Hyttequiz 2

Page 1


2


Marit O. Bromark

HYTTEQUIZ


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2020 ISBN 978-82-02-64612-7 1. utgave, 1. opplag 2020 Omslagsdesign: Miriam Edmunds, Cappelen Damm AS Sats: Bente C. Bergan, Cappelen Damm AS Satt i Chevin Light 11/15 pkt. og trykt på 70 g Enso Creamy 1,8. Trykk og innbinding: ScandBook UAB, 2020, Litauen Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

4


Innhold Hyttespørsmål........................................................ 11 Hytteliv................................................................................. 13 Hytteutstyr.......................................................................... 15 Ut på tur.............................................................................. 17 På biltur............................................................................... 19 Camping ............................................................................. 21 Til seters.............................................................................. 23 Fjell og vidde....................................................................... 25 Kyst og fjord........................................................................ 27 Himmel og hav................................................................... 29 Vær og vind......................................................................... 31 Sol ....................................................................................... 33 Vann..................................................................................... 35 Sopp..................................................................................... 37 Bær....................................................................................... 39 Insekter................................................................................ 41

5


Dyr........................................................................................ 43 Jakt....................................................................................... 45 Fisk og fiske........................................................................ 47 Peis, ved og bål.................................................................. 49 Spill og brettspill................................................................ 51 Familiespørsmål .................................................... 55 Vår......................................................................................... 57 Sommer............................................................................... 59 Høst...................................................................................... 61 Vinter.................................................................................... 63 Stjerner................................................................................ 65 Trær og busker................................................................... 67 Stier og turveier................................................................. 69 Begynner på T.................................................................... 71 Begynner på U................................................................... 73 Begynner på R................................................................... 75 Norske turistattraksjoner................................................. 77 Typisk norsk........................................................................ 79 Fugler................................................................................... 81 Hunder................................................................................. 83 Sykling ................................................................................ 85 Friidrett................................................................................ 87 Fotball.................................................................................. 89 Langrenn............................................................................. 91 Skiskyting............................................................................ 93 6


Alpint.................................................................................... 95 Hva husker du fra OL på Lillehammer?....................... 97 Eventyrere og oppdagere................................................. 99 Magiske skapninger........................................................... 101 Spøkelser............................................................................. 103 Juks og bedrag................................................................... 105 Nest best............................................................................. 107 Historiske kvinner.............................................................. 109 Historiske menn ............................................................... 111 Hvilken by?......................................................................... 113 Mat og drikke .................................................................... 115 Vin og øl.............................................................................. 117 Drinker, brennevin og likør.............................................. 119 Krydder og urter................................................................ 121 Husflid og håndarbeid...................................................... 123 Farger................................................................................... 125 Gull og sølv......................................................................... 127 Klær...................................................................................... 129 Kjente par............................................................................ 131 Brødre og søstre................................................................ 133 Sønner og døtre................................................................. 135 Hva kan du om Storbritannia?....................................... 137 Hva kan du om Frankrike?.............................................. 139 Hva kan du om Tyskland?................................................ 141 Hva kan du om Spania?................................................... 143 Hva kan du om Italia?....................................................... 145 7


Kropp og helse................................................................... 147 Klima og miljø ................................................................... 149 Fobier................................................................................... 151 Hva husker du fra år 2000?........................................... 153 Hva husker du fra år 2010?........................................... 155 Tid......................................................................................... 157 Tall ....................................................................................... 159 Navn..................................................................................... 161 Hvor god er du i spansk?................................................. 163 Hvor god er du i tysk?...................................................... 165 Kunst.................................................................................... 167 Musikk.................................................................................. 169 Instrumenter....................................................................... 171 Hvilken sang er denne strofen fra?............................... 173 Film ..................................................................................... 175 Hovedpersoner................................................................... 177 Tv-serier............................................................................. 179 Fiktive steder...................................................................... 181 Litterære klassikere........................................................... 183 Barnebøker......................................................................... 185 Krim og grøss..................................................................... 187 Fremmedord....................................................................... 189 Med rødblyant.................................................................... 191 Hvem sa?............................................................................ 193 Kjerringråd og husmortriks............................................. 195

8


Juniorspørsmål....................................................... 199 I skogen............................................................................... 201 Spill og brettspill................................................................ 203 Årstidene............................................................................. 205 Is, brus og godteri............................................................. 207 Verden.................................................................................. 209 I gamle dager..................................................................... 211 Musikk ................................................................................. 213 Begynner på L .................................................................. 215 Begynner på E .................................................................. 217 Begynner på K .................................................................. 219


10


Hyt tespørsmål


12


Hyt teli v 1. Hva koster en gjennomsnittshytte i den norske fjellheimen? 2. Omtrent hvor mange nye hytter bygges hvert år? 3. Hva slags skader på hytter har økt voldsomt de siste årene? 4. Har gjennomsnittsalderen for eiere av nye hytter økt eller sunket siden 2014? 5. Hvem bruker fritidsboligene sine minst av svensker, dansker og nordmenn? 6. Hvor mye kan du leie ut hytta for årlig uten å betale skatt av inntektene? 7. Hvilken kommune har flest fritidsboliger per kvadratkilometer? 8. Omtrent hvor mange dager tilbringer en gjennomsnittsfamilie på hytta i løpet av et år? 9. Hvordan oppsto tradisjonen med å ha bilder av kongefamilien på veggen på utedoen på hytta? 10. Hva heter kongeparets private landsted på Tjøme?

13


Svar: Hytteliv 1. 2. 3. 4.

1,9 millioner kroner. Nærmere 5000. Vann- og frostskader. Sunket. Stadig yngre familier kjøper nybygde hytter. 5. Nordmenn. 6. 10 000 kroner. 7. Hvaler. 8. 50 dager. 9. Tidligere brukte man ofte ukeblader til å tørke seg med, men man ville ikke tørke seg bak med kongens bilde. Derfor ble det hengt opp på veggen i stedet. 10. Mågerø.

14


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.