__MAIN_TEXT__

Page 1


Pulverheksa pĂĽ ferie


© CAPPELEN DAMM AS 2016 ISBN 978-82-02-52199-8 1. utgave, 1. opplag 2016 Illustrasjoner: Ingunn Aamodt Omslagsdesign: Cappelen Damm, Sofie Nordengen Sats: Cappelen Damm, Sofie Nordengen Trykk og innbinding: Livonia Print AS, Latvia, 2016 Satt i 21 pkt. Kidprint MT og trykt på 150 g Arctic Volume White 1,1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Ingunn Aamodt

Pulverheksa pĂĽ ferie


Etter en lang vinter har det endelig blitt sommer i Pulverskogen. Sola skinner, Suppegjøken galer i tretoppen, og Politimannen slipper Tyven ut av fengsel. «Det var jammen på tide,» sier Tyven. «Nå er jeg så sliten at jeg trenger ferie,» sier Politimannen. «Bare ta ferie, du,» sier Tyven og klapper ham på skulderen. «Det har du jammen fortjent.» «Men hvem skal passe på deg da?» sukker Politimannen. «Nei, det må du ikke tenke på!» sier Tyven. «Det går så bra, så…»

4


Pulverheksa og Hokus og Pokus er ute på tur i sommerværet. «God dag, god dag,» sier hun til Tyven og Politimannen. «God dag!» jubler Tyven. «God dag…» sukker Politimannen. «Hva er det med dere to?» spør Pulverheksa. «Er det noe galt?» «Nei da, alt er helt fantastisk,» sier Tyven. «Politimannen skal på ferie.»

6


Profile for Cappelen Damm AS

Ingunn Aamodt Pulverheksa på ferie  

Når Pulverheksa skal ta med seg alle vennene sine på ferie er det naturligvis duket for interessekonflikter. Det er ikke lett når alle vil g...

Ingunn Aamodt Pulverheksa på ferie  

Når Pulverheksa skal ta med seg alle vennene sine på ferie er det naturligvis duket for interessekonflikter. Det er ikke lett når alle vil g...