Gutta i trehuset med 156 etasjer

Page 1

ANDY GRIFFITHS TERRY DENTON TREHUSETmed156etasjer TREHUSETmed156etasjer TREHUSETmed156etasjer GUTTA I SER DOBBELT SER DOBBELT

Hei, jeg heter Andy. KAKK!KAKK!KAKK! VOFF! Pølse på villspor

7 KAPITTEL 1

TREHUSET MED 156 ETASJER

Kvakk Kraa!Hihi Pip!

8

Dette er vennen min Terry.

9 Vi bor i et tre. TUT! Hei, gås! Kraa!KLUNKIIII

IIII

Men når jeg sier «et tre», mener jeg et trehus. Og når jeg sier «trehus», mener jeg ikke et hvilket som helst trehus, men et trehus med 156 etasjer. (Det pleide å være 143 etasjer, men vi har bygget på 13 etasjer til.)

dette gulvet helt rett, Terry?Gnu.

10

Hold deg fast, Andy … Jeg er nesten

ferdig.KVAKK!Er

11 Hva venter du på? Bli med opp! Sage,KVAKK!sage! Kraa!

12 Maur …NAM!termitter, Pølsevillsporpå

13

NamGrynt! Gigantiskpinnedyr KRAAAA

Pinne

14

Vi har lagt til en bane for kampestein-kasting (det er akkurat som bowling, men med kampesteiner i stedet for bowlingkuler), Hi, hi! Bare én kampestein av gangen, har jeg sagt!

Terry!

en ønskebrønn, ØnsketJIPPI!IIIIIIbleoppfylt!Jeg skulle ønske vi hadde en ønskebrønn. Se der!

gigantisk

et akvarium (hvor Axolotl bor),

Pølsevillsporpå Axolotl

18 en skosamling, Jeg finalenvinnermåletsparketii2005. Jeg var på TV. Å, hiSKOriene.alleogMartinsDocjegvarkompiser. MarshmallowsAhh!rundtbålet. Sko-rens erPølserbest.

19

Men hva gjør den egentlig? Aner ikke – det er et mysterium!

en mysteriemaskin,

Hun JIPPI!pustenholdti23timer! JIPPI! kvakk!diggerJegandeIkkejeg. Wow! Den aller rekordknusings-førsteetasjenitrehuset!

KVAKK Bare 13 timer igjen, Terry. høyesteVerdenskaktus TID påFlestegglagt24timer. Nytt forsøk!rekord-Påhodetheledagen. Ny rekord! En høyesteVerdensslange.snakkendekvakk! Jeg har vondt i hodet!

den tankelesende smørbrød-maskinen (som vet akkurat hva slags smørbrød du vil ha, og lager det

en TV-quiz, ledet av Quizzy, den spørrende roboten,

Pølse på villspor

24 et hittegodskontor, Unnskyld, jeg leter etter en Pølse på Pølsevev!villspor.Detteerethitte-godskontor!SKRANKESkynddeg! Jeg håper noenhar mistet littmaur. MÅNENMøøøPO

25

26 et kontor for pølser på villspor, PØLSE PÅ VILLSPORKONTOR Du må fylleut skjemaet.dette Jeg har mistet pølsen min. denDerHurra!ersavnedepølsenmin. Ost! Har du funnetnoe andepølse? KVAKK!

27 Skjetopia, måneHalvskjeEr det en kniv? Er det en gaffel? Nei, det erskjeen!super-Gaa,gaa,goo,goo.

28 en ting,stinkendesuper-medetasje VÅTBENSINHUND Hårete og gorgonzola-gammelost Stinkende,gammelsump GAMMELDØDFUGL gammeldager23melk Stinker som en grisStinkendegrisesti-kasse

29 tåfisenTørkTerry!oppdinselv!Gammelkrokodille-åndeBenjamin Fiske-stinkendesel-ånde Jeg er den ene foten til Terry. Andyssokkergamledager40Gisp! RAP! Benjamins bleiebøtte En vase med visne blomster Foten RåttenStinkdyretsTerrytilbleiebøttefisk

30 og en PIP & KJØR-etasje. PIP! PIP! PIiiP! PIiiP! PIiiP! PIP! PIP! KVAKK! BLOPP!Kvakk!SKVIIIK!

31

tekanne!RasendeKvakk! Pølse på villspor GRRRR! Å-åh!

Trehuset er hjemmet vårt, og det er her vi lager bøkene våre. Jeg skriver teksten, og Terry lager tegningene.

32 Som du ser, har vi holdt på med det en god stund. KRAAA! 13 ETASJER26 RUMPO-ETASJER78ETASJER39SAURER VITSER ETASJER9152ETASJER ETASJER117 KROPPENETASJER136 ETASJER143ETASJER104ETASJER65 BANG! HÆH?HALENMINERFIN POTETEN@KOMMER KVAKK! FOTENFYTTI BEINETMITT! FULLFART! BØ! LATTER-KRAMPE VILLESTEVERDENSVITSER BOKAMI

33

Noen ganger kan det bli litt vilt her …

Å-åh!Kvakk! Kvakk!

34 KRAAA! GRRRR! Å-åh! ISBN: 978-82-8373-157-6 www.fontini.no ANDRE BØKER I SERIEN: DOBBEL SÅ MORSOM SOM ALLE ANDRE BØKER DU HAR LEST Bli med opp i verdens høyeste trehus. Noensinne! Gutta har bygd 13 helt nye etasjer, med blant annet en rekordknusingsetasje, en etasje med superstinkende ting, en egen bane for kampesteinkasting og en klonemaskin. Men hva skjer når de får uventet besøk og klarer å klone gjesten? Ikke bare én gang, eller to ganger, men EKSTREMT MANGE GANGER? Gled deg til MANGEDOBBEL moro i trehuset!  9 7 8 8 2 8 3 7 3 1 5 7 6 PUH! TRANGT!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.