Page 1


Lars Saabye Christensen

HUNDRE OG ETT DIKT Utvalg og etterord ved Jan Jakob Tønseth

Materie_4k.indd 3

02.09.13 15:54


Materie_4k.indd 4

02.09.13 15:54


Innhold

Å selge dikt på Karl Johan, 1973 (Fra Åsteder, 1986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En løvetemmers dag, Grønt lys, 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tradisjonens høysang, Dagbladets julesangkonkur­ranse 1974 . . . . . Akrobatens bekjennelse, Grønt lys, 3. pris Aftenpostens diktkonkurranse julen 1975) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 13 15 17

Historien om Gly 1976 Flukt I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timeglass .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flukt II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyden I–III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærlighetsbrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 22 23 24 25 26 27

Ordbok, Alternativ bokklubb 1977 Fiskemiddagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 I disse harde tider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Kamelen i mitt hjerte 1978 Jakttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamelen i mitt hjerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fragment i november . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Situasjon I (oversikt) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Situasjon II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nå har du forlatt meg . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blind sang .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 36 38 40 40 41 43

5

Materie_4k.indd 5

02.09.13 15:54


Ufullstendig rapport .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innbydelse (diskret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blå søndager i dine foreldres bolig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fragment i august . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alt har jeg gjort for deg . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 45 46 47 49

Jaktmarker 1979 Natt uten drømmer .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om å kjenne seg igjen . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaktmarker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Men våre ansikter er vakre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 54 56 57 59

Paraply 1982 Klassebilde 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Gata er vår» .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 64 65 65 66 67

Åsteder 1986 Villvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . By . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soiré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matmons’ mambo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norsk utflukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linjeskift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Våkne i New York bakrus . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 75 76 78 81 82 84 86

6

Materie_4k.indd 6

02.09.13 15:54


Stempler 1989 her er ingen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . der, innerst i mørket, står .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . men aldri kan jeg holde dette lyset .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jeg ser ditt ansikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det er ingen vei tilbake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den tid, den sorg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sjelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . heretter tar jeg ingenting for gitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 92 93 94 95 96 97 98

Tekster til CD-er med Norsk Utflukt Minibar blues, «Diger og Gul», 1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Père Lachaise, «Med lyset på», 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diger og gul, «Diger og Gul», 1997 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blues for en av de dagene, «Med lyset på», 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Den akustiske skyggen 1993 (luna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (forhør) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tate & lyle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sufflør) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101 105 107 109

113 116 117 122 124

Falleferdig himmel 1998 Handelsreisende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idrettsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blikket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235959 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129 131 132 133 135 137

Pinnsvinsol 2000 Ringer i et vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Høst .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Ordspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

7

Materie_4k.indd 7

02.09.13 15:54


Samtale på kjøpesenteret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pinnsvinsol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringer i et annet vann . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høy sang, høy tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De godes geografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reprisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bunnfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katalog for engstelige .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148 149 150 151 153 154 155 156 157

Den andre siden av blått 1996 Hvitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rødt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161 162 163 164 165 166 167

Mann for sin katt 2000 Kong katt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kattens dagen derpå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katteregle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. ni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Film noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den niende katt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarepta snakker ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O sole mio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sult i mørketid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171 172 173 174 175 176 177 179 180

Norske omveier 2005 Norsk dialog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Norsk værmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Norske ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

8

Materie_4k.indd 8

02.09.13 15:54


Mitt danske album 2010 Kurt Stille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søstrene Thomsens hatter . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Touché! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danmarksturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farmors hår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191 193 194 196 198

Etterord Jan Jakob Tønseth . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

9

Materie_4k.indd 9

02.09.13 15:54


10

Materie_4k.indd 10

02.09.13 15:54


Å selge dikt på Karl Johan 1973

det er dager da alle damer er vakre og jeg skurer gjennom oslo som en dritings snurrebass da er det sjel opp og kropp i mente da er det bare å vente på neste jente men det er dager da alle damer er øgle og alle opplegg går rett i dass da er jeg bare en billett merka svar før vintern fryser ihjel det er dager da alle dikt er vakre og jeg står på hjørnet ved studenten på karljohan da er det ikke en bokstav som mangler og jeg bytter en rose med blomsterole som sjangler men det er dager da alle dikt er råtne og jeg tømmer ut spann etter spann da er jeg bare en av de refuserte takk for bidrag velkommen igjen det er dager da livet svinger som mingus og hjertet slår en tango som legger deg flat da er det bare å hogge med beinet og du veit du danser ikke aleine i regnet men det er dager da livet er feber og floker og jeg snoker rundt byen for å skaffe meg mat da er jeg bare en fyr uten adresse poste restante send en penn

11

Materie_4k.indd 11

02.09.13 15:54


det er dager da oslo er vakker som venezia og gatene heller som elver mot hav da går jeg med dikt fra studenten til grønland og alle som kjøper sier du er skjønn mann men det er dager da oslo er høl etter høl og alle sporvogner sporer av da er jeg bare en overgang står og venter på neste linje  

12

Materie_4k.indd 12

02.09.13 15:54


En løvetemmers dag

våkner om morgenen drikker kaffe med løvehår i JÆVLA LØVE drikker melk istedenfor men finner også i den noen kuhår JÆVLA KU han skjærer en tykk skive brød for å slippe å skjære to legge han må gi opp frokosten hvorfor skal alt dette skje hver morgen? hvorfor skal de små slag alltid ramme de små? og de store slag alltid de små? han tar hatt og kontormappe på går til sirkuset hilser på sabelslukeren som har fått hele dritten i vrangstrupen og linedanseren som skal begynne på danseskole-med-tanker-på-destore-høyder og klovnen som har malt sitt smil opp-ned og som gråter sminke og endelig: der er løveburet

13

Materie_4k.indd 13

02.09.13 15:54


han går inn til dem uten å ta av seg på bena åpner kontormappen og finner frem en liten dukke som løvene øyeblikkelig kaster seg over JÆVLA DUKKE deretter legger han seg ned på gulvet og løvene kaster seg over ham i vill ekstase JÆVLA SIRKUS  

14

Materie_4k.indd 14

02.09.13 15:54


Tradisjonens høysang

Et år har gått. Nå taler far om hvordan julen engang var og alle ler i kor. Nøyaktig som ifjor. Et år har gått. Vi minnes om Marias dyd og sønnen som frelste denne jord. Nøyaktig som ifjor. Et år har gått. Vi bryter opp fra konjakkglass og kaffekopp og tenker når vi går: Presis som neste år. Et år har gått. Nå står vi her rundt juletre i pene klær og synger vakre ord. Nøyaktig som ifjor.

15

Materie_4k.indd 15

02.09.13 15:54


Et år har gått av våre liv. Vi griper atter skje og kniv og tømmer julens bord. Nøyaktig som ifjor. Et år har gått på vann og lut. Nå deles dyre gaver ut. En til far. En til mor. Nøyaktig som ifjor.  

16

Materie_4k.indd 16

02.09.13 15:54


Akrobatens bekjennelse

Jeg kan stå på hendene mens jeg spiser, på hodet mens jeg synger. Jeg kan balansere på gjerder, klatre i trær, hoppe fra gren til gren er den minste kunst for meg. Jeg kan henge efter bena og sove slik flaggermusen gjør, jeg kan sitte så lenge jeg vil på toppen av en flaggstang. Men når jeg står med begge føttene fast på jorden blir jeg svimmel og faller.  

17

Materie_4k.indd 17

02.09.13 15:54


18

Materie_4k.indd 18

02.09.13 15:54


Historien om Gly 1976  

19

Materie_4k.indd 19

02.09.13 15:54


20

Materie_4k.indd 20

02.09.13 15:54


Flukt I

de har puttet glasskår i sementen så du greier aldri å spise deg ut de har puttet bly i luften så du greier aldri å fly herfra  

21

Materie_4k.indd 21

02.09.13 15:54


Konsert

Operasangeren sklir ned gelenderet fra fjerde etasje hilser Hansen i tredje med Askepott rører Monsen i andre med Tryllefløyten trøster Jensen i første med Den glade Enke. Verre er det om nettene, stående ved sengestolpen det hvite lakenet uryddig som gammel hud munnen vidt åpen med Valkyrien lavt på leppene.  

22

Materie_4k.indd 22

02.09.13 15:54


Timeglass

noen har lagt øyne i timeglasset sakte faller de ned når klokkene slår slås øynene opp hvert slag hvert sekund hvert øyeblikk hver tåre og aldri unnes meg hvile her lukkes ikke øynene og aldri blir jeg invitert til visernes møte ved midnatt  

23

Materie_4k.indd 23

02.09.13 15:54


Flukt II

Veggene gjør deg til en firkant. Du trekker taket ned over hodet. Gulvet lager eske av deg. Nøkkelhullet vrir netthinnen om to ganger. Døren fester vinger på lokket. Trappen bærer deg på skuldrene sine.  

24

Materie_4k.indd 24

02.09.13 15:54


Lyden I

Jeg hørte den først i dag. Knitringen fra hjertene.

Lyden II

Lenge søkte jeg dens opphav. Latteren går i sirkel.

Lyden III

Steinen traff vannet uten en lyd. Skogen fór opp.  

25

Materie_4k.indd 25

02.09.13 15:54


Dagene

Allerede for lenge siden har jeg innsett at halvparten av mitt liv er natt. Godt å vite at drømmen også gror i sterkt lys og at himmelen er solidarisk uansett farge. Jeg stiller meg imidlertid tvilende til månens redelighet. Den slipper skygger inn i mitt rom som aldri presenterer seg.  

26

Materie_4k.indd 26

02.09.13 15:54


Kjærlighetsbrev

Forlanger du at jeg skal krype inn i postkassen med frimerke på hvert øye og komme til deg som rekommandert sending til en verdi av to livsforsikringer. Jeg er lei av alt det pratet om skjegget. Det er ikke sant at posten må frem.  

27

Materie_4k.indd 27

02.09.13 15:54

Profile for Cappelen Damm AS

Hundre og ett dikt av Lars Saabye Christensen  

Poeten og vennen Jan Jakob Tønseth har redigert dette utvalget fra femten av Saabye Christensens diktsamlinger. Det åpner med "Å selge dikt...

Hundre og ett dikt av Lars Saabye Christensen  

Poeten og vennen Jan Jakob Tønseth har redigert dette utvalget fra femten av Saabye Christensens diktsamlinger. Det åpner med "Å selge dikt...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded