffet over seg sel v eller synes synd på seg sel v er ikke særlig oppbyggende følelser. Hvert forsøk blir et nytt nederlag. Alle sliter vi iblant, og både oppgang og nedgang er en natur lig del av liv et. Men til f orskjell f r a slanke menneskers neder lag er jojoslankerens synlig. Alle kan se at hun har feilet – igjen. Ingen ser ned på jojo-slanker en for dette mer enn hun sel v. Men hun er tapper . Utad viser hun ing enting. Noen later so m om de har akseptert seg selv som de er. Andre skjuler seg bak en m unter maske, gjør kanskje narr av seg selv og prøver å være morsom på egen bekost15

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 15

15.12.10 13.27


aldri mer jojo-slanker

ning. Utenpå er hun en heltinne, men inni er hun mislykketheten selv. Det høres så enkelt ut når eksper tene snakker og gir tips. Det er bare å skifte livsstil, og simsalabim, så er du slank. Jojo-slankeren er flau og skamfull. Fortvilelsen og desperasjonen vokser. Det må være meg det er noe feil med. Alle andre klarer dette, hvorfor ikke jeg?

n ei, det er ikke deg det

er noe feil med.

f or å klare noe, må du

vite Hv ord an du Skal gjøre det

– ikke bare

at du må gjøre det

d et er met oden.

.

Jeg kan trøste deg med at det ikke er deg det er noe feil med. At alle andre klarer dette, er en myte. Ellers ville ikke jojo-slanking vært et så stor t problem at man kunne skr ive en hel bo k om det, ingen ville gått på slankekurs mer enn én gang i sitt liv og f olk ville ikke stått i kø f or å komme til coaching f or dette problemet. Nei, det er ikke deg det er noe feil med. Det er metoden. For å klare noe, må du vite hvordan du skal gjøre det – ikke bare at du må gjøre det. Du må ha en metode og en fremgangsmåte. Vi kommer ikke utenom at hemmeligheten bak varig vekttap er å endre livsstil. Ikke bare de ukene el ler månedene du er på slanke kur, men for resten av livet. Men problemet er ikke å skjø nne at du må skifte livsstil. De fleste har fått med seg det. Det som er interessant er hvordan du skal f å det til i pr aksis. Det er jo dette so m er den virkelige utfordringen. Spis mindre og tren mer, sier ekspertene. Men hv ordan kan du spise mindr e hvis mag en skr iker etter mer? Hvordan kan du slutte å spise sjo kolade etter én bit når hånden din bare fortsetter å f orsyne seg? Og hvordan kan du trene mer hvis du ikke engang klarer å trene litt? Selv om jojo-slankeren aldri gir opp, 16

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 16

15.12.10 13.27


innlednin

G

kommer det av og til mør ke stunder hvor tvilen spøker i bakhodet: Kommer jeg noen gang til å klare det? Svaret er JA – du kan klare det! Alt er mulig når man bare vet hvordan man skal gjøre det. Det er ikke nok å sette seg mål om et slankt liv. Du trenger en metode som fører deg dit og en fremgangsmåte som fungerer. I stedet for å sabotere for deg selv må du gjøre det lettere for deg selv å lykkes. Bare du vet hvordan du skal gjøre det, kan du coache deg selv frem til målet. Det er det denne boka skal hjelpe deg med. Hva denne boka kan gjøre For deg Når folk snakker om å spise mindre og trene mer som metoden til å gå ned i v ekt, glemmer de en viktig ting: den mentale biten. Det er jo den som ligger bak alt du gjør. Det er tankene dine som styrer hva du spiser og hvor mye du trener. Så, for å ta kontroll over maten og treningen må du først få kontroll over tankene dine, ikke sant? Et livsstilsskifte starter i hodet. Derfor handler ikke denne boka om hva slags mat du skal spise el ler hv or my e du skal tr ene. Det finnes det nok informasjon om andre steder. I denne bo ka lærer du hvordan du stopper sabotasjen og blir sjef over dine egne handlinger. I tillegg får du råd, tips og hjelp til å legge opp en realistisk plan for å redusere vekten, forbedre livsstilen og oppnå en varig slank tilværelse. Og, det beste av alt, du får ditt eget coachingopplegg slik at du kan coache deg selv gjennom løypa fra start til mål. Det som også er annerledes med denne boka, er at den ikke overlater deg til deg selv og tilfeldighetene så snart du er i mål med vekten. Det er hva du gjør etter v ekttapet som avgjør om det blir varig. Spesielt det f ørste året er kr itisk. Så, f or at du skal vær e helt sikker, følger opplegget deg frem til tre år etter at vektmålet er nådd. Nå er det ikke slik at du blir ti kilo lettere for alltid bare ved å lese boka. Jeg gir deg verktøyene, men selve jobben må du gjøre selv. Tar du utfordringen? 17

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 17

15.12.10 13.27


aldri mer jojo-slanker

18

Materie_Aldri mer jojo_3. korri.indd 18

15.12.10 13.27

Aldri mer Jojo-slanker av Kari Sørlie  

Ta kontroll over egen vekt. Som jojo-slanker har du viljestyrke og erfaring. Utnytt ditt potensial, lær alt du trenger for å ta ansvar for d...