Utdrag Pulverheksa og Tannfeen

Page 1


Pulverheksa og Tannfeen


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2023 ISBN 978-82-02-79648-8 1. utgave, 1. opplag 2023 Illustrasjoner: Ingunn Aamodt Omslagsdesign: Ingunn Aamodt Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, 2023, Latvia Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Ingunn Aamodt

Pulverheksa og Tannfeen


— Hjelp, hjelp, hjelp, roper Hokus. — Jeg går i stykker! — Pulverheksa, Pulverheksa, roper Pokus. — Du må hjelpe Hokus! Pulverheksa hører dem og kommer løpende. — Hva er det som skjer? spør hun forskrekket. — Hokus går i stykker, svarer Pokus. — Og så snakker han så rart også. Han klarer liksom ikke å si S.

4— Se! hulker Hokus, — tanna mi bare falt ut. Pulverheksa plukker opp den bitte lille tanna. — Så, så, trøster hun. — Ikke vær lei deg. Det er ingen fare. — Kan du sette den på plass igjen? Vær så snill! ber Hokus. Pulverheksa smiler. — Vi gir den heller til Tannfeen. Og så vokser det snart ut en helt ny og fin tann i munnen din. Plutselig banker det på døra. Bank, bank, bank. – Kanskje det er Tannfeen? sier Pokus.

6Det er ikke Tannfeen. Det er Tyven og Politimannen som kommer på besøk. – Hei, på dere, sier Pulverheksa. – Vær så god. Bare kom inn. – Hokus har mistet en tann, forteller Pokus. – Vi skal gi den til Tannfeen. Tyven ser bort på Hokus. – Hvor er tanna di? spør han. – Jeg kan godt gi den til Tannfeen for deg. – Vet du hvor Tannfeen bor? spør Hokus. – Ja da, sier Tyven. – Ikke noe problem. Jeg skal levere tanna di, jeg. – Det var snilt, sier Hokus. – Tusen takk.

8– Nei, vent nå litt, sier Pulverheksa. – Hokus kan gi tanna til Tannfeen selv. – Han bare legger den i et glass med vann i kveld. – Det er helt riktig, sier Politimannen. – Jeg mistet også tenner da jeg var liten. Og hver gang jeg la en tann i vann, så kom Tannfeen og tryllet den om til en mynt. Skinnende fine mynter fikk jeg. Veldig fint system, det der. – Næ, sier du det, sier Tyven. – Det visste jeg ikke. Men jeg kan ordne det for deg likevel, altså. Bare gi meg tanna, du.

10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.