Page 1


83945_hallo planeten_.indd 4

6/21/10 1:02 PM


83945_hallo planeten_.indd 5

6/21/10 1:02 PM


83945_hallo planeten_.indd 2

6/21/10 1:02 PM


83945_hallo planeten_.indd 3

6/21/10 1:02 PM


83945_hallo planeten_.indd 6

6/21/10 1:02 PM


83945_hallo planeten_.indd 7

6/21/10 1:02 PM


83945_hallo planeten_.indd 8

6/21/10 1:02 PM


83945_hallo planeten_.indd 9

6/21/10 1:02 PM


83945_hallo planeten_.indd 10

6/21/10 1:02 PM


83945_hallo planeten_.indd 11

6/21/10 1:02 PM

Hallo Planeten! av Anna Fiske  
Hallo Planeten! av Anna Fiske  

Det er mandag og Gunnar har nettopp landet på planeten. Her skjer det mye og vi følger Gunnar og mange andre gjennom 16 dager. Boken er en o...