Page 1


Maja Anette Flønes Monsen

FITTA OG HAVET Du lyg (det er løgn) dikt


© CAPPELEN DAMM AS 2014 ISBN 978-82-02-43988-0 1. utgave, 1. opplag 2014 Omslag: Johanne Bøckmann Sats: Type-it AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2014 Satt i 13 pkt. Dante og trykt på Munken Print Cream 115/1,5 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale, kan føre til erstatningsansvar og inndraging og straffast med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Du lyg (det er løgn)


Eg pakker håret i ein konvolutt og sender det til deg

—7—


Du er alle skikkelsane eg ser i det andre vinduet skikkelsar som reiser seg og gĂĽr

—8—


Rundt deg er alt svart eg leiter etter kartet du står på eg drikker whisky av munnen din du har sand mellom leppene

—9—

Fitta og havet av Maja Anette Flønes Monsen  
Fitta og havet av Maja Anette Flønes Monsen  

Maja Anette Flønes Monsen debuterer med Fitta og havet, en sterk og vâr diktsamling. Diktene kretser rundt samme smertepunkt, en elskede som...