Hvit

Page 1
Det er tidlig morgen og helt stille utenfor hos Sky og Skare.Men inne er det ikke stille i det hele tatt. Skare er presis og blåser i fløyta si. Sky kommer løpende etter, litt for sein … som alltid.


Hver dag pusser de tenner, vask

er h

.

sen vei

rs

kse fi g

no

ann

v ter

kas

ise i fle

Støvlene på — så er de klare for arbeid og en ny dag.

end

er,