Page 1


a n i D

l u j r e r i e f n a i m a D og


til minne

om a t

Jesus

ble født.


Gudny Ingebjørg Hagen

Malgorzata Piotrowska

Fest og feiring

GOD JUL!


Toktok Fest og feiring God jul! © Cappelen Damm AS 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Illustrasjoner: Malgorzata Piotrowska Prinsippdesign: Cecilie Ellefsen Sats/ombrekking: Cappelen Damm AS Omslagsfoto/illustrasjon: Malgorzata Piotrowska Forlagsredaktør: Ane Ramm Fagkonsulent: Beate Børresen Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia, 2016 1. utgave 1. opplag 2016 Boka inngår i Toktok Fest og feiring. ISBN 978-82-02-54839-1 toktok.cdu.no


Gudny Ingebjørg Hagen

Malgorzata Piotrowska

Fest og feiring

GOD JUL!


Vegg i vegg i andre etasje i den blå gården bor Dina og Damian. På tøys kaller de seg «to hyggelige fyrer», og de har like ransler med lykketroll på.


Damian sitt lykketroll har oransje hür, mens Dina sitt har grønt. Dina og Damian er sammen nesten bestandig. Men julaften skal de vÌre med i julespill i hver sin kirke.

Gudny Ingebjørg Hagen Fest og feiring God jul!  

Vinneren av Brageprisen 2016 kategori åpen klasse: Sakprosa for barn og unge! Dina og Damian bor vegg i vegg og kaller seg «to hyggelige fy...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you