Page 1

nr 16 – 2013

www.energica.no Energica-16-13hjemme.indd 1

14.10.13 10:05


Energica

Plakaten

www.energica.no for kurs, reiser og seminarer

Den store alternativmessen Norges varemesse, Lillestrøm 22. – 24. november Europas største messe innenfor sjel, kropp & sinn med over 12 000 besøkende • 300 utstillere fra inn- og utland • 450 foredrag, konserter, mini-kurs, meditasjoner, panelsamtaler og forfattermøter • kafeer, spisesteder og markedsplass med salgsboder. Se www.altnett.no for mer informasjon Mange gode messetilbud på Energicas store bokstand! Boksignering! Se messeprogrammet på www.altnett.no for tid og sted

H

ar du for tiden opplevelser du ikke har hatt før, og som du ikke forstår helt og fullt? Kan du kjenne energi som beveger seg i kroppen? Vet du hvem som ringer før du har løftet av røret? Ser du lysglimt fra øyekroken eller hører en høy pipetone? Ser du farger rundt folk eller gjenstander og konturer av former og scener? Mange opplever nå bevissthetsnivåer som tidligere bare var forbeholdt de innvidde. Det er fordi vi er midt i et bevissthetsskifte der vi gradvis blir klar over at finstemt energi er virkelighetens ene og sanne ingrediens og opphavet til vår bevissthet. Våre sanser er begynt å røre på seg parallelt med at vi får øynene opp, etter hvert bokstavelig talt, for at alt liv består av finstemt energi. Kroppen vår er laget for å fungere i denne energien. Cellene våre er i ferd med å minnes hvordan de samhandler med den.Vi er nemlig utstyrt med alt vi trenger for å ta denne energien i bruk, noe som vil endre livet vårt radikalt. Til det bedre! Spennende tider! Men også usikre tider, for hvordan gjenkjenner vi finstemt energi og forholder oss til den, etter hvert som den åpenbarer seg i oss? Mønstre av lys er uten tvil den aller beste kildeboken for å utvikle denne avgjørende evnen.

Nina Normann Ferguson redaksjonssjef

Møt forfatterne på alternativmessen

Annika Radlöv og Tuula Partanen: ÅNDENES RIKE

Oversatt av Kari Kahrs Myk innb. Ill. 270 s. DIN PRIS: kr 309,Bestillingsnr. 83956

Energica-16-13hjemme.indd 2

Lisa Williams: LIVET BLANT DE DØDE

Oversatt av Kari Kahrs Innb. 256 s. Vanlig pris: kr 342,DIN PRIS: kr 49,Bestillingsnr. 14399

Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng: ENGLENES HEMMELIGHETER

Innb. 176 s. DIN PRIS: kr 262,Bestillingsnr. 89821

14.10.13 10:05


En håndbok i høyere bevissthet og et must for alle som arbeider med healing

L

Synthia Andrews lærer deg å samhandle med lysmønstrene, de finstemte energiene i din egen kropp for å oppnå kontakt med en større og sannere virkelighet som lar livet ditt fremstå i et klarere lys.

ysmønstre

– portalen til vår høyere bevissthet Med en utvidet bevissthet vil du erfare at det er en høyere mening med de valgene du gjør i livet og med alt som skjer deg. Med en utvidet bevissthet åpner det seg et større perspektiv på hva det er som foregår og hvorfor. Med øvelser, metoder og meditasjoner som vil aktivere lysmønstrene i din egen energikropp og vekke bestemte evner og bevissthetsnivåer – utvide din bevissthet. «Når vi utvider bevisstheten, innebærer det at vi blir mye mer oppmerksomme på hvordan tanker, følelser og ord skaper energifrekvenser som vi sender ut i tilværelsen.» Barbara Marciniak i bokens forord.

Energica-16-13hjemme.indd 3

en

ergica

En veiledning i hvordan man lever med utvidet bevissthet

14.10.13 10:05


”Kroppen er fylt med visdom og høy intelligens, skaperevne og livskraft

Lær å aktivere

dine lysmønstre

Ved hjelp av enkle tiltak som aktiverer ditt eget energifelt, dine lysmønstre, kan du komme deg opp av gamle spor som holder deg fast i vaner og rutiner som er utgått på dato og finne nye, livsbejaende veier. Av Kari Kahrs Lurer du på hvordan vi vet at energifeltet vårt aktiveres? Gjennom fysiske fornemmelser, endringer i hørsels- og synsinntrykk, forandringer i humøret, gjennom magefølelse, intuitiv viten, indre visjoner, drømmer og synkroniteter for å nevne noe.

Tretten meditasjoner Synthia Andrews har utviklet tretten meditasjoner som aktiverer lysmønstre i energikroppen vår, lysmønstre som vil vekke bestemte evner og bevissthetsnivåer. Meditasjonene er enkle å utføre, de passer for alle uansett livssyn og tidligere erfaring med meditasjon. De følges av nyttige veiledninger, vi får vite hvilket utbytte vi kan forvente, og det er lagt opp til at man kan eksperimentere med dem og finne frem til sin personlige måte å utføre dem på. Hun forteller også hva finstemt energi egentlig handler om, og beskriver enkelt og greit hvordan man går frem for å aktivere de ulike lysmønstrene. Hun tar også for seg de praktiske detaljene som hvordan man jorder og sentrerer seg, renser rom, manifesterer drømmer, setter form på visjoner og bygger nære relasjoner. Hun understreker at beskrivelsene av tiltak som vil skape forandring er forslag, eksempler på hva som er mulig. De kan brukes slik de står i

4

boken, vi kan justere dem etter eget behov, og de kan fungere som en bekreftelse på og dermed en forsterking av noe vi allerede har opplevd.

Du opplever det du er skapt for Vi er allerede utrustet med de nødvendige sansene for å kople oss til universets energier, sier Synthia Andrews. Åndelige og oversanselige hendelser som visjoner, astralreiser og telepati skjer fordi vi allerede har det sanseapparatet som er nødvendig for å opprette kontakt med disse nivåene. Men vi er for det meste ikke bevisst på den informasjonen som stadig kommer til oss fra disse energienes riker, selv om vi har i oss alt som skal til for å ta imot. Energien er tilgjengelig, og egentlig vet vi hvordan det skal gjøres, vi har bare glemt det. Derfor har hun utviklet de tretten meditasjonene som er samlet i Mønstre av lys. De fungerer som energiaktiveringer som vekker hukommelsen. Målet er at vi skal lære å utvide vår energibevissthet slik at det blir enkelt å ta energiene i bruk i vår personlige utvikling og forbedring av livskvaliteten.

Finstemte energier Nettopp i vår tid, sier Synthia Andrews,

vekkes mange for bevissthetsnivåer som tidligere bare har vært forbeholdt de innvidde. Med Mønstre av lys vil hun gi folk flest mulighet til å bli bedre kjent med og ta i bruk de energiene som råder på disse nivåene. Målet har vært å bidra til forståelse, utvikling og bruk av bevisstheten om energi med tanke på å finne nye løsninger på personlige og globale problemer. Dette fordi vi da vil stå bedre rustet til å gå over til det hun mener er det neste trinnet i vår egen og planetens utvikling: å lære å samhandle bevisst med finstemt energi. Det er forfatterens oppfatning at vi allerede befinner oss midt i en dyptgripende prosess der vi kan få en ny erkjennelse av hva vår eksistens egentlig handler om. Lydhør, levende og intelligent energi på ulike frekvenser samhandler allerede med vår bevissthet, selv om vi ikke alltid er våkne for det. Kroppens celler avleser energien og responderer i henhold til det de fanger opp. Gjennom sin personlige utvikling og sitt virke med klienter gjennom mer enn tretti år har Synthia Andrews erfart at etter hvert som vi blir mer klar over hvordan vi bruker vår personlige energi og blir bevisst på hva vi projiserer til den ytre verden, vil nervesystemet vårt bli stadig mer fintfølende. Benytter vi oss av de teknikkene hun har utviklet, og som beskrives i boken, kan vi når vi blir mer oppmerksom på hvordan vi

Bo kklub b e n E nergica

Energica-16-13hjemme.indd 4

14.10.13 10:05

fors


raft

en

ergica

Les et utdrag fra boken på www.energica.no

forsterkes når vi lærer å styre våre egne energier.” Synthia Andrews

bruker energi, forløse blokkert energi. Vi blir bevisst på kroppens utallige energibaner, får kontroll over dem, og får dermed anledning til å begi oss inn på nye og spennende områder. Kroppen er fylt med visdom og høy intelligens, og skaperevne og livskraft forsterkes når vi lærer å styre våre egne energier!

Meditasjon og visualisering Dette er bevissthetens viktigste hjelpere. Vi fornemmer energi hele tiden, men som oftest skjer det under nivået for den bevisste oppmerksomheten. Både magefølelse, instinkter og intuisjon er basert på energiinformasjon. Når vi blir mer bevisst på prosessen, kan vi lettere forme vårt eget liv ut fra våre egne intensjoner. Energi beveger seg hele tiden og reagerer på vårt følelsesmessige og mentale fokus. Dermed beveger den seg gjerne i det samme mønsteret, i tråd med våre tanker og forventninger som også gjerne har sine faste mønstre. Energi skaper med andre ord virkelighet. Når vi stort sett lever ut fra fastlagte mønstre, skaper vi naturlig nok også resultater vi kjenner fra før. Og da, sier forfatteren, går vi glipp av nye muligheter. I sitt arbeid med klienter og gjennom kurs og seminarer hun holder internasjonalt, benytter hun en kombinasjon av meditasjon og visualisering for å fremme utvikling av energibevissthet. Det handler mye om å observere hvordan energien reagerer både på den ytre verden og alt som skjer der, og på den indre verden med tanker, overbevisninger, holdninger og følelser. Etter hvert blir man bevisst på de valgene man tar og ser hvordan de former tilværelsen. Gjennom de tretten meditasjonene kan vi bli bevisst på våre dypereliggende overbevisninger, hvor de har sin opprinnelse, og om de er til nytte eller til hinder for det sanne selvets utvikling. Hun har erfart at når man kjenner hvordan energien flyter, kan man selv se hvordan de trossystemene man har styrer valg og skaper livets omstendigheter. Ved hjelp av visualisering skapes en forbindelse mellom det sanne selvet og det man tenker, velger og gjør. Etter hvert vil verden bli et speilbilde av ens indre

kjerne. Vi legger merke til at visse fornemmelser samsvarer med visse endringer i den indre energistrømmen. Når energien skifter, oppstår ulike sinnstilstander og sansefornemmelser. Mange av Synthia Andrews' klienter har fortalt at jo mer de praktiserer, jo lettere blir tilværelsen, og stadig flere blir det av synkrone hendelser og situasjoner som beriker tilværelsen.

Søker alltid balanse Kjærlighet, tillit til og respekt for kroppen er viktige elementer når vi skal finne frem til en høyere bevissthet. Gjennom sine mer enn tretti års erfaring har Synthia Andrews erfart at kroppen gir pålitelige svar: «Kroppen er en glimrende biologisk datamaskin. Vi må bare vite å verdsette den og føle oss

Synthia Andrews er naturlege med 30 års erfaring som massasje- og energiutøver. Hun holder kurs og foredrag over hele verden og har spesialisert seg på de underliggende følelsesmessige og åndelige elementene i helse og healing. I de 20 siste årene har hun samarbeidet med sin mann, forsker og forfatter Colin Andrews, om studier av bevissthet og åndelighet. Hun bruker teknikkene i denne boken personlig, i arbeid med klienter og i meditasjonsgrupper. Synthia Andrews er medforfatter av Acupressure and Reflexology for Dummies, The Complete Idiots Guide to 2012 og The Complete Idiots Guide to the Akashic Record. www.thepathofenergy.comwww.andrewshealingarts.com

hjemme i den slik at vi kan få tilgang til den store skatten av indre kunnskap som bare venter på å bli oppdaget. Det høyere sinnet og den fysiske kroppen søker alltid å være i balanse. Når den indre balansen vedlikeholdes, vil den ytre verden også manifestere seg på en balansert måte.» Mønstre av lys er nyttig for alle som ønsker å kvitte seg med selvpålagte begrensninger som er til hinder for å oppleve indre frihet og selvrealisering. Alle forslag og øvelser som beskrives er prøvd ut i praksis, og mange kan underskrive på at de er effektive. Det er bare å sette i gang, ta deg frem i den finstemte energiens verden, utvid bevisstheten og delta aktivt i å skape omstendighetene i ditt eget liv!

HOVEDBOKEN: Synthia Andrews: MØNSTRE AV LYS

Forlag: Cappelen Damm Originaltittel: The Path of Energy Oversatt av Lisbeth Lyngaas Myk innb. 384 s. Vanlig pris: kr 353,DIN PRIS: kr 309,Bestillingsnr. 93815

B ok k l u b b e n En e r g i c a

Energica-16-13hjemme.indd 5

5

14.10.13 10:05


Supermat for større overskudd, mer energi og bedre helse! ergica en

Supermat

Superhelsetips fra superdamer!

– er veien til superhelse

Supersmoothies Fristende oppskrifter på et vell av smoothies tilsatt supermat.

Trine Berge og Sara Chacko: SUPERSMOOTHIES

Innb. Ill. 160 s. Vanlig pris: kr 199,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 95380

Supermat er mat som fra naturens side inneholder de aller høyeste konsentrasjonene av helsefremmende næringsstoffer på jorden. Supermat er ren, naturlig og svært konsentrert og består gjerne av alger, gressorter, urter, røtter, grønnsaker, frukt og bær. Les om nærmere 50 ulike matvarer, litt historikk, hvor de opprinnelig kommer fra, hvilke næringsstoffer de inneholder og hva slags virkning de har på kroppen.

6

Om det ypperste som er å få tak i av supermat og hvordan du inkluderer den i kosten din!

John Opsahl: SUPERMAT - HELBREDENDE MAT FRA NATURENS HJERTE

Innb. Ill. 168 s. Vanlig pris: kr 379,DIN PRIS: kr 332,Bestillingsnr. 84079

Bo kklub b e n E nergica

Energica-16-13hjemme.indd 6

14.10.13 10:05


Energica

Bazar

www.energica.no for flere varer

ca

Naturlig kakao

rs fra mer!

Pulver av ubehandlede kakaobønner fra Peru, rikt på flavonoider og mineraler, særlig magnesium. Brukes av aktive idrettsutøvere. Ideelt i bakverk, konfekt, desserter og smoothies! 227 g.

KAKAOPULVER. 227 G

Vanlig pris: kr 149,DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 95513

Bodylotion med mild og behagelig lukt, trekker lett inn i huden og gjør tørr vinterhud silkemyk!

Bema Bio: BIO PASSION 2 STK. BODY LOTION DIN PRIS: kr 179,Bestillingsnr. 90308

en

ergica en

ergica en

Lotusblomst

arganolje og appelsinblomst

ergica

For superdrikker to go!

ergica en Med gress, alger, tang, urter og grønnsaker

Purely Greens Max supermat Supermat med mange grønne ingredienser, økologisk dyrket og komponert for nordiske forhold. 1–3 ts pulver i vann eller juice.

PURELY GREENS MAX, 90 G + BLENDERFLASKE 0,5 L MED BALL DIN PRIS: kr 259,Bestillingsnr. 95661 B ok k l u b b e n En e r g i c a

Energica-16-13hjemme.indd 7

7

14.10.13 10:05


Ny årsplanlegger fra Paulo Coelho

Energica Musikk

A

Dagbok, følgesvenn og veileder Gå 2014 i møte med utvalgte sitater fra populære Paulo Coelho

en

Tradisjonen tro foreligger i disse dager Paulo Coelhos enormt populære årsplanlegger. Vakker og praktisk, og med fargesterke illustrasjoner av Catalina Estrada som lyser av livsglede! Den måler 13 x 20 cm og får dermed lett plass i vesken din. Hver uke vises over fire sider, og det er rikelig med plass til notater.

ergica

En salgssuksess for sjette år på rad!

Ingen kan gå tilbake, men alle kan gå videre.Og i morgen når solen står opp er det nok å si til seg selv: Jeg skal betrakte denne dagen som om den var den første i mitt liv. Manuskript funnet i Accra Jeg bærer på mange arr, men jeg bærer også på øyeblikk som aldri ville ha skjedd hvis jeg ikke hadde våget meg utover mine grenser. Artikkel – Jeg er ikke lykkelig Å vente gjør vondt. Å glemme gjør vondt. Men ikke å vite hva jeg skal gjøre, er den verste av alle lidelser. Ved elven Piedra satt jeg og gråt, side 113

Paulo Coelho: ÅRSPLANLEGGER 2014 RAUSHET

Hft. Vanlig pris: kr 249,DIN PRIS: kr 218,Bestillingsnr. 83733

Mantra Om Ama Rani Et mantra består av hellige lyder som synges og som balanserer sjel, kropp og sinn. Hver av CD-ene inneholder et langt mantra som frembringer ønsker om et langt og godt liv. Sitt i ro, pust jevnt og dypt og lytt, gjerne med lukkede øyne, med kroppen din til mantraene. Kanskje kjenner du en prikling i mage, brystregion eller ansikt? Det er energien din som responderer på energien i lydene du hører.

MANTRA OM AMA RANI DOBBEL (CD)

Spilletid: 1 time og 49 minutter DIN PRIS: kr 158,Bestillingsnr. 95943

en

ergica

Gå ikke glipp av ditt eksemplar, bestill i tide!

8

Bo kklub b e n E nergica

Energica-16-13hjemme.indd 8

14.10.13 10:06


Camillo Løken skriver personlig og engasjert om sin søken etter mening og speiler med det vårt felles ønske om å forstå oss selv i et større perspektiv.

A lt er ett kosmisk sinn Paradokset er at det kosmiske sinnet er både ubevisst og bevisst samtidig. Det er endelig og uendelig. Dette er skapelsens paradoks.

Camillo Løken var ateisten som oppdaget at det fantes en bro mellom ånd og vitenskap. Han forlot en sikker jobb og en forutsigelig hverdag og reiste ut i verden for å utforske sin nye erkjennelse i møte med synske, sjamaner, mediale og personer som hadde hatt nær døden-opplevelser. Erfaringene han gjorde seg ga ham en forståelse for hvordan skapelsens sykluser er drevet av paradokset mellom det uendelige og det endelige, mellom den tilsynelatende motsetningen mellom det evige og det forgjengelige. Umulig eller ubegripelig? I Skapelsens paradoks forklarer Camillo hvordan det foregår og hvorfor! En epost fra briten Steve Berg kom som universets svar på Camillos bønn om hjelp til å forstå skapelsens store mysterium. Berg fortalte at han hadde opplevd å se skapelsen i sakte film i sitt eget sinn, gjennom en enorm bevissthetsøkning. Hans erfaringer, som etter hvert også ble Camillos erfaringer, danner bakteppet for de mange spennende påstandene i Skapelsens paradoks, som at livets spill er konstruert og at et sett med spilleregler gjelder. Så kanskje er det sant da, som William Shakespeare skrev i et av sine skuespill for 400 år siden, at «all verden er en scene hvor menn og kvinner kun er små aktører som kommer og som går».

en

Bevissthetsskiftet som pågår nå, er en del av skapelsens syklus fra å glemme til å huske. Camillo Løken

Det som i hvert fall er sant, er at Camillo Løken er drevet av en prisverdig overbevisende og uopphørlig indre trang til å utforske broen mellom ånd og vitenskap, så å si bevise at det usynlige er synlig for andre sanser enn øyet. Et mer bærekraftig prosjekt i vår tid hvor den som befatter seg med det åndelige latterliggjøres og mistenkeliggjøres i media og fornektes eller forties fra vitenskapelig hold, er vanskelig å tenke seg. Vitenskapen står på stedet hvil, og mennesket har altfor lenge gått på eksistensiell tomgang sjelen vår roper etter tilkobling til en høyere forbindelse. Skapelsens paradoks kan være giret som gjenkobler oss til motoren slik at vi endelig beveger oss fremover i en verden med ånd og vitenskap i skjønn og sann forening.

Camillo Løken er forfatter og foredragsholder innenfor temaet bevissthetsøkning. Han forlot i sin tid en sikker jobb for å søke sannheten om hvem vi egentlig er og hva vi gjør her på jorden, og gjennom årenes løp har han samlet mye og utrolig informasjon om dette. Han har tidligere utgitt Bevissthetsskiftet i samarbeid med Lilli Bendriss. www.skapelsensparadoks.no

ergica

Camillo Løken: SKAPELSENS PARADOKS

Hft. 256 s. Vanlig pris: kr 249,DIN PRIS: kr 218,Bestillingsnr. 84814

B ok k l ub b e n En e r g i c a

Energica-16-13hjemme.indd 9

9

14.10.13 10:06


Tema: Nær døden-opplevelser en

en

ergica

Oversatt til 20 språk!

ergica

45 uker på bestselgertoppen i USA!

Tur-retur døden

Mirakler er mulig!

Nevrokirurgens nær døden-opplevelse

Gjennom døden til ekte helbredelse

Den anerkjente kirurgen Eben Alexander falt en morgen i 2008 i koma. En skanning av hjernen avdekket omfattende skade. Ingen regnet med at han skulle overleve. I syv dager var han kun til stede i denne verden i fysisk tilstand. Så skjedde mirakelet: Han våknet – og kunne fortelle at han hadde vært et helt annet sted, i tillegg til i sykesengen:

Anita Moorjanis personlige beretning om en fireårig kamp mot lymfekreft som ender med organsvikt og koma før «gjenfødelse», er en sterk og forunderlig fortelling om sykdom og helbredelse, om døden, og om meningen med livet.

«Det stedet jeg kom til var virkelig. Virkelig på en måte som gjør det livet vi lever nå fullstendig drømmeaktig i sammenligning. Det som skjedde meg mens jeg lå i koma, er uten tvil den viktigste historien jeg noensinne kommer til å fortelle.» Eben Alexander våknet fra koma overbevist om sjelens uendelige dimensjon og at det finnes et liv etter døden. Himmelen finnes feier all tvil om eksistensen av en åndelig verden til side!

Eben Alexander: HIMMELEN FINNES

Oversatt av Kari Kahrs Innb. 220 s. Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 97162

10

Under nær døden-opplevelsen erfarer hun den sanne årsaken til sykdommen. Da hun kommer til bevissthet igjen, har tilstanden hennes bedret seg i så stor grad, og fortsetter å gjøre det, at hun kan forlate sykehuset etter noen uker, uten spor av kreftceller i kroppen. «Himmelen er en tilstand og ikke et sted,» sier Anita Moorjani. Nær døden-erfaringen ga henne svar på spørsmål vi alle stiller oss og innsikt i hva som styrer liv og helse.

en

ergica

NY i Energica!

Himmelen, engler og et nytt liv Legen forteller om sin egen død En ulykke under et kajakkeventyr i SørAmerika førte ryggkirurgen og familiemoren Mary C. Neal fra Midtvesten til himmelen – og tilbake til livet igjen. Kajakken gikk til bunns etter et fossefall; begravd i vannmassene ble Mary liggende altfor lenge under vann. Hun døde. En oppsiktsvekkende historie om en åndelig reise fra liv til død til evig liv og tilbake til livet igjen. Og om mirakler og sammentreff i etterkant. Mary kom tilbake med en nyvunnet forståelse av hensikten med livet på jorden og en klarere bevissthet om Gud. «Jeg kom tilbake til jorden for å fortelle min historie og hjelpe andre med å finne veien tilbake til Gud.» Mary C. Neal

Anita Moorjani: DØDEN GA MEG LIVET

Dr. Mary C. Neal: TIL HIMMELEN OG TILBAKE

Oversatt av Vigdis Fretheim Myk innb. 238 s. Vanlig pris: kr 353,DIN PRIS: kr 309,Bestillingsnr. 93757

Oversatt av Laila Dahl Karlsen Hft. 190 s. Vanlig pris: kr 228,DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 87312

e

En

Bo kklub ben E nergica

Energica-16-13hjemme.indd 10

14.10.13 10:06


Lær å forstå ditt vesens innerste krefter

Colette Baron-Reid, klarsynt medium og åndelig intuitiv, kaller seg «skjebnekartograf» i sitt arbeid med å hjelpe klientene til å tegne kartet som viser hvor de har vært i livet, hvor de befinner seg og hvorfor. I Ditt magiske livskart viser hun deg hvordan du tegner og tolker ditt eget.

M

agisk reise mot mening

Dra på oppdagelsesferd i din egen livshistorie! Legg ut på en eventyrlig indre reise på ditt eget livskart som vil avdekke skjulte mønstre og vaner, skyggesider og fortidens avtrykk på ditt liv her og nå. Og peke ut veien fremover! De magiske landemerkene og skikkelsene som dukker opp underveis, representerer sider ved psyken din og tjener som kraftfulle kanaler for din indre visdom og for åndens visdom. Colette Baron-Reid: DITT MAGISKE LIVSKART

Myk innb. 300 s. Vanlig pris: kr 353,DIN PRIS: kr 309,Bestillingsnr. 93716

ergica en

Kun i Energica!

Fargerike og symbolmettede orakelkort gjør reisen mer levende og hjelper deg til bedre å forstå hva du erfarer.

Colette Baron-Reid: ORAKELKORT DIN PRIS: kr 249,Bestillingsnr. 97188

en

ergica

54 orakelkort 9 x 13 cm med norsk bruksanvisning. Et hjelpemiddel til boken.

B okkl ub b e n En e r g i c a

Energica-16-13hjemme.indd 11

11

14.10.13 10:06


Til deg som verver:

Verv en venn 2 energiberikede frottéhåndklær!

Energismykke!

Et stort og et lite håndkle i tykk, god frottékvalitet i lillatoner i 100 % økologisk bomull og med Livets blomst og andre geometriske energibalanserende symboler innvevd. Rosenkvarts- og ametystkrystaller innsydd i renningen forsterker symbolenes kraft. Mål: 69 x 155 cm og 30 x 46 cm. Vaskes på 60 grader.

ergica en

VERDI

ergica en

VERDI

849,-

Håndlaget energismykke fra Energy Muse med peridot som tiltrekker velstand, og jade som tiltrekker visdom, fred og harmoni. Den røde tråden forsterker energien i smykket, og den kinesiske lykkemynten er et kraftfullt verktøy for å manifestere lykke og velstand. Lengde: 42 cm

500,Verv 1 – få håndklærne for for kun kr 98,-*

Verv 1 – få smykket for kun kr 198,-* *Porto kr 69,- tilkommer Bestillingsnr. 90837

*Porto kr 69,- tilkommer Bestillingsnr. 97360

*Porto: 129,- tilkommer

6 glass med affirmasjoner! Formen gjenspeiler harmonien i Det gylne snitt, fargene avgir kraft, symbolene og affirmasjonene kommuniserer med energien din. Form, farge, symbol og affirmasjon høyner energien i glassets innhold og overfører den til den som drikker. Beskrivelse følger med. Fargefeltene er brent inn i glassene. Affirmasjonene har engelsk tekst. Mål: 8,5 x 8,5 cm (0,25 l.) Vaskes for hånd.

Fyll

ergica en

VERDI

520,-

Vi tar kan bl Send v

Jeg ha og øn

Verv 1 – få glassene for kun kr 98,-* *Porto kr 69,- tilkommer Bestillingsnr. 97352

2112

Bo kklub ben E nergica Bo kklub b en Ene rgica

Energica-16-13hjemme.indd 12

14.10.13 10:06


Til deg som vil bli medlem:

Få 3 bøker + gave GRATIS!

*

GRATIS! Elastisk armbånd i fasettslipt ametyst for åndelig utvikling, med avtagbar lotus i sølv. Laget i India for Bokklubben Energica.

en

*Porto: 129,- tilkommer

Deb Shapiro: DIN KROPP SPEILER DITT SINN Bestillingsnr. 12633

Ruth White: DU OG CHAKRAENE DINE Bestillingsnr. 81901

Gordon Smith: Hvorfor vonde ting skjer Bestillingsnr. 90761

Esther og Jerry Hicks: FØLELSENES FORUNDERLIGE KRAFT Bestillingsnr. 13839

Andy Caponigro: PUSTENS MIRAKEL Bestillingsnr. 10629

Jack Angelo: HEALING Bestillingsnr. 23564

Maya Fiennes: Yoga – en livsstil Bestillingsnr. 90712

Sonia Choquette: SPØR DINE ÅNDELIGE VEILEDERE Bestillingsnr. 23556

ergica

Vår velkomstgave til nye medlemmer!

AMETYSTARMBÅND MED ANHENG Bestillingsnr. 94821

Vervekupong – Fyll ut og send i dag – Porto spanderer vi!

Fyll ut kupongen Vi tar forbehold om at produktene kan bli utsolgt. Send vervekupongen til oss snarest!

Fylles ut av ververen

1727304

Navn:

Adressaten betaler for sending i Norge.

Adresse: Postnr./-sted: Medlemsnr.:

Jeg har vervet 1 medlem og ønsker følgende premie: 2 FrottÉhåndklær Bestillingsnr. 97360 ENERGISMYKKE Bestillingsnr. 90837

VG

Fylles ut av vervet medlem Ja takk, jeg vil gjerne bli medlem i Energica. Jeg er kjent med de gunstige medlemsfordelene, se medlemsblad, og betaler kun kr 129,- i por to. Ingen kjøpsforpliktelser, men du må være medlem i et år. Jeg velger meg følgende 3 bøker gratis (Fyll inn best.nr. i rutene):

AMETYSTARMBÅND Bestillingsnr. 94821 Navn:

Svarnummer 0515 0090 Oslo

Adresse:

6 AFFIRMASJONSGLASS Bestillingsnr. 97352

Postnr./-sted: Mobil: E-post: Underskrift: (person over 18 år)

Jeg vil gjerne ha tilbud og informasjon fra Tanum Bokklubber

Energica-16-13hjemme.indd 13

BBokkl okkluubbbbeenn En Eneerrggi iccaa

13 13

14.10.13 10:06


ergica en

Ny bok av Eric Pearl

Om å være healer, om sann healing, om å gjenerobre oss selv som lysbølger

F

Etter lang tids taushet på bokfronten er Eric Pearl tilbake. Denne gangen i samarbeid med Fredrick Ponzlov, som fungerer som medium for åndeskikkelsen Solomon som er bokens fortellerstemme.

Slik med

Velkomsttilbud Gjelder

inn tilbake til den du er! Oppfordringen kommer fra Solomon. Den utenomjordiske intelligensen som kanaliseres gjennom Eric Pearls tidligere pasient Frederick Ponzlov, samtaler med Eric om at det er en klar årsak til og hensikt bak alt, og at alt gir fullkommen mening når vi først tillater oss å ta tre skritt tilbake og betrakte det store bildet.

MØT ERIC PEARL i Oslo 12. november kontakt: linebeck@hotmail.com

en

ergica

«Dere er tidløs energi manifestert i kjøtt og blod. Energien deres har en spesiell oppgave nå.» Solomon

14

Kundeservice Åpent al kl. 09.00 Telefon: Energica E-post: S

Den tidligere kiropraktoren Eric Pearl forteller historien om hvordan han selv plutselig og uforvarende ble en kanal for en kraftfull og smittsom healingenergi, og hvordan vi alle kan oppleve det samme som ham.

Eric Pearl: VEKK DIN INDRE HEALER

Oversatt av Kari Kahrs Innb. 286 s. Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 70904

Bo kklub ben E nergica

Energica-16-13hjemme.indd 14

Avtalen Avslutte over, må

Bestille Du kan b hovedbo døgnet. N får oppg Du kan o Husk å r siden. Ha du konta

Solomon gir oss en opplevelse av The Reconnection, den unike healingmetoden mange allerede er kjent med, og som ble presentert i Eric Pearls første bok, Vekk din indre healer.

Oversatt av Kari Kahrs Myk innb. 240 s. Vanlig pris: kr 353,DIN PRIS: kr 309,Bestillingsnr. 95273

Retur Ifølge lov ubeskadi må selv b i original belastet

Betaling Benytt in bokpakk medlems gjelder.

Vi er vibrasjonsmønstre. Vi er lysbølger. Vi er det rommet mellom atomene som vibrerer, og vi må koordinere energiene våre med den enorme, større energien, ellers blir det umulig for oss å glede oss over livet.

Eric Pearl og Frederick Ponzlov: SOLOMON SNAKKER OM Å GJENFORENES MED DITT LIV

Hovedboken Får du ti avbestille gebyr pe under 1 over 2 k hovedbo

14.10.13 10:06

For be 815 5 For En

ANSVARL REDAKSJ REDAKSJ DESIGN/ TRYKK: Å


Husk frimerke. Porto som brev.

Energica, 0055 Oslo A l l e henvend el s er 815 59 200 ev. w w w. energ ic a .no

Slik virker ditt medlemskap i Energica

Servicekupong

Velkomsttilbud Gjelder kun ved første gangs innmelding. Hovedboken Får du tilsendt ca. hver tredje uke hvis du ikke avbestiller innen fristen. Porto og ekspedisjonsgebyr per pakke er: Hovedbok kr 21,-. Pakker under 1 kg kr 39,-. Pakker opptil 2 kg kr 79,- og over 2 kg kr 98,-. Bestilles det varer sammen med hovedboka, gjelder satsene per kg.

Avtalen Avsluttes medlemskapet før avtalt bindingstid er over, må du betale full pris for velkomstpakken.

83956 Åndenes rike

84814 Skapelsens paradoks

89821 Englenes hemmeligheter

97162 Himmelen finnes

14399 Livet blant de døde

93757 Døden ga meg livet

84079 Supermat - Helbredende mat fra

87312 Til Himmelen og tilbake

Retur Ifølge lov om angrefrist kan du returnere uleste/ ubeskadigede produkter innen 2 uker, men du må selv betale porto og produktet må returneres i originalemballasjen. Ufrankert retur vil bli belastet med kr 65,-.

Kupongen må være oss i hende innen 11. nov. 2013

naturens hjerte

93716 Ditt magiske livskart

95513 Kakaopulver, økologisk

97188 Ditt magiske livskart orakelkort

95661 Purely Greens Max, + blenderflaske med ball

95273 Solomon snakker om å gjenforenes med ditt liv

95380 Supersmoothies

70904 Vekk din indre healer

90308 Bio Passion 2 stk. body lotion

93245 Lip Balm, Sweet Orange

83733 Årsplanlegger 2014

84434 Søtt uten sukker

Nei takk!

Betaling Benytt innbetalingskortet som ligger ved i hver bokpakke.Ved betaling på annen måte, oppgi ditt medlemsnummer og det kidnummer betalingen gjelder.

Jeg avbestiller hovedboken Best.nr. 93815

Bestille/Avbestille Du kan bestille ekstraprodukter og avbestille hovedboken på vår ordretelefon 815 59 200, hele døgnet. Noter alltid ned kvitteringsnummeret du får oppgitt ved avbestilling. Du kan også gå inn på www.energica.no. Husk å registrere deg første gang du benytter siden. Ha alltid medlemsnummeret foran deg når du kontakter oss.

Postnr./ -sted:

Kundeservice Åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 Telefon: 815 59 200 Energica, 0055 Oslo E-post: Se www.energica.no

For bestilling hele døgnet: 815 59 200 For Energica tast 5 ANSVARLIG UTGIVER: Cappelen Damm AS REDAKSJONSSJEF: Nina Normann Ferguson REDAKSJONSSEKRETÆR: Bia Settem DESIGN/LAYOUT: Elin Sollesnes TRYKK: Ålgård Offset

Energica-16-13hjemme.indd 15

Mønstre av lys

Navn:

Ved adresseendring vennligst benytt Postens adresseendringskort.

Adresse:

Husk medlemsnummer (9 sifre): Mitt medlemsnummer

Badger, lip balm Tykk, kremet leppebalsam som varer lenge! Pleier og gir fuktighet til tørre og såre lepper. Beskytter godt mot vær og vind. Badger: LIP BALM, SWEET ORANGE DIN PRIS: kr 79,Bestillingsnr. 93245

ergica en

79,KUPP

14.10.13 10:06


Returadresse: Energica, Postboks 780 Sentrum, 0106 Oslo

Stevia – naturlig søtt

Bake kake søte – uten et gram sukker! Mellom permene på denne flotte kokeboken av forfatter Thorun Ranes og ernæringsekspert Kenn Hallstensen finner du 111 oppskrifter på alskens søte fristelser. Alle med stevia, et naturlig søtningsmiddel som fremstilles fra planten ved samme navn. Stevia er 40 til 300 ganger søtere enn og en fullgod erstatning for det skadelige sukkeret. Middelet inneholder ingen kalorier og fører ikke til at blodsukkeret stiger. SØTT UTEN SUKKER OG STEVIA PULVER 60 GRAM DIN PRIS: kr 299,Bestillingsnr. 84434

en

ergica

Bli kjent med stevia, et naturlig søtningsmiddel

Energica-16-13hjemme.indd 16

14.10.13 10:06

Energica 16/13  

Medlemsblad nr 16/2013 i Bokklubben Energica