Page 1

nr 9 – 2013

www.energica.no Energica-09-13.indd 1

27.05.13 15:46


Energica

Energica_plakat_NDO_Oslo 2013_Layout 1 19.05.13 12.55 Side 1

Plakaten

www.energica.no for kurs, reiser og seminarer

E

nglene forsto nok tidlig at skotske Kyle var en mottagelig sjel som kunne formidle budskapene deres. Som fireåring var han imidlertid litt for ung til å forstå hvilke evner han hadde og hvordan han skulle benytte dem, men fra han var tenåring, utviklet interessen og talentet seg raskt, så raskt at han ble kjent som Storbritannias yngste medium allerede da han var sytten år gammel.

ergica en

309,Best.nr.: 93757

Første gang i Norge

New York Times bestselger Oversatt til 31 språk

Kyle er overbevist om at vi alle har en gitt livsoppgave, at vi alle har vår rolle å spille på denne jord, og han tviler ikke et øyeblikk på at englene kan hjelpe oss med å finne livsoppgaven. Hvis vi åpner oss for dem og tar imot de budskapene de formidler, kan det hende vi vil bli lykkeligere enn vi noensinne kunne ha forestilt oss, sier han, som selv er blitt ledet av engler til sin oppgave i livet. Bli mer oppmerksom på hva du tenker på, sier han: «Går tankene dine stadig i én retning, er det høyst sannsynlig englene dine som gir deg en impuls!» Eller ta direkte kontakt med himmelens hærskare og be om hjelp til å finne din livsoppgave, for eksempel slik: «Takk, engler, for at dere leder meg mot min guddommelige hensikt i livet. Vær så snill å inspirere meg gjennom samtaler og synkroniteter, slik at jeg forstår hva som faktisk er det rette for meg.» Og når vi har bedt englene om hjelp, må vi holde øyne og ører åpne og være mottagelige for svar og tegn. De vil komme!

Nina Normann Ferguson redaksjonssjef

Fredag kl. 20 - 22.30 Sissel Tvedte Åpning Anita Moorjani Dagen jeg døde Boksignering

Fredag Lørdag + søndag Hele konferansen

650 kr 2.400 kr 2.600 kr

Inkl. lunsj Rabatt for Lørdag kl. 10 - 17 begge dager Energicas medlemmer: PMH Atwater Jeg døde tre ganger Sted Hele konferansen Audun Myskja Døden nær – hva dør? 2.350 kr Terje Toftenes Kvantefysikk og bevissthet Håndverkeren Konferansesenter Søndag kl. 10 - 17 PMH Atwater NDO – resten av historien Arrangør Christian Paaske Terje Toftenes Sjelskonseptet Tlf: 51 53 19 44 Anita Moorjani Livets gave

Energica-09-13.indd 2

27.05.13 15:46


Om å leve et liv med englene

N

Englehvisker Kyle Gray har fra barnsben vært velsignet med englers nærvær. De sto ved hans side da han utviklet evnene sine på vei mot å bli Storbritannias yngste profesjonelle oversanselige medium i en alder av sytten år. I hans femogtyvende år utgjør de fortsatt den nære omgangskrets.

ærkontakt med engler

Da Kyle Gray var fire år gammel, forandret hele hans verden seg. Samme natten som guttens bestemor døde, kom hun i åndeskikkelse på besøk til barnebarnet sitt for å ta et siste farvel. Det ble et sterkt og levende møte for lille Kyle, som ikke visste at bestemor var død. Fra da av har han stått i jevnlig kontakt med engler.

«De har vist meg min livsoppgave,» sier han. «De ønsker også å vise deg din.»

Energica-09-13.indd 3

ergica en Med personlige historier og øvelser som hjelper deg til å få kontakt med englene.

27.05.13 15:46


«Det er kjærlighet overalt omkring oss. V

Det håper jeg du merker når du begynner å lese min historie, og

handler om D etkjærlighet Engler er guddommelige vesener skapt av universet for å veilede oss på jorden. De fantes før menneskene, og de har betraktet vår eksistens fra tidenes begynnelse. Bare ganske få engler har vandret på jorden. De fleste av dem har alltid vært i åndeskikkelse. Av Kari Kahrs

Kyle Gray har aldri opplevd annet enn at englene er ren kjærlighet og at de aldri fordømmer. De vil alltid se ut som lys, og de har alltid sitt utgangspunkt i kjærlighet. Englene arbeider imidlertid med utgangspunkt i at vi har vår frie vilje, og vil derfor aldri gripe inn i vår tilværelse hvis vi ikke tillater dem å hjelpe.

Takk for hjelpen! Kyle Gray har mistet tellingen på hvor mange som har spurt hvorfor han ikke bare ber englene om en Ferrari eller en haug med diamanter. Han har svaret klart: Materielle goder kan kanskje bringe kortvarig lykke, men de vil ikke føre til personlig vekst, og dermed vil de ikke være til det høyeste beste. Han sier at englene neppe vil gi øyeblikkelig hjelp til anskaffelse av nye sko som ender i garderobeskapet ved siden av de utallige andre parene, men hvis du for eksempel skulle be om hjelp til å anskaffe en bil du trenger for å kunne takke ja til en jobb du har søkt på eller for å sikre at du kan få treffe barna dine i helgene, stiller saken seg ganske annerledes – det kan være til ditt høyeste beste, og dermed vil det være større sannsynlighet for at englene bidrar med gode løsninger.

4

Skulle du gjerne hatt mer hjelp fra disse guddommelige skapningene? Ifølge Kyle Gray er det ganske enkelt: «Kvitt deg med den gamle vanen med å si: ‹Vær så snill å hjelpe meg.› Si i stedet: ‹Takk for at dere hjelper meg.› Når du ber, takker du englene og universet for at de allerede har hjulpet deg. På den måten frigjør du deg fra frykten og forventer og har tillit til at hjelpen vil komme. Da vil loven om tiltrekning faktisk bringe denne hjelpen til deg. Husk at det du tror på vil komme til deg.» Han oppfordrer oss også til å bli mer oppmerksomme på hva vi tenker på. «Hvis tankene dine stadig går i én retning, er det høyst sannsynlig englene dine som gir deg en impuls,» sier han. Ellers anbefaler han å ta direkte kontakt med englene og be om hjelp til å finne sin livsoppgave. For eksempel kan vi si: «Takk, engler, for at dere leder meg mot min guddommelige hensikt i livet. Vær så snill å inspirere meg gjennom samtaler og synkroniteter, slik at jeg forstår hva som faktisk er det rette for meg.»

Deres oppgave å hjelpe oss Englene er der for oss hele livet, også når vi ikke er bevisst på dem. De er aldri mer enn

en tanke unna, og de kan hjelpe oss med alt vi måtte ønske når som helst det måtte være. Vi skal bare vite at å be om hjelp på en egoistisk eller overfladisk måte, eller å be om noe som ikke vil tilføre noe positivt til den læringsprosessen livet er, kan medføre at de ikke hjelper slik vi kanskje kunne ha ønsket. Kyle Gray blir ofte spurt hvorfor englene overhodet skulle ønske å hjelpe oss mennesker, og for ham er svaret opplagt: De ønsker å hjelpe oss ganske enkelt fordi det er deres oppgave. De betrakter menneskets lykke som sitt eneste mål. I Englehviskeren kan vi lese at den universelle livskraften som fører tilsyn med alt vi gjør, har skapt englene for at de skal veilede, vokte og beskytte oss. Det høres kanskje ikke ut som drømmejobben, men han har det direkte fra kilden: De ønsker å hjelpe oss med å nå vårt høyeste potensial. Slik lærer også de av de erfaringene det jordiske livet har å by på. I enkelte tilfeller må imidlertid englene stå på sidelinjen og tilegne seg denne lærdommen. Hvis vi selv har skapt bestemte omstendigheter for å lære, eller vår reise på jorden er over, kan ikke englene gripe inn. Da kan de ikke gjøre annet enn å støtte oss

Bo kklub b e n E nergica

Energica-09-13.indd 4

27.05.13 15:46


ss. Vi er kjærlighet, og vi er elsket.

rie, og jeg håper at du kan merke det hele veien gjennom boken.» Kyle Gray en

ergica

Les et utdrag fra boken på www.energica.no

i det som skjer. Hvis vi befinner oss i en livstruende situasjon og vår tid ikke er inne, kan imidlertid englene redde liv, sier Gray.

En engel for enhver krise Kyle Gray er flittig bruker av engler som krisehjelp. I Englehviskeren forteller han at den beste måten å kontakte englene på i slike situasjoner, er gjennom affirmasjoner. Men de har også vist ham en annen fantastisk måte å tiltrekke seg energien deres på, en måte som er spesielt effektiv når vi for eksempel litt for ofte har gjentatt uheldige tanker om og beskrivelser av oss selv og har høstet resultatene. For også her gjelder loven om tiltrekning: Konsentrer deg sterkt og inderlig nok om noe du slett ikke ønsker, og det vil materialisere seg. Men englene kan hentes inn og redde situasjonen. Når vi for eksempel affirmerer en engels navn, bringer vi den aktuelle engelens guddommelige egenskaper til oss.

«Om jeg bare skulle klare å få formidlet ett budskap, ville det være dette: Slutt å stille spørsmål; begynn å tro. Hva har du å tape?» foreta deg, vil hans energi lede deg, og alt blir lettere og mer uanstrengt. Denne metoden kan benyttes i forbindelse med et hvilket som helst englenavn. Kyle Gray lover at det vil utgjøre en bemerkelsesverdig forskjell i tilværelsen!

I dag er Kyle Gray 25 år, men fremdeles en av de yngste profesjonelle kontaktformidlerne mellom engler og mennesker i Storbritannia. Han er viden kjent for den forbløffende nøyaktigheten i informasjonen han formidler. De som har opplevd ham i private konsultasjoner eller i forbindelse med forelesninger og seminarer, kan fortelle at den begeistringen og energien han legger for dagen kombinert med hans helt spesielle personlighet, setter temaet engler i et helt nytt lys.

En affirmasjon Kyle Gray selv ofte benytter i vanskelige stunder, er: «Jeg er Mikael.» Da, sier han, tiltrekker han seg erkeengelen Mikaels energi, en energi som er spesielt gunstig når man befinner seg i farlige situasjoner, i opphetede diskusjoner eller når selvtilliten trenger et løft. Å affirmere «Jeg er Rafael» påkaller denne healingengelens energi. Om du arbeider med healing ved håndspåleggelse eller er i ferd med å komme til hektene etter å ha vært syk, har Gray erfaring for at denne affirmasjonen er til stor hjelp. «Jeg er Gabriel» vil frembringe den oppbyggende, skapende engelen Gabriels energi. Gabriel hjelper oss med å kommunisere åpent med visdom og kraft. Hun er i tillegg mødrenes engel, så om du trenger veiledning i forbindelse med barna dine, kan hun også hjelpe deg med dette. «Jeg er Uriel» vil bringe lys til den situasjonen du befinner deg i – Uriel er lysets engel som inspirerer oss i alt vi gjør. Hvis du føler deg fortapt og ikke vet hva du skal

Kyle Gray holder til i Skottland der han er født og oppvokst. Han tar imot klienter som ønsker kontakt med den andre siden, og med englenes hjelp leder han dem til å skape forandring, lege gamle sår og opprette kontakt. Han holder kurs og forelesninger, og han har sin egen ukentlige spalte i avisen Scottish Sun der han forteller om opplevelser med englene og formidler deres veiledning. Han har også utdannet seg innenfor reiki, krystallterapi og fargeterapi, fagområder han gjerne benytter som en del av de private avlesningene han gir. http://kylegray.co.uk

HOVEDBOKEN: Kyle Gray: ENGLEHVISKEREN

Originalens tittel: The Angel Whisperer Oversatt av Kari Kahrs Myk innb. 255 s. Vanlig pris: kr 353,DIN PRIS: kr 309,Bestillingsnr. 93807

B ok k l u b b e n En e r g i c a

Energica-09-13.indd 5

5

27.05.13 15:46


Et møte med Dalai Lama en

ergica

Med norsk tekst! DVD Enkle, men innsiktsfulle trinn til å forandre selvsentrert energi til utadrettet medfølelse for andre. Ved hjelp av øvelser og teknikker som har vært brukt i tibetanske klostre i mer enn tusen år, veileder Hans Hellighet Dalai Lama deg gjennom syv stadier: å gjenkjenne venner, å sette pris på vennlighet, å gjengjelde kjærlighet, å lære å elske, medfølelsens makt, totalt engasjement og å søke altruistisk opplysthet.

Filmskaper og oppdagelsesreisende Rick Ray møter Hans Hellighet Dalai Lama i eksil-Tibet i Dharamsala ved foten av Himalaya i Nord-India der den avholdte åndelige lederen og tusener av tibetanere bor, og får anledning til å stille tibetanernes 14. Dalai Lama en lang rekke spørsmål. Svarene gir oss et innblikk i buddhistisk livsanskuelse. Å lytte til Tenzen Gyatso, som i 1935 ble erklært den 13. Dalai Lamas inkarnerte etterfølger, renser sjelen og sinnet for smålighet og gir perspektiv til livet.

6

En fantastisk film om Tibets historie, utvelgelsen av en Dalai Lama og om den nåværende lederens syn på konfliktløsning, forholdet til Kina og tanker om fremtiden.

10 QUESTIONS FOR THE DALAI LAMA (DVD) Spilletid: 1 time og 25 minutter + bonusstoff DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 93963

Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama, ble født i Tibet i 1935. To år gammel ble han anerkjent som den 13. Dalai Lamas reinkanasjon og tibetanernes åndelige og verdslige leder. Da Kina annekterte Tibet i 1959, måtte han flykte. I 1989 ble han tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid for et fritt og selvstendig Tibet. På tibetansk betyr Dalai Lama «en lærer med visdom så stor som havet selv».

Dalai Lama: LA KJÆRLIGHETEN VOKSE

Oversatt av Bjarte Kaldhol Innb. 182 s. Vanlig pris: kr 259,DIN PRIS: kr 198,Bestillingsnr. 53322

e

1 øk

Bo kklub b e n E nergica

Energica-09-13.indd 6

27.05.13 15:46


Energica

Bazar

www.energica.no for flere varer

Plei dine føtter! Gi føttene og bena dine en spaopplevelse med velgjørende og velduftende bad og kremer fra de sveitsiske alper! Trette føtter våkner til liv etter et næringsrikt og rengjørende urtebad i furunål, rosmarin, eukalyptus og salvie og en god skrubb før du masserer dem inn med en velduftende lavendelkrem.

SIXTUS FOTBAD 200 GR, FLERGANGSSKRUBB OG FOTKREM 100 ML DIN PRIS: kr 298.Bestillingsnr. 92338

en

Deilig pakke med fotbad, krem og skrubb!

Sollotion med roseduft Lett sollotion for ansiktet med faktor 16 som beskytter huden og tilfører fuktighet. Påføres 15 minutter før soling og kan brukes under eller over make-up. 100 % rene ingredienser, mild og behagelig roseduft. Ca. 30 ml.

Badger: SOLKREM SF 16 DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 97394

ergica en

100% økologisk

ergica

Vendbar veske En veldig stilig veske i imitert skinn, som du kan bruke på begge sider! Skulderremmene er lange nok til at du får dem inn på skulderen, og den henger godt på plass. Dessuten står den av seg selv. Din nye favorittveske? Den er 40 cm høy og 11,5 cm bred nederst. Lengden på bunnen er 27 cm, og på toppen måler den hele 37 cm. Skulderremmene måler 56,5 cm.

VENDBAR VESKE I LILLA OG ORANSJE DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 96628

Velgjørende After Sun Balm Stiv, stram og småsår hud etter soling? Badgers lettsalve demper plagene og nærer huden. Den trekker seg lett inn og etterlater en myk overflate. Med blant annet Blue Tansy og lavendel. Herlig frisk og ren duft! ergica en

100% økologisk

Badger: AFTER SUN BALM 56 GR DIN PRIS: kr 149,Bestillingsnr. 98509

ergica en

Velg utside etter humøret!

B ok k l u b b e n En e r g i c a

Energica-09-13.indd 7

7

27.05.13 15:46


Tema: Romaner med åndelig innhold

Åtte år gamle Nathan drukner i forsøket på å redde sin venninne Mallory. Han blir erklært død, men som ved et mirakel våkner han opp igjen. Romanen stiller grunnleggende spørsmål om livet og det ukjente: Hvorfor er vi her? Har vi en bestemt oppgave?

G.G Musso: ANROP FRA EN ENGEL

Oversatt av Mette I. Gudevold Innb. 423 s. Vanlig pris: kr 339,DIN PRIS: kr 297,Bestillingsnr. 97691

Ved en tilsynelatende tilfeldighet dulter Jonathan og Madeleine borti hverandre på flyplassen i New York og forveksler mobiltelefoner. Når de oppdager det, er de på hver sin side av kloden. Telefonene avdekker at de to er forbundet gjennom en hemmelighet begge trodde var begravd for alltid.

G.G. Musso: ETTERPÅ

Oversatt av Ingebjørg Nesheim Innb. 310 s. Vanlig pris: kr 299,DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 92353

S Niåringen Rosie sier faren har tre mørke skyer hengende over seg, og at han vil falle ut av himmelen og være i livsfare. Faren rister på hodet av det han ser som datterens fantasi, men så skjer den ene ulykken etter den andre og han tvinges til å innta en annen holdning til forvarsler.

Kitty Sewell: MØRKE SKYER

Oversatt av Ellen Karine Berg Innb. 378 s. Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 81323

Sin egen skytsengel Da Margot Delacroix dør brått i en alder av førti, blir hun sendt tilbake til jorden som en skytsengel – for seg selv. Omdøpt til Ruth blir hun tvunget til å gå gjennom livet sitt på nytt for å observere og registrere sine største feilgrep. Hun blir fortalt at hun ikke må gjøre noe for å endre sine handlinger, hun skal bare lære av dem. Og hun skal beskytte og elske Margot uten forbehold. En annerledes bok om engler: Gripende og samtidig herlig underholdende fortelling som minner oss på at vi ikke er alene, og at kjærligheten er sterkere enn døden!

Carolyn Jess-Cooke: EN SKYTSENGELS DAGBOK

Oversatt av Jana Kristensen Innb. 304 s. Vanlig pris: kr 339,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 89391

8

Bo kklub b e n E nergica

Energica-09-13.indd 8

27.05.13 15:47


«Min livsoppgave er å være en åpen kanal for healingkraften og å veilede andre, slik at flest mulig kan ta del i den spirituelle oppvåkningen som nå foregår over hele verden.»

mittebærer S av en positiv kraft En personlig historie om veien mot å forsone seg med å ha et «oppdrag». Terje Aasjord har, til alt hell for de mange som oppsøker ham for hans sterke helbredende evner, funnet og erkjent sitt oppdrag i her på jorden i dette livet – han er healer. Men veien frem til forsoning med det han nå ser som en gave, har imidlertid vært hverken rett eller lett. Allerede som barn forsto Terje at han var «annerledes». Han hadde andre leketøy, lysende fargetråder mellom hendene som de andre barna hverken hadde eller så. Men i likhet med svært mange som er født med oversanselige evner, undertrykket også han sine helt til evnene ikke lenger ville la seg skjule og han ble nødt til å erkjenne sitt sanne jeg. Da var det gått førti år. I dag virker han som healer på heltid og gir oss et innblikk i en tilværelse som neppe ligner på mange andres: Han er i jevnlig dialog med ”«teamet»” sitt, de åndelige veilederne hans, vekkes ofte nattetider klokken 01.11, 02.22 osv. og forstår med det at en nedlasting av informasjon fra universet er på gang, og han stilles på tøffe økonomiske og emosjonelle prøvelser som bringer ham videre som healer.

en

ergica

Om å åpne opp for sine åndelige sider

Terje har healet mange opp gjennom årene og har et ydmykt ønske om å hjelpe. Han forteller hvordan klientene hans opplever healingenergien han formidler og hvordan du selv kan gjenoppvekke dine glemte forbindelser og få kontakt med din åndelige side, og dem på den andre siden, som han forøvrig kaller den første siden, for det er der hele eller en del av oss alltid er, mens vi bare av og til er her for å lære. Han er også opptatt av at virkningen av healing skal kunne dokumenteres, og har derfor stilt seg til rådighet for forskning, blant annet forskning på healing av kreftceller. Det er gjort svært interessante funn, noe han forteller om i boken.

«Så rart det enn høres ut, er det å lese boken også med på å løfte ditt åndelige nivå. Energien i ordene gjør noe med deg,» sier Terje. Energica kjente en varme pulsere i kroppen da vi leste boken ...

Den uvanlige healeren er ført i pennen av Gry Larsson, tidligere tekstforfatter og kreativ leder i reklamebransjen, som nå driver sin egen skribentvirksomhet.

Terje Assjord og Gry Larsson: DEN UVANLIGE HEALEREN

Innb. 160 s. Vanlig pris: kr 299,DIN PRIS: kr 262,Bestillingsnr. 95695

B ok k l ub b e n En e r g i c a

Energica-09-13.indd 9

9

27.05.13 15:47


Energica Musikk

Suksess er å kunne legge seg med fred i sjelen Gjennom Manuskriptet fra Accra viser Paulo Coelho oss at svaret på hvem vi er, hva vi frykter og hva vi håper for fremtiden ligger i oss selv, i vår egen innsikt og i vår egen tro – og ikke utenfor oss, hos andre. Året er 1099. Mens Jerusalem forbereder seg på å bli invadert av korsfarere, inviterer en gresk vismann kjent som Kopteren byens innbyggere til et møte. Kristne, jøder og muslimer samles på torget til det de tror er en tale som vil oppildne dem til kamp. Men Kopteren ønsker ikke å mane til kamp. I stedet ber han borgerne søke visdom i det livet har lært dem, og oppmuntrer dem til å stille ham spørsmål: om virkelige fiender, nederlag, ensomhet, forandring, skjønnhet, kjærlighet, frykt, engstelse, visdom og om hva fremtiden bringer. Og Kopteren svarer. Svarene hans viser oss at menneskelige verdier overlever historien. For vi kjenner oss igjen i borgernes spørsmål og i vismannens svar.

Paulo Coelho: MANUSKRIPTET FRA ACCRA

Oversatt av Grete Skevik Innb. 192 s. Vanlig pris: kr 299,DIN PRIS: kr 262,Bestillingsnr. 95778

10

Livshjelp fra De udødelige Leksjoner som hjelper deg til å leve fra hjertet «Å være udødelig er det samme som å ha kontroll over sin egen skjebne. Det er det samme som å leve fra hjertet, som å være til stede i øyeblikket. Det gir fred, lykke og en følelse av samhørighet med hele livet.» Den udødelige kvinnen er australske Carmel Glenanes kanaliserte samtale med Lysets gudinne som er en av De udødelige, vesener hinsides vår tredimensjonale verden som har levd bevisst og i fellesskap med sitt sjelelys siden tidens begynnelse, og som Carmel Glenane har hatt kontakt med siden begynnelsen av 2000-tallet. De udødelige har overvunnet begrensningene det innebærer å være sperret inne og undertrykket av de følelsene som har for vane å trekke oss ned. Du er også udødelig; Carmel Glenane hjelper deg til å bli bevisst sannheten om deg.

Carmel Glenane: DEN UDØDELIGE KVINNEN

Drømmereiser: Stallo June Sommer Strask tar deg med på en guidet meditasjon til stallo – en stein til gudenes ære. Stalloen ble i gammel tid benyttet som offersted ,og den er fortsatt i bruk. Gir du et offer til stalloen vil det gå deg godt. Med musikk av Roy Alexander Lind som bruker naturens egne instrumeneter for å skape en autentisk atomosfære. 22 minutter med guidet meditasjon og 23 minutter med musikk til egen meditasjon. Samlet spilletid: 45 minutter

June Strask: DRØMMEREISER: STALLO (CD) DIN PRIS: kr 158,Bestillingsnr. 95554

Oversatt av Trude Monssen Innb. 150 s. Vanlig pris: kr 248,DIN PRIS: kr 217,Bestillingsnr. 94797

Bo kklub ben E nergica

Energica-09-13.indd 10

27.05.13 15:47


«Kinastudien representerer et vendepunkt i forståelsen av kosthold og helse, med en solid vitenskapelig forankring. Antakelig den viktigste boken du noen gang kommer til å lese.» Christian Daling, allmennlege og ernæringsekspert, i bokens forord

Slår et slag for

plantebasert kosthold Boken som kan redde ditt liv, dine barns liv, og planeten fra vår tids utfordringer. Bokens hovedforfatter, ernæringsspesialisten Colin Cambell, stiller kritiske spørsmål der andre tier. For det har han høstet lovord og møtt motstand. Med Kinastudien ønsker han å gi alle som ønsker det muligheten til å ta tilbake ansvaret for egen helse og vitalitet gjennom valgene vi tar hver eneste dag i våre mat- og livsstilsvaner. Kinastudien er en hjelp til å ta de valgene forfatteren ikke er i tvil om er de rette for å fremme personlig og global sunnhet og bærekraft. Det handler i stor grad om å styrke vårt inntak av plantekost, noe vestlig standardkost er fattig på i forhold til animalsk føde. Både Cambell selv og hans norske legekollega Christian Daling legger ikke skjul på at de er gått over til et vegetarisk kosthold etter å ha erfart virkingen på egen kropp av den helse- og ernæringsforståelsen kinastudien utgjør. Begge var kjøttspisere i mange år, i boken forteller Campbell hva det var som fikk ham til å snu. Interessen for kosthold er større enn noen gang. Det diskuteres mat og helse i alle medier, og det er enormt mye informasjon som vi skal forholde oss til. Men vet vi egentlig hva vi må spise for å bedre helsen vår? Kinastudien gir svar på disse spørsmålene i tillegg til mange flere. Campbell har doktorgrad i ernæring, biokjemi og mikrobiologi og har i nesten 50 år virket på høyeste nivå innenfor amerikansk helseopplysning og -forskning. Vitenskapen er klar, resultatene er tydelige: Endrer du ditt kosthold, kan du dramatisk redusere risikoen for kreft, hjertesykdom, diabetes og fedme. Kunnskapsrikt, velskrevet, lettforståelig og svært godt underbygget – uunnværlig for den som er opptatt av helse og kosthold!

en

ergica

Verdenssuksess endelig på norsk!

T.C. Campbell og T.M. Campbell: KINASTUDIEN

Originalens tittel: The Cina Study Oversatt av Ingela Teppy Flatin Hft. 416 s. Vanlig pris: kr 429,DIN PRIS: kr 375,Bestillingsnr. 97345 B okkl ub b e n En e r g i c a

Energica-09-13.indd 11

11

27.05.13 15:47


Nå bugner det av frukt og grønt på torg og i butikker – bruk sommeren til å styrke helsen og velværet!

Sebastian Pole: ET PUKKA LIV

Trine Berge og Sara Chacko: SUPERSMOOTHIES

Pukka er hindi for autentisk, ekte. Et pukka liv er et ekte liv. Holistisk helsebibel basert på ayurveda for deg som vil ha mer kunnskap om liv og helse.

Supermat er veien til superhelse! Supermat er mat som fra naturens side inneholder de aller høyeste konsentrasjonene av helsefremmende næringsstoffer på jorden. I Supersmoothies får du fristende oppskrifter på et vell av smoothies tilsatt supermat!

Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 95653

Vanlig pris: kr 199,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 95380 Monica Lien: SØTT OG SUNT

Mark Sisson og Jennifer Meier: NATURLIG MAT

La deg friste! Alle oppskrifter er uten sukker, hvete og gluten, og mange er uten melkeprodukter. Samtlige er merket slik at du lett ser hva som passer for deg.

Lær av våre forfedre! Steinalderkost er maten våre gener vil ha. Primalmat justerer vekten og gir deg en overflod av krefter og et robust immunforsvar. Med oppskrifter og treningstips.

Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 94003

Vanlig pris: kr 399,DIN PRIS: kr 349,Bestillingsnr. 94227

ergica en

99,-

ergica en

79,-

ergica en

ergica en

99,Kari Jaquesson: DET FØRSTE STEGET TIL EN SPREKERE KROPP

Vanlig pris: kr 99,DIN PRIS: kr 79,Bestillingsnr. 81331 12

Kari Jaquesson: SUNNERE HVERDAGSMAT

Vanlig pris: kr 149,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 81372

79,Erica Palmcrantz og Irmela Lilja: RAW DELIGHT

Oversatt av Mette-Cathrine Jahr Vanlig pris: kr 299,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 86801

Nicola Graimes og Bente Heill Kleven: DIN LAVKARBO-KOKEBOK

Vanlig pris: kr 249,DIN PRIS: kr 79,Bestillingsnr. 81471

Bo kklub ben E nergica

Energica-09-13.indd 12

27.05.13 15:47


Energica

Bibliotek

www.energica.no for flere bøker

Knut T. Flytlie: NYE VITAMINREVOLUSJONEN

Klara Desser: SLANKERE OG SUNNERE PÅ 6 UKER

Om hvilke vitaminer og mineraler akkurat du trenger, og hvor mye. Lege Knut Flytlie har helbredet tusenvis av pasienter som helsevesenet har gitt opp. Her presenterer han ny og tankevekkende innsikt i årsaken til sykdom.

En komplett seksukers meny med lunsjer og middager som vil gjøre deg godt. I tillegg får du flere råd fra forfatteren om hvordan du enkelt kan få et sunnere kosthold og en bedre helse.

Vanlig pris: kr 299,DIN PRIS: kr 262,Bestillingsnr. 92569

Anna Gidgård og Cecilia Davidsson: YOGAMAT Etter yogatreningen smaker det ekstra godt med et næringsrikt måltid. Og det er nettopp det som kjennetegner Yogamat. Sunne og enkle oppskrifter som nærer kroppen etter av-balanserende trening – en dobbel dose velvære!

Vanlig pris: kr 249,DIN PRIS: kr 218,Bestillingsnr. 92023

Energica-09-13.indd 13

Leiv Ose og Caroline Schreiber: GODT FOR GANEN, GODT FOR HJERTET Her bugner det av fristende oppskrifter på «hjertevennlig» mat og drikke. Du får tips om velsmakende pålegg, brød, kjøtt, fisk og skalldyr. Her er også oppskrifter på fristende desserter og kaker. Hele familien vil ha glede av oppskriftene i denne boka.

Vanlig pris: kr 199,DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 81489

Anjum Anand: SPIS RIKTIG FOR DIN KROPP

Kristine Weber: SUNN OG STERK MED PROTEIN

Livsstils-, helse- og kostholdsråd basert på urgammel ayurvedisk visdom. Anjum Anand tar deg gjennom ayurvedas lære på enkelt og praktisk vis og hjelper deg å finne din dosha-kombinasjon. Med spennende oppskrifter fra Østen og Vesten.

Kristin Weber, nordisk mester og norgesmester i bodyfitness, gir deg over 60 oppskrifter på proteinrike og velsmakende middagsretter, desserter og ymse fristelser samt forslag til ukemenyer, treningstips og -programmer som gir resultater. Sikt deg inn på drømmekroppen: feminint muskuløs med en sterkere kropp på 6 uker!

Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 159,Bestillingsnr. 85613

OK

Vanlig pris: kr 329,DIN PRIS: kr 287,Bestillingsnr. 81455

Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 305,Bestillingsnr. 97600

27.05.13 15:47


Energica Musikk «Forutanelser er en realitet, og de følger visse mønstre. For å bli hele mennesker må vi godta denne forbløffende evnen vi er utstyrt med,» sier legen Larry Dossey som gjennom hele sitt yrkesaktive liv har vært fascinert av den rollen bevissthet og åndelighet spiller når det gjelder sykdom og sunnhet.

orutanelser F er et faktum Larry Dossey opplevde i sitt første praksisår som lege en uke der han stadig fikk forutanelser om hva som feilte pasientene hans. Alt stemte. Han kunne verken forklare eller bortforklare fenomenet, han måtte akseptere det han opplevde. Til tross for at legeutdannelsen hadde lært ham noe annet.

Slik med

Velkomsttilbud Gjelder

Hovedboken Får du ti avbestille gebyr pe under 1 over 2 k hovedbo

Retur Ifølge lov ubeskadi må selv b i original belastet

Mantras

to Start the Day 22 mantraer på det hellige språket sanskrit som hilser solen og omfavner dagen, med musikk. Hefte med oversettelse til engelsk av alle mantrene medfølger. Spilletid: 48 minutter

MANTRAS TO START THE DAY DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 95885

Like brått som forutanelsene kom, tok de slutt. «De kom som et budskap til meg om hvordan verden fungerer,» sier han. Siden har han viet store deler av livet sitt til å forske på forvarsler og forutanelser: «Det ble jobben min å forsøke å finne mening i hendelsene – og det er det som er hensikten med denne boken.»

14

Bestille Du kan b hovedbo døgnet. N får oppg Du kan o Husk å r siden. Ha du konta

For be 815 5 For En

ANSVARL REDAKSJ REDAKSJ DESIGN/ TRYKK: Å

Larry Dossey: FORVARSLER OG FORUTANELSER

Oversatt av Benedicta Windt-Val Myk innb. 340 s. Vanlig pris: kr 353,DIN PRIS: kr 309,Bestillingsnr. 89813

Bo kklub ben E nergica

Energica-09-13.indd 14

Betaling Benytt in bokpakk medlems gjelder.

Kundeservice Åpent al kl. 09.00 Telefon: Energica E-post: S

rg ene ica Med sanne historier og oppsiktsvekkende resultater fra forskningens verden.

Avtalen Avslutte over, må

27.05.13 15:47


Husk frimerke. Porto som brev.

Energica, 0055 Oslo A l l e henvend el s er 815 59 200 ev. w w w. energ ic a .no

Slik virker ditt medlemskap i Energica

Servicekupong

Velkomsttilbud Gjelder kun ved første gangs innmelding.

93963 10 Questions for

93328 God bedring!

97600 Sunn og sterk med protein

94797 Den udødelige kvinnen

92023 Yogamat

98509 After Sun Balm 56 gr

97345 Kinastudien

81455 Slankere og sunnere på

Hovedboken Får du tilsendt ca. hver tredje uke hvis du ikke avbestiller innen fristen. Porto og ekspedisjonsgebyr per pakke er: Hovedbok kr 21,-. Pakker under 1 kg kr 39,-. Pakker opptil 2 kg kr 79,- og over 2 kg kr 98,-. Bestilles det varer sammen med hovedboka, gjelder satsene per kg.

92338 Sixtus fotbad m.m.

95380 Supersmoothies

96628 Vendbar veske

95653 Et pukka liv

97394 Solkrem SF 16

94227 Naturlig mat

92353 Etterpå

94003 Søtt og sunt

97691 Anrop fra en engel

86801 Raw delight

Retur Ifølge lov om angrefrist kan du returnere uleste/ ubeskadigede produkter innen 2 uker, men du må selv betale porto og produktet må returneres i originalemballasjen. Ufrankert retur vil bli belastet med kr 65,-.

81323 Mørke skyer

81372 Sunnere hverdagsmat

Avtalen Avsluttes medlemskapet før avtalt bindingstid er over, må du betale full pris for velkomstpakken. Betaling Benytt innbetalingskortet som ligger ved i hver bokpakke.Ved betaling på annen måte, oppgi ditt medlemsnummer og det kidnummer betalingen gjelder. Bestille/Avbestille Du kan bestille ekstraprodukter og avbestille hovedboken på vår ordretelefon 815 59 200, hele døgnet. Noter alltid ned kvitteringsnummeret du får oppgitt ved avbestilling. Du kan også gå inn på www.energica.no. Husk å registrere deg første gang du benytter siden. Ha alltid medlemsnummeret foran deg når du kontakter oss. Kundeservice Åpent alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00 Telefon: 815 59 200, tastevalg 9 Energica, 0055 Oslo E-post: Se www.energica.no

For bestilling hele døgnet: 815 59 200 For Energica tast 5 ANSVARLIG UTGIVER: Cappelen Damm AS REDAKSJONSSJEF: Nina Normann Ferguson REDAKSJONSSEKRETÆR: Bia Settem DESIGN/LAYOUT: Elin Sollesnes TRYKK: Ålgård Offset

the Dalai Lama

Kupongen må være oss i hende innen 30. juni 2013

89391 En skytsengels dagbok 95695 Den uvanlige healeren

81331 Det første steget til en

sprekere kropp

95554 Drømmereiser: Stallo (CD)

81471 Din lavkarbo-kokebok

93757 Døden ga meg livet

92569 Nye vitaminrevolusjonen

6 uker

85613 Spis riktig for din kropp 81489 Godt for ganen, godt for

hjertet

89813 Forvarsler og forutanelser 95885 Mantras to Start the Day

(CD)

84210 Syvtrinns inkakors 92551 Engletarot

Nei takk! Englehviskeren

Jeg avbestiller hovedboken Best.nr. 93807 Navn:

Ved adresseendring vennligst benytt Postens adresseendringskort.

Adresse: Postnr./ -sted: Husk medlemsnummer (9 sifre): Mitt medlemsnummer

Syvtrinns inkakors Syvtrinnskorset er mye eldre enn inkaenes tretrinnskors – og en nøkkel til andre dimensjoner! Anheng i sølv. Størrelse: 5,8 x 5,8 cm

SYVTRINNS INKAKORS, DIN PRIS: kr 298,Bestillingsnr. 84210 ergica en

298,KUPP

Energica-09-13.indd 15

27.05.13 15:47


Returadresse: Energica, Postboks 780 Sentrum, 0106 Oslo Returadresse: Energica, Postboks 780 Sentrum, 0106 Oslo

Engler, alver og drager møter Den store og lille arkana

Englene inntar tarot! Doreen Virtue, kjent for et utall bøker og kortstokker med engler, alver og feer, har sammen med tarotisten Radleigh Valentine skapt en helt ny kortstokk for alle engleelskere – og for tarotister en helt ny tarotstokk! I likhet med alle tarotstokker består Engletarot av 78 kort fordelt på Den store arkana og Den lille arkana. Kortstokken er bygget opp etter tarotkunstens regler, men symbolikken er hentet fra Doreen Virtues univers: Luftelementet gjenspeiles i enhjørningen, havfruer symboliserer vann, drager står for ild mens alvene viser til jordelementet. Noe er trukket fra og noe er lagt til, som de fjorten erkeenglene som er til stede i Den store arkana og budskapet påskrevet hvert kort. Et veiledningshefte som forklarer kortene og viser hvordan du bruker dem, følger med.

en

ergica

Ny orakelkortstokk fra DOREEN VIRTUE!

En spennende ny orakelkortstokk fra Doreen Virtue, vakkert og fantasifullt utformet av fantasykunstner Steve A. Roberts. 78 orakelkort, 9 x 12,5 cm + instruksjonsbok på 135 sider

errggica eenne

Kjent For degmed som engler, vil brukeukjent tarot tarot? påmed en ny måte

Doreen Virtue: ENGLETAROT DIN PRIS: kr 299,250,Bestillingsnr. 92551

Energica-09-13.indd 16 Energica-14-12.indd 16

Se side 6.

27.05.13 15:47 10.08.12 14.27

Energica 09/13  

Medlemsblad nr 9/13 i Energica

Energica 09/13  

Medlemsblad nr 9/13 i Energica