Issuu on Google+


Hoggormen_materie_435196.indd 2

27.03.14 08:46


Hoggormen_materie_435196.indd 3

27.03.14 08:46


© CAPPELEN DAMM AS 2014 Boka er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond. Fagkonsulent: Pål Sørensen ISBN 978-82-02-43519-6 1. utgave, 1. opplag 2014 Illustrasjoner og design: Alice Lima De Faria Sats: Marte Wallin Gulbrandsen, Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2014 Satt i 15 pkt. Chimp And Zee og trykt på 150 g Arctic Volume White 1,1. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Hoggormen_materie_435196.indd 4

27.03.14 08:46


Bjørn Arild Ersland

Illustrert av Alice Lima de Faria

Hoggormen_materie_435196.indd 5

27.03.14 08:46


6

Hoggormen_materie_435196.indd 6

27.03.14 08:46


Tjue hoder. Førti øyne. En ball har gjemt seg for kulda. Ingen hører at ballen puster.

7

Hoggormen_materie_435196.indd 7

27.03.14 08:46


8

Hoggormen_materie_435196.indd 8

27.03.14 08:46


Sola varmer. De lange, tynne kroppene vĂĽkner til liv. Ă˜yne stirrer rundt i det sorte hullet. Alle vil ut.

9

Hoggormen_materie_435196.indd 9

27.03.14 08:46


10

Hoggormen_materie_435196.indd 10

27.03.14 08:46


11

Hoggormen_materie_435196.indd 11

27.03.14 08:46


Hoggormen har ikke spist p책 flere m책neder. Men n책 leter den etter noe 책 henge fast i. Gnir snuten mot bakken. River, sliter og lager et hull ved munnen.

12

Hoggormen_materie_435196.indd 12

27.03.14 08:46


S책 kryper ormen ut av sitt eget skinn. Bak det gamle skinnet ligger et nytt og blankt et. N책 ser alle hvor flott den blir.

13

Hoggormen_materie_435196.indd 13

27.03.14 08:46


Guttene sl책ss om de fineste jentene. Ingen har lov 책 bite. Men det er lov 책 dytte.

14

Hoggormen_materie_435196.indd 14

27.03.14 08:46


Hoggormen av Bjørn Arild Ersland