Issuu on Google+


LES FLERE BØKER OM HAREPUS OG PIGGSVIN: Pakken fra Australia og Den kinesiske tekannen, 2017 Havets skrekk, 2015

© CAPPELEN DAMM AS 2017 ISBN 978-82-02-53426-4 1. utgave, 1. opplag 2017 Gjøken i klokka ble første gang utgitt i 2010 av Cappelen Damm AS. Spøkelser i måneskinn ble første gang utgitt i 2012 av Cappelen Damm AS. Omslag og illustrasjoner: Jan-Kåre Øien Design: Jan-Kåre Øien og Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i Sabon 13/16 og trykt på Arctic Volume 150g Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Det hadde snødd hele natten. Huset til Harepus var så vidt synlig i alt det hvite, og det var kaldt både ute og inne. Her var det ikke mye å fyre med, tenkte Harepus, mens han kikket seg rundt i bua. Han samlet sammen noen vedpinner og bar dem inn i huset.


– Jeg får ta meg en tur bort til Piggsvin, kanskje han kan låne meg litt ved, mumlet han for seg selv, knyttet skjerfet godt rundt halsen og labbet ut i snøen. Piggsvin bodde et lite stykke borte, bak den store eika.


Jan-Kåre Øien Harepus og Piggsvin - Gjøken i klokka og spøkelser i måneskinn