Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2018 ISBN 978-82-02-55982-3 1. utgave, 1. opplag 2018 Første gang utgitt på norsk av Gyldendal Norsk Forlag i 1995. Illustrasjoner: Egil Nyhus Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Terje Formoe

IdĂŠ og tegninger av Egil Nyhus Boka er basert pĂĽ Terje Formoes fortellinger om Kaptein Sabeltann


K

aptein Sabeltann er rasende! Nøkkelen til skattkammeret er borte! Hans egen skatt­kammernøkkel er forsvunnet fra hans egen borg, på hans egen øy! Hvem har våget å gjøre dette mot den mest fryktede sjørøver­kaptein på De Syv Hav?

Oppgave Ser du hvem tyven er? Da finner du ham nok på de andre sidene i boka også – hvis du leter nøye.


eser: abeltann fr Kaptein S søk hele – Gjennom nnes! ven skal fi ­borgen! Ty Oppgave det gjemmer t ie r le a m I orn e, tre nesh seg to tigr kodiller. og fire kro m? Ser du de


Kaptein Sabeltann stormer opp i borggården. Hvis nøkkelen er blitt borte i alt rotet til Pelle ­Pirat, blir det verst for ham! Oppgave Hvor mange kaker har Pelle forsøkt å gjemme vekk? Finner du også en kakeglad gribb?

Kaptein Sabeltann- Hvor er nøkkelen? av Terje Formoe og Egil Nyhus  

Kaptein Sabeltann er fryktelig sint! Det er en tyv løs i Abra Havn. Nøkkelen til selveste skattkammeret er forsvunnet. Hvem er den frekke kj...

Kaptein Sabeltann- Hvor er nøkkelen? av Terje Formoe og Egil Nyhus  

Kaptein Sabeltann er fryktelig sint! Det er en tyv løs i Abra Havn. Nøkkelen til selveste skattkammeret er forsvunnet. Hvem er den frekke kj...