Page 1


LES FLERE BØKER OM HAREPUS OG PIGGSVIN: Gjøken i klokka og Spøkelser i måneskinn, 2017 Havets skrekk, 2015

© CAPPELEN DAMM AS 2017 ISBN 978-82-02-53010-5 1. utgave, 1. opplag 2017 Pakken fra Australia ble første gang utgitt i 2008 av Cappelen Damm AS. Den kinesiske tekannen ble første gang utgitt i 2009 av Cappelen Damm AS. Omslag og illustrasjoner: Jan-Kåre Øien Design: Jan-Kåre Øien og Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i Sabon 13/16 og trykt på Arctic Volume 150g Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Tidlig en morgen banket det på døra til Harepus. Han holdt akkurat på å koke noen gulrøtter, og likte ikke å bli forstyrret mens han laget frokost. Da banket det enda hardere.


Harepus stakk føttene i tøflene og subbet bort til døra. Det var ingen der, men på trappa sto en diger pakke og skygget for morgensola.


På pakken var det frimerker med bilder av merkelige dyr, og mange andre rare tegn og merker. Mens han strevde med å få opp de vriene kjerring­knutene på tauet rundt pakken, kjente han en merkelig røyklukt fra kjøkkenet.

Jan Kåre Øien Harepus og Piggsvin-Pakken fra Australia og den kinesiske tekannen  

Flott samlebok med to historier om de sjarmerende vennene Harepus og Piggsvin. Harepus og Piggsvin finner på mye spennende sammen - her kan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you