Page 1


Hoggormen_materie_435196.indd 2

27.03.14 08:46


Hoggormen_materie_435196.indd 3

27.03.14 08:46


© CAPPELEN DAMM AS 2014 Boka er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond. Fagkonsulent: Pål Sørensen ISBN 978-82-02-43519-6 1. utgave, 1. opplag 2014 Illustrasjoner og design: Alice Lima De Faria Sats: Marte Wallin Gulbrandsen, Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2014 Satt i 15 pkt. Chimp And Zee og trykt på 150 g Arctic Volume White 1,1. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Hoggormen_materie_435196.indd 4

27.03.14 08:46


Bjørn Arild Ersland

Illustrert av Alice Lima de Faria

Hoggormen_materie_435196.indd 5

27.03.14 08:46


6

Hoggormen_materie_435196.indd 6

27.03.14 08:46


Tjue hoder. Førti øyne. En ball har gjemt seg for kulda. Ingen hører at ballen puster.

7

Hoggormen_materie_435196.indd 7

27.03.14 08:46


8

Hoggormen_materie_435196.indd 8

27.03.14 08:46


Sola varmer. De lange, tynne kroppene vĂĽkner til liv. Ă˜yne stirrer rundt i det sorte hullet. Alle vil ut.

9

Hoggormen_materie_435196.indd 9

27.03.14 08:46


10

Hoggormen_materie_435196.indd 10

27.03.14 08:46


11

Hoggormen_materie_435196.indd 11

27.03.14 08:46


Hoggormen har ikke spist p책 flere m책neder. Men n책 leter den etter noe 책 henge fast i. Gnir snuten mot bakken. River, sliter og lager et hull ved munnen.

12

Hoggormen_materie_435196.indd 12

27.03.14 08:46


S책 kryper ormen ut av sitt eget skinn. Bak det gamle skinnet ligger et nytt og blankt et. N책 ser alle hvor flott den blir.

13

Hoggormen_materie_435196.indd 13

27.03.14 08:46


Guttene sl책ss om de fineste jentene. Ingen har lov 책 bite. Men det er lov 책 dytte.

14

Hoggormen_materie_435196.indd 14

27.03.14 08:46

Hoggormen av Bjørn Arild Ersland  
Hoggormen av Bjørn Arild Ersland  

Lydløst snor ormen seg på jakt. Den hører ingenting, men føler med kroppen og lukter med tunga etter mat. Ormen hogger lynraskt til. Hoggorm...