Page 1


Maja Anette Flønes Monsen

FITTA OG HAVET Du lyg (det er løgn) dikt


© CAPPELEN DAMM AS, 2014 Denne utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2015 ISBN 978-82-02-47758-5 1. utgave, 1. opplag 2015 Omslagsdesign: Johanne Bøckmann Trykk og innbinding: UAB PRINT-IT, Litauen, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Du lyg (det er løgn)


Eg pakker håret i ein konvolutt og sender det til deg

—7—


Du er alle skikkelsane eg ser i det andre vinduet skikkelsar som reiser seg og gĂĽr

—8—


Rundt deg er alt svart eg leiter etter kartet du står på eg drikker whisky av munnen din du har sand mellom leppene

—9—


Det er feber i huset ei ny natt oppå dei gamle eg har klær på du tar rundt meg

— 10 —


Eg vil ha meir hår meir enn ho det er når eg har meir hår enn ho du kan elske

— 11 —

Profile for Cappelen Damm AS

Fitta og havet av Maja Anette Flønes Monsen  

Maja Anette Flønes Monsen debuterer med Fitta og havet, en sterk og vâr diktsamling. Diktene kretser rundt samme smertepunkt, en elskede som...

Fitta og havet av Maja Anette Flønes Monsen  

Maja Anette Flønes Monsen debuterer med Fitta og havet, en sterk og vâr diktsamling. Diktene kretser rundt samme smertepunkt, en elskede som...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded