Page 1


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.16 Page 8

Den ligger der som alltid. Så majestetisk, så enorm, men samtidig litt mystisk. Allikevel så uendelig vakker. Den setter på sin måte livet og hverdagen litt i perspektiv. Full av historie, full av kontraster og full av fargenyanser …


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.16 Page 9


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.16 Page 10

LANGE

kosesokker

1 rapport

Midt foran

* Disse m tas bort på barnestørrelsen

* Disse m tas bort på damestørrelsen

Lusemønster

10

Midt bak Begynn her for alle størrelser


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.16 Page 11

Garn: Sisu fra Sandnes Garn Størrelse:

Barn

Dame

Herre

Hel lengde:

35 cm

43 cm

50 cm

Garnmengde:

100 g

100 g

150 g (bunnfarge)

50 g

50 g

100 g (mønsterfarge)

Bunnfarge: Lys blå nr. 5930, mellomblå nr. 5962 og mørk blå nr. 5575 Mønsterfarge: Hvit nr. 1001 Strikkefasthet: 28 m = 10 cm glattstrikk Veiledende pinner: Strømpepinner nr. 3

Legg opp 64 (72) 80 m og strikk 6 (7) (7) cm vrang-

maskene før og etter «hullet» sammen) til alle m er

bord, 1 rett og 1 vrang. Fortsett med glattstrikk og øk

felt. Plukk så opp 12 (14) 15 m i hver side og fort-

til 69 (77) 85 m jevnt fordelt på neste omgang. Fort-

sett å strikke rundt med mønster oppå foten og luse-

sett med mønster i henhold til diagrammet (midt bak

mønster (1 m av hver farge) på undersiden. Fortsett

er lik for alle størrelser) og strikk til arbeidet måler

til foten måler ca.16 (20) 22 cm, eller ønsket lengde,

ca.18 (22) 26 cm. Fell 1 m i begynnelsen og slutten

før felling til tå.

av midtfeltet bak hver 4. omgang til det er 48 (58) 62 m igjen. Fortsett til strømpen måler oppgitt lengde

Slik strikker du tå: Strikk 1 m av hver farge over alle m,

(eller ønsket lengde).

og fell for tå i hver side ved å strikke til du har 2 m igjen på 1. pinne, ta 1 m løst av pinnen, strikk neste

Slik strikker du hæl: Strikk hæl over 1. og 4. pinne

m og løft den løse m over. Strikk 2 m sammen i begyn-

24 (28) 30 m med dobbel tråd av bunnfargen.

nelsen av 2. pinne. Strikk til du har 2 m igjen på 3.

Strikk fram og tilbake 5 (6) 6 cm og fell slik: Strikk til

pinne, ta 1 m løst av pinnen, strikk neste m og løft den

du har 7 (8) 9 m igjen på den ene siden, snu og

løse m over. Strikk 2 m sammen i begynnelsen av 4.

strikk til 7 (8) 9 m igjen på den andre siden. Snu og

pinne. Fell slik på hver omg til du har 8 m igjen. Klipp

strikk til du har 1 maske mer igjen på pinnen, ta 1 m

av tråden og trekk garnet gjennom de resterende

løst av pinnen, strikk neste maske rett og løft den løse

maskene. Fest alle løse tråder.

masken over (på retten), snu og strikk til du har like

Damp sokkene forsiktig til slutt med et fuktet kjøkken-

mange m igjen på den andre siden og strikk 2 m

håndkle.

vrangt sammen. Fortsett å felle på hver omgang (strikk

11


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.16 Page 12


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.16 Page 13


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.16 Page 14


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.16 Page 15

Størrelse: Høyde ca. 40 cm, bredde ca. 40 cm Garn: Sisu fra Sandnes Garn Garnmengde: Ca. 200 g bunnfarge, ca. 100 g mønsterfarge Bunnfarge: Mørkeblå nr. 5575, lys blå nr. 5930 og mellomblå nr. 5962 Mønsterfarge: Hvit nr. 1001 Strikkefasthet: 19 m = 10 cm med dobbel tråd Veiledende pinner: Rundpinne nr. 6, 60 cm Tilbehør: Innerpute av dun, 40 x 40 cm

40 cm x 40 cm

KOSEPUTE

med mønster

Legg opp 160 m på rundpinne nr. 6 med dobbelt

Montering: Puten blir penest hvis du syr igjen åpnin-

garn. Strikk 2 omg med bunnfargen. Strikk deretter

gene for hånd med dobbelt strikkegarn. Det er fort

mønster i henhold til diagram. Strikk 6 rapporter i

gjort å ta opp sømmen når du ønsker å vaske puten.

høyden og avslutt slik diagrammet viser. Avslutt med

Bruk innerpute med dun. Da blir den ekstra myk og

2 omg i bunnfargen. Fell av og fest alle løse tråder.

fin. Innerpute med dun finnes i 40 x 40 cm som stan-

1 rapport

Avslutt med disse åtte omgangene

dardmål.

80 m x 2 = for- og bakside Begynn her

15


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.16 Page 16

Hyggestol Garn: Sisu fra Sandnes Garn Bunnfarge: Lys blå nr. 5930 Mønsterfarge: Hvit nr. 1001 Strikkefasthet: 19 m = 10 cm med dobbel tråd Veiledende pinner: Rundpinne nr. 6, 40 cm

Trekket til denne stolen er strikket som en «halv» sitte-

trekket fast til et bomullsstoff før du monterer det på et

pute i størrelsen 40 x 60 cm, dvs. at du skal legge

møbel. Bruk det du har tilgjengelig, for eksempel et

opp 118 m med dobbel tråd i bunnfargen. Strikk 2

gammelt putetrekk eller et gammelt dynetrekk. Eller

omg rett. Strikk så mønster i henhold til diagram side

et helt vanlig hvitt bomullsstoff.

18 til passe høyde på arbeidet. Avslutt slik diagram-

Strikketrekket og bomullsstoffet sys sammen med van-

met viser. Strikk 2 omg med bunnfargen. Fell av og

lig maskinsøm. Når dette er gjort, fester du trekket til

fest alle løse tråder.

stolen med en stiftepistol. Gamle og brukte stoler vil alle være forskjellige. Ta

Montering: Sy to maskinsømmer i 2. maske i beg-

derfor mål av stolen din. Legg opp og strikk etter dia-

ynnelsen av arbeidet og to maskinsømmer i nest siste

grammet til passe høyde og lengde.

maske av arbeidet. Klipp opp i mellom disse to søm-

«Kosestolen» er trukket med Cosy Concept strikk i

mene. Sy over kantene med sikksakksøm. Arbeidet

ryggen, og Perreaù – waterblue fra Designers Guild

dampes lett. Strikk er veldig elastisk, du må derfor sy

på resten av stolen.

”Slapp av og nyt livet. Denne dagen kommer aldri igjen.” ukjent

16


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.16 Page 17


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.16 Page 18

SITTEPUTE

med mønster

cm 0 6 x 40 cm

Størrelse: Høyde ca. 40 cm, bredde ca. 60 cm Garn: Sisu fra Sandnes Garn Garnmengde: Ca. 300 g bunnfarge, ca. 200 g mønsterfarge Bunnfarge: Lys blå nr. 5930 Mønsterfarge: hvit nr. 1001 Strikkefasthet: 19 masker = 10 cm med dobbel tråd på pinne nr. 6 Veiledende pinner: Rundpinne nr. 6, 80 cm

Legg opp 236 masker på rundpinne nr. 6 med

Montering: Puten blir penest om du syr igjen åpningene

dobbelt garn. Strikk 2 omganger rundt med bunnfar-

for hånd med dobbelt strikkegarn. Det er fort gjort å

gen. Strikk deretter mønster etter diagram. Strikk 6

ta opp en søm dersom du ønsker å vaske puten. Bruk

rapporter, og avslutt i henhold til diagram. Strikk ytter-

innerpute med dun. Da blir den ekstra myk og fin.

ligere 2 omganger i bunnfargen. Fell av. Fest tråder.

Hvis du ikke får kjøpt innerpute med målene 40 x 60 cm, er det fullt mulig å bruke standardmålet 50 x 70 cm. Den fyller bare litt mer.

1 rapport

Avslutt med disse åtte omgangene

Begynn her Mønsterrapport = 28 m x 2

Mønsterrapport = 28 m x 2

18


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.17 Page 19

OPPSKRIFT PÅ TREKK TIL LAMPEN SEED FRA NORTHERN LIGHTING FINNER DU PÅ SIDE 22.


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.09 Page 40


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.09 Page 41

Størrelse: Bredde ca. 75 cm, lengde ca. 85 cm Garn: Sisu fra Sandnes Garn Garnmengde: Ca. 300 g bunnfarge, ca. 150 g mønsterfarge Bunnfarge: Lys rosa nr. 3911 Mønsterfarge: Hvit nr. 1001 Strikkefasthet: 28 m glattstrikk = 10 cm Veiledende pinner: Rundpinne nr. 3, 80 cm og strømpepinner nr. 3

KOSETEPPE

til små ...

Legg opp 213 m med bunnfargen på rundpinne nr. 3.

Kant til teppet: Legg opp 15 m på strømpepinne nr.

Strikk 2 omg med bunnfargen. Strikk så mønster i

3 med bunnfargen. Strikk rett på retten og vrangt på

henhold til diagram. Teppet består av 7 mønsterrap-

vrangen ca. 3,5 meter. Her må du måle deg frem slik

porter i bredden. Avslutt med første del av mønster-

at kanten passer størrelsen på teppet ditt. Fell av.

rapport merket med *. Begynn og avslutt hver omgang med 2 m i bunnfargen (= 4 m). Disse maskene skal

Slik syr du på kanten: For å få en fin fasong på tep-

du klippe opp teppet i. Strikk 21 mønsterrapporter i

pet, syr du først på et smalt bånd langs kantene. Jeg

høyden. Avslutt i henhold til diagram og strikk 2 omg

har brukt et silkebånd med bredde 0,5 cm. Mål opp

med bunnfargen. Fell av og fest alle løse tråder.

lengden på båndet, og tilpass båndet til teppet. Sy på med maskin. Sy deretter på den strikkede kanten.

Slik klipper du opp teppet: Teppet skal klippes opp

Sy med maskin på mønstersiden. Brett kanten over

i feltet over 4 m. Sy to tette maskinsømmer i 2. maske

på vrangen, og sy til pent for hånd.

samt to tette maskinsømmer i 4. maske. Klipp opp i 3. maske. Sy sikksakksøm over begge kantene.

* Avslutt med denne rapporten for å få symmetri i mønsteret

Avslutt med disse åtte omgangene

1 rapport

Begynn her 1 mønsterrapport = 28 m Klippefelt

41


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.09 Page 42


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.09 Page 43

TREKK TIL

Norgesglasset

Hel lengde: 11 eller 14 cm Garn: Sisu fra Sandnes Garn Garnmengde: 50 g bunnfarge, 50 g mønsterfarge Bunnfarge: Lys rosa nr. 3911 og mellomrosa nr. 4517 Mønsterfarge: Hvit nr. 1001 Strikkefasthet: 28 m = 10 cm glattstrikk Veiledende pinner: Strømpepinner nr. 3 Norgesglass: 1 liter eller 1/2 liter

Legg opp 76 m på strømpepinner nr. 3 og strikk ca.

bunnfargen ca. 7 eller 5,5 cm. Brett inn kantene

5,5 eller 7 cm glattstrikk med bunnfargen. Strikk 1 omg

oppe og nede, slik at trekket blir dobbelt. Fell av og

vrangt og 1 omg rett. Strikk mønster i henhold til dia-

fest alle løse tråder. Sy brettene sammen på vrangen

gram. Strikk 2 eller 3 rapporter, og avslutt slik dia-

av trekket. Trekket sitter nå perfekt på et Norges-

grammet viser. Strikk så 1 omg rett og 1 omgang

glass,1 liter eller 1/2 lliter. Ikke damp trekket, da vil

vrangt med bunnfargen. Strikk videre i glattstrikk med

det utvide seg.

Avslutt med disse åtte omgangene

1 rapport

Begynn her 38 masker x 2

43


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.09 Page 44


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.09 Page 45


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.10 Page 46

Størrelse: Bredde ca. 105 cm, lengde ca. 180 cm Garn: Sisu fra Sandnes Garn Garnmengde: Ca. 650 g bunnfarge, ca. 400 g mønsterfarge Bunnfarge: Lys grå nr. 1042 Mønsterfarge: Hvit nr. 1001 Strikkefasthet: 1 mønsterrapport = 28 m = 10 cm Veiledende pinner: Rundpinne nr. 3, 80 cm og strømpepinner nr. 3

KOSETEPPE

til store ...

Legg opp 297 m med bunnfargen på rundpinne nr. 3.

Kant til teppet: Legg opp 20 m på strømpepinne nr.

Strikk 2 omg med bunnfargen. Strikk så mønster i

3 med bunnfargen. Strikk rett på retten og vrangt på

henhold diagram. Teppet består av 10 mønsterrap-

vrangen ca. 6 meter. Her må du måle deg frem slik

porter i bredden. Avslutt med første del av mønster-

at kanten passer størrelsen på teppet ditt. Fell av.

rapport merket med *. Begynn og avslutt hver omgang med 2 m i bunnfargen (= 4 m). Disse maskene skal

Slik syr du på kanten: For å få en fin fasong på tep-

du klippe opp teppet i. Strikk 44 mønsterrapporter i

pet, syr du først på et smalt bånd langs kantene. Jeg

høyden. Avslutt i henhold til diagrammet og strikk 2

har brukt et silkebånd med bredde 0,5 cm. Mål opp

omg med bunnfargen. Fell av og fest alle løse tråder.

lengden på båndet, og tilpass båndet til teppet. Sy på med maskin. Sy deretter på den strikkede kanten.

Slik klipper du opp teppet: Teppet skal klippes opp

Sy med maskin på mønstersiden. Brett kanten over

i feltet over 4 m. Sy to tette maskinsømmer i 2. maske

på vrangen, og sy pent til for hånd.

samt to tette maskinsømmer i 4. maske. Klipp opp i 3. maske. Sy sikksakksøm over begge kantene. * Avslutt med denne rapporten for å få symmetri i mønsteret

Avslutt med disse åtte omgangene

1 rapport

Begynn her 1 mønsterrapport = 28 m Klippefelt

46


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.10 Page 47

OPPSKRIFT PÅ KOSEPUTE MED MØNSTER 40 CM X 40 CM SIDE 15, SITTEPUTE MED MØNSTER 40 CM X 60 CM SIDE 18


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.01 Page 90

Naturen inspirerer. Årstidene inspirerer. Jeg er så glad i overgangen fra høst til vinter. Når fargefesten er over og naturen går i dvale. Alt virker så bart. Så kaldt. Men se nøye etter. Uendelig mye fint å finne i naturens eget skattekammer. Ta med deg hjem søte små kongler, flotte gamle greiner, dekket med lav og mose, og la deg inspirere av alle fargenyansene …


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.01 Page 91


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.01 Page 92


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.01 Page 93

HEKLET

koseteppe

Størrelse: Bredde ca. 112 cm, lengde ca. 225 cm Garn: Sisu fra Sandnes Garn Farge 1: Beige nr. 3021 Farge 2: Hvit nr. 1001 Farge 3: Lys brun nr. 3161 Farge 4: Mørk brun nr. 3082 Veiledende heklenål: Nr. 3

SLIK HEKLER DU EN OLDEMORSRUTE:

to neste lm-buene. Fest den siste lm med 1 kjm i den

Legg opp 4 lm og sett sammen maskene med 1 kjm

første stavgruppen, og hekle 2 kjm fram til hjørne-

i den første masken til en ring.

lmb. Klipp av tråden og dra helt igjennom.

1. omgang (farge 1): 3 lm, 2 st rundt ringen* 2 lm,

5. omgang (farge 4): Bytt farge og hekle 3 lm, 2 st,

3 st rundt samme ring*. Gjenta *– * to ganger.

2 lm, 3 st i hjørne-lmb. Hekle *1 lm, 3 st, 1 lm i de

Hekle 2 lm. Fest den siste lm med 1 kjm i den første

tre neste lm-buene. Hekle 3 st, 2 lm, 3 st i neste

stavgruppen, og hekle 2 kjm fram til hjørne-lmb. Du

hjørne-lmb*. Gjenta *–* to ganger til. Hekle 1 lm,

har nå et lite kvadrat med 4 hjørner.

3 st, 1 lm i de tr neste lm-buene. Fest den siste lm

2. omgang (farge 1): Hekle 3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st i

med 1 kjm i den første stavgruppen, og hekle 2 kjm

hjørne-lmb. *1 lm, 3 st, 2 lm, 3 st i neste hjørne-

fram til hjørne-lmb. men ikke klipp av tråden.

lmb*. Gjenta *– * to ganger til. Hekle 1 lm. Fest

6. omgang (farge 4): Hekle 3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st i

den siste lm med 1 kjm i den første stavgruppen, og

hjørne-lmb. Hekle *1 lm, 3 st, 1 lm i de fire neste lm-

hekle 2 kjm fram til hjørne-lmb. Klipp av tråden og

buene. Hekle 3 st, 2 lm, 3 st i neste hjørne-lmb*.

dra helt igjennom.

Gjenta *–* to ganger til. Hekle 1 lm, 3 st, 1 lm i de

3. omgang (farge 2): Bytt farge og hekle 3 lm, 2 st,

fire neste lm-buene. Fest den siste lm med 1 kjm i den

2 lm, 3 st i hjørnet-lmb. Hekle *1 lm, 3 st i neste lm-

første stavgruppen, og hekle 2 kjm fram til hjørne-

bue, 1 lm, 3 st, 2 lm, 3 st i neste hjørne-lmb*.

lmb. Klipp av tråden og dra helt igjennom.

Gjenta *–* to ganger til. Hekle 1 lm, 3 st i lm-buen,

Teppet består av 180 oldemorsruter, 10 ruter i bred-

1 lm. Fest den siste lm med 1 kjm i den første

den og 18 ruter i høyden.

stavgruppen, og hekle 2 kjm fram til hjørne-lmb.

Antall farger og hvilke farger, velger du selv.

Klipp av tråden og dra helt igjennom.

Fest alle løse tråder og sy eller hekle rutene sammen.

4. omgang (farge 3): Hekle 3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st i

Bruk den metoden som passer deg best. Hekle til slutt

hjørne-lmb. Hekle *1 lm, 3 st, 1 lm i de to neste lm-

en kant rundt hele teppe med 3 st, 1 lm i hver lm-bue,

buene. Hekle 3 st, 2 lm, 3 st i neste hjørne-lmb*.

og 3 st, 2 lm, 3 st i hver hjørne-lmb. Gjenta 2–3 om-

Gjenta *–* to ganger til. Hekle 1 lm, 3 st, 1 lm i de

ganger til. 93


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.01 Page 94

�Der alle tenker likt, tenkes det ikke mye.� George S. Patton


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.02 Page 95

”Kreativitet er å gjøre det andre.” Platon


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.02 Page 96

�Det vanskelige er en bagatell, det umulige en utfordring.� Solan Gundersen


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.02 Page 97

OPPSKRIFT PÅ KOSEGENSER FINNER DU PÅ SIDE 84. HER HAR VI BRUKT BUNNFARGE LYS BRUN NR. 2650 OG MØNSTERFARGE HVIT NR. 1012


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.02 Page 98


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.02 Page 99

KORTE

kosesokker

Størrelse: En størrelse Garn: Sisu fra Sandnes Garn Garnmengde: 100 g bunnfarge, 50 g mønsterfarge Bunnfarge: Brun nr. 3161 Mønsterfarge: Hvit nr. 1001 Strikkefasthet: 28 m = 10 cm glattstrikk Veiledende pinner: Strømpepinner nr. 3

Legg opp 60 m på strømpepinner nr. 3 og strikk 3

Slik strikker du tå: Strikk til du har 2 m igjen på 1.

omg vrangbord, 1 rett og 1 vrang. Strikk så mønster i

pinne, løft 1 m løst av pinnen, 1 rett, løft den løse m

henhold til diagram. Strikk ytterligere 2 omg rett. Strikk

over. Strikk 2 m sammen på 2. pinne. Strikk til du

så 1 omg hullrad slik: Strikk *2 m rett sammen, 1 kast*.

har 2 m igjen på 3. pinne, løft 1 m løst av pinnen,

Gjenta *–* ut omg. Strikk ytterligere 4 omg rett.

1 rett, løft den løse m over. Strikk 2 m sammen på 4.

Videre strikker du 2 rette og 2 vrange til arbeidet

pinne. Fell slik på hver omg til du har 8 m igjen. Dra

måler ca. 40 – 45 cm, eller ønsket lengde før

tråden gjennom de resterende maskene og fest alle

hælfelling.

løse tråder. Damp sokkene forsiktig til slutt med et fuktet kjøkkenhåndkle. Brett ned kanten slik at hullborden

Slik strikker du til hæl: Strikk hæl på 1. og 4. pinne

blir synlig.

over 30 m. Du velger selv om du vil strikke med enkel eller dobbel tråd. Strikk fram og tilbake 6 cm og fell

Tips: Når du strikker 2 rette og 2 vrange blir sokken

slik: Strikk til du har 9 m igjen på den ene siden, snu

svært elastisk, og passer like godt på en barnefot

og strikk til du har 9 m igjen på den andre siden.

som en voksenfot. Du trenger bare å tilpasse leng-

Snu og strikk til du har 1 maske mer igjen, løft 1

den, både til leggen og foten.

maske løst av pinnen, strikk neste maske og løft den løse masken over (på retten), snu og strikk til du har like mange m igjen på den andre siden og strikk 2 m vrangt sammen. Snu og fell slik på hver omgang (strikk masken før og etter ”hullet” sammen) til alle m er felt. Plukk så opp 15 m i hver side og fortsett å strikke rundt, 2 rette og 2 vrange oppå foten, glattstrikk under foten. Fortsett til foten måler 20 cm (eller ønsket lengde) før fellingen til tå. 20 masker

99

20 masker x 3


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.22 Page 114

Etter en lang og mørk vinter er det så utrolig godt når våren endelig er i anmarsj. Finnes det noe vakrere enn en stor nypløyd åker med irrgrønt gress som akkurat er begynt å spire? Eller revebjeller tett i tett langs en gammel kjerrevei? Lilla lupiner, blomkarse og ringblomster, de er mine favoritter, og har alle vært min inspirasjon til denne fargekolleksjonen …


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.22 Page 115

115


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.22 Page 116


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.22 Page 117

HEKLET

fargerikt teppe

Størrelse: Bredde ca. 115 cm, lengde ca. 225 cm Garn: Sisu fra Sandnes Garn Farger: Rosa nr. 4517, lilla nr. 5226, oransje nr. 3308, gul nr. 2117, turkis nr. 6733 og grønn nr. 8514 Veiledende heklenål: Nr. 3

Fargevalget er bevisst, friske farger, gladfarger. En-

to neste lm-buene. Fest den siste lm med 1 kjm i den

ergibombe!! Inspirerende å jobbe med, fasinerende.

første stavgruppen, og hekle 2 kjm fram til hjørne-

Sett sammen fargene vilkårlig. Inger ruter er like.

lmb. Klipp av tråden og dra helt igjennom. 5. omgang (farge 4): Bytt farge og hekle 3 lm, 2 st,

SLIK HEKLER DU EN OLDEMORSRUTE:

2 lm, 3 st i hjørne-lmb. Hekle *1 lm, 3 st, 1 lm i de

Legg opp 4 lm og sett sammen maskene med 1 kjm

tre neste lm-buene. Hekle 3 st, 2 lm, 3 st i neste

i den første masken til en ring.

hjørne-lmb*. Gjenta *–* to ganger til. Hekle 1 lm,

1. omgang (farge 1): 3 lm, 2 st rundt ringen* 2 lm,

3 st, 1 lm i de tr neste lm-buene. Fest den siste lm

3 st rundt samme ring*. Gjenta *– * to ganger.

med 1 kjm i den første stavgruppen, og hekle 2 kjm

Hekle 2 lm. Fest den siste lm med 1 kjm i den første

fram til hjørne-lmb. men ikke klipp av tråden.

stavgruppen, og hekle 2 kjm fram til hjørne-lmb. Du

6. omgang (farge 4): Hekle 3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st i

har nå et lite kvadrat med 4 hjørner.

hjørne-lmb. Hekle *1 lm, 3 st, 1 lm i de fire neste lm-

2. omgang (farge 1): Hekle 3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st i

buene. Hekle 3 st, 2 lm, 3 st i neste hjørne-lmb*.

hjørne-lmb. *1 lm, 3 st, 2 lm, 3 st i neste hjørne-

Gjenta *–* to ganger til. Hekle 1 lm, 3 st, 1 lm i de

lmb*. Gjenta *– * to ganger til. Hekle 1 lm. Fest

fire neste lm-buene. Fest den siste lm med 1 kjm i den

den siste lm med 1 kjm i den første stavgruppen, og

første stavgruppen, og hekle 2 kjm fram til hjørne-

hekle 2 kjm fram til hjørne-lmb. Klipp av tråden og

lmb. Klipp av tråden og dra helt igjennom.

dra helt igjennom. 3. omgang (farge 2): Bytt farge og hekle 3 lm, 2 st,

Teppet består av 180 oldemorsruter, 10 ruter i bred-

2 lm, 3 st i hjørnet-lmb. Hekle *1 lm, 3 st i neste lm-

den og 18 ruter i høyden.

bue, 1 lm, 3 st, 2 lm, 3 st i neste hjørne-lmb*.

Antall farger og hvilke farger, velger du selv.

Gjenta *–* to ganger til. Hekle 1 lm, 3 st i lm-buen,

Fest alle løse tråder og sy eller hekle rutene sammen.

1 lm. Fest den siste lm med 1 kjm i den første

Bruk den metoden som passer deg best. Hekle til slutt

stavgruppen, og hekle 2 kjm fram til hjørne-lmb.

en kant rundt hele teppe med 3 st, 1 lm i hver lm-bue,

Klipp av tråden og dra helt igjennom.

og 3 st, 2 lm, 3 st i hver hjørne-lmb. Gjenta 2–3 om-

4. omgang (farge 3): Hekle 3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st i

ganger til.

hjørne-lmb. Hekle *1 lm, 3 st, 1 lm i de to neste lmbuene. Hekle 3 st, 2 lm, 3 st i neste hjørne-lmb*.

Et teppe til å bli glad i ... et koseteppe.

Gjenta *–* to ganger til. Hekle 1 lm, 3 st, 1 lm i de

Nostalgi design! 117


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.22 Page 118

OPPSKRIFT PÅ KORTE KOSESOKKER SIDE 122, LANGE KOSESOKKER SIDE 125, SITTEPUTE MED MØNSTER 40 CM X 60 CM SIDE 18 0G 121 OG 118 KOSEPUTE MED MØNSTER 40 CM X 40 CM SIDE 15 OG 130


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.22 Page 119


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.22 Page 120


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.24 Page 121

SITTEPUTE

med mønster

cm 0 6 x 40 cm

Størrelse: Høyde ca. 40 cm, bredde ca. 60 cm Garn: Sisu fra Sandnes Garn Garnmengde: Ca. 300 g bunnfarge, ca. 200 g mønsterfarge Fargevalg 1: Bunnfarge rosa nr. 4517 med lilla nr. 5226 som mønsterfarge Fargevalg 2: Bunnfarge turkis nr. 6733 med grønn nr. 8514 som mønsterfarge Fargevalg 3: Bunnfarge oransje nr. 3308 med gul nr. 2117 som mønsterfarge Fargevalg 4: Bunnfarge grønn nr. 8514 med turkis nr. 6733 som mønsterfarge Strikkefasthet: 19 masker = 10 cm med dobbel tråd på pinne nr. 6 Veiledende pinner: Rundpinne nr. 6, 80 cm

Legg opp 236 masker på rundpinne nr. 6 med

Montering: Puten blir penest om du syr igjen åpningene

dobbelt garn. Strikk 2 omganger rundt med bunnfar-

for hånd med dobbelt strikkegarn. Det er fort gjort å

gen. Strikk deretter mønster etter diagram. Strikk 6

ta opp en søm dersom du ønsker å vaske puten. Bruk

rapporter, og avslutt i henhold til diagram. Strikk ytter-

innerpute med dun. Da blir den ekstra myk og fin.

ligere 2 omganger i bunnfargen. Fell av. Fest tråder.

Hvis du ikke får kjøpt innerpute med målene 40 x 60 cm, er det fullt mulig å bruke standardmålet 50 x 70 cm. Den fyller bare litt mer.

1 rapport

Avslutt med disse åtte omgangene

Begynn her Mønsterrapport = 28 m x 2

Mønsterrapport = 28 m x 2

118 m x 2 = for- og bakstykke

121


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.24 Page 122

Størrelse: En størrelse Garn: Sisu fra Sandnes Garn Garnmengde: 100 g bunnfarge, 50 g mønsterfarge Bunnfarge: Rosa nr. 4517 Mønsterfarge: Lilla nr. 5226 Strikkefasthet: 28 m = 10 cm glattstrikk Veiledende pinner: Strømpepinner nr. 3

KORTE

kosesokker

Legg opp 60 m på strømpepinner nr. 3 og strikk 3 omg

løse masken over (på retten), snu og strikk til du har

vrangbord, 1 rett og 1 vrang. Strikk så mønster i hen-

like mange m igjen på den andre siden og strikk 2

hold til diagram. Strikk ytterligere 2 omg rett. Strikk så

m vrangt sammen. Snu og fell slik på hver omgang

1 omg hullrad slik: Strikk *2 m rett sammen, 1 kast*.

(strikk masken før og etter «hullet» sammen) til alle m

Gjenta *–* ut omg. Strikk ytterligere 4 omg rett.

er felt. Plukk så opp 15 m i hver side og fortsett å

Videre strikker du 2 rette og 2 vrange til arbeidet måler

strikke rundt, 2 rette og 2 vrange oppå foten,

ca. 40–45 cm, eller ønsket lengde før hælfelling.

glattstrikk under foten. Fortsett til foten måler 20 cm (eller ønsket lengde) før fellingen til tå.

Slik strikker du til hæl: Strikk hæl på 1. og 4. pinne over 30 m. Du velger selv om du vil strikke med enkel

Slik strikker du tå: Strikk til du har 2 m igjen på 1.

eller dobbel tråd. Strikk fram og tilbake 6 cm og fell

pinne, løft 1 m løst av pinnen, 1 rett, løft den løse m

slik: Strikk til du har 9 m igjen på den ene siden, snu

over. Strikk 2 m sammen på 2. pinne. Strikk til du

og strikk til du har 9 m igjen på den andre siden.

har 2 m igjen på 3. pinne, løft 1 m løst av pinnen,

Snu og strikk til du har 1 maske mer igjen, løft 1

1 rett, løft den løse m over. Strikk 2 m sammen på 4.

maske løst av pinnen, strikk neste maske og løft den

pinne. Fell slik på hver omg til du har 8 m igjen. Dra tråden gjennom de resterende maskene og fest alle løse tråder. Damp sokkene forsiktig til slutt med et fuktet kjøkkenhåndkle. Brett ned kanten slik at hullborden blir synlig. Tips: Når du strikker 2 rette og 2 vrange blir sokken svært elastisk, og passer like godt på en barnefot som en voksenfot. Du trenger bare å tilpasse lengden, både til leggen og foten.

20 masker

20 masker x 3

122


95962_garnglede__Layout 1 20/12/13 13.24 Page 123

OPPSKRIFT PÅ LANGE KOSESOKKER FINNER DU PÅ SIDE 125

Garnglede av Turid Lindeland  
Garnglede av Turid Lindeland