Page 1


LES FLERE BØKER OM HAREPUS OG PIGGSVIN: Pakken fra Australia og Den kinesiske tekannen, 2017 Havets skrekk, 2015

© CAPPELEN DAMM AS 2017 ISBN 978-82-02-53426-4 1. utgave, 1. opplag 2017 Gjøken i klokka ble første gang utgitt i 2010 av Cappelen Damm AS. Spøkelser i måneskinn ble første gang utgitt i 2012 av Cappelen Damm AS. Omslag og illustrasjoner: Jan-Kåre Øien Design: Jan-Kåre Øien og Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i Sabon 13/16 og trykt på Arctic Volume 150g Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Det hadde snødd hele natten. Huset til Harepus var så vidt synlig i alt det hvite, og det var kaldt både ute og inne. Her var det ikke mye å fyre med, tenkte Harepus, mens han kikket seg rundt i bua. Han samlet sammen noen vedpinner og bar dem inn i huset.


– Jeg får ta meg en tur bort til Piggsvin, kanskje han kan låne meg litt ved, mumlet han for seg selv, knyttet skjerfet godt rundt halsen og labbet ut i snøen. Piggsvin bodde et lite stykke borte, bak den store eika.

Jan-Kåre Øien Harepus og Piggsvin - Gjøken i klokka og spøkelser i måneskinn  

Flott samlebok med to historier om de to gode vennene Harepus og Piggsvin. Når Harepus får en levende gjøk inni gjøkuret sitt som tar jobben...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you