Utdrag Spirituell

Page 1


SPIRITUELL

62059 Spirituell – s. 1

04.12.2023 13:31


Kari Opsal

SPIRITUELL En håndbok på reisen til det uforklarlige

62059 Spirituell – s. 3

04.12.2023 13:31


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2024 ISBN 978-82-02-82390-0 1. utgave, 1. opplag 2024 Omslagsillustrasjon: Bene Rohlmann Sats: Type-it AS, Trondheim Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2024 Satt i 11/14,4 pkt. Minion Pro og trykt på 60 g Holmen Book Cream 2,0. Alle de personlige historiene er ekte historier gjengitt med tillatelse. Historiene er gjort anonyme der personene har ønsket det. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Enhver bruk av hele eller deler av utgivelsen som input eller som treningskorpus i generative modeller som kan skape tekst, bilder, film, lyd eller annet innhold og uttrykk, er ikke tillatt uten særskilt avtale med rettighetshaverne. Bruk av utgivelsens materiale i strid med lov eller avtale kan føre til inndragning, erstatningsansvar og straff i form av bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

62059 Spirituell – s. 4

04.12.2023 13:31


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1. Du er spirituell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Hvorfor er du her?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Spirituell oppvåkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Å komme ut av det spirituelle skapet . . . . . . . . . .

24

2. Sjelens mange liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

De ulike delene av deg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Sjelens alder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Hva skjer når? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

3. Intuisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Hva er intuisjonen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Hvordan styrke intuisjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Intuisjonens utfordrere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Hvordan ta valg med intuisjonen . . . . . . . . . . . . .

55

4. Energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Alt er energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Ditt energifelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Hjernebølger og frekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

62059 Spirituell – s. 5

04.12.2023 13:31


Dine energisentre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Å lese energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

5. Du er også klarsynt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Sensitivitet som superkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Ulike typer intuitive evner . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Hvordan utvikle dine intuitive sanser? . . . . . . . .

80

Hvem er guidene og hjelperne dine? . . . . . . . . . .

81

Hvordan kommuniserer guidene og hjelperne? .

84

Hvor er hjelperne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Hvordan kommunisere med den andre siden?. .

90

6. Den spirituelle verktøykassen . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Din spirituelle praksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Skriving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Affirmasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

Visualisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

Rense energi med røkelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

Tarot- og orakelkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Krystaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

7. Å leve et spirituelt liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Skap det livet du ønsker deg . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Intensjoner for et balansert spirituelt liv . . . . . . .

121

Spirituell uvitenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

Etterord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Takknemlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

62059 Spirituell – s. 6

04.12.2023 13:31


Forord

Bestemor lå på dødsleiet i noe som føltes som en evighet. Vi i familien ventet på noe vi ikke ville vente på, men som vi alle visste ville skje. Selv om bestemor hadde den nydeligste, mest smittende latteren og bakte Norges beste boller, var ikke engang hun forskånet fra vår felles skjebne. Vi besøkte og var der hos henne, selv om bestemor på mange måter allerede hadde dratt. Vi kunne bare håpe at hun hørte oss og kjente hendene våre holde hennes. Jeg satt på rommet i studentboligen der jeg bodde da telefonen kom. Bestemor hadde pustet ut for siste gang. Sorgen flommet over meg. Og så gjorde jeg noe ingen andre i familien gjorde. Jeg satte meg på senga, lukket øynene og kontaktet sjelen hennes med bevisstheten min. Som om en film ble spilt av i hodet mitt, så jeg bilder av bestemor. Hun hadde ikke lenger menneskelig form, men var en slags spiral av energi som beveget seg oppover og oppover. Hun gjentok to setninger til meg, tre ganger: 7

62059 Spirituell – s. 7

04.12.2023 13:31


Nå skjønner jeg. Nå skjønner jeg. Nå skjønner jeg. Jeg er evig. Jeg er evig. Jeg er evig. I jobben min som klarsynt ser jeg alt det som i det daglige ikke kan sees – i mennesker, i steder, i ideer og i konsepter. Det er som om jeg kobler meg på en høyere bevissthet, der en strøm av informasjon kommer til meg som bilder, ord, setninger, følelser eller sanseinntrykk. I timene med kundene mine formidler jeg det som dukker opp, og de forteller at det hjelper dem til å stole på seg selv, ta gode valg og å lytte til sin indre stemme. Jo lenger jeg jobber med og fordyper meg i det usynlige, dess mer forundret og fascinert blir jeg. Det er alltid nye ting å oppdage og nye dører å åpne. Men disse opplevelsene har også båret med seg tvil. Hvordan kan jeg egentlig vite om det jeg ser og opplever er ekte? Sitter jeg bare og fabler og finner på ting om menneskene jeg jobber med – ting som de uansett kunne ha kjent seg igjen i? Samtidig tenker jeg at hvis det som kom til meg virkelig var så generelt, så ville vel ikke timene blitt så følelsesladde og ofte tårevåte? Og hva med tilbakemeldingene fra kundene om at de endelig føler seg ordentlig sett, som om vi sammen har gått inn i kjernen av den de er? Med all erfaringen jeg nå har, blir tvilen mindre for hver dag som går.

8

62059 Spirituell – s. 8

04.12.2023 13:31


Ofte har jeg følt meg dratt mellom to verdener – en fysisk verden der alt kan forklares ut ifra forskning, og en verden av energi som mange ikke vil beskrive som rasjonell. Den siste verdenen baserer jeg livet og arbeidshverdagen min på. Å akseptere evnene mine var likevel en prosess som tok mange år. Som tenåring reiste jeg verden rundt som profesjonell snowboardkjører. Jeg levde et drømmeliv, men slet med skader og var usikker på meg selv. Da jeg begynte å forstå at jeg hadde spirituelle evner, ble usikkerheten ytterligere forsterket. Evnene mine var absolutt ikke noe jeg ønsket å forholde meg til. Jeg fullførte et helt arkitektstudium før jeg innså at det ikke fantes noen annen vei for meg. Å være klarsynt er den jeg er. Har du åpnet denne boka, er sjansen stor for at du også har undret deg over om det finnes noe mer mellom himmel og jord. Noe mer enn det håndfaste og rasjonelle, noe mer enn det øyet kan se. Kanskje har du også følelsen av at det må finnes noe mer for deg i hverdagen og i livet. Men hva er dette mer? Og hvorfor er du her? Finnes det en vei for deg som er riktigere enn en annen i livet? Er det sånn at vi alle egentlig er ett? Denne nysgjerrigheten og letingen etter svar på hvordan alt henger sammen trenger verken å presses inn i et system av tradisjonell religion, eller kreve svar fra konvensjonell forskning. For mange av oss tar denne letingen veien inn til alt det vi ikke kan se. En 9

62059 Spirituell – s. 9

04.12.2023 13:31


verden av energi der alt er koblet sammen av noe større enn oss selv, av en uforklarlig og usynlig kraft i universet. Kanskje er det ikke tilfeldig at nettopp du sitter med denne boka i hendene akkurat nå. Kanskje finnes det en mening bak alt – en større sammenheng? Viljen til å stille slike spørsmål, være åpen og undre seg, kan gi livet en ny dimensjon, der det er plass til både store, uforklarlige mirakler og hverdagsmagi. I boka får du en rekke verktøy til å navigere gjennom livet med et spirituelt perspektiv, slik at du får enda bedre kontakt med din indre stemme og intuisjon. Når alt kommer til alt, er det nettopp det denne boka handler om: å bygge enda større selvtillit og styrke din egen tro på at du allerede sitter med alle svarene i deg selv. Les boka fra perm til perm, eller bruk den som et oppslagsverk for å fordype deg i temaene som interesserer deg. På de neste sidene vil jeg forklare konseptene, ideene og teoriene som er grunnsteinene i arbeidet mitt. Jeg vil dele spirituelle lærdommer jeg har tilegnet meg og benyttet i eget liv, men også kunnskap kanalisert til meg i min personlige praksis og i arbeidet med kundene mine. Livet er en underfundig prosess der det eneste vi virkelig kan være sikre på – og som de fleste av oss forsø10

62059 Spirituell – s. 10

04.12.2023 13:31


ker å unngå å tenke på – er at vi selv en dag skal dø. Det er først da at innholdet i boka virkelig vil stå sin prøve. Når vi puster ut for siste gang vil alt enten bli svart og bevisstheten vår forsvinne, eller så vil vi fortsette å eksistere i en annen form. Jeg inviterer deg til å eksperimentere og leke deg med temaene og konseptene i boka. Det er ikke så avgjørende hvilke verktøy vi bruker for å gjøre livet litt bedre og føle oss mer vel, så lenge de fungerer for oss og ikke er til skade for andre. Ta med deg det som vekker gjenklang, skaper nysgjerrighet og gir mening for deg, og la resten ligge. Kanskje vil utforskningen være det mest givende? Spirituell er en håndbok skrevet til deg på reisen din inn i det usynlige. Det er en bok om det som kan leses mellom linjene. Den handler om det du kanskje innerst inne vet, og som du sakte, men sikkert, eller helt plutselig, igjen er i ferd med å huske. En hel verden av energi og magisk undring ligger foran deg. God reise!

62059 Spirituell – s. 11

04.12.2023 13:31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.