Page 1

nr 2 –2012


Energica

Plakaten

www.energica.no for kurs, reiser og seminarer

2012

Gjennom de siste årene og spesielt i året som nettopp er forbi, har vi her i Energica presentert en lang rekke bøker som på ulikt vis handler om 2012. Året hvis vintersolverv ifølge mayaenes langtidskalender markerer slutten på tiden slik vi kjenner den og begynnelsen på en ny tid. Vi tar et større evolusjonssteg når vi nå beveger oss inn i det mange kaller Bevissthetens tidsalder som vil innebære en voksende erfaring av oss selv som åndsvesener. Etter hvert som nye rom åpner seg i sinnet vil vi erfare at ånd er like sant og virkelig som materie, og vår opplevelse av verden vil måtte endre seg radikalt. Endringene skjer ikke i løpet av 24 timer den 21.12.! 2012 startet allerede på 1980-tallet, hevder noen, med de høyfrekvente indigobarna som begynte å komme til verden. Skiftet vil i stor grad være på plass i løpet av 2030-tallet, sies det, da vesentlig flere enn i dag vil ha kontakt med sine «overnaturlige» evner: Dimensjoner og eksistenser usynlig for de fleste av oss nå, vil tre frem for vårt oppgraderte sanseapparat. Hvorfor dette skjer? Fordi våre gjentatte jordliv ikke handler om å samle gods og gull, men om å erfare en gradvis større sannhet om oss selv: at vi er del av et stort og intelligent univers med mange former for liv og at bevisstheten vår er kontaktpunktet. Med vår nåværende begrensede bevissthet ser og hører vi kun det som befinner seg innenfor den tredje dimensjonen som energimessig oppleves som svært tett. Vi som lever nå, lever i forvandlingens tid, i spennende tider hvor vi blir gitt anledning til en bevissthetsmessig vekst menneskeheten aldri tidligere har opplevd! På side 12-13 finner du et utvalg forfattere som utdyper det du nettopp har lest.

Vi takker for at du har fulgt oss gjennom året som er gått. Vi ønsker deg et fredfylt nytt år og håper du slår følge med oss også i 2012.

E

ndelig – ny bok av mesterkanalen Jonette Crowley! Du som har lest Ørnen og kondoren (og det minst én gang, om du ble like grepet som meg), kan glede deg til å bli med på nye “eventyr” med denne åndelige Indiana Jones og hennes etterhvert tre veiledere fra andre dimensjoner, på reiser og opplevelser du knapt kan fatte er sanne. Tro alt du leser, for det er sant hvert eneste ord! Samtidig lærer hun deg ved hjelp av metoden Soul Body Fusion, hvordan du får sjelen på plass i kroppen og dermed hever cellenes frekvens slik at du stadig mottar de høyeste vibrasjoner tilgjengelig for deg – og blir den lysbæreren det i disse tider handler om å være, for din egen utviklings skyld og for moder jords. Soul Body Fusion, gjør deg i stand til jevnlig å oppgradere din åndelige programpakke, med andre ord. Ikke nok med ny bok av Jonette – det blir også ny workshop med Jonette i februar og mars, i Oslo, Bergen og Trondheim! (Se side 6.)

Nina Normann Ferguson redaksjonssjef


“Det finnes et kyss vi ønsker av hele vårt hjerte: sjelens berøring av kroppen.” Rumi

T

Jonette Crowley tilbyr et nytt hjelpemiddel på den personlige utviklingens vei: Soul Body Fusion

enn lyset!

Vi har alle en vakker sjel, men greier ikke alltid å bringe den helt og fullt inn i kroppen. Sjelens frekvens og kroppens frekvens er i disharmoni – vi lever vårt liv med lyset delvis på, ute av stand til å tiltrekke oss alt det gode som er vår medfødte rett. Sorg, smerte og skuffelse kopler sjelen fra kroppen – vi stavrer omkring uten sjelens fulle kraft og nærvær. Med Soul Body Fusion gir Jonette Crowley oss energinøklene som bringer sjelen inn i kroppen igjen!

en

ergica

Ny bok av JONETTE CROWLEY

forfatteren av Ørnen & kondoren


“Sjelen higer etter en virkelighetsopplevelse den bare kan oppnå gjennom kroppen.

Soul Body Fusion Er kropp og sjel på ulik kurs? Lever du litt på siden av deg selv? Vet du at du burde hatt mer energi, men får ikke tak i den? Av Kari Kahrs

Sjelens frekvens og kroppens frekvens er svært ofte i disharmoni. Ikke fordi vi ikke forsøker å skape balanse – vi blir stadig mer opptatt av å søke det åndelige og vår egen kraft gjennom meditasjon og åndelig praksis. “Men det er nettopp her det skjærer seg,” sier Jonette Crowley. “Vi glemmer å ta kroppen med i den store sammenhengen. Ofte jager vi etter sjelen ved å la kroppen bli igjen. Slik har det absolutt vært for meg. Jeg har søkt fred og opplysthet gjennom å lære å stige til stadig høyere rom. Jeg har hatt vidunderlige overskridende opplevelser, men jeg klarte ikke alltid å bringe følelsene tilbake til kroppen, eller gjøre dem til en del av livet mitt. Jeg var ikke jordet, og jeg var ikke engang klar over det.” Jonette Crowley er en kraftfull kanal gjennom mange år for etter hvert tre åndelige energier: White Eagle, hennes faste åndelige veileder, Mark, et kosmisk magnetisk nærvær og Ashtatara, en høytstående atlanter. Hun har evner som gjør det mulig å lede andre inn i flerdimensjonale bevissthetstilstander, og hun kan åpne energimessige portaler ved kraftsteder. Nå tilbyr hun oss et nytt hjelpemiddel på den personlige utviklingens vei: Soul Body Fusion. En tilsynelatende enkel prosess for harmonisering av kropp og sjel som har vist seg å være uventet kraftfull. I tillegg er den lett å lære. I utgangspunktet benyttet hun metoden som et åndelig virkemiddel for sin egen del, men Mark, som hun sier ellers aldri bryr seg med den slags jordiske saker,

4

Bo kklub b en Energica

ga metoden et navn, oppfordret henne til å registrere det som et varemerke, og få Soul Body Fusion ut i verden.

Liten prosess, stor effekt Soul Body Fusion er en dyptgripende og enkel metode der kropp og sjel smelter sammen og skaper helhet. Målet med prosessen er å omstille kroppen på cellenivå til det høyest mulige åndelige nivået eller lyset den kan romme. Soul Body Fusion skaper en interaktiv prosess der sjelen stimulerer cellene til å harmonisere seg på stadig høyere frekvenser. Slik fungerer metoden som en utviklingsmessig katalysator som åpner dører i deg for stadig raskere vekst. Hos de fleste av oss har ikke det fysiske vært programmert til å romme hele det høyere selvet. Selv om vi har lyktes i å oppleve et oversanselig åndelig øyeblikk i ny og ne, har vi ikke klart å holde fast ved det. Soul Body Fusion forandrer kroppen slik at vi blir i stand til å holde på større kraft, mer lys, og få tilgang til dimensjoner som før var utilgjengelige for oss.

Finn din indre kraft Soul Body Fusion gjør forbindelsen til de mulighetene vi har i oss levende og klar. Jonette har erfart at når det åndelige aspektet smelter sammen med kroppens celler, skjer en forvandling som blir utgangspunktet for en ny virkelighet der god helse, glede, overflod og mening understøttes av

de høyeste riker. Ved å komme i harmoni med våre høyere aspekter åpner vi døren for at det begrensede, tredimensjonale selvet kan få oppleve mer omfattende virkeligheter hinsides tid og rom. Forandringer som fra et rent fysisk ståsted virker umulige, eller som vanligvis krever enorme anstrengelser eller mye tid, kan skje umiddelbart når sjelen og kroppen fungerer som et forent hele. Mange har opplevd å få tilgang til store personlige talenter, og takker Soul Body Fusion-prosessen for det. I boken nevnes flere eksempler på helbredelse på mange fronter. Alle er rapporterte erfaringer fra personer som selv har opplevd det de snakker om.

Det virker! Jonette er sikker i sin sak: Soul Body Fusion fungerer. Prosessen har utviklet seg gjennom praksis og eksperimentering. I begynnelsen satt hun rett overfor klienten og berørte vedkommendes hender under seansen, andre ganger skjedde det uten fysisk kontakt. Det fungerte uansett. Lang eller kort tid til rådighet – virkningen var uansett et faktum. Over telefon? Det fungerte. Via video og Internett? Like bra. Hun forsto at kraften i den enkle, lille prosessen ikke var avhengig av overleveringsmetoden. Hun utførte Soul Body Fusion fra scenen under en konferanse. Igjen kunne folk fortelle om forbløffende og ofte umiddelbare forandringer. Jonette mener dette er bevis på at man ikke gjør noe i tradisjonell


Kroppen higer etter en udødelighetsopplevelse den bare kan oppnå gjennom sjelen.”

– for healing og helhet forstand under Soul Body Fusion. På et eller annet vis, gjennom intensjonens kraft og den utvidede bevissthetens magi, bare skjer det. Hva kan du forvente? Jonette har erfart at det kan oppstå en rekke reaksjoner etter Soul Body Fusion. Det vanligste skal være å føle at cellene bokstavelig talt vibrerer, at det kribler i dem og at man får en fornemmelse av at de åpner seg. Det kan føles som om kroppen er full av ørsmå, perlende champagnebobler! Hos mange føles forandringene elektriske, den første reaksjonen kan oppleves som et ganske fysisk og følelsesmessig støt. Cellene blir imidlertid raskt vant til den nye tilstanden, de integrerer kraften og erkjenner den som en ny norm som gjør at det kan bevares en mye sterkere strøm av høyere frekvenser og energier i kroppen. Enkelte opplever ikke noe som helst der og da, men de kan få forsinkede reaksjoner som store gjennombrudd og ny klarhet senere. Det beste beviset for at Soul Body Fusion fungerer, sier hun, er ikke hvor intens reaksjonen er. Det er hvordan hele tilværelsen forandrer seg i det daglige. Det kan handle om alt fra forbedret kosthold og helse, bedre balanse i hele systemet, forbedret engasjement når det gjelder trening, mer energi, større klarhet i det som er livets hensikt, større selvtillit, bedre kroppsbilde, bedre forhold til andre mennesker, sunnere atferdsmønstre og større overflod. Andre forteller at de har tilegnet seg nye egenskaper: De er blitt mer fleksible og mer i flyt, de tiltrekker seg lettere livets goder, de er blitt mer intuitive, mindre stressede, de har fått større kraft, er gladere, mer aksepterende, de ser yngre ut og føler seg yngre. Og alt dette ved hjelp av en prosess der man egentlig ikke gjør noe. Det kreves ingen spesielle ferdigheter, og det tar kun kort tid å gjennomføre prosessen.

Kanskje er det slik at når vi slutter å anstrenge oss, står vi igjen med en letthet som fungerer på mange nivåer og som åpner for at helbredelse, personlig og åndelig vekst kan skje? Jonette Crowley hevder at det ikke finnes risiko for ubehagelige bieffekter ved Soul

Jonette Crowley er en internasjonalt anerkjent åndelig lærer og har grunnlagt Center for Creative Consciousness, en organisasjon som er viet åndelig oppvåkning. Hun er en sann utforsker, både når det gjelder de indre plan og de reisene hun har foretatt rundt omkring i verden. Hun er en mystiker av vår tid, hun er klarsynt, healer, og har den unike evnen å kunne opprettholde energier som løfter andre slik at de kan oppleve sin egen åndelige sannhet. www.JonetteCrowley.com www.SoulBodyFusion.com

Body Fusion. Ettersom det er sjelen som leder prosessen, og fordi den er uendelig mye klokere enn personligheten, kan det ikke skje noe galt. Finnes det virkelig ingen minussider? Det eneste hun kan komme på er at det kreves av oss at vi må tro på noe som virker helt utrolig – at det vanskeligste ved Soul Body Fusion er at det er så enkelt!

HOVEDBOKEN:

Jonette Crowley: Bring SJELEN INN I KROPPEN

Forlag: Cappelen Damm Originaltittel: Soul Body Fusion® Oversatt av Kari Kahrs Innb. 232 s. Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 88872

B okkl u bbe n En e r g i c a

5


en

ergica

Gå ikke glipp av

workshop med Jonette!

Jonette Crowley har besøkt Norge flere ganger, til stor glede og inspirasjon for alle som har deltatt på workshopene hennes. 24. feb. til 4. mars er hun tilbake – i Oslo, Bergen og Trondheim!

WORKSHOP – 1 DAG Nøkler til høyere bevissthet (Keys to Higher Consciousness) Idet 2012 vokser frem, er det viktig at vi er personlig og globalt i harmoni med frekvensene til kjærligheten, visdommen og kraften. På workshopen vil du lære om den 8. dimensjonen eller kvantebevissthet og bli gitt teknikker til å finne din egen visdom. Tiden er inne til å kreve våre grunnleggende gaver og forstå den endringen i bevissthet som finner sted nå. Fremtiden har ubegrensede muligheter, men de skjer ikke om vi bare venter. Du vil lære å bruke høyere bevissthetsdimensjoner til å bli en medskaper av fremtiden. Jonette vil kanalisere “Mark” som vil svare på spørsmål og gi oss sine perspektiver på fremtiden. Hun vil også hente inn kraften og innsikten hun fikk på reisen til Malta 11.11.11. fra energien til den atlantiske gudinnen Ashtatara. En intenstiv workshop som vil hjelpe deg til å jorde de høyeste energiene tilgjengelig for oss nå! Tid: Sted: Pris:

Heldagsworkshop kl. 09.00–17.00 Oslo 24. februar, Sjømannsskolen Bergen 2. mars, Hotel Grand Terminus kr 2100,-. Energica-pris: kr 1900,Jonette Crowley fra Colorado i USA begynte å kanalisere energiene White Eagle og Mark på 1980-tallet. Med hjelp av disse og etter hvert også av atlanteren Ashtatara arbeider hun i dag for å vekke vår tids nye lærere og ledere. Kraftfulle innvielsesprosesser hos inka-sjamaner i Peru og reiser til kraftsteder over hele kloden har gitt henne evnen til å videreformidle sterke energier som kan hjelpe andre med å utvide deres bevissthet. www.jonettecrowley.com

WORKSHOP – 2 DAGER Soul Body Fusion: Det manglende elementet i healing (Soul Body Fusion: The Missing Piece for Healing and Beyond) Er kropp og sjel på ulik kurs? Lever du litt på siden av deg selv? Vet du at du burde hatt mer energi, men får ikke tak i den? Vi har alle en vakker sjel, men greier ikke alltid å bringe den helt og fullt inn i kroppen. Sjelens frekvens og kroppens frekvens er i disharmoni – vi lever vårt liv med lyset delvis på, ute av stand til å tiltrekke oss alt det gode som er vår medfødte rett. Sorg, smerte og skuffelse kopler sjelen fra kroppen – vi stavrer omkring uten sjelens fulle kraft og nærvær. Forestill deg hvordan det føles når sjelens og kroppens frekvenser er i full og varig harmoni, slik de er ment å være. Dette kan du oppleve på workshop med Jonette! I tillegg til å gjøre Soul Body Fusion på deg selv, lærer du å gjøre prosessen på andre. Soul Body Fusion er en oppsiktsvekkende enkel healingteknikk som du kan bruke på deg selv og andre til å justere kroppens celler til å holde maksimalt av sjelens lys. Å la kroppen komme i harmoni med sjelens frekvens er det første skrittet på veien mot god helse, økt velvære og personlig vekst. Å bringe ånd og materie sammen slik de var ment, er det manglende elementet i all healing. Som en åndelig “Indiana Jones” har Jonette blitt veiledet til kraftsteder på fire kontinenter for å aktivere elementene jord, vann, ild og luft som en forberedelse til aktiveringen av det siste elementet – eter eller ånd. Soul Body Fusion er et resultat av hennes oppdagelse av urgamle koder for oppvåkning, fra Andes og Atlantis. Nå er tiden inne for å oppgradere vår fysiske kropp til å holde høyere frekvenser som gjør oss i stand til å erfare mer av vår egen kraft og energi. Til å bli den guddommen vi alltid har vært, til å bli mer jordet i vår egen kropp enn det vi trodde var mulig. Er du klar for å oppleve deg selv som hel? Tid: Sted: Pris:

2-dagersworkshop kl. 09.00–17.00 Oslo 25.–26. februar, Sjømannsskolen Trondheim 28.–29. februar, Clarion Hotel, Bakeriet Bergen 3.–4. mars, Hotel Grand Terminus kr 4200,-. Energica-pris: kr 3900,-

Alle arrangementer foregår på engelsk. Forhåndspåmelding pga. begrenset antall plasser: Siri Spillum, tlf. 932 80 527 – post@sirispillum.no Kontant betaling ved oppmøte. Møt opp i god tid for registrering. 6

Bo kklub b en Energica


L

Energica

Bazar

www.energica.no for flere varer

ivets blomst – livets opphav

Livets blomst, universets geometriske urmønster for alt liv, uttrykker den guddommelige energiens evige strøm gjennom alt og alle og regnes som et kraftfullt kosmisk healing- og meditasjonssymbol. Det er inngravert på gamle synagoger, templer, palasser og moskeer over hele verden.

Livets blomst, karaffel

Livets blomst, brikke

Fyll vann, te eller annet på den håndlagde energikaraffelen som øker innholdets biologiske verdi og forbedrer smaken på kranvann allerede etter 3 minutter. Flower of Life-symbolet er brent inn i karaffelens underside og er resistent ved skånsom vask. Til flytende og faste næringsmidler. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Høyde: 17 cm Diam.: 12 cm

Sett glasset, flasken, blomstervasen etc på den håndlagde energibrikken og opplev at innholdet vitaliseres! Flower of Life-symbolet er brent inn i glassets underside med 23,8 karat gull. Gull holder en svært høy vibrasjon. Kun beregnet på kalde og lunkne væsker. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Diam.: 6 x 6 cm Tykkelse: 4 mm

LIVETS BLOMST, BRIKKE DIN PRIS: kr 180,Bestillingsnr. 89219

LIVETS BLOMST, KARAFFEL DIN PRIS: kr 350,Bestillingsnr. 89201

Produktene du ser på denne siden overfører ikke bare energi til det som plasseres på dem eller i dem ved hjelp av symbolet alene, men også gjennom formen de er gitt. En dyp forståelse av samspillet mellom energi og form hentet fra naturen, ligger til grunn for utformingen. Til hvert produkt følger en informasjonsbrosjyre. B okkl u bbe n En e r g i c a

7


Lær å kommunisere med forfedrene og åpne deg for deres dype visdom

Energica Musikk

I sjamanens verden en

ergica

Spådomskort basert på originale hulemalerier

Reise i Drømmetida

John Matthews og Wil Kinghan: SJAMANENS ORAKEL

Oversatt av Grete Helene Moen DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 84798

ergica en

Kun i Energica!

Våre forfedre kommuniserte via bilder tegnet på eller risset inn i hulevegger. Mye tyder på at hulemaleriene representerte indre drømmesyn hos stammens sjaman som foretok transelignende reiser der han kunne kommunisere direkte med Ånden som fremsto i ulike manifestasjoner. Sjamanens opplevelser under ut av kroppen-reisen ble kopiert på huleveggene som åndelige veivisere for andre.

8

Bo kklub b en Energica

Sjamanens orakel inneholder 52 kort og en bok som forteller deg hva kortene betyr og hvordan du bruker dem. Dette enestående spådomsverktøyet er utviklet av praktiserende sjaman John Matthews, og de vakre og stemningsskapende illustrasjonene er utformet av Wil Kinghan.

Magisk meditasjonsreise med urinstrumentene didjeridoo, trommer og stemme som snakker til hjertet og sjelen. Drømmetida forbindes først og fremst med Australias aboriginere. Men også vår egen urbefolkning, samene, forteller om Drømmetida: Adjagas. Felles for begge er lyden som fører deg inn i Drømmetida, der alt skapes i hvert eneste øyeblikk og du er din egen mester og elev. Bålfolket: REISE I DRØMMETIDA

Vanlig pris: kr 230,DIN PRIS: kr 200,Bestillingsnr. 89078


E

Sjaman for livet er en gripende biografi over et sterkt liv, med oppturer og nedturer, i ly av samefolkets historie og politiske kamp. Eirik Myrhaug gir oss et svært spennende innblikk i den samiske tanke- og helbredelsesverdenen – og den samiske sjamanverdenen spesielt!

n kanal til åndenes riker

“En sjaman har kontakt med åndeverdenen og kreftene der. For å påkalle dem bruker jeg de fire himmelretningene og kraftdyr i tillegg til moder jord og universet. Kraften deres bruker jeg til å komme i kontakt med meg selv og krefter utenfor meg.” Eirik Myrhaug – “redskap for det helliges lys og kjærlighet, naturens talsmann og beskytter” som det står i den vakre hyllesten på en av bokens første sider – er en av landets ledende sjamanhealere, med de gamle noaidene i Gratangen i Sør-Troms i stamtavlen sin. En far som stoppet blod og en clairvoyant bestemor forsterker tradisjonen han står i. Likevel, noen år som ingeniør passerte, før forfedreåndene og gudene kalte på ham, og han forsto at han skulle være healer på heltid. På tradisjonelt samisk sjamanvis kombinert med en selvutviklet metode, hjelper han i dag folk i sjelelig ubalanse, med traumer og med fysiske plager. Folk fra alle lag oppsøker ham for healing, også prester og leger. Ved hjelp av tromming, dans, seremonier, historiefortelling, chanting og joik reiser han mellom vår verden og åndenes verdener og henter tilbake klientens sjeledeler – for sykdom har sitt opphav i tap av sjeledeler. Samer og andre naturfolk har alltid levd i nærkontakt med naturen og har lyttet til moder jords stemme. Man hadde en etikk i forhold til naturen der balanse og harmoni var nøkkelord. Derfor faller det naturlig for Eirik Myrhaug å ha et sterkt engasjement for en økologisk samfunnsøkonomi i tråd med naturens prinsipper. Dette taler han både varmt, klokt og overbevisende om i boken sin. Sjaman for livet er full av personlige historier fra en tid da “heksekunst” i motsetning til i dag ikke ble erfart som helbredelseskunst, men som ukristelig trolldom, og det på mange måter kunne oppleves som ugreit å være same. Han trekker trådene fra sin egen barndom til voksen alder og er innom en lang rekke temaer, også hans egen kreftsykdom. “Han er ekte, han er fargerik og han er et av de fineste mennesker jeg har truffet,” sier en av bokens medforfattere, Grace Brynn, som fikk oppleve Eirik Myrhaugs kraftfulle healerevner da et åpent sår lukket seg og grodde på rekordtid! Boken er skrevet i samarbeid med Bente Brunvoll og Grace Brynn.

Grace Brynn og Bente Brunvoll: EIRIK MYRHAUG SJAMAN FOR LIVET

ergica en Et spennende innblikk i den samiske healingtradisjonen

Innb. ill. 260 s. Vanlig pris: kr 298,DIN PRIS: kr 261,Bestillingsnr. 89185 B okkl u bbe n En e r g i c a

9


2012

Energica Musikk

Fest og fart i Dragens år!

Den 15. februar går vi ut av uforutsigelige Harens år og inn i ildsprutende Dragens år! Dragen er livlig, spennende og fargerik, foruten dristig og overdådig; drageåret er handlingsmettet med høyt tempo!

The Liquid Light of Healing

Det magiske året 2012 er rett om hjørnet. Året da verden som kjent vil gå under den 21. desember. Eller? Hele Norges kinesiske spåmann, Henning Hai Lee Yang, ser ingen undergang, snarere et år preget av fest, feiring og fantasirikdom – et fyrverkeri av et år for den som griper de mulighetene som byr seg! Les Hennings ukeshoroskop og beskrivelse av hva som kjennetegner og venter hvert av horoskopets 12 dyretegn i 2012!

Henning Hai Lee Yang: DRAGENS ÅR 2012

Innb. 244 s. Vanlig pris: kr 198,DIN PRIS: kr 173,Bestillingsnr. 89102

10

Bo kklub b en Energica

Jordtiger, metallrotte, treape eller ildgeit? Vannslangen(!) Neil Somerville viser deg dine styrker og svakheter og hvilken innflytelse Dragen vil ha på ditt dyretegn. En komplett astrologisk guide over de 12 tegnene i den kinesiske dyrekretsen, de 5 naturelementene som påvirker tegnene, og betydningen av døgnets time.

Neil Somerville: DITT KINESISKE HOROSKOP 2012

Oversatt av May-Monica Fevang Hft. 332 s. DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 88567

“Lamat er et springbrett til høyere frekvenser.” Teksten på et spådomskort Aeoliah trakk fra en maya-orakelstokk viste den kosmiske kraften Lamat, som åpner stjerneportaler som Pleiadene, Sirius, Arcturus, Lyra og Andromeda, og inspirerte ham til å komponere denne CD-en som har til hensikt å utvide bevisstheten din til å vibrere på et høyere hastighetsnivå. Aeoliah: THE LIQUID LIGHT OF HEALING (CD) DIN PRIS: kr 158,Bestillingsnr. 82586


Første bind i den russiske bokserien om den gåtefulle sibirske viskvinnen som har grepet millioner av lesere verden over!

Sannheten om oss selv Om vår tapte forbindelse til livets storhet og skjønnhet Den første boken i serien som har tatt verden med storm, De klingende sedertrær, forteller historien til forretningsmannen Vladimir Megré som på en handelsreise til den sibirske taiga i 1995 erfarte en rekke ubegripelige oversanselige fenomener knyttet til de hellige «klingende sedertrær» og «naturbarnet» Anastasia.

ergica en 11 millioner bøker på 20 språk.

Nå OGSÅ på norsk!

Vladimir tilbringer tre dager sammen med Anastasia som deler sin unike oppfatning av livet med ham, i alt fra hagestell, barneoppdragelse, healing og naturen til seksualitet og religion. Vladimir argumenterer imot henne, men forstår – erfarer! – etter hvert at hun besitter en guddommelig innsikt om naturen og meningen med livet. Anastasia lever under svært enkle forhold, dypt inne i skogene, i tråd med sine (og våre!) sanne menneskelige muligheter. Hun bruker evner de fleste av oss har ignorert, glemt eller erstattet med elektroniske hjelpemidler og kommuniserer telepatisk med alt som lever. Hun bruker bare språk når det er nødvendig og fanger opp andres ve og vel ved hjelp av en lysstråle fra pannen. Opplevelsene endret Vladimir fullstendig. Han ga avkall på sin forretning og reiste pengelens til Moskva for å oppfylle Anastasias ønske om at han skulle skrive en bok om sin nyervervede åndelige innsikt. Akkurat som hun lovet ble boken både utgitt og en internasjonal livsforvandlende bestselger som rørte ved hjertene til millioner av mennesker over hele verden. Og fortsetter å gjøre det. I Russland er hele samfunn etablert i tråd med de modellene for sant levesett som Anastasia forfekter i bokserien. Etter å ha lest den fantastiske historien kan man ikke unngå å spørre seg om dette er sant eller ei, om Anastasia finnes. «Jeg er et levende menneske for dem jeg eksisterer for,» sier hun selv. Les med hjertet og lytt til or-

Vladimir Megré: ANASTASIA

Oversatt av Alksandra Lagmandsveen og Jon Holden Innb. 200 s. Vanlig pris: kr 294,DIN PRIS: kr 257,Bestillingsnr. 89367 dene hennes. Kanskje er det slik at dersom de gir gjenklang i deg, så finnes hun – for deg. Og det er alt som betyr noe, for du må stole på det som er sant for deg – hjertet ditt vil alltid fortelle deg hva det er. Fakta eller fiksjon – Anastasia gir oss en oppskrift for en bedre verden som har inspirert tusener til å bygge øko-landsbyer for å leve i pakt med skaperverket. Ikke bare i Russland, men også i andre land. Kanskje skyldes dette også energien i ordene hennes som etter sigende skal høyne vibrasjonene hos alle som leser bøkene … …

Vladimir Megré bedyrer at fortellingen om Anastasia er sann og at hun lever, men ikke selv vil stå frem. Andre beskylder ham for løgn eller rå utnyttelse av en folketro han må ha fått kjennskap til på de mange reisene til avsidesliggende steder i Sibir. Les og bedøm selv. Ni bøker til om magiske Anastasia vil foreligge på norsk fremover! www.ringingcedars.com www.vmegre.com

B okkl u bbe n E n e r g i c a

11


Energica

Bibliotek

www.energica.no for flere bøker

Alt du bør vite om

Meg Blackburn Losey: BEVISSTHETENS HEMMELIGE HISTORIE

Martine Vallée (red): I FORVANDLINGENS TID

Vi er mer enn vi aner. Hverdagsbevisstheten begrenser oss, vår kjente verden er full av usynlige virkeligheter som påvirker oss, enten vi er klar over det eller ei. Forfatteren taler av egen erfaring.

Verden er i rask endring, men hva skjer egentlig? Her møter du kanaliserte energier som bidrar til å klargjøre nettopp det. Sterke og aktuelle budskap fra andre dimensjoner om kroppens og virkelighetens sanne natur og vår plass i universet.

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 86868

Drunvalo Melchizedek: LYSSLANGEN Hvert trettentusende år beveger moder Jords kundalinienergi seg til et nytt sted på kloden. Parallelt skjer det et bevissthetsskifte i oss. Akkurat nå er ved et slikt punkt i historien.

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 149,Bestillingsnr. 14795

James Redfield: DEN TOLVTE INNSIKT James Redfield ble en kultforfatter for alle åndelig søkende med Den niende innsikt.Nå foreligger Den tolvte innsikt, med nye og dypere åndelige budskap for vår tid.

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 88328

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 85332

Barbara Marciniak: BUDSKAP FRA PLEIADENE Fra slutten av 1980-tallet har Barbara Marciniak fungert som kanal og medium for pleiadianerne, en gruppe bevissthetsvesener fra stjernegruppen Pleiadene. Hun gir oss deres nøkler til å åpne vår bevissthet.

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 149,Bestillingsnr. 12765

Diana Cooper og Kathy Crosswell: ORBER Orber, de gjennomskinnelige sirkelformede “boblene” som av og til synes på bilder tatt med digitalt kamera, forundrer mange. Støvpartikler, mener noen; lyskroppen til skapninger fra de åndelige riker, hevder Diana Cooper og Kathy Crosswell.

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 81059 12

Bo kklub b en Energica


en

bevissthetsskiftet Shirley Andrews: LEMURIA OG ATLANTIS Er en høyere åndelig bevissthet med forbindelse til de forhistoriske sivilisasjonene Lemuria og Atlantis i ferd med å åpenbare seg i oss? Spekket med informasjon fra både forskere og klarsynte!

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 149,Bestillingsnr. 12914

ergica

Se også side 3–6 Jonette Crowley: ØRNEN OG KONDOREN Forfatterens sanne historie om en nærmest ufattelig parallellreise i den fysiske og den åndelige verden som bekrefter livets magiske og mystiske sider. Urgamle sagn, profetier og legender spiller seg ut gjennom oss.

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 149,Bestillingsnr. 97287

David Douglas: MAYAPROFETIENE 2012

Lilli Bendriss og Camillo Løken: BEVISSTHETSSKIFTET

Mayaenes langtidskalender fra 3114 f.Kr. varsler verdens undergang samtidig med at den selv slutter, ved vintersolverv 2012. Mayaprofetiene 2012 forteller deg hva som kan skje i vår tid ifølge mayafolkets forutsigelser! Gjennomillustrert i farger.

Lilli Bendriss har evnen til å kanalisere informasjon fra den andre siden, og Camillo Løken har en mangeårig lidenskap for å finne svar på livets gåte. Her deler de sitt syn på virkeligheten med leseren.

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 98,Bestillingsnr. 81562

Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 86082

P.M.H. Atwater: INDIGOBARNA

Lars Muhl: SEEREN FRA ANDALUSIA

Indigobarna er blant de første betydelige undersøkelsene av dagens barn og deres plass i vår verden, som er i rask endring. Objektiv forskning og mystiske avsløringer og profetier forklarer hvorfor disse barna lager bølger på planeten og hvorfor det skjer akkurat nå.

Første bind i trilogien om de store mysteriene som er i ferd med å avdekkes i vår tid. Basert på Lars Muhls møte med en åndelig veiviser – Seeren fra Andalusia.

Vanlig pris: kr 298,DIN PRIS: kr 261,Bestillingsnr. 84731

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 149,Bestillingsnr. 10132

B okkl u bbe n E n e r g i c a

13


Oversanselig innsikt fra jordnært hold

D

“Greier jeg ikke å gi en avlesning, er det ikke fordi klienten ikke er omgitt av åndelig energi, men fordi klienten ikke slipper ånden inn.”

u er et medium! “Den eneste forskjellen på deg og meg er at jeg har mestret en ferdighet som du ennå ikke har utviklet.” Rebecca Rosen en

ergica

Kontakt med de døde kan berike livet ditt!

“Vi har alle mediale evner,” sier Rebecca Rosen, som først ble kjent med sine som ung jente da bestemoren kom gjennom via automatskrift. Utvikler du dine intuitive krefter, vil du lære å gjenkjenne og tolke åndelig energi – og motta all den hjelp og støtte du ønsker!

Rebecca Rosen: BESJELET

Oversatt av Kari Kahrs Innb. 280 s. Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 85480

Spekket med praktiske øvelser for å få kontakt med åndenes verden, og med deg selv!

14

Bo kklub b en Energica

Chakrapendel med bergkrystall 12-kantet pendel i bergkrystall med det kraftfulle reiki-symbolet «choku rei» inngravert, som betyr: «Legg universets kraft her». Symbolet øker pendelens energi og styrker din evne til å pendulere. Med «chakra-kjede» og karabinlås. Total lengde: 24 cm

CHAKRAPENDEL CHOKU REI DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 88591


Husk frimerke. Porto som brev.

Energica, 0055 Oslo A l l e h e nvend el s er 815 59 200 ev. w w w. ener gi c a .no

Slik virker ditt medlemskap i Energica Velkomsttilbud Gjelder kun ved første gangs innmelding. Hovedboken Får du tilsendt ca. hver tredje uke hvis du ikke avbestiller innen fristen. Porto og ekspedisjonsgebyr per pakke er: Hovedbok kr 21,-. Pakker under 1 kg kr 39,-. Pakker opptil 2 kg kr 79,- og over 2 kg kr 98,-. Bestilles det varer sammen med hovedboka, gjelder satsene per kg. Retur Ifølge lov om angrefrist kan du returnere uleste/ ubeskadigede produkter innen 2 uker, men du må selv betale porto og produktet må returneres i originalemballasjen. Ufrankert retur vil bli belastet med kr 65,-. Avtalen Avsluttes medlemskapet før avtalt bindingstid er over, må du betale full pris for velkomstpakken. Betaling Benytt innbetalingskortet som ligger ved i hver bokpakke.Ved betaling på annen måte, oppgi ditt medlemsnummer og det kidnummer betalingen gjelder. Bestille/Avbestille Du kan bestille ekstraprodukter og avbestille hovedboken på vår ordretelefon 815 59 200, hele døgnet. Noter alltid ned kvitteringsnummeret du får oppgitt ved avbestilling. Du kan også gå inn på www.energica.no. Husk å registrere deg første gang du benytter siden. Ha alltid medlemsnummeret foran deg når du kontakter oss. Kundeservice Åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 Telefon: 815 59 200, tastevalg 9 Energica, 0055 Oslo E-post: Se www.energica.no

For bestilling hele døgnet: 815 59 200 For Energica tast 5 ANSVARLIG UTGIVER: Cappelen Damm AS REDAKSJONSSJEF: Nina Normann Ferguson REDAKSJONSSEKRETÆR: Bia Settem DESIGN/LAYOUT: Elin Sollesnes TRYKK: Ålgård Offset

Servicekupong

Kupongen må være oss i hende innen 25. januar 2012

Best. nr. 89219 Best. nr. 89201 Best. nr. 89078 Best. nr. 89185

Best. nr. 89102 Best. nr. 82586 Best. nr. 88567 Best. nr. 89391

Livets blomst, brikke Livets blomst, karaffel Reise i drømmetida CD Sjaman for livet

Dragens år 2012 The Liquid Light of Healing CD Ditt kinesiske horoskop 2012 En skytsengels dagbok

Av andre produkter ønsker jeg følgende: Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Best.nr.

Nei takk! Jeg avbestiller hovedboken Best.nr. 88872

Bring sjelen inn i kroppen

Navn:

Ved adresseendring vennligst benytt Postens adresseendringskort.

Adresse: Postnr./ -sted:

Husk medlemsnummer (9 sifre): Mitt medlemsnummer

Buddhahode for vegg Buddha, Siddhartha Gautama, levde rundt år 500 f. Kr. Ærestittelen buddha betyr den opplyste. Buddhahodet i messing er til å henge på veggen. 8 x 13 cm

BUDDHAHODE DIN PRIS: kr 198,Bestillingsnr. 77826

ergica en

198,-


Returadresse: Energica, Postboks 780 Sentrum, 0106 Oslo

Vakker roman om skjebne, fri vilje, anger og håp

S in egen skytsengel! «Noen skytsengler blir sendt tilbake for å våke over andre. Jeg ble sendt tilbake til meg selv. Jeg er min egen skytsengel!» Da Margot Delacroix dør brått i en alder av førti, blir hun sendt tilbake til jorden som en skytsengel – for seg selv. Omdøpt til Ruth blir hun tvunget til å gå igjennom livet sitt på nytt for å observere og registrere sine største feilgrep. Hun blir fortalt at hun ikke må gjøre noe for å endre sine handlinger, hun skal bare lære av dem. Og hun skal beskytte og elske Margot uten forbehold. Men da hun innser at hun selv, som Margot, er skyld i at tenåringssønnen er narkoman og sitter fengslet for drap, blir hun dypt rystet. Og da en mulighet til å endre fortiden åpenbarer seg, er hun villig til å ofre alt for å redde sin sønn. …

Gripende og samtidig herlig underholdende fortelling som minner oss på at vi ikke er alene, og at kjærligheten er sterkere enn døden!

Carolyn Jess-Cooke bor i England med ektemann og tre barn. Hun har tidligere utgitt en prisbelønnet diktsamling og flere dokumentarbøker. En skytsengels dagbok, hennes første roman, er oversatt til 20 språk.

en

ergica

En annerledes bok om engler!

Carolyn Jess-Cooke: EN SKYTSENGELS DAGBOK

Oversatt av Jana Kristensen Innb. 304 s. Vanlig pris: kr 339,DIN PRIS: kr 297,Bestillingsnr. 89391

Energicas medlemsblad 2 – 2012  

Medlemsblad for Energicas medlemmer

Energicas medlemsblad 2 – 2012  

Medlemsblad for Energicas medlemmer