Page 1

nr 6 – 2019

en

ergica

BAZ ARSALG! side 6–9

www.energica.no


Energica

Plakaten

www.energica.no for kurs, reiser og seminarer

Healingkurs i

BODY MIRROR SYSTEM Kursleder er danske Anne-Birte Christensen, healer, heilpraktiker, synslærer og coach, og foreløpig eneste instruktør autorisert til å undervise i Body Mirrorhealing i Norden (siden 1990). Du vil motta healing og blant annet lære å: • Føle, styre og se energi • Forstå sammenhengen mellom kropp og bevissthet • Forstå hvordan sykdom og symptomer gjenspeiler stress i bevisstheten • Forstå hvordan indre spenninger fører til ytre symptomer • Få en dypere forståelse av chakraene og deres forhold til kropp og sinn • Bruke ulike redskaper og teknikker til å heale med: hvitt lys, farger og tankeformer

«Alt kan heales. Vi er alle healere.» Martin Brofman Tid: Sted: Pris:

6.–7. april Stavanger Terapisenter Hillevågsveien 14, Stavanger Kr 2800,Som medlem av Energica betaler du kr 2450,Oppgi medlemsnummer ved påmelding.

Påmelding/mer informasjon hos arrangør: www.HealerMary.com mary.hovring@lyse.net Tlf. 481 61 606

Om den underliggende årsaken til sykdom Hvorfor skjer dette meg? spør vi når sykdom på «uforklarlig vis» rammer oss. Kroppen speiler sinnet, sier healeren Martin Brofman. Uvurderlig innsikt i hvordan vi kan understøtte vår egen healingprosess fysisk, følelsesmessig og åndelig. Martin Brofman: DEN INDRE ÅRSAKEN Originaltittel: The Inner Cause Oversatt av Benedicta Windt-Val Hft. 350 sider Vanlig pris: kr 369,DIN PRIS: kr 323,Bestillingsnr. 443737

L

iv bare på Jorden? «Det ville virke ganske selvsentrert hvis vi mennesker trodde at det bare har eksistert liv på planeten vår,» sier regresjonsterapeut Linda Backman. Det er ikke vanskelig å være enig med henne i det. Med spontan informasjon direkte fra klientenes munn fikk hun selv en ny forståelse av sjelens eksistens. Flere fortalte at sjelen deres hadde hatt liv utenfor Jorden. Men hun var lenge en tviler. «Jeg klarte ikke å akseptere fullt ut at det fantes hensiktsmessig liv andre steder i universet. Årsaken var at jeg hadde en stivbent tankegang og en bakgrunn som psykolog. Det jeg nå tror er sannheten, er at det finnes liv andre steder.» Bli med terapeuten og et antall klienter på spennende besøk til klientenes sjelelige hjemsted – østenfor sol og vestenfor måne …

Nina Normann Ferguson redaksjonssjef


«Fascinerende […] om visdommen som interplanetariske sjeler har brakt til jorden.» Sandra Ingerman, forfatter av Reiser til andre riker

L

IV DER UTE?

Ja, sier Linda Backman, og «de» vandrer blant oss her …

Vitnesbyrd fra interplanetariske sjeler, personer som lever på jorden i dag, men som i dyp hyponse-regresjon kan berette om tidligere liv på fjerne planeter eller i andre dimensjoner. Disse høyt utviklede sjelene er her for å hjelpe oss i vår evolusjon. Boken lærer deg å gjenkjenne dem og forstå hva deres arbeid går ut på. Kanskje oppdager du at du er en av dem? Linda Backman er psykolog og regresjonsterapeut. Tidlig i karrieren avfeide hun tanken om intelligent liv utenfor jorden. Regresjonsarbeidet har endret dette. Hun har tidligere utgitt Sjelens vekst.

en

ergica

Om virkelighetens mange dimensjoner

B okkl u bbe n E n e r g i c a

3


E

R DU EN IP?

«Noen av oss er interplanetariske sjeler; vi er klar over at vi er annerledes, men vi vet at det er en grunn til at vi er her.» Linda Backman avdekker den dype sannheten om IP-sjeler, personer som har levd tidligere liv på fjerne planeter, i andre verdener eller dimensjoner.

«Sjelen begynner på en langvarig og omfattende utvikling mot høyere visdom helt fra sin første inkarnasjon,» sier Linda. Regresjonsterapeuten, som har tjuefire års erfaring med å lede regresjoner til tidligere liv og livet mellom livene og førti års erfaring som psykolog, tar utgangspunkt i klientstudier samlet fra mer enn ti tusen regresjoner til tidligere liv når hun sier at vi alle, jordbaserte sjeler (JB-sjeler) eller IP-sjeler, er kommet til jorden med en dobbel utviklingsoppgave: Vi skal både utvikle vår individuelle sjel og også bringe livet på jorden videre på holistisk vis. «Tidligere var jeg bare sånn passe opptatt av om det fantes intelligent liv utenfor jorden,» sier Linda.  «De siste tolv til femten årene har jeg imidlertid tatt imot hundrevis av klienter som har reist til sjelens hjemmebase og tidligere liv utenfor jordens åndelige rike. Min forståelse av bakgrunnen til IP-sjeler har vokst tilsvarende. Denne stadig voksende mengden med klientdata inspirerte meg til å samle materiale som bekrefter at IP-sjeler inkarnerer på jorden og hvorfor de er her. Hun understreker at hun selv ikke bidrar med noe innhold til klientenes regresjoner. De beskriver høyt det de opplever under regresjonen.  

Hva kjennetegner dem? «Det finnes bestemte særtrekk,» hevder Linda, «og når to eller tre av dem er til stede, kan det være snakk om en IP-sjel.» 4

Bo kklub b en Energica

Her er et utvalg fra bokens fyldige liste: Han eller hun føler seg som en «utenomjordisk» og kan være spesielt interessert i science fiction, astrologi, astronomi og universet. Hun eller han har utpregede ferdigheter og evner på områder som for eksempel musikk, kunst, skriving, vitenskap og teknologi. Han eller hun er et barn med forsinkede språk- og kommunikasjonsferdigheter, eller disse har utviklet seg langsomt.

Hvor kommer de fra? «Jeg er fra en virkelighet som ikke er fysisk, og som ikke har noen tetthet,» sier en av Lindas klienter. «Akkurat nå befinner det seg mange fra hjemmebasen min på jorden. Vi er her for å holde jorden samlet. Energiene spriker, men ikke på en positiv måte. Folk er redde. Vi må roe dem ned. Frykten vinner. Det er ikke slik det er ment å skulle være. Hjemstedet vårt er stille og fredelig og har sterke og klare farger. Vi har fred her uten anstrengelser, uten konkurranse. Vi ser det gode i alle. Det finnes ingen sjalusi her. Alle er likeverdige. Alle gjør det de er flinke til.» «Noen av oss har vinger, og andre ikke,» sier en annen klient som sier hun kommer fra Andromeda-galaksen. «Man må gjøre seg fortjent til vingene. De gjør at vi kan reise til andre steder for å formidle vår kunnskap og bevissthet. Vi har ikke biler og bruker ikke teknologi. Enhjørninger er kjæledyrene våre. Tidligere fantes de på jorden, men folk drepte dem

fordi de trodde at hornene deres kunne utføre magi. Vi synes synd på folk på jorden, for de er ofte lei seg og fortapte. Vi kan kjenne smerte, og vi er empatiske. Når mennesker har det vondt, har vi det også vondt.» Klienten Junes hjemmebase er et sted som også mangler tetthet. Det er relativt vanlig for IP-sjeler å stamme fra et interdimensjonalt sted, og ikke en planet eller et stjernesystem. Junes hjem likner på mange andre interplanetariske steder, og det preges av egenskaper som total vennlighet, gjensidig støtte og respekt for hverandre. Hos henne bruker man ordet «søppel» for å beskrive menneskehetens måte å forholde seg til andre mennesker på. Hun sier: «Vi trenger ikke det negative for å bli kjent med det positive.»  

IP-sjelens jordliv Når en IP-sjel inkarnerer på jorden, støter han eller hun ofte på bestemte utfordringer. Det skyldes det spesielle og høyt utviklede livet på de stedene som IP-sjeler kommer fra. Samtidig bringer IP-sjeler med seg nødvendige egenskaper og perspektiver til menneskeheten. Sjeler som har oppnådd en avansert utviklingsgrad, blir utvalgt til å sitte i «høye råd». Jordens solsystem har sitt eget interplanetariske råd med representanter fra ulike himmelsteder, noen med tetthet, andre ikke. IP-sjeler på jorden kommer både fra vårt solsystem og utenfor. En inkarnert


«Linda Backman presenterer troverdige bevis på at utviklede interplanetariske sjeler inkarnerer i menneskekropper. Sjelene på jorden presenterer en kritisk forståelse av slike avanserte veseners egenskaper og utfordringer.» Larry Dossey, lege og forfatter av Forvarsler og forutanelser og Ett med alt

IP-sjel kan også sitte som medlem av det høye rådet på hjemstedet sitt.

Hvorfor er de her? IP-sjeler har sagt seg villig til å komme hit for å bidra til å støtte planetens utvikling og for å utvikle seg selv og lære nødvendige lekser for å komme videre i sin egen åndelige vekst. «Sjeler som meg har i oppgave å heve svingningene på jorden,» sier Lindas klient fra Andromeda-galaksen. «Folk med lave svingninger dreper hverandre. Der jeg kommer fra, finnes det ikke noe drap og krig. Etter hvert som nye og mer avanserte sjeler blir født på jorden, vil de få en slutt på kriger.» «Jeg får høre at hjemmebasen til sjelen min befinner seg innenfor jordens solsystem,» sier en annen klient. «Jeg skal bringe energien fra hjemstedet mitt til jorden. Den er vanskelig å forankre her, men den er sårt tiltrengt. Meningen er at jeg skal rydde vei for energien, som om jeg feier et rom. Jeg får høre at datteren min har lys i fingertuppene fordi hun er en IP-sjel. Jeg skal også hjelpe henne til å bruke denne energien bevisst. Simonex, min åndelige veileder, sier at en stor prosent av barn født mellom 2007 og 2017 er IP-sjeler som har sterke evner.» «På denne korsveien i jordens historie har utviklede JB-sjeler og IP-sjeler en bestemt oppgave på kloden,» sier Linda. «Den handler om å skape endringer for å oppnå en mer avansert jordisk livsstil

som baserer seg på likeverd. Livet på jorden vil utvikle seg når hver og en av oss aksepterer at det er en grunn til at vi er her, og at vi har et ansvar for å endre vårt

egoistiske perspektiv. Livet på jorden vil forandre seg når vi anerkjenner avanserte IP-sjeler som våre lærere og mentorer.» Sier Linda Backman. en

ergica

Les et utdrag fra boken på www.energica.no

Linda Backman er psykolog og regresjonsterapeut med over tretti års erfaring i å lede enkeltpersoner i sjeleregresjon ved hjelp av hypnoterapi som gir tilgang til fortiden og livet mellom livene. Hun er sterkt engasjert i å fremme en universell bevissthet om den retningen innenfor sjelens utvikling som leder til aksept av enhet og forening av alle mennesker og kulturer i vår verden. Linda Backman har utgitt flere bøker og også etablert en mysterieskole i Boulder, Colorado. www.ravenheartcenter.com

HOVEDBOKEN: Linda Backman: SJELENE PÅ JORDEN Originaltittel: Souls on Earth Oversatt av Lisbeth Lyngaas Mykbind, 300 sider Vanlig pris: kr 359,DIN PRIS: kr 315,Bestillingsnr. 445619

B okkl u bbe n E ne r g i c a

5


en

BAZARSALG!

99,-

Best.nr. 422750

79,-

99,-

Best.nr. 403496

ergica

99,-

Best.nr. 343989

Best.nr. 410727

39,-

Best.nr. 427522

29,-

Best.nr. 320968

29,-

Best.nr. 409631

6

Bo kklub b en Energica


Energica

Bazar

www.energica.no for flere varer

39,-

39,-

Best.nr. 293257

Best.nr. 311237

79,-

Best.nr. 410932

79,-

Best.nr. 344032

149,-

Best.nr. 411227

en

ergica

GĂĽ pĂĽ energica.no for mer informasjon om produktene

59,-

Best.nr. 329282

79,-

Best.nr. 349108

B okkl u bbe n E ne r g i c a

7


en

ergica

BAZARSALG!

99,-

Best.nr. 410745

99,-

Best.nr. 427586

99,-

Best.nr. 427577

99,-

Best.nr. 427595

29,-

Best.nr. 338897

79,-

Best.nr. 427559

8

Bo kklub b en Energica

79,-

Best.nr. 314617


Energica

99,-

Bazar

www.energica.no for flere varer

Best.nr. 346478

99,-

Best.nr. 319765

129,-

Best.nr. 422714

en

ergica

GĂĽ pĂĽ energica.no for mer informasjon om produktene

39,-

Best.nr. 338904

99,-

Best.nr. 427611

199,-

Best.nr. 346487

Finn tilbake til idealvekten din!

689,-

Best.nr. 422297

B okkl u bbe n E ne r g i c a

9


Ned i turtall – opp i frekvens!

Meditasjonsmetoden som knytter forbindelse mellom kropp og sinn. Enkle helseforvandlende meditasjonsteknikker som kroppen din, og sinnet ditt, vil takke deg for. Med øvelser som bidrar til å løse konkrete problemstillinger. Sandy Newbigging: KROPPSRO Oversatt av Kari Kahrs Mykbind 330 sider Vanlig pris: kr 359,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 401363

10

Bo kklub b en Energica

Vi har et valg når det gjelder hva slags energi vi utstråler. Kyle Grays mediale metoder gir deg et kraftfullt energetisk løft, tilgang til en høyere frekvens, der gleden, kjærligheten og miraklene venter. Kyle Gray: FORHØY DIN FREKVENS Oversatt av Kari Kahrs Hft. 272 sider Vanlig pris: kr 359,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 424794

Ved hjelp av fysiske avslapningsteknikker som yoga, meditasjon og pusteøvelser med tillegg av mudraer, bandhaer og urlyd, viser Yogi Ashokananda ved hjelp av tekst og tretti fargeillustrerte trinn for trinn-øvelser at kroppen er inngangsporten til sjelen. La deg inspirerer til fornyelse og foryngelse av kropp og sinn! Yogi Ashokananda: HVILE Oversatt av Kari Kahrs Mykbind Ill. 160 sider Vanlig pris: kr 359,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 422956


Et grønt alternativ til tradisjonell medisin

NATUREN HELBREDER Når hodepine, hoste eller andre vanlige plager inntreffer, bruker mange reseptmedisin for lindring. Men for de som foretrekker å bruke urtemedisin kan det være vanskelig og overveldende å finne frem til noe som også er lett å forstå. ​ ange sykdommer og lidelser som vi bruM ker moderne medisin til, kan også behandles naturlig med helbredende urter, medisinsk mat, andre naturlige legemidler – og disse behandlingene kan være tryggere, billigere og muligens enda mer effektive enn tradisjonelle metoder. Dette er en bok for å finne planter og urter som kan ha lindrende effekt på mange daglidagse plager. Finn tilbake til «urmedisinen» der denne kan benyttes like gjerne som kunstig fremstilte medikamenter. Boken har en grunding introduksjon til urtemedisin, bruken og hva du må tenke på før du bruker urtemedisin. Lær å bruke naturen til alternativ helbredelse og lindring med urter.

en

ergica

Et alfabetisk oppslagsverk

James Simmons: VÅRT GRØNNE APOTEK Innb. Ill. 446 sider Vanlig pris: kr 379,DIN PRIS: kr 332,Bestillingsnr. 442541

B okkl u bbe n E n e r g i c a

11


Energica

Bibliotek

www.energica.no for flere bøker Eva Isachsen og Line Marie Skaget: RYDDEGLEDE Få et ryddig og trivelig hjem med planlegging, sortering og organisering som inspirerer deg til å kvitte deg med det du ikke trenger. Forfatterne, mor og datter, har blant annet utdannelse innen interiør, feng shui og pedagogikk. Sammen driver de firmaet Ryddeglede. De holder kurs og har hjulpet mange familier å rydde. De brenner for rydding, og entusiasmen deres smitter lett. I boka gjennomgår de huset rom for rom og viser praktiske løsninger som passer for ulike norske hjem. Vanlig pris: kr 379,DIN PRIS: kr 332,Bestillingsnr. 437780

Jørn Viumdal: SKOGLUFT-EFFEKTEN

Kaminoff og Matthews: YOGA ANATOMI

Vi tilbringer 90% av tiden vår innendørs, symptomene på naturmangel er blant annet tretthet, utslitthet og hodepine. Skoglufteffekten viser at riktig lys og riktige planter gjør oss piggere, friskere og mer konsentrerte.

Om hvordan spesifikke muskler påvirkes av bevegelser i leddene, hvordan justeringer av en posisjon kan forsterke eller redusere effektiviteten og hvordan ryggsøylen, pusten og holdningen henger sammen. Et uvurderlig referanseverk for alle utøvende av yoga.

Vanlig pris: kr 399,DIN PRIS: kr 350,Bestillingsnr. 438119

Rupert Sheldrake: VITENSKAP OG ÅNDELIG PRAKSIS Om syv øvelser som ligger som basis i alle de store verdensreligionene, og som øker i popularitet i et moderne samfunn uavhengig av religion. De resulterer i mennesker som er lykkeligere og kan hjelpe mot blant annet depresjon, søvnløshet og høyt blodtrykk.  Vanlig pris: kr 379,DIN PRIS: kr 332,Bestillingsnr. 439289

12

Bo kklub b en Energica

Vanlig pris: kr 379,DIN PRIS: kr 332,Bestillingsnr. 438039

Lilli Bendriss: ALT JEG SER Lilli Bendriss forteller om sitt eventyrlige liv, fra unge år på Sunnmøre til dagens spøkelsesjakt i Åndenes makt.Om hvordan det egentlig oppleves å få kontakt med ukjente krefter samtidig som hun reflekterer over oppgaven hun er blitt tildelt i dette livet: Å være et talerør fra kosmos; bygge en bro mellom verdenene. Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 440455


Energica

Bibliotek

www.energica.no for flere bøker Yoshiya Hasegawa: HOLD HJERNEN DIN UNG MED TOMMELØVELSER Forholdet mellom hjernen og fingrene har en positiv påvirkning på oss. Når du beveger tommelen, øker blodstrømmen til hjernen og forbedrer derfor dens funksjoner. Det kan blant annet minke sjansen for å utvikle demens. Vanlig pris: kr 299,DIN PRIS: kr 262,Bestillingsnr. 432133

Audun Myskja: PUST Pusten er undervurdert av folk flest, også av leger, sier lege Audun Myskja. Pusteteknikker kan hjelpe mot luftveissykdommer, smerter og kronisk tretthet, mot stress og vonde følelser. Personlig, anekdotisk, etterrettelig, opplysende, overraskende og underholdende. Vanlig pris: kr 399,DIN PRIS: kr 350,Bestillingsnr. 432302

Åse Dragland: SLIK PÅVIRKER NATUREN OSS Boken slutter opp om det faktum at naturen er grunnleggende viktig for vår helse, tilfredshet og opplevelse av mening. Puls og blodtrykk senkes når vi ferdes i skog og mark, stress og farlig kolesterol reduseres, sykelig grubling og uro dempes. Vanlig pris: kr 298,DIN PRIS: kr 261,Bestillingsnr. 434658

Ingunn Hagen: LYKKEVERKTØY For terapeutar og helse- og sosialarbeidarar som føler behov for å styrke og utvikle seg personleg og profesjonelt, eller ser etter nyttige verktøy til bruk overfor klientar og brukarar. For auka eigenmestring er boka svært tenleg. Det er den også for studentar som ønsker betre stressmestring og studieteknikk, eller andre som vil oppleve betre sjølvkjensle og meir livsglede.

Forfattar Ingunn Hagen viser oss: • Kva lykke er. • Korleis forventa at lykke kan endrast til noko ein faktisk opplever. • Kva mindfulness, yoga og coaching er. • Korleis desse metodane kan nyttast i praksis og fagleg utvikling. • Nyare forsking om nytten av metodane i praksis. Vanlig pris: kr 318,DIN PRIS: kr 279,Bestillingsnr. 445566

Bjørn Pettersen: BARAL På 1900-tallet dro en velutdannet ung hindu av eldgammel kongeslekt, ved fødsel erklært å være av hellig herkomst og forstått som en rishi (en seer), til Vesten for å spre kunnskap om indisk filosofi. Vismannen bosatte seg i Alvdal. Et fantastisk stykke (indisk-) norsk kulturhistorie! Vanlig pris: kr 395,DIN PRIS: kr 346,Bestillingsnr. 433917

B okkl u bbe n E n e r g i c a

13


Praktfullt og praktisk om bruk av krystaller i hverdagen

M

PENDEL MED KARNEOL Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 229,Bestillingsnr. 409748

oder jords energibomber

De to krystallekspertene Heather og Timmi lærer deg å inkludere krystaller i hverdagens mange gjøremål. De forteller deg hvordan naturens «smykker» virker, hva de virker for og hvordan du bruker dem, i alt fra meditasjoner til ritualer for å skape velstand og harmoni, styrke skaperkraften og kontakten med kosmos. En praktbok i stort format (19,5 x 25cm) med instruktiv tekst og inspirerende fargebilder! Heather Askinosie og Timmi Jandro: KRYSTALLMAGI Originaltittel: Crystal Muse Oversatt av Kari Kahrs Hft.Ill. 288 sider Vanlig pris: kr 379,DIN PRIS: kr 332,Bestillingsnr. 444479

14

B o kklub b en Energica

Pendelen kan hjelpe deg til å foreta riktige valg. Intet spørsmål er for lite eller for stort – så lenge du stiller det på korrekt måte og ikke legger dine egne ønsker inn i svaret. Pendelen er 3 cm lang, kjedet med karabinkrok er 20 cm.

ergica en Med ritualer som åpner deg for krystallenes healende kraft!


Energica, Postboks 96, 4662 Kristiansand

Husk frimerke. Porto som brev.

Du bestiller/avbestiller på 21 89 60 60 Slik virker ditt medlemskap i Energica

Tast 5 for Energica eller gå innKupongen på Min side www.energica.no må på være oss i hende innen 7. april 2015 Servicekupong

PRISENE I DETTE BLADET ER GYLDIGE TIL 3. APRIL 2019

Servicekupong

HOVEDBOKEN Får du tilsendt ca. hver tredje uke hvis du ikke avbestiller innen fristen.

Kupongen må være oss i hende innen 3. april 2019

443737 Den indre årsaken

314617 Chakralys

437780 Ryddeglede

445619 Sjelene på jorden

410745 Anheng i sølv med livstreet

438039 Yoga anatomi

343989 Livets blomst, sprayflaske

427559 Qigong-kuler, yin yang

438119 Skogluft-effekten

320968 Deodorant

427577 Livets blomst, ring

439289 Vitenskap og åndelig …

403496 Anheng i sølv, englevinge

427586 Livets blomst anheng

440455 Alt jeg ser

409631 Livets blomst, tatoveringer

427595 Anheng i sølv, hjerte

432133 Hold hjernen din ung …

RETUR Ifølge lov om angrerett kan du returnere uleste/ ubeskadigede produkter, men du må selv betale porto og produktet må returneres i originalemballasjen og med faktura. Ufrankert retur vil bli belastet med kr 79,-. Returadresse: Energica, Sentraldistribusjon AS, 0540 Oslo

410727 Anheng i sølv, lotusstilling

319765 Livets blomst tekrus

432302 Pust

422750 Energi-engel

346478 Livets blomst, tefilter

433917 Baral

427522 Røkelsesholder, hjerte

346487 Livets blomst, energiplate

434658 Slik påvirker naturen oss

344032 Livets blomst i tre

338904 Almond & Milk såpe

445566 Lykkeverktøy

311237 Buddha i sølv

422297 SkinnyLove

409748 Pendel med karneol

AVTALEN Avsluttes medlemskapet før avtalt bindingstid er over, må du betale full pris for velkomstpakken.

349108 Røkelsesholder

422714 Healing-spray

444479 Krystallmagi

293257 Anheng, Buddhas føtter

427611 Livets blomst, skrin

444317 Påskequiz 2019

BETALING Benytt innbetalingskortet som ligger ved i hver bokpakke.Ved betaling på annen måte, oppgi ditt medlemsnummer og det kidnummer betalingen gjelder.

329282 Yogabag

401363 Kroppsro

445502 Påskesudoku

410932 Krybbefigurer

422956 Hvile

445557 I det siste regnet

411227 Buddhafigur i meditasjon

424794 Forhøy din frekvens

338897 Himalaya bordsalt

442541 Vårt grønne apotek

PORTO OG EKSP.GEBYR Innland: Hovedbok: kr 21,-; under 1 kg: kr 39,-; 1–2 kg: kr 79,-; over 2 kg: kr 98,Utland: Hovedbok: kr 89,-; annet: kr 129,-

BESTILLE/AVBESTILLE Du kan bestille ekstraprodukter og avbestille hovedboken på vår ordretelefon 21896060, hele døgnet. Noter alltid ned kvitteringsnummeret du får oppgitt ved avbestilling. Du kan også gå inn på www.energica.no. Husk å registrere deg første gang du benytter siden. Ha alltid medlemsnummeret foran deg når du kontakter oss.

Nei takk!

Prisene i dette bladet gjelder i denne bladperioden.

Husk medlemsnummer (9 sifre): (se baksiden av bladet)

KUNDESERVICE Kl. 08.00–19.00 alle hverdager. Telefon: 21 89 60 60 Postadresse: Energica, 0055 Oslo E-post: Se www.energica.no

ANSVARLIG UTGIVER: Cappelen Damm AS REDAKSJONSSJEF: Nina Normann Ferguson REDAKSJONSKONSULENT: Inger Moen DESIGN/LAYOUT: Elin Sollesnes TRYKK: Ålgård Offset CAPPELEN DAMM AS er miljøsertifisert i henhold til FSC™ og PEFC.

Jeg avbestiller hovedboken Best.nr. 445619

Sjelene på jorden Avbest. frist: 03.04.19

Navn:

Ved adresseendring vennligst benytt Postens adresseendringskort.

Adresse: Postnr./-sted:

Mitt medlemsnummer

ergica en

87,KUPP

Marit O. Bromark: PÅSKEQUIZ 2019 Hft. 224 sider Vanlig pris: kr 99,DIN PRIS: kr 87,Bestillingsnr. 444317

ergica en

87,KUPP

Hanne McBride: PÅSKESUDOKU Hft. 160 sider Vanlig pris: kr 99,DIN PRIS: kr 87,Bestillingsnr. 445502


Returadresse: Energica, Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo

Overjordisk vakker skildring som gir sjelero.

Leveregler i romanform Etter å ha fått et brev fra sin mor, vender en ung mann tilbake til hjembyen sør i India. Brevet har vekket en mengde spørsmål til live, og når han begynner å nøste i dem, avsløres en rekke hemmeligheter som lenge har vært skjult. Ved hjelp av eldgammel kunnskap blander forfatteren virkelighet og myter, og besvarer spørsmål om livet, samtidig som han tar leseren med på en kulturell reise gjennom Indias hjerte.

en

ergica

Et innblikk i den rike kulturen i det sørlige India.

Janesh Vaidya er en internasjonalt kjent ayurveda-utøver og foreleser fra Kerala i India. I det siste regnet er hans debutroman. Han har tidligere utgitt flere faktabøker, om ayurveda, yoga og mat.

Janesh Vaidya: I DET SISTE REGNET Originaltittel: In The Last Rain Oversatt av Benedicta Windt-Val Hft. 336 sider Vanlig pris: kr 179,DIN PRIS: kr 157,Bestillingsnr. 445557

Profile for Cappelen Damm AS

Medlemsblad 6/2019  

Bokklubben Energica - for sjel, kropp og sinn

Medlemsblad 6/2019  

Bokklubben Energica - for sjel, kropp og sinn