Page 1

nr 8 – 2014

www.energica.no Energica8-14-C6.indd 1

23.04.14 14:51


Energicas nye pocketserie – for deg som søker indre vekst og er opptatt av samspillet mellom sjel, kropp og sinn.

NYHETER!

ergica en

148,Deepak Chopra: LIVET ETTER DØDEN

Vanlig pris: kr 169,Bestillingsnr. 333883

ergica en

148,Neale Donald Walsch: HIMMELSKE SAMTALER 1

Vanlig pris: kr 169,Bestillingsnr. 333892

ergica en

148,Esther og Jerry Hicks: DU FÅR ALLTID DET DU BER OM

Vanlig pris: kr 169,Bestillingsnr. 333909

Robin S. Sharma: MUNKEN SOM SOLGTE SIN FERRARI

Vanlig pris: kr 149,DIN PRIS: kr 130,Bestillingsnr. 326070

Gill Edwards: BEVISSTHETSMEDISIN

Vanlig pris: kr 149,DIN PRIS: kr 130,Bestillingsnr. 327925

Eckhart Tolle: DET ER NÅ DU LEVER

Vanlig pris: kr 149,DIN PRIS: kr 130,Bestillingsnr. 325311

Louise L. Hay: DU KAN HELBREDE DITT LIV

Vanlig pris: kr 149,DIN PRIS: kr 130,Bestillingsnr. 326944

Inna Segal: KROPPENS HEMMELIGE SPRÅK

Vanlig pris: kr 149,Bestillingsnr. 327907

Energica8-14-C6.indd 2

L

egen Lissa Rankin gjorde en helomvending i sin egen medisinske karriere da hun selv ble alvorlig syk. Hun gikk fra å være en militant skolemedisiner som fnøs av alt vitenskapen ikke kunne forklare, til å bli en lege lydhør for kroppens selvhelbredende evne og en tydelig talsperson for verdien av den ubegripelig latterliggjorte placeboeffekten – at vi faktisk kan bli friske av å fortelle oss selv at vi er friske … Med utgangspunkt i egen erfaring oppfordrer hun oss til ikke å vente med å foreta oss noe til kroppen vår virkelig trenger hjelp, men lære oss å bli lydhøre slik at vi tidlig kan oppfatte det kroppen forsøker å fortelle oss. «De fleste pasientene mine skrev en lang liste når de kom til spørsmålet: ‹Hva mangler i livet ditt?› Og mange av pasientene gråt når jeg stilte dem det samme spørsmålet ansikt til ansikt. Jeg skjønte at her var det noe som ikke hadde noe med 5 om dagen og mer mosjon å gjøre.» Lissa Rankin summerer opp sin erfaring som lege: «Resepten på helbredelse ligger et sted i skjæringspunktet mellom håp, optimisme, omsorgsfull pleie og fullt samarbeid med en pasient som stoler på egne krefter og ressurser.» Med Sinnet styrer din sunnhet viderefører Lissa Rankin arbeidet til flere du har møtt i Energica gjennom årenes løp, banebrytende åndelige lærere – og leger – som Deepak Chopra, Jon Kabat-Zinn, Bernie S. Siegel, Larry Dossey og Judith Orloff som alle insisterer på betydningen av å forholde seg til det hele menneske.

Nina Normann Ferguson redaksjonssjef

ergica en Med øvelser som hjelper deg til å bli glad i deg selv

23.04.14 14:52


«Kjøp to bøker – én til deg selv og én til legen din!» Larry Dossey, lege og forfatter av Forvarsler og forutanelser en

ergica

Bestselgeren Mind over Medicine, endelig på norsk!

B

Legen Lissa Rankin tar skolemedisinen et skritt videre. Hun fører bevis for at depresjon og angst skader kroppen mens takknemlighet og meditasjon aktiverer vår selvhelbredende evne. Med Sinnet styret din sunnhet er hun i ferd med å etablere seg som en ledende stemme blant den nye tidens leger.

are placebo?

Da hennes egen helse begynte å skrante, forsto legen Lissa Rankin på sin egen kropp at en bit manglet innenfor skolemedisinens helbredelsestradisjon: kroppens medfødte evne til å reparere seg selv, og at det er sinnet vårt som aktiverer denne evnen. Hun ønsket å finne ut mer om dette fra et medisinsk ståsted. Det resulterte i Sinnet styrer din sunnhet. Doktor Rankin viser deg hvordan du lytter til kroppens stille hvisken før den utvikler seg til høylytte rop om hjelp. Hun gir deg seks konkrete trinn for å avdekke ubalanser og aktivere din egen kropps selvhelbredende evne.

Ps: At kroppen kan helbrede seg selv, er noe legevitenskapen har kunnet dokumentere i femti år. Man har bare kalt det for placeboeffekt ...

Energica8-14-C6.indd 3

en

ergica

Beviser at ensomhet, depresjon, frykt og angst bryter oss ned, mens gode relasjoner, takknemlighet, tilgivelse og meditasjon helbreder oss!

23.04.14 14:52


D

in egen bevissthet –

Tolv år med utdannelse og åtte år som praktiserende lege hadde gjort Lissa Rankin til en dedikert skolemedisiner som avfeide alt som ikke kunne bevises gjennom kontrollerte, kliniske forsøk med et tilfeldig utvalg pasienter. Støttet av sin legefar som gjorde narr av alt som smakte av New Age, var hun ifølge seg selv så forutinntatt, avvisende og kynisk som det er mulig å bli. Av Kari Kahrs

Forestillingen om at det kan være mulig å tenke seg frisk eller påføre seg sykdom gjennom kraften i tanker og følelser, eksisterte ikke innenfor den medisinen hun praktiserte og beundret. Riktignok hendte det at professorene ved universitetssykehuset diagnostiserte enkelte sykdommer som manglet biokjemiske forklaringer som «noe som bare finnes i pasientens hode», men disse pasientene ble raskt og stillferdig overført til psykiaterne mens medisinerne ristet på hodet og himlet med øynene.

Ble selv syk Så ble hun selv syk. Hun var 33 år gammel og totalt nedkjørt – utbrent, med frykt og angst og ekstremt ulykkelig i jobben som partner i en altfor travel praksis. I tillegg hadde hun vært igjennom to skilsmisser, nylig mistet flere av sine kjære i sykdom og var ensom og deprimert. Som hun selv sier, burde ikke sammenbruddet ha kommet som noen overraskelse. På det verste var hun avhengig av syv forskjellige medisiner og måtte gjennomgå en operasjon på livmorhalsen – som viste tegn på gryende kreft også etter operasjonen.

Forvandlingen Kroppen hadde hvisket til Lissa Rankin i

4

over ti år, men hun hadde ikke lyttet. Nå gjorde hun det, og hun forsto at noe manglet i de tradisjonelle behandlingsmetodene – en erkjennelse av kroppens medfødte evne til å reparere seg selv, og innsikt i hvordan vi kan aktivere denne evnen. Hun forsket på fakta og følelser, koblet intuisjon og vitenskap, og opplevde at mennesket er langt mer enn kjemi og elektriske signaler, og at vår egen bevissthet er den beste medisinen vi har. Snart kunne hun legge bort medisinene. Noen av plagene ble helt borte, andre bedret seg dramatisk. Som en bonus forsvant 10 kilo overvekt som hadde lagt seg på fordi hun var ulykkelig. Legene som hadde behandlet henne, var sjokkerte. Uten påtrengende mye hjelp fra deres side hadde hun helbredet seg selv for lidelser som ingen av de konvensjonelle medisinske behandlingsmetodene hadde klart å få has på. Lissa Rankin foretok endringer både i kosthold og treningsopplegg, men først og fremst, sier hun, handlet det om helbredelse av bevisstheten.

Tenk sykdom, bli syk Rankin forteller at det er vitenskapelig bevist at man blir syk av å tenke for mye

på sykdom. Altfor mye kunnskap om det som kan gå galt i kroppen, kan faktisk være skadelig. Jo mer vi grubler over alt som kan svikte, jo større er sannsynligheten for at det vil manifestere seg i fysiske symptomer. Vitenskapen kaller dette fenomenet noceboeffekten. Mens placeboeffekten viser kraften i positive tanker, forventninger, forhåpninger og omsorgsfull pleie, viser noceboeffekten kraften i negative holdninger. Poenget i begge situasjoner er at troens og tankens kraft kan overskride de fleste praktiske tiltak og bevisste holdninger. Boken er full av fantastiske eksempler!

Helbred dine tanker, helbred din kropp I Sinnet styrer din sunnhet presenterer Lissa Rankin vitenskapelige data som forklarer mirakuløse historier om selvhelbredelse. Hun har funnet bevis for at vi kan forandre kroppens fysiologi radikalt bare ved å forandre sinnstilstand. Hun har også funnet bevis for at vi kan gjøre oss selv syke når vi tenker usunne tanker. Følelsene og holdningene våre påvirker hver eneste celle i kroppen. Hvis vi føler og gir uttrykk for kjærlighet, har det innvirkning på vårt velvære – hvis vi ikke gjør det, har også det betydning. Rankin har personlig erfart at det ikke er nok å konsentrere seg uteluk-

Bo kklub b e n E nergica

Energica8-14-C6.indd 4

23.04.14 14:52


«I kliniske forsøk kalles det placeboeffekten. Men pasienter som behandles med placebo, opplever noe langt mer enn bare en følelse av å bli bedre. Det er ikke bare noe som skjer ‹i hodet› på dem. De kan helbrede kroppen ved å helbrede tankene sine.» Christiane Northrup, lege og forfatter av klassikeren om kvinners helse: Women's Bodies, Women's Wisdom

t – er din beste medisin kende om å helbrede kroppen, å fremme fysisk helse uten å legge til rette for psykisk helse er en nytteløs øvelse. Først når vi innser at kroppen speiler vår mellommenneskelige, åndelige, profesjonelle, seksuelle, kreative, økonomiske, mentale og emosjonelle helse, kan vi bli grunnleggende friske.

heten forklarer hvorfor en positiv tankegang bare kan hjelpe oss et stykke på vei. Ettersom bevisstheten bare er i funksjon i fem prosent av tiden, sier det seg selv at den har liten evne til å beseire den tunge innflytelsen fra underbevisstheten. For å skape varige holdningsendringer må det skje en forandring ikke bare på bevissthetens nivå, men også i underbevisstheten.

Genene kan påvirkes

Når du har lest Sinnet styrer din sunnhet, kan du stille din egen diagnose, skrive ut din egen resept og lage en tydelig handlingsplan som vil hjelpe deg med å gjøre kroppen klar for mirakler! Lissa Rankins gode råd er ikke bare myntet på syke personer. Den er et funn for alle som er interessert i å forebygge sykdom.

en

ergica

Les et utdrag fra boken på

Epigenetikken (forandringer av genmaterialet vårt som ikke overføres fra en generasjon til neste) viser at genene er fleksible og i høy grad kan påvirkes av omgivelsene. Laboratorieundersøkelser på dette feltet støtter tanken om at holdningene våre kan påvirke fysiologiske endringer.

www.energica.no

Underbevissthetens rolle Hos de fleste stammer tankene omkring egen helse fra barndommen, da mange av de holdningene som følger oss livet gjennom blir programmert inn i bevisstheten. Dessverre, sier Rankin, er det få som blir programmert til å ha positive tanker om helsen. Budskapene lyder snarere: «Jeg har så lett for å bli forkjølet.», «Lungesykdommer ligger til familien.» eller: «Jeg fortjener ikke bedre.», «Jeg er ikke smart nok.». Slike holdninger har vist seg over tid å kunne utløse fysiske reaksjoner. Selv om bevisstheten hos den voksne personen er dominert av positive, optimistiske tanker, fungerer vi ut fra underbevisstheten 95 prosent av tiden, sier Rankin. Disse vanemessige, negative holdningene som slår inn hver gang vi ikke konsentrerer oppmerksomheten om positive tanker, er i sving når vi sover, når vi arbeider eller når som helst vi ikke bevisst gjentar de positive bekreftelsene våre. Kraften i underbevisst-

Lissa Rankin er lege, forfatter, foredragsholder og kunstner. Når hun ikke er på jobb, skaper hun voksmalerier i atelieret sitt, står på ski, gjør yoga, danser eller går lange turer ved havet og blant redwoodtrærne i Marin County i California der hun bor sammen med ektemannen Matt, datteren Siena og hunden Bozoar. Se: www.OwningPink.com og www.LissaRankin.com

HOVEDBOKEN:

Lissa Rankin: SINNET STYRER DIN SUNNHET

Originalens tittel: Mind over Medicine Oversatt av Benedicta Windt-Val Innb. 300 sider Vanlig pris: kr 369,DIN PRIS: kr 323,Bestillingsnr. 327863

B ok k l u b b e n En e r g i c a

Energica8-14-C6.indd 5

5

23.04.14 14:52


Anne Jones er en anerkjent og erfaren healer som har hjulpet mange mennesker til å forstå seg selv, helbrede følelsesmessige sår etter traumer, styrke selvfølelsen og gjenvinne selvtilliten. Hun har skrevet flere bøker, blant annet de to du ser her. www.annejones.org

rgi ene ca

Body butter for en herlig følelse

Uro, sinne og intoleranse er vårt forsvar mot å bli såret. Men forsvaret sperrer for det vi ønsker oss: livsglede og livsutfoldelse. Praktiske metoder for å gjenreise din medfødte styrke!

Når du gjenoppretter forbindelsen til ditt guddommelige selv, kan du igjen få tilgang til dine guddommelige krefter. Livet vil da fungere for deg og med deg i stedet for mot deg.

Anne Jones: DIN INDRE KRAFT

Anne Jones: SJELEFORBINDELSEN

Oversatt av Lisbeth Lyngaas Innb. 275 s. Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 279601

Oversatt av Lisbeth Lyngaas Innb. 272 s. Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 251738

Jasmin body butter Et mykt og behagelig body butter av sheasmør, mandel- og tistelolje. Med duft av jasmin og appelsin. 100% parabenfri.

JASMIN BODY BUTTER DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 325981

rgi ene ca

Med jasmin, sandeltre, patchouli og mandarin

Anne Jones leder deg gjennom atten meditasjoner og visualiseringer som aktiverer og utvikler din indre kraft til motivasjon, utholdenhet, mot og besluttsomhet. Kvitt deg med negativitet og lav selvfølelse, godta deg selv som den du er og bygg ekte styrke. Dobbel-CD.

Veiledede meditasjoner og visualiseringer av Anne Jones som healer sjelen og hjelper deg til å gjenopprette kontakten med ditt guddommelige selv.

Øvelsene er hentet fra Din indre kraft. Engelsk tale. 120 minutter.

Anne Jones: THE SOUL CONNECTION (CD) DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 245452

Anne Jones: THE POWER OF YOU (DOBBEL-CD) DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 260602 6

Øvelsene er hentet fra Sjeleforbindelsen. Engelsk tale. 60 minutter.

Energirens Skaper en forbindelse til visdommens og kjærlighetens dype kilde.

Anne Jones: SPIRITUAL CONNECTION SPRAY 120 ML DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 265466

Bo kklub b e n E nergica

Energica8-14-C6.indd 6

23.04.14 14:52


Energica rgi ene ca

Bazar

www.energica.no for flere varer

Vakker lilla vinduskrystall

rgi ene ca

Fatimas hånd, og hjerte

Vinduspryd Ta imot solen med en vinduspynt i fasettslipt fiolett swarovski-krystall! Med en nydelig perlehønsfjær og stjernepynt. Diam. 3 cm Total lengde: 5 cm

VINDUSKRYSTALL LILLA KULE MED FJÆR DIN PRIS: kr 249,Bestillingsnr. 316429

Lekkert armbånd Lekkert armbånd av sølvlignende materiale med hjerte og Fatimas hånd. Armbåndets perler og dekor er tredd på en strikk slik at det passer til de fleste.

ARMBÅND FATIMAS HÅND OG HJERTE DIN PRIS: kr 149,Bestillingsnr. 261870

6 glass med affirmasjoner Formen gjenspeiler harmonien i Det gyldne snitt, fargene avgir kraft, symbolene og affirmasjonene kommuniserer med energien din. Alt dette høyner energien i glassets innhold og overfører den til den som drikker. Beskrivelse følger med. Mål: 8,5 x 8,5 cm (0,25 l) Vaskes for hånd.

6 GLASS MED AFFIRMASJONER DIN PRIS: kr 520,Bestillingsnr. 319738

B ok k l u b b e n En e r g i c a

Energica8-14-C6.indd 7

7

23.04.14 14:52


Er du eller barnet ditt høysensitiv?

g en e r i ca

BESTSELGERE!

Følsomhet er en gave

Forstå ditt høysensitive barn

Stor fantasi og livlige drømmer? Lettmottakelig for inntrykk? Behov for å trekke deg tilbake? Reagerer på støy og rot?

Å være spesielt følsom eller høysensitiv betyr at man har et mer fintfølende nervesystem enn det som er vanlig, og dermed er mer mottakelig for inntrykk.

Kanskje er du høysensitiv, med et langt mer fintfølende nervesystem enn det som er vanlig? Du er i godt selskap, 750 000 nordmenn deler din skjebne. Det er ingen sykdom eller svakhet, men du tilhører en minoritet.

Høysensitive barn er ofte mer kreative, og kan ta til seg svært mye lærdom fordi de legger merke til så mange detaljer. De kan derfor fort stille svært høye krav til seg selv og bli utmattet senere. De kan fort bli overveldet av inntrykk fordi de tar inn og bearbeider langt flere sanseinntrykk enn andre barn. De kan virke sky og sjenerte fordi de gjerne er avventende i nye situasjoner. De kan være ekstra vare for fysisk stimuli, som lyder, lukt og lys. De sover gjerne veldig lett og liker ikke brå forandringer.

Særlig sensitiv viser deg at høysensitivitet er en ressurs, at sårbarhet er en styrke og at følsomhet er en gave. Forfatteren tar også for seg de åndelige sidene ved å være høysensitiv.

Elaine N. Aron: SÆRLIG SENSITIV

Oversatt av Nina Kraft Innb. 280 s. Vanlig pris: kr 369,DIN PRIS: kr 249,Bestillingsnr. 313752

Når høysensitive barn er stimulert på rett vis, vil imidlertid sensitiviteten gi fordeler som begavelse, innlevelsesevne, kreativitet, følsomhet, moralsk ansvarlighet og et rikt indre liv.

Elaine N. Aron: SÆRLIG SENSITIVE BARN

Oversatt av Benedicta Windt-Val Innb. 344 s. Vanlig pris: kr 369,DIN PRIS: kr 323,Bestillingsnr. 330573

8

Ikke «bare nerver» Påvirkes du lett av stemninger? Er du følsom for sanseinntrykk? Blir du raskt overstimulert, utmattet og stresset? Da er du kanskje høysensitiv. Og langt ifra «overnervøs». Danske Susanne Møberg, pedagog med bakgrunn fra psykiatrien og i dag coach og kursholder i høysensitivitet og mindfulness – og billedkunstner – viser deg utfordringene og mulighetene som ligger i det å være høysensitiv. Det er intet minus, nesten bare pluss. I høysensitiviteten ligger det et stort potensial for kreativitet og nytenkning. Er du særlig sensitiv, kan du imidlertid ha nytte av å kjenne til teknikker og strategier for å håndtere følsomheten din slik at du kan få en harmonisk hverdag. Boken gir innsikt i et tema som opptar flere og flere, og verdifull veiledning til den høysensitive. Med selvtest og øvelser.

Susanne Møberg: ER DU OGSÅ HØYSENSITIV?

Oversatt av Nina Kraft Hft. 136 s. Vanlig pris: kr 249,DIN PRIS: kr 218,Bestillingsnr. 328657

Bo kklub b e n E nergica

Energica8-14-C6.indd 8

23.04.14 14:52


Halvfaste er helmaks! Stadig flere opplever positive resultater i forhold til helse og vekt ved delvis å faste i 2 av ukens 5 dager.

DVD

Halvfaste, å spise normalt i fem dager, mindre i to dager, er blitt en stor suksess her til lands. Flere og flere oppdager at det gjør kroppen rett og slett godt å spise mindre. Vekta går ned og energien opp. Dessuten er dietten gjennomførbar for folk flest, det handler kun om enkel kaloritelling og god mat! Boken inneholder tips for og før fastedagene og en kaloritabell, men bugner først og fremst av 90 enkle og fristende oppskrifter til halvfastedagene, på frokost, mellommåltider/lunsj og middag. Det er lett å orientere seg i alle forslagene – alle oppskriftene er inndelt i kaloriinnhold fra 100 til 500 kalorier. Prøv en yoghurt med eple og bjørnebær til frokost eller en rugbrødskive med skinke for bare 100 kalorier. En deilig omelett til lunsj til rundt 300 kalorier. Eller roastbeef og potetsalat til middag for rett under 500 kalorier. Oppskriftene er lette å lage og basert på sunn og næringsrik mat som alle liker – ingen spesialingredienser eller komplisert tilberedning. Skeptisk til 2 dager med mindre mat? Begynn med 1 – boken kan brukes som 6:1! Suksessmetoden_3. korrektur.indd 114

Åsa Swanberg: 5:2-DIETTEN – SUKSESSDIETTEN PÅ ENKLESTE MÅTE

Oversatt fra svensk av Mette-Cathrine Jahr Innb. Ill. 120 s. Vanlig pris: kr 249,DIN PRIS: kr 218,Bestillingsnr. 333696

Suksessmetoden_3. korrektur.indd 114

en

ergica

Få sommerfiguren med 5:2! Kan også brukes som 6:1! 07.03.14 09:40

Svenske Åsa Swanberg er selv opptatt av 5:2 og samtidig veldig glad i mat. Sammen med fotograf Malou Holm har hun utgitt en rekke populære kokebøker, blant andre Året runt med Saltå Kvarn, Vinterns goda og Bagarnas bästa bröd och bakverk.

kaloritab

Energica8-14-C6.indd 9

23.04.14 14:52


Energica Musikk

«En veiviser inn i en ny tid» Kathrine Aspaas

Kast rustningen!

g en e r i ca

BESTSELGER!

Angel Beauty Harpen er Erik Berglunds varemerke og denne CD-en er intet unntak. Ved hjelp av keltisk harpe, fløyte og vokal ønsker han å inspirere, heale og løfte energien til den som lytter. «Harpen er himmelens instrument, og Erik Berglund må ha en direktelinje dit for å kunne gi oss denne musikken.» Sagt om Erik Berglund

Erik Berglund: ANGEL BEAUTY (CD) DIN PRIS: kr 158,Bestillingsnr. 318436

Ekte mennesker bærer ikke rustning og heller ikke maske. De er nemlig ikke redde for å mislykkes, ta feil eller ikke strekke til. De ønsker å leve helhjertet, som ekte mennesker – ekte, uperfekte mennesker – som fremstår som dem de er på godt og vondt, som viser sin sårbarhet.

Brené Brown: UPERFEKT

Sårbarhet er ikke et tegn på svakhet, men på styrke – og starten på veien til å få det bedre med deg selv. Brené Brown byr på sin egen livshistorie når hun leder deg fra den mørke frykten for å feile til den lyse gleden ved å leve et liv i ærlighet.

Brené Brown er utgitt i 30 land, inviteres til konferanser over hele verden, har tohundre tusen følgere på Facebook, og hun har inngått nettsamarbeid med Oprah Winfrey. Hun er opptatt av vår sårbarhet. Det er hun åpenbart ikke alene om.

10

Oversatt av Benedicta Windt-Val Innb. 264 sider Vanlig pris: kr 369,DIN PRIS: kr 323,Bestillingsnr. 327827

Bo kklub ben E nergica

Energica8-14-C6.indd 10

23.04.14 14:52


Englands kornsirkler!

ergica en

Gratis bok til deg som reiser!

Bosnias pyramider!

15 dager i USA med fokus på ånd og energi! 15 dager i USA med Legg sommerferienfokus til landsbyen på ånd Visoko nordvest for og Sarajevo og ta energi!

Med Energica til Indianernes Med Energica rike !

ergica en

Gratis bok til deg som reiser!

Bli med på kornsirkeljakt i vakre Wiltshire! Opplev de mystiske formasjonene på nært hold og verdens eldste pyramider i øyesyn. foren deg med kraftfull energi Nåtidens største arkeologiske skatt er i sirkelen, landskapet, jorden Vandreturer i Sedonas magiske energilandskap. ifølge forskerne minst 29 000 år gamogBli universet. Reisen byr på mer mel!Den Opplev å stå inne i energistrålen med på en unik rundreise i 4 stater i USA til Indianernes riker. fantastiske enn kornsirkler! Spennende opplevelser står i kø: lay-linjene fra den gigantiske solpyramiden og naturen og de sterke energiene på de mange hellige indianske stedene vi besøker vil Mary og Mikael, Avebury steinsirkel, trappestegpyramiden kjenne healingenergien i de underjordgi deg healing og følelsen av at en bit av sjelen din endelig er kommet hjem. Vandreturer Sedonas magiske energilandskap. Silbury Hill, Stonehenge*, Salisbury* ogi Glastonbury.** iske gangene og kamrene. Opplev også Tid: 21.09 – 5.10.2013den (Tursjarmerende 1) Turen omfatter: *Gjelder kun tur 2 og 3. ** Gjelder kun tur 3 Bli med på en unik rundreise i 4 stater i USA til Indianernes riker. Den fantastiske gamlebyen i Sarajevo (5-dagersreisen). Tid: 5.10 – 19.11.2013 (Tur 2) • Indianernes hellige sted Sedona i Arizona. naturenFantastisk og de sterke energiene indianske besøker Pris: Kr 13.900,-* +stedene fly Oslo vi – Cancun t/rvil natur med røde fjell på hvordevimange tilbringerhellige Velg 5dager ellermed 8og dager på kraftfulle energisteder! Velg en av fire gi deg4,7healing følelsen av at en bit av sjelen din endelig er kommet hjem. vandringer og seremonier i magisk (Energica-rabatt kr 1000,- er fratrukket) turer, alle til samme pris, kun kr 4900,-*

til Indianernes rike ! energinatur.

21.09 –reiseleder 5.10.2013 Turen ☛•☛ Turomfatter: 1: 14.–17. juli av Sedonas kr 3400,☛☛ 1) Turpå1: fly.27.–30. juni *Kontakt for(Tur tilbud Opplev mange attraksjoner innen Tid:

(4 dager) 5.10 –normalt 19.11.2013 (Tur •☛☛ Tur Indianernes hellige sted Sedona i Arizona. 2: 17.–21. julimusikk 4100,☛ Tur 2: 30. juni–4. jul (5 dager) Flypris mellom kr☛ 2) 5-6000,kunst, kultur, ogkralternativ shopping. Tid: fly Oslo Cancun t/r 7. juli Circle of life - trommedans i Sedona. Fantastisk natur med røde fjell6400,hvor vi tilbringer ☛•☛ Tur 3: 21.–28. kr ☛fra ☛– Tur 3: Sandefjord, 4.– (4 dager) FlyKrt/r13.900,-* til USA -+Phoenix Oslo, Opplev et avjuli verdens største underverk når vi Pris: kr 1000,er ☛fratrukket) 7 dager medutrolige vandringer ogCanyon. seremonier i magisk (Energica-rabatt ☛ Tur og 4: Kristiansand. 7.–11. juli (5 dager) Trondheim, Bergen, Stavanger, besøker Grand Direktefly Oslo, Stavanger, Bergeni og Trondheim • energinatur. Bli fra med på en unik rundreise Utah, Coloradotil London Gatwick *Kontakt reiseleder på fly. Oslo–Sarajevo med Norwegian er ikke inkludert i reisens pris. •tur/retur Opplev mange av Sedonas Norwegian er ikke inkludert iinnen reisens pris. Ta kontakt med for tilbud Direktefly Frist for påmelding: ogmed New Mexico hvor vi attraksjoner besøker indianernes Flypris normalt mellom kr 5-6000,kunst, kultur, musikk og alternativ shopping. reiseleder for informasjon om rimelig flybillett. Ta kontakt med reiseleder for informasjon om rimelig flybillett. snarest og senest 1. juni 2013 hellige energisteder. Circle of life - trommedans i Sedona. Fly t/r til USA - Phoenix fra Oslo, Sandefjord, • • Opplev et av verdens største nårwestern vi Opplev Monument Valleyunderverk hvor mange Bergen, og gjelder Kristiansand. besøker Grand Canyon. Prisen gjelder for Energicas medlemmer*** og inkluderer: *Prisen for Energicas medlemmer** og inkluderer: Prisene gjelder forStavanger, medlemmer** av Energica og filmerutrolige er innspilt i den magiske naturen, og ta Trondheim, • Bli del medi en på av enverdens unik rundreise i Utah, Colorado inkluderer: flotteste soloppganger. og transport New Mexico vii besøker indianernes ☛•☛ All medhvor buss England. ☛☛ All transport med buss i Bosnia. Opplev «Valley of the Gods» hvor naturen og Frist for påmelding: 1. juni hellige energisteder. ☛☛ Overnatting i dobbeltrom enkeltrom.) ☛ ☛ Overnatting • og Allsenest transport med2013 minibuss i USA. i dobbeltrom med helpensjon (frokost, lunsj og middag). energien tar pusten fra med deg. frokost. (Tillegg forsnarest •☛•☛ Foredrag Opplev Monument Valley mange western ogMesa guiding vednasjonalpark Evahvor Marie Brekkestø (Tillegg for enkeltrom) Overnatting i dobbeltrom på flotte hoteller. Opplev Verde med den og John•Gursli. Prisene gjelder Energica og filmer er innspilt i den naturen,(fortidens og ☛☛ Et signert eksemplar av magiske bokenAnasaziene Kornsirkler av ta Eva Marie Brekkestø, ☛☛ Alleavinngangsbilletter til attraksjonene vi besøker.helikoptertur over Sedona. (Tilleggfor formedlemmer** enkeltrom) særegne klippebyen hvor Opplev en fantastisk inkluderer: delimponerende i en av verdens flotteste soloppganger. en dokumentasjon av ☛☛ Foredrag og guiding •og fargebilder. Trommereiser i energirik og vakker natur. på engelsk med Sam Osmanagich. indianere) bodde for tusenvis av kornsirkler år siden. i tekst • • (Gjelder Opplev «Valley ofCanyon the Gods» hvor naturen kunvakre Energicas medlemmer). ☛☛ Signert bok (engelsk) av Sam Osmanagich om pyramider i verden og Guiding og undervisning under reisen. Opplev de Chelly som er og Navajo • • All transport med minibuss i USA. energien tar pusten fra deg. *** Ønsker du å ta med deg en reisekamerat, betaler ditt følge samme pris som deg. pyramidene i Bosnia. • Personlig regresjon for de som ønsker det (Gjelder kun Energicas medlemmer). indianernes hellige sted. Overnatting i dobbeltrom på flotte • • Opplev Mesa Verde nasjonalpark medog den ** Ønsker du å hoteller. ta med deg en reisekamerat, betaler ditt følge samme pris som deg. om dine tidligere indianske sjels liv. Opplev Hopi indianernes reservat hellige • (Tillegg for enkeltrom) særegne klippebyen hvor Anasaziene (fortidens Opplev en fantastisk helikoptertur over Sedona. energisted. • EnTrommereiser energirik vakker natur. indianere) bodde for tusenvis av år siden. Eva Marie Brekkestø, mangeårig Sam Osmanagich forteller kostnad på cai 150 dollarogi inngangspenger Guiding og undervisning under reisen. • Opplev vakre Canyon de Chelly som erkornsirkeljeger, Navajo • kjent fra media og om steinkonstruksjonene i og til ulike seremonier under reisen kommer i Dette får du ta del i: • tillegg. Personlig for de som ønsker det indianernes hellige sted. forfatter av boken du får, er regresjon vår pyramideområdet. • Indianske seremonier med sweatlodge og om dine tidligere indianske sjels liv. ekspertguide. • Opplev Hopi indianernes reservat og hellige trommereiser. energisted. du og ta med deg en reisekamerat, • Energihealing på mange steder i unik natur på En **Ønsker kostnadditt på følge ca 150 dollarpris i inngangspenger betaler samme som deg. indianernes hellige kraftplasser. og til ulike seremonier under reisen kommer i Dette du ta delhver i: morgen i Sedonas helt Opplev et av verdens underverker, Grand Canyon • får Vandreturer tillegg. • Indianske sweatlodge Turen avholdes under forutsetning av tilstrekkelig spesielleseremonier canyons – med i kanskje verdensogflotteste “En reise for livet, med trommereiser. antall påmeldte. natur? unike opplevelser på **Ønsker du og ta med deg en reisekamerat, • • Energihealing på mange steder i unik påå få Personlig regresjon tilbys til de somnatur ønsker indre og ytre plan!” sier betaler ditt følge samme pris som deg. indianernes hellige vite mer om sinekraftplasser. tidligere indianske sjelsliv. John Gursli, Opplev et av reiseleder verdens underverker, Grand Canyon • • Vandreturer hver morgen i Sedonas helt Flotte musikkog kulturopplevelser. og mangeårig arrangør Turen avholdes under forutsetning av tilstrekkelig spesielle canyons – i kanskje verdens flotteste “Enavreise for livet, med åndelige over antall påmeldte. John Gurslireiser natur? unike opplevelser på hele verden. erog reiseleder • Personlig regresjon tilbys til de som ønsker å få og påmeldingsskjema: Fullstendig program indre ytre kanalplan!” sier John gjør ogGursli, mangeårig vite mer om sine tidligere indianske sjelsliv. John reiseleder iseringer, regresjoner, Se våre nettsider: www.totalhelse.no arrangør av • Flotte musikk- og kulturopplevelser. og mangeårig arrangør readinger og er åndeligereiser reiser Total Helse Norge AS Postboks 21, 3671 Notodden av åndelige over medisinsk intuitiv over hele veden. hele verden. Tlf. 41 02 56 29 Epost: john@totalhelse.no og klarsynt. Fullstendig program og påmeldingsskjema: John Gursli John gjør kanaliseringer, regresjoner, Se våre nettsider: www.totalhelse.no readinger og er Total Helse Norge AS Postboks 21, 3671 Notodden medisinsk intuitiv Tlf. 41 02 56 29 - Epost: john@totalhelse.no og klarsynt.

Energica8-14-C6.indd 11

John Gursli23.04.14

14:52


Peter Jackson-Main: IRISANALYSE

Rupert Sheldrake: VITENSKAPENS VRANGFORESTILLINGER

Kan den fargede randen rundt den sorte pupillen virkelig si noe om tilstanden inne i kroppen? Ja, sier irisanalytikere; iris speiler lever, nyrer, leddene, hodet - den er et unikt vindu inn i kroppen.Gjennomill. i farger.

Vitenskapen har allerede svar på det meste og nettopp det er dens største vrangforestilling, sier biologen Rupert Sheldrake. Han har stor tro på vitenskap og på vitenskapelig metode, men han tar et grundig oppgjør med vitenskapens «trossetninger» som han mener hindrer oss i å utvide og fornye vår viten.

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 249920

Vanlig pris: kr 369,DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 310746

Tove Steinbo: FARGENE FORTELLER

Gordon Smith: DEN UTROLIGE SANNHETEN

Visste du at vi ser farger før vi ser form? Fargene er den raskeste formen for kommunikasjon vi har. Tove Steinbo tar for seg fargenes symbolikk, hva vi bevisst assosierer med de ulike fargene og fargenes psykologi og hvordan vi ubevisst påvirkes av fargenes utstråling.

Bli med på en reise til en verden du ikke kan se. I sin fascinerende selvbiografi lar Gordon oss forstå at livet slik de fleste av oss kjenner det, utgjør kun en liten del av en langt større helhet. Sannheten om livet er ganske så utrolig!

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 221272

Vanlig pris: kr 359,DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 179586

ergica en

ergica en

129,-

Deanna M. Minich: CHAKRAMAT

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 278522 12

129,-

Lisbeth Lyngaas: HVITE STEINER

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 287709

ergica en

ergica en

129,-

P.M.H. Atwater: INDIGOBARNA

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 247405

69,-

Jean Haner: HVA ANSIKTET FORTELLER

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 251907

Bo kklub ben E nergica

Energica8-14-C6.indd 12

23.04.14 14:53


Energica

Bazar

www.energica.no for flere varer

Doreen Virtue: ENGLEMEDISIN

Michael Newton: SJELEREISER

Da Doreen Virtue besøkte den greske øya Santorini, ble hun kontaktet av en gruppe engler som kalte seg Englene fra Atlantis. De åpnet bevisstheten hennes og vekket til live minnene om hennes egen tid som healer på det tapte kontinentet.

Hva skjer med sjelen etter døden og før den gjenfødes på nytt? Fantastiske beretninger om livet mellom livene. Begynner der de fleste bøker om livet etter døden slutter.

Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 149,Bestillingsnr. 213263

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 149,Bestillingsnr. 201597

Harald Garmannslund: BUDBRINGEREN TONE MARIE

Tove Kruse og Anita Salamonsen: ALTERNATIVE VEIER

Tone Marie har vært klarsynt fra hun var småjente, men lærte som så ofte er tilfellet å ta sine evner i bruk først som voksen. I dag ser hun det som sin oppgave å være en budbringer mellom oss her på jorden og våre avdøde slektninger, venner og bekjente på den andre siden.

Mange mennesker lever med alvorlig sykdom, og mange velger alternative behandlingsformer. Fire menn og fire kvinner med diagnosen kreft, MS og ME forteller om sine eksepsjonelt gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling.

Vanlig pris: kr 375,DIN PRIS: kr 250,Bestillingsnr. 310611

Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 198,Bestillingsnr. 232812 ergica en

ergica en

69,-

Caroline Myss: HEALINGKRAFTENS HELLIGE DIMENSJON

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 287718

69,-

Miriam Wicklund: SKJULT NÆRVÆR DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 201640

ergica en

ergica en

69,-

Lorna Byrne: ENGLER I MITT HÅR

Vanlig pris: kr 365,DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 253816

69,-

Doreen Virtue: ALVEHEALING

Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 246898 B okkl u b b e n En e r g i c a

Energica8-14-C6.indd 13

13

23.04.14 14:53


Pust og bli frisk!

Nina Hanssen (t.h.), forfatter og journalist, erfarte at pustemønsteret hun lærte av Anette Aarsland, pusteekspert og operasanger, gjorde henne mer trygg og modig, og lot henne ta nye og større utfordringer. Helsa ble også bedre. I Pusten deler hun sine erfaringer med deg.

ergica en

Energismykke for velstand!

H

vordan puster du?

Puster du i det hele tatt? Mange av oss har glemt å puste. Eller vi puster feil. En rekke vondter og plager skyldes feil pustemønster. Pusten er spekket med nyttig informasjon og helsebringende øvelser, utviklet av pustelærer Anette Aarsland og utprøvd av pusteelev Nina Hanssen, som bidrar til å roe nervene, redusere muskelspenninger, senke blodtrykket, bedre blodgjennomstrømningen og styrke stemmen, bare for å nevne noe. Du vil oppdage at pusten er rene medisinen. Og at alt den koster er bevissthet om hvordan du trekker den inn og slipper den ut!

Nina Hanssen og Anette Aarsland: PUSTEN

Innb. 168 s. Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 331340

14

rgi ene ca

Stappfull av øvelser. Finn dine favoritter og fokuser på dem!

Håndlaget energismykke fra Energy Muse med peridot som tiltrekker velstand, og jade som tiltrekker visdom, fred og harmoni. Den røde tråden forsterker energien i smykket, og den kinesiske lykkemynten er et kraftfullt verktøy for å manifestere lykke og velstand. Aktiver smykket før du tar det i bruk, med følgende affirmasjon: «Jeg lever i en tilstand av glede og forventning.» Lengde: 42 cm.

ENERGISMYKKE MED JADE OG PERIDOT

Vanlig pris: kr 849,DIN PRIS: kr 398,Bestillingsnr. 216947

Bo kklub ben E nergica

Energica8-14-C6.indd 14

23.04.14 14:53


✁ Husk frimerke. Porto som brev.

Energica, 0055 Oslo

Du bestiller/avbestiller på 815 59 200 Tast 5 for Energica eller gå inn på Min side på energica.no

Slik virker ditt medlemskap i Energica

Servicekupong

Kupongen må være oss i hende innen 30. mai 2014

327907 Kroppens hemmelige språk

265466 Spiritual Connection Spray

251907 Hva ansiktet forteller

VELKOMSTTILBUD Gjelder kun ved første gangs innmelding.

326070 Munken som solgte sin Ferrari

261870 Armbånd Fatimas hånd og hjerte

201597 Englemedisin

327925 Bevissthetsmedisin

330573 Særlig sensitive barn

213263 Sjelereiser

HOVEDBOKEN Får du tilsendt ca. hver tredje uke hvis du ikke avbestiller innen fristen. Porto og ekspedisjonsgebyr: Hovedbok kr 21,-. Ekstrabøker og produkter kr 39,-.

325311 Det er nå du lever

313752 Særlig sensitiv

232812 Budbringeren – Tone Marie

326944 Du kan helbrede ditt liv

328657 Er du også høysensitiv?

310611 Alternative veier

333883 Livet etter døden

333696 5:2-dietten

287718 Healingkraftens hellige dimensjon

333892 Himmelske samtaler 1

327827 Uperfekt

253816 Engler i mitt hår

333909 Du får alltid det du ber om

318436 Angel Beauty (CD)

201640 Skjult nærvær

279601 Din indre kraft

179586 Fargene forteller

246898 Alvehealing

260602 The Power of you (CD)

249920 Irisanalyse

331340 Pusten

251738 Sjeleforbindelsen

310746 Vitenskapens vrangforestillinger

216947 Energismykke med jade og peridot

245452 The Soul Connection (CD)

221272 Den utrolige sannheten

195648 Runer i boks

316429 Vinduskrystall lilla kule med fjær

278522 Chakramat

332116 Happy Heart meditasjonsbok

319738 6 glass med affirmasjoner

287709 Hvite steiner

325981 Jasmin Body Butter

247405 Indigobarna

RETUR Ifølge lov om angrefrist kan du returnere uleste/ ubeskadigede produkter innen 2 uker, men du må selv betale porto og produktet må returneres i originalemballasjen. Ufrankert retur vil bli belastet med kr 65,-. AVTALEN Avsluttes medlemskapet før avtalt bindingstid er over, må du betale full pris for velkomstpakken. BETALING Benytt innbetalingskortet som ligger ved i hver bokpakke.Ved betaling på annen måte, oppgi ditt medlemsnummer og det kidnummer betalingen gjelder. BESTILLE/AVBESTILLE Du kan bestille ekstraprodukter og avbestille hovedboken på vår ordretelefon 815 59 200, tastevalg 5, hele døgnet. Noter alltid ned kvitteringsnummeret du får oppgitt ved avbestilling. Du kan også gå inn på www.energica.no. Husk å registrere deg første gang du benytter siden. Ha alltid medlemsnummeret foran deg når du kontakter oss. KUNDESERVICE Åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 Telefon: 815 59 200 Energica, 0055 Oslo E-post: Se www.energica.no ANSVARLIG UTGIVER: Cappelen Damm AS REDAKSJONSSJEF: Nina Normann Ferguson REDAKSJONSSEKRETÆR: Sylvia Minde DESIGN/LAYOUT: Elin Sollesnes TRYKK: Ålgård Offset

Energica8-14-C6.indd 15

Nei takk!

Jeg avbestiller hovedboken Best.nr. 327863 Navn:

Sinnet styrer din sunnhet Ved adresseendring vennligst benytt Postens adresseendringskort.

Adresse: Postnr./ -sted: Husk medlemsnummer (9 sifre): (se baksiden av bladet)

Mitt medlemsnummer

Runer i boks Våre norrøne forfedre brukte runesymbolene til å sikre seier i krig. I vår tid kan runene hjelpe deg til å ta de riktige beslutningene i livet. 25 runestener, brett med modeller for utlegg av runene og forklarende bok på 140 sider.

ergica en

59,KUPP

Ralph Blum: RUNER I BOKS DIN PRIS: kr 59,Bestillingsnr. 195648

23.04.14 14:53


Returadresse: Energica, Postboks 780 Sentrum, 0106 Oslo

Livsbejaende meditasjoner

Det glade hjertet! En hjelp til å åpne hjertet, hele gamle sår og se på livet med et positivt blikk. En CD med 44 veiledete meditasjoner på norsk foruten 44 store meditasjonskort og en bok med utfyllende tekster – vakkert og inspirerende illustrert – er resultatet av et unikt samarbeid mellom den norske fysioterapeuten Helle S. Heyerdahl og den islandske kunstneren Björg Thorhallsdottir som begge deler en interesse for det åndelige i tilværelsen, og som begge har hentet inspirasjon fra eksotiske reiser og opphold i ulike kulturer.

rgi ene ca

Åpne hjertet ditt for større livsglede!

❤❤44 kort med norsk tekst, 12 x 18 cm ❤❤CD med 44 meditasjoner innlest av Helle S. Heyerdahl og med musikk av Rogan Allen. ❤❤Instruksjonsbok med tekstene til meditasjonene, 112 sider.

rgi ene ca

Meditasjonsbok, CD med musikk og meditasjoner, samt 44 vakre kort

Helle S. Heyerdahl: HAPPY HEART MEDITASJONSBOK

Vanlig pris: kr 499,DIN PRIS: kr 449,Bestillingsnr. 332116

Energica8-14-C6.indd 16

23.04.14 14:53

Medlemsblad Energica 08/14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you