Page 1


Gladkokkens beste TIL HVERDAG OG FEST


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2021 ISBN 978-82-02-67717-6 1. utgave, 1. opplag 2021 Design og layout: Torill Gaarder Omslagsfoto: Sverre Aurstad, forfatterportrett, og Jan Henrik Syversen Foto: Jan Henrik Syversen, Sverre Aurstad s. 4, 6, 54, 69, 78, 155, 157 og forfatterportrett omslag. Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2021 Satt i Minion Pro 10,5/14 pkt og trykt på 110 g Amber Graphic 1,21 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Jan Henrik Syversen

Gladkokkens beste TIL HVERDAG OG FEST


Innhold Forord .. ...................................................................... 7 Sandwich ................................................................ 9 Varme og kalde fristelser  . . ........................ 17 Godt fra grillen .................................................. 63 Dressing og sauser .......................................... 93 Krydderblandinger og rubber  ................ 113 Søte fristelser . . ................................................... 121 Godt i glasset ...................................................... 135 Oversikt kjernetemperaturer . . ............... 154 Takk  ........................................................................... 156 Register  . . ................................................................ 158


Forord For snart fem år siden tok jeg et valg som endret min hverdag drastisk. Jeg hadde en liten drøm om å kunne leve av min lidenskap og hobby, nemlig mat, og sa opp min faste stilling. En sen kveld så jeg en annonse på nettet om deltagelse i programmet Masterchef – Norges beste hobbykokk. Jeg gikk inn på siden og fylte ut søknaden. Vel er jeg optimist, men trodde at dette var i overkant. Etter noen uker ble jeg ringt opp til intervju, og ikke lenge etterpå var jeg en av deltagerne. Dette var både spennende og skremmende, og resten er historie. Jeg har i alle år skrevet mine beste oppskrifter ned i en slitt, blå bok som jeg har hatt på kjøkkenet. Det var på tide å få mine oppskrifter lagret på en mer holdbar måte enn den blå notisblokken. Jeg tenkte at en nettside er jo perfekt og lett å dele med venner og familie når noen spør om mattips. Dermed var det gjort, bloggen Gladkokken fikk raskt mange følgere og mange positive tilbakemeldinger på oppskriftene. Og slikt blir det bok av. I denne kokeboken vil jeg dele med deg mine aller beste oppskrifter. Både sommerlig mat som spises hele året, grilloppskrifter, søte avslutninger, sandwicher, krydderblandinger, sauser og dressinger og, ikke minst, noe godt i glasset som kan nytes før, etter eller under måltidet. Bon appétit!

Jan Henrik, Gladkokken


14

Sandwich


19


38

Varme og kalde fristelser


41


70

Godt fra grillen


123

Profile for Cappelen Damm AS

Gladkokkens beste til hverdag og fest  

En ting er helt sikkert, du blir glad av god mat – skikkelig glad. Jan Henrik Syversen, kjent som Gladkokken, deler sine beste oppskrifter...

Gladkokkens beste til hverdag og fest  

En ting er helt sikkert, du blir glad av god mat – skikkelig glad. Jan Henrik Syversen, kjent som Gladkokken, deler sine beste oppskrifter...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded