Page 1Hvordan begynner man på skolen_aktivitetshefte_materie.indd 1

18.05.2020 13:48


FØRSTE SKOLEDAG! Alle er samlet i skolegården. Fargelegg tegningen.

Hvordan begynner man på skolen_aktivitetshefte_materie.indd 2

18.05.2020 13:48


Tegn deg selv!

Hva heter du? __________________________________________________________________ Hvor gammel er du? ___________________________________________________________

Hvordan begynner man på skolen_aktivitetshefte_materie.indd 3

18.05.2020 13:48


ØV PÅ Å SKRIVE BOKSTAVER

Aa Aa Bb Bb Cc Cc Dd Dd Ee Ee Ff Ff Hvordan begynner man på skolen_aktivitetshefte_materie.indd 4

18.05.2020 13:48


HVILKE HØRER SAMMEN? Trekk en strek mellom store og små bokstaver.

f b

e

A D d B E

c

F Hvordan begynner man på skolen_aktivitetshefte_materie.indd 5

a

C

18.05.2020 13:48


SKOLER SER FORSKJELLIGE UT. Fargelegg skolene i ulike farger.

Hvordan begynner man på skolen_aktivitetshefte_materie.indd 6

18.05.2020 13:48