Page 1

nr 5 – 2018

rgi ene ca

Stort

CD-SALG side 10–11

www.energica.no


Energica

Plakaten

www.energica.no for kurs, reiser og seminarer

K

undalini er navnet på en energi i kroppen vår som mange mener noe om, ja til og med frykter, men som langt færre faktisk vet hva innebærer. Yoga- og meditasjonslærer Kathryn McCusker klargjør begrepet og viser deg at du helsemessig har mye å tjene på å bli kjent med denne kroppslige urenergien som for de fleste av oss ubevisst strømmer fra rotchakraet til kronechakraet. Å bli kjent med kundalini betyr å vekke energien, og det er nettopp hensikten med «vekkelsespredikant» Kathryns yoga- og meditasjonsøvelser i Kundalinimeditasjon.

Finn ut hva Hundens år vil bringe for deg! Vi har akkurat gått inn i Hundens år i den kinesiske kalender og i dette året vil rettferdighet, lojalitet og trofasthet stå sentralt. Den kinesiske kalenderen er basert på månenes bevegelser i forhold til jorden og er delt opp i sykluser på 12 år. Hvert år er definert som et dyr. Alt i alt er det hele 60 forskjellige dyretegn, fordi hvert av de tolv dyretegnene knyttes til et av de fem elementene. Ved hjelp av tabellen i begynnelsen av boken finner du lett frem til ditt kinesiske tegn. Norges mest kjente spåmann, Henning Hai Lee Yang veileder deg gjennom et spennende år, uke for uke, for ditt spesifikke tegn. Henning Hai Lee Yang: DITT KINESISKE HOROSKOP 2018 Hft. 237 sider Vanlig pris: kr 248,DIN PRIS: kr 217,Bestillingsnr. 430484

Når energien våkner fra sin dvale ved ditt rotchakra, begynner den å stige opp langs en trang energikanal langs ryggsøylen din. På veien treffer den på kroppens seks øvrige chakraer og aktiverer disse. Når kundalini har nådd kronechakraet, har du nådd nirvana – du er opplyst. Uten å ta motet fra deg, så er det langt fra rot til krone – enten du har lang eller kort rygg – tradisjonelt flere liv. Imidlertid, i vår frekvensøkende tid er veien til utvidet bevissthet bredere og rettere enn noensinne. Kathryn kan ikke garantere opplysthet, kun betydelig bevissthetsmessig uttelling for den som får sin kundalinislange til å åpne øynene og begynne å bevege seg.

Nina Normann Ferguson redaksjonssjef

V


Om kundalini – den skapende energien som slumrer nederst i ryggraden vår

V

Kathryn McCusker, yoga- og meditasjonslærer, har i mer enn 20 år også vært profesjonell operasanger. Det har gjort at hun i dag kjenner en dyp kontakt med blant annet pusteteknikker og chanting.

ekk den slumrende slangen!

Kathryn McCusker oppfordrer deg til å vekke kundalini og hjelpe energien til å stige opp gjennom kroppens chakraer ved hjelp av meditasjon, yoga, pust og bruk av bandhaer, yantraer, mudraer og chanting. Boken presenterer illustrerte øvelser med enkle forklaringer som hjelper deg til å vekke kundalini og høyne din vibrasjon. Med klarhet, innsikt, balanse, indre fred og økt personlig skaperkraft som mål. Den nye, opphøyde frekvensen som sinnet ditt vil fungere på, vil gjøre det lettere å lytte til din sanne indre stemme, til drømmene dine, til det du brenner for og til det som er din hensikt i dette livet.

en

ergica

Kundalinimeditasjon – en helt ny måte å være i livet på!


K

undalinimedi

«Arbeid jevnt og trutt, rolig og tålmodig med kundalinienergien, og ny bevissthet vil komme til deg på en naturlig og trygg måte.»

Sanskritordet kundalini betyr bokstavelig talt «kveilen i den elskedes hår», og symbolet for kundalini er gjerne en sammenkveilet slange. Det viser til den skapende energien som ligger i dvale ved roten av ryggraden vår. Når vi vekker kundalini ved hjelp av bokens mange energetiske verktøy og hjelper den til å stige – lik slangen som løfter seg opp av kurven i takt med fløytespillerens lokkende toner – hever vi vår frekvens og når et høyere, svært høyt om vi er heldige, nivå av indre velvære. Kundalini forbindes gjerne med mystisisme, hemmelighold, ritualer, lykksalighet og opplysthet, og er ifølge Kathryn McCusker her i Vesten blitt misforstått i flere tiår. Stadig flere oppdager nå fordelene ved denne urgamle tradisjonen for energetisk velvære. Selv er hun en svoren tilhenger av metoden som har sin opprinnelse i meditasjonspraksis fra fortidens hinduiske India, muligens hele 4000 år tilbake i tid. I mesteparten av sin karriere har Kathryn McCusker opptrådt på kjente scener rundt om i verden som profesjonell operasanger. På et tidlig tidspunkt oppdaget hun at yoga ga henne indre ro i en hektisk tilværelse. Imidlertid var hun i perioder fortsatt plaget av stress og meldte seg derfor på et kurs i kundalinimeditasjon. For henne ble det veien 4

Bo kklub b en Energica

Av Kari Kahrs til en helt ny måte å være i livet på. Det fine med kundalinimeditasjon, sier hun, er at den leder oss utover hverdagens kaos til en fornemmelse av virkelig frihet og stillhet. I denne tilstanden kan det nøytrale, meditative sinnet få tilgang til inspirasjon, glede og nye muligheter. Sinnet frigjør seg fra den evinnelige indre skravlingen som stort sett dreier seg om problemer og frustrasjoner. Den nye, opphøyde energetiske frekvensen som sinnet fungerer på, gjør det mulig å lytte til sinnets autentiske stemme, til drømmene våre, til det vi brenner for og til det som er vår hensikt i livet.

Reell forvandling I Vesten er vi blitt vant med at den beste måten å behandle depresjon på er ved hjelp av antidepressiva. Men er vi åpne for naturlige alternativer som kundalinimeditasjon, sier McCusker, kan vi utvikle et bevisst forhold til sinnet og i stedet for å være slave av våre tanker, bli herre over dem. Etter hvert vil vi evne å forbli i en tilstand av opphøyet bevissthet mens vi holder på med vårt i hverdagen. Vi trenger ikke å forstå teknikken fullt ut for å oppleve den gunstige effekten, sier McCusker. Heller ikke trenger vi å leve asketisk for å oppleve kraften i metoden. Etter hvert som vi kommer bedre inn i kundalinipraksisen, vil sinnet bli klarere og roligere, og vi vil utvikle et mer fred-

fylt forhold til oss selv og dem vi omgås. Hun hevder at selv om vi bare har svært kort tid å praktisere på i løpet av dagen, kan kundalinimeditasjon frembringe reell forvandling.

Helsegevinstene Kundalini er en åndelig praksis, og fra tidenes morgen har lærere, guruer og helgener over hele verden benyttet seg av kundalinikraften. Når kundalinienergien er løftet, kan den rense det underbevisste sinnet for frykt og fobier, og åpne for at uoppfylte ønsker og drømmer kan bli realisert. Tankene blir lettere og klarere. Men også vitenskapen går god for at kraften fungerer. Som McCusker skriver, kan kundalinimeditasjon bidra til stressreduksjon, forsinket aldring, frihet fra avhengighet samt lindring og helbredelse av mentale, emosjonelle og fysiske tilstander. Meditasjonsformen har også vist seg å ha gunstig effekt på astma, smerter og stressrelaterte plager; blodtrykket, hjerte- og pustefrekvensen reguleres og stoffskiftet balanseres, noe som i sin tur fører til mindre angst og depresjon, bedre kontroll over temperamentet og lindring av søvnproblemer. Kundalinipraksis har også vist seg å være til hjelp ved infertilitetsproblemer. Da Kathryn McCusker selv begynte å praktisere kundalinimeditasjon, trodde


«La den daglige praksisen bli en hellig stund, din gave til kroppen, sinnet og sjelen.» Kathryn McCusker

tasjonens kraft hun at hun på grunn av sin bakgrunn som sanger hadde en inngående forståelse av hvordan åndedrettet fungerer, men det var først da hun hadde satt seg inn i og opplevd pustemeditasjonene i kundalinisystemet, at hun forsto at hun tidligere bare så vidt hadde skrapt i overflaten av hva som var mulig å oppnå av forbedringer. Når vi arbeider med kundalinimeditasjon, reguleres åndedrettets rytme, dybde og hastighet, og det blir enklere å håndtere forskjellige tilstander både når det gjelder følelser og fysisk helse.

Tålmodig innsats Å vekke og løfte den slumrende slangen gjennom alle ryggradens chakraer kan kreve tid, tålmodighet og engasjement, men noen få minutter daglig kan danne grunnlaget for en god vane og etablere en vei til utvidet bevissthet, sier McCusker. Med et glimt i øyet siterer hun i den forbindelse et zen-ordtak: «Du bør sitte i meditasjon i 20 minutter hver dag – hvis du ikke har det for travelt. Da bør du sitte i en time.» I Kundalinimeditasjon har hun samlet de teknikkene vi trenger for å lære hvordan vi går frem. Hun beskriver alle sider ved forberedelsene til øvelsene, fra motivasjon og tilrettelegging av et sted å praktisere på, til kosthold og ritualer for å rense kroppen og sinnet. De konkrete øvelsene vises og forklares trinn for trinn, og omfatter i tillegg til meditasjoner viktige yogauttøyninger og -stillinger samt flere grunnleggende teknikker vi trenger for å la kundalini stige opp gjennom kroppen. Hun gir også en grundig gjennomgang

av hvordan vi kan kontrollere åndedrettet og forklarer hvordan vi kan fordype meditasjonspraksisen ved bruk av mantraer (hellig lyd), mudraer (hellige håndstillinger) og yantraer (hellige diagrammer).

Hva kan du forvente? Kundalini på vei opp gjennom chakraene kan gi fysiske utslag i form av varme, kulde, kriblinger, gysninger eller bølger av behagelige fornemmelser. Energistigningen kan også utløse ikke-fysiske reaksjoner som lykksalighet, altruistiske Kathryn McCusker har undervist i kundalinimeditasjon og yoga ved ledende studioer rundt om i verden, deriblant ved Triyoga and Alchemy i London, og KMYOGA i Sydney, som hun selv har grunnlagt og leder. Hun leder seminarer og retreater verden over. I mer enn 20 år har hun vært profesjonell operasanger; det har sterkt medvirket til at hun i dag kjenner en dyp kontakt med mantraenes kraft og med teknikker for bevisst pust. Hun er sertifisert lærer fra Kundalini Research Institute (KRI), og rådgiver ved International Kundalini Yoga School, Amrit Nam Sarovar, i Frankrike. www.kathrynmccuskerkundalini.com

tendenser og en trang til å ville forandre livet. Kundalini kan dessuten vekke uventede evner eller fremskynde en ny atferd, alt fra musikalske talenter til synske evner kan bli «gitt» deg. Det som skjer, er at den kraftfulle energien løser opp blokkeringer i chakraene og setter i gang en prosess der fysiske, mentale, emosjonelle, åndelige og psykologiske problemer avdekkes og heales. Når kundalini når helt til topps, går inn i kronechakraet, er du moden for opplysning. (Det er lov å håpe!)

en

ergica

Les et utdrag fra boken på www.energica.no

HOVEDBOKEN:

Kathryn McCusker: KUNDALINIMEDITASJON Originaltittel: Kundalini Meditation

Oversatt av Kari Kahrs Mykbind, ill. 160 sider Vanlig pris: kr 359,DIN PRIS: kr 315,Bestillingsnr. 429165

B okkl u bbe n E ne r g i c a

5


a

ergic en

Nå 6. opplag!

I medisinens tjeneste En ytre stemme i øret forteller medisinsk klarsynte Anthony William hva som feiler personen som oppsøker ham. Der legene gir opp, trer han inn og hjelper den syke. I Medisinsk klarsynt forteller han hva 25 år med klarsynt medisinsk arbeid har lært ham om den grunnleggende årsaken til en lang rekke sykdommer. Mange årsakssammenhenger er nye – «og vil heller ikke bli oppdaget av vitenskapen på mange år,» hevder Anthony William.   Anthony William: Les hva han kan fortelle om en lang MEDISINSK KLARSYNT rekke lidelser og om helbredende Oversatt av Benedicta Windt-Val kunnskap som ligger flere tiår frem i tid! Mykbind 450 sider Vanlig pris: kr 369,DIN PRIS: kr 323,rgi ene ca Bestillingsnr. 401372 Med overraskende ny viten, konkrete råd om behandling og utrolige klienthistorier

Anthony William, bestselgende forfatter av Medisinsk klarsynt og Livsforvandlende mat, ble født med en enestående evne til å kommunisere med en høytstående ånd, som han ganske enkelt kaller Ånd, og som gir ham nøyaktig informasjon om sykdom og helse, informasjon som ofte ligger langt forut for sin tid. Helt siden Anthony var fire år, da han sjokkerte familien sin med å erklære at den symptomfrie bestemoren led av lungekreft (hvilket stemte), har han brukt evnene sine til å lese folks helsetilstand og forklare hvordan de kan gjenvinne helsen. Den enestående treffsikkerheten han har som medisinsk klarsynt, har gjort ham respektert verden over. Klientene hans kommer fra alle samfunnslag; det de har til felles er at de ikke greide å finne veien til helbredelse før Anthony formidlet kunnskapen fra Ånd. William er også blitt en uvurderlig ressurs for leger som trenger hjelp til å løse sine vanskeligste tilfeller. www.medicalmedium.com

a

ergic en

Nå 2. opplag!

De hellige fire «Vannholdig plantekost er den eneste måten vi kan få i oss det levende vannet på, og alle andre former for næring som kroppen har et så desperat behov for,» sier Anthony William som mottar informasjon direkte fra Ånd. «De hellige fire» er synonymt med frukt, grønt, urter & krydder samt ville vekster. De er nøkkelen til helbredelse av en lang rekke lidelser.   «Det går med så uendelig mye jordisk energi for å lete høyt og lavt etter svar på spørsmål om mental og fysisk helse. Jeg er her for å fortelle deg at svarene har ligget gjemt i frukt- og grønnsaksavdelingen hele tiden.» Anthony William   Oppfølgeren til suksessboken Medisinsk klarsynt. Anthony William: LIVSFORVANDLENDE MAT

rgi ene ca

Om maten som helbreder! 6

Bo kklub b en Energica

Oversatt av Benedicta Windt-Val Mykbind Ill. 352 sider Vanlig pris: kr 399,DIN PRIS: kr 350,Bestillingsnr. 413626


Energica

Bazar

www.energica.no for flere varer

Endeløs knute Den endeløse knuten er et av de åtte symbolene innenfor buddhismen. Siden knuten ikke har noen begynnelse eller slutt, symboliserer den Buddhas visdom.

ANHENG I SØLV, ENDELØS KNUTE Mål: ca. 2 x 3 cm DIN PRIS: kr 289,Bestillingsnr. 409855

Smykkeskrin Skrin av kleberstein med det kraftfulle symbolet Livets blomst. Mål: 3,5 x 10 cm LIVETS BLOMST, SKRIN DIN PRIS: kr 129,Bestillingsnr. 427611.

ØREDOBBER I SØLV, ENDELØS KNUTE Mål: ca. 1 x 1,5 cm DIN PRIS: kr 199,Bestillingsnr. 409864

Runar Halonen veileder deg inn i underbevissthetens mange rom og nivåer. Du blir kjent med tankens kraft på kropp og sinn og reiser inn i et fargerikt landskap der ditt kraftdyr og dine åndelige hjelpere ønsker deg velkommen. To veiledete meditasjoner til musikk av Tron Syversen. DEN UENDELIGE REISEN (CD) Varighet: 73 min. DIN PRIS: kr 158,Bestillingsnr. 400603

Sprayflaske Fyll glassflasken med rent vann og spray energiberiket vann i rommet, i ansiktet, i bilen, på blomstene eller hvor du måtte ønske å høyne og rense energien. Formen på flasken forholder seg til hellig geometri, og Livets blomst er inngravert på undersiden. Et kraftfullt «par» som styrk- LIVETS BLOMST, SPRAYFLASKE er energien i alt du fyller flasken med. DIN PRIS: kr 159,Mål: 12 x 4 cm. Rommer 70 ml. Bestillingsnr. 343989 B okkl u bbe n E n e r g i c a

7


Møter med intelligenser fra andre dimensjoner

Besøk i rommet, fra rommet «Mine opplevelser i møte med andre dimensjoner og virkeligheter som jeg oppfatter som utenomjordiske, er vanskelige å sette ord på,» sier Karen-Sofie Thorstensen som omtaler seg selv som en vanlig husmor fra Nesodden utenfor Oslo. «Jeg er absolutt ærlig når jeg skriver. Hvis ikke jeg var ærlig, tror jeg at mine spennende møter ville forsvinne.»

en

«Jeg vet at mange ting jeg skriver om kan vekke noe i bevisstheten til andre mennesker.»

«Det forundrer meg til tider at menneskene i dag ikke er mer nysgjerrige på livet og dets mysterier,» sier Karen-Sofie Thorstensen. En forklaring kan være at få har hatt opplevelser av en slik art at nysgjerrigheten er blitt vekket, som for eksempel dem Karen-Sofie kan vise til. Gjennom mange år har hun hatt kontakt med utenomjordiske, og en marsnatt i 2002 fikk hun oppfylt sitt ønske om å se dem med sine egne øyne, lys våken og bevisst: «Rasen jeg så befant seg plutselig, midt på natten, i mitt soverom.» KarenSofie så et vibrerende omriss av ikke bare ett «menneske», men flere, lavere og spinklere enn oss og med melkehvite ikke-fysiske kropper som både gikk og svevde i rommet hennes. Vesenene ble etter hvert akkompagnert av fargerike, svevende kuler og spiraler og andre symboler. Hektisk aktivitet og de utroligste syner fulgte i den neste timen. KarenMarie beretter detaljert hva hun så og kjente i sin egen kropp både den natten og to netter senere i samme uke da alt og alle kom tilbake.

vesener. På spørsmål om hvor de kom ifra, fikk hun oppgitt Sirius, et planetsystem som Karen-Sofie har erfart at hun har en sterk forbindelse til. En sommerdag i Drøbak så hun to meter høye, gråaktige «mennesker» som beveget seg mellom grenene i et tre samtidig som lemmene deres var en del av treet. «Vi er punkter av bevissthet og en del av Jordens eteriske vesen,» kunne de fortelle. «Dere lever i et hav av liv, og dere er kun ett av mange uttrykk. Noen [liv] ser dere, andre ikke.»

Etter hvert viste ytterligere andre «mennesker» seg, også noen kattelignende

Ikke bare besøker andre eksistenser henne, Karen-Sofie foretar bevissthetsrei-

8

Bo kklub b en Energica

ergica

ser til andre planeter, og i boken beskriver hun detaljert hvor hun er og hva hun ser. Bli med, om du tør! Karen-Sofie Thorstensen: KONTAKT MED ANDRE VIRKELIGHETER Hft. 226 sider Vanlig pris: kr 200,DIN PRIS: kr 175,Bestillingsnr. 429405


En frittstående fortsettelse av Et kurs i mirakler

en

ergica

Tar deg til sannheten om hvem du er

Adgangskort til hjertets visshet Det eksisterer en viten som kan ta deg bortenfor dit all din læring har tatt deg. I likhet med Et kurs i mirakler (kanalisert av Helen Schucman på 1960–70-tallet i USA og utgitt i 1975) er Et kurs om kjærlighet også kanalisert tekstmateriale fra Jesus. Stoffet formidles gjennom amerikanske Mari Perron som i perioden 1998–2001 skrev ned det hun hørte en indre stemme si. Boken ble utgitt i 2002. Det er ingen formell forbindelse mellom de to kanaliserte verkene, men begge ble mottatt på samme vis, og i begge kursene er Jesus klar på at han er kilden. En rekke tegn og «tilfeldigheter» gjorde Mari til det Jesus kaller den første mottaker av dette kurset, og han er tydelig på at innholdet har like stor og direkte virkning på den som leser hva Mari skriver, som det hadde på Mari som tok imot ordene: «Når du leser disse ordene, er du like meget en ‹mottaker› av denne dialogen som hun som første gang hørte disse ordene og overførte dem til papiret.» Jesus beveger seg metodisk fremover gjennom verkets tre seksjoner: Kurset, Redegjørelsene og Dialogene, ved å bruke logikk og ved noen ganger å presentere radikale ideer; tonen er alltid vennlig, og han henvender seg alltid til hjertet. I motsetning til Et kurs i mirakler inneholder dette kurset få øvelser. Det tilbyr i stedet en transformerende erfaring, «Førti dager og førti netter», og kurset snakker like mye til henne som til ham, til søstre som til brødre, og det legger stor vekt på det feminines måte å erfare verden på. Kurset avdekker en Marias vei som eksisterer i en symbiotisk relasjon til en Jesu vei, og som nå i vår tid samhandler. Den som lengter etter å få adgang til hjertets visshet, vil få hjelp fra Et kurs om

rgi ene ca

En nær følgesvenn på din reise hjem

kjærlighet. Teksten trekker sinnet til en kommunikasjon med hjertet og tilrettelegger for oppvåkningen av enhetsbevissthet (i motsetning til adskilthet som til nå har preget og fortsatt preger vår selvforståelse). Enhetsbevissthet kan ikke læres; den åpenbares gjennom samhørighet med kilden.

Mari Perron: ET KURS OM KJÆRLIGHET Originaltittel: A Course of Love Oversatt av: Størker Svendsen Hft. 704 sider Vanlig pris: kr 479,DIN PRIS: kr 420,Bestillingsnr. 429263 B okkl u bbe n E ne r g i c a

9


Energica

Bibliotek

www.energica.no for flere CD'er Bålfolket: OUT OF THE BOX – INTO THE DREAMING (CD) Varighet: 50 min. DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 343596 ergica en

99,«Livet er en fantastisk opplevelse, og alle som er her sammen med deg er med på å forme den og dele den med deg. Send en impuls av takknemlighet fra hjertet ditt til alle som svømmer, kryper og går. La bålfolkets magiske lydbilde vekke din ur-forbindelse til all skapelse. Deva Premal: SINGS THE MOOLA MANTRA (CD) Varighet: 52 min. DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 111747

ergica en

99,Moola-mantraet (rot-mantraet) påkaller guddommeligheten i alt som lever når det fremsies, og ber om beskyttelse mot og frihet fra all sorg og lidelse. Deva Premal fremfører moola-mantraet med vakker stemme og akkompagnert av vestlige og indiske instrumenter. Mike Rowland: ARC-EN-CIEL: THE HEALING (CD) Varighet: 60 min. DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 119366

ergica en

69,Ti alveinspirerte spor med healende toner av Mike Rowland hvis musikalske karriere startet da han under en skogstur «hørte utenomjordisk musikk fra ‘et eller annet sted’ mellom trærne». 10

Bo kklub b en Energica

en

ergica

CD-

salg!

MUSIC FOR WELLBEING & MINDFULNESS (CD) Varighet: 63 min. DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 339627

ergica en

99,Ti magiske spor inspirert av esseernes åndelige vei, og som speiler den rikdommen og skjønnheten som alle åndelige musikktradisjoner har felles. La musikken følge deg i hverdagen og minne deg på sjelens dype sang som forteller deg at du er et barn av livet. E. Fylling og S. Heggen: BLISSFUL MOMENTS (CD) Varighet: 47 min. DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 400060

ergica en

99,Egil Vihanga Fylling, instrumental, og Shivani Heggen, vokal, inviterer deg inn til tre magiske og meditative musikalske opplevelser der også Mikkel Gaup bidrar med energigivende joik. En klassisk Fylling-CD – et must for alle som søker det beste innenfor meditasjonsmusikk. Leahmoin: BLESSED BE (CD) Varighet: 48 min. DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 119357

ergica en

69,Tre vakre musikale og vokale hyllester til den guddommelige naturen, synlig som usynlig, som alle sanne hekser til alle tider har visst at mennesket ikke er overlegent, og som vi kan helbredes av.


en

ergica

Energica

CD-

salg!

Bibliotek

www.energica.no for flere CD'er MUSIC FOR MASSAGE (CD) Varighet: 60 min. DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 318551

ergica en

69,Beroligende og avslappende musikkspor som følger stadiene av en massasje. Med innledning, hoveddel og avslutning. Artister som Erik Berglund, Chris Glassfield, Chris Mitchell og Daniele Garella. Harpe, gitar, natur og fløyte.

Dunia Anandara: LEMURIA (CD) Spilletid: 70 minutter DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 344005

ergica en

69,Healende mantraer på lemurisk! Lytt med hjertet til tonsatte mantrasanger fremført av den tyske sjamanen Dunia som arbeider med 5. dimensjonsenergier – Lemuria.

Aeoliah: ANGEL LOVE II (CD) Spilletid: 61 minutter DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 318418

ergica en

69,Aeoliahs fortryllende musikk inspirerer, beroliger og holder sansene dine fanget med sin sarte symfoni av transparente toner og melodier som løfter deg til et høyere ståsted. Med fløyte, vokal og harpe.

Pushkar: DING (CD) Spilletid: 42 minutter DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 348118

ergica en

69,Åtte rolige melodier av den danske New Age-musikeren Pushkar, med en atmosfære av uskyld og renhet. Med gitar, bouzouki, panfløyte, blokkfløyte, bambusfløyte, ulike typer vindspill, percussion og synthesizers.

Surajit Das: AYURVEDIC HEALING CYCLE (CD) Varighet: 75 min. DIN PRIS: kr 69,Bestillingsnr. 119339

ergica en

69,Musikk er et urgammelt aspekt ved ayurveda, og fra tidenes morgen har musikk vært en del av den indiske kulturen. Musikk påvirker hypofysen, og også doshaene – kapha, vata, pitta – påvirkes av musikk.

Enam: LUNA MAGISTRA (CD) Varighet: 50 min. DIN PRIS: kr 99,Bestillingsnr. 406590

ergica en

99,Femten harmoniske spor med keltisk sang og musikk av og med Enam, med tekster inspirert av keltisk mytologi og dikt av den engelske forfatteren Emily Brontë (1818–1848). Med blant annet piano, harpe, cello, fløyte, gitar, perkusjon og keyboard. B okkl u bbe n E n e r g i c a

11


Det hele mennesket

Bøker for deg som søker indre vekst og er opptatt av samspillet mellom sjel, kropp og sinn. Wayne W. Dyer: INGEN FLERE UNNSKYLDNINGER!

Deb Shapiro: DIN KROPP SPEILER DITT SINN

Jeg greier det ikke; jeg er for gammel; jeg har ikke råd... Her avsløres våre unnskyldninger for å slippe unna det vi tror det koster oss å velge ny retning i livet, videreutvikle oss eller utvide repertoaret – i det hele tatt få et bedre liv. Basert på forfatterens personlige erfaring med at tenke- og handlemønstre kan endres.

Fysisk smerte har uten unntak sin opprinnelse i følelsesmessig smerte. Din kropp speiler ditt sinn er et fantastisk oppslagsverk i hvilken smerte som knytter seg til hvilken følelse. Vanlig pris: kr 169,DIN PRIS: kr 148,Bestillingsnr. 344791

Vanlig pris: kr 169,DIN PRIS: kr 148,Bestillingsnr. 344808 Gill Edwards: BEVISSTHETSMEDISIN

Peter Kelder: UNGDOMSKILDEN

Gill Edwards belyser den revolusjonen som skjer i fysikken og biologien. Hun forklarer hvorfor stress og traumer fører til følelsesmessig og fysisk sykdom, hvorfor følelsene er så viktige for velværet, og hvordan tankene våre konkret påvirker DNAet.

Alle som utfører de fem tibetanske ritene hver dag, vil bli overrasket over i hvilken grad helsen, velværet, ungdomsfølelsen og livskraften våkner og styrkes! Det er som om kroppen forynges dag for dag, som om man har funnet selve ungdomskilden ...

Vanlig pris: kr 149,DIN PRIS: kr 131,Bestillingsnr. 327925

Vanlig pris: kr 169,DIN PRIS: kr 131,Bestillingsnr. 339672

Andy Caponigro: PUSTENS MIRAKEL Pusteteknikker for å mestre frykt, helbrede sykdom og for å nå opplysthet ble utviklet av østlige vismenn for tusenvis av år siden. Teknikkene springer ut av livets pust – den åndelige livskraften som holder oss i live gjennom åndedrettet – og er forbausende kraftfulle. Vanlig pris: kr 169,DIN PRIS: kr 148,Bestillingsnr. 404654

12

Bo kklub b en Energ ica

Esther og Jerry Hicks: DU FÅR ALLTID DET DU BER OM Kanalisert livsvisdom om den bevisste skapelsens lov. Budskapet fra Abraham har inspirert tusenvis av mennesker til å gjøre livsforvandlende valg. Vanlig pris: kr 169,DIN PRIS: kr 148,Bestillingsnr. 333909


Energica

Bibliotek

www.energica.no for flere bøker Louise L. Hay: DU KAN HELBREDE DITT LIV Nesten alt kan helbredes, hvis vi bare forandrer vår måte å tenke på, skriver Louise L.Hay i denne klassikeren. Nøkkelordet er tilgivelse. For å komme videre i livet må vi lære oss å tilgi og gi slipp på fortiden og gamle, negative mønstre. Vanlig pris: kr 149,DIN PRIS: kr 131,Bestillingsnr. 326944

Michael Newton: SJELEREISER Fascinerende og detaljert om livet mellom livene, fortalt til regresjonsterapeut Michael Newton av hans klienter under dyp hypnose. Sjelereiser begynner der andre bøker om livet etter døden slutter! Vanlig pris: kr 169,DIN PRIS: kr 148,Bestillingsnr. 404645

Neale Donald Walsch: HIMMELSKE SAMTALER 1 En av vår tids største bestselgere: Forfatteren stiller Gud grunnleggende spørsmål om tro og kjærlighet, om livet og døden, om det gode og det onde. Vanlig pris: kr 169,DIN PRIS: kr 148,Bestillingsnr. 333892

Louise L. Hay: DU HAR KRAFTEN I DEG Louise L. Hay viser deg at du har kraften i deg til å fri deg selv fra frykt og skyldfølelse, til å tillate deg selv å ha suksess og medgang, og til å overvinne de følelsesmessige barrierene som hindrer deg i å føle kjærlighet til deg selv. Vanlig pris: kr 169,DIN PRIS: kr 148,Bestillingsnr. 404663

Inna Segal: KROPPENS HEMMELIGE SPRÅK Vi har alle en iboende healingintelligens. Inna Segal viser oss hvordan vi oppretter forbindelse med den og påkaller kroppens innebygde evne til å helbrede seg selv. Vanlig pris: kr 149,DIN PRIS: kr 131,Bestillingsnr. 327907

Sonia Choquette: SPØR DINE ÅNDELIGE VEILEDERE En lærebok i åndelig kommunikasjon. Du får en trinnvis innføring slik at følsomheten overfor åndeverdenen bygges opp i et naturlig tempo. Ulike intuitive øvelser setter deg i forbindelse med de enkelte typer guider og viser hvordan du tar i bruk din sjette sans. Vanlig pris: kr 169,DIN PRIS: kr 148,Bestillingsnr. 344817

B okkl u bbe n E n e r g i c a

13


Alt om helsebringende kraft og med 50 oppskrifter på buljonger, toddier, supper, oppkvikkere, smoothier, godterier og desserter.

K

Melkesyregjæret mat styrker de gode tarmbakteriene og dermed immunforsvaret vårt. Gry Hammer lærer deg å lage alt fra ditt eget surdeigsbrød til kimchi, pesto og kombucha (te). Gry Hammer: FERMENTERING Innb. Ill. 216 sider Vanlig pris: kr 349,DIN PRIS: kr 249,Bestillingsnr. 401292

RAFTFULLT!

Kraft kokt på bein er rik på næring og smak og svært enkelt å lage. Jo lenger kraften får putre, desto flere næringsstoffer utvinnes og desto bedre for fordøyelsen. Kraft kan du koke på alt fra storfe og vilt til fjærkre, fisk og skalldyr. Kraftgryta kan du tilføre ekstra smak og næring ved å tilsette grønnsaker og urter. Drikk kraften au naturel for en varmende opplevelse eller bruk den som utgangspunkt for å brygge de beste styrkedrikkene og suppene, for ikke å snakke om hvilket kraftgodteri og nærende desserter du kan lage!  Gry Hammer: KRAFT OG ANDRE STYRKEDRIKKER Innb. Ill. 160 sider Vanlig pris: kr 379,DIN PRIS: kr 332,Bestillingsnr. 428923

en Lær å lage de grunnleggende kraftbasene på avskjær og bein fra kjøtt og fisk, beriket med grønnsaker og urter.

ergica

Kraft – den nye supermaten!


Husk frimerke. Porto som brev.

Energica, Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo

Du bestiller/avbestiller på 21 89 60 60 Slik virker ditt medlemskap i Energica

Tast 5 for Energica eller gå innKupongen på Min side www.energica.no må på være oss i hende innen 7. april 2015 Servicekupong

PRISENE I DETTE BLADET ER GYLDIGE TIL 12. MARS 2018

Servicekupong

HOVEDBOKEN Får du tilsendt ca. hver tredje uke hvis du ikke avbestiller innen fristen. PORTO OG EKSP.GEBYR Innland: Hovedbok: kr 21,-; under 1 kg: kr 39,-; 1–2 kg: kr 79,-; over 2 kg: kr 98,Utland: Hovedbok: kr 89,-; annet: kr 129,RETUR Ifølge lov om angrerett kan du returnere uleste/ ubeskadigede produkter, men du må selv betale porto og produktet må returneres i originalemballasjen og med faktura. Ufrankert retur vil bli belastet med kr 79,-. Returadresse: Energica, Sentraldistribusjon AS, 0540 Oslo

Prisene i dette bladet gjelder i denne bladperioden. KUNDESERVICE Kl. 08.00–19.00 alle hverdager. Telefon: 21 89 60 60 Postadresse: Energica, 0055 Oslo E-post: Se www.energica.no

ANSVARLIG UTGIVER: Cappelen Damm AS REDAKSJONSSJEF: Nina Normann Ferguson REDAKSJONSKONSULENT: Inger Moen DESIGN/LAYOUT: Elin Sollesnes TRYKK: Ålgård Offset CAPPELEN DAMM AS er miljøsertifisert i henhold til FSC® og PEFC.

400060 Blissful Moments (CD)

413626 Livsforvandlende mat

318551 Music for Massage (CD)

343989 Livets blomst, sprayflaske

348118 Ding (CD)

400603 Den uendelige reisen (CD)

344005 Lemuria (CD)

409864 Øredobber, endeløs knute 427611 Livets blomst, skrin 429405 Kontakt med andre virkeligheter

119339 Ayurvedic Healing Cycle (CD) 318418 Angel Love II (CD) 406590 Luna Magistra (CD) 333909 Du får alltid det du ber om

429263 Et Kurs om Kjærlighet

344808 Ingen flere unnskyldninger!

343596 Out of the Box – (CD)

344791 Din kropp speiler ditt sinn

339627 Music for Wellbeing (CD)

327925 Bevissthetsmedisin

111747 Moola Mantra (CD) 119357 Blessed Be (CD)

BETALING Benytt innbetalingskortet som ligger ved i hver bokpakke.Ved betaling på annen måte, oppgi ditt medlemsnummer og det kidnummer betalingen gjelder. BESTILLE/AVBESTILLE Du kan bestille ekstraprodukter og avbestille hovedboken på vår ordretelefon 21896060, hele døgnet. Noter alltid ned kvitteringsnummeret du får oppgitt ved avbestilling. Du kan også gå inn på www.energica.no. Husk å registrere deg første gang du benytter siden. Ha alltid medlemsnummeret foran deg når du kontakter oss.

401372 Medisinsk klarsynt

409855 Anheng, endeløs knute

AVTALEN Avsluttes medlemskapet før avtalt bindingstid er over, må du betale full pris for velkomstpakken.

Kupongen må være oss i hende innen 12. mars 2018

119366 The Healing (CD)

344817 Spør dine åndelige veiledere

327907 Kroppens hemmelige språk 333892 Himmelske samtaler 1 404645 Sjelereiser 404654 Pustens mirakel 404663 Du har kraften i deg 401292 Fermentering 428923 Kraft og andre styrke drikker 428442 Lev livet uten bekymringer 428503 Veiviserkort+hefte 430484 Ditt kinesiske horoskop: Hundens år

339672 Ungdomskilden 326944 Du kan helbrede ditt liv

Nei takk!

Jeg avbestiller hovedboken Best.nr. 429165

Kundalinimeditasjon

Navn:

Ved adresseendring vennligst benytt Postens adresseendringskort.

Adresse: Postnr./-sted: Husk medlemsnummer (9 sifre): (se baksiden av bladet)

Mitt medlemsnummer

Ta knekken på bekymringene dine før de tar knekken på deg! Dale Carnegie: LEV LIVET UTEN BEKYMRINGER

Oversatt av Svein Johs. Ottesen Hft. 288 sider Vanlig pris: kr 199,DIN PRIS: kr 89,Bestillingsnr. 428442

ergica en

89,KUPP

B okkl u bbe n E n e r g i c a

15


Returadresse: Energica, Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo

• Samiske guder og gudinner • Samisk kultur • Natur • Dyr • Himmel og jord

Samisk visdom

48 magiske kort med en fyldig veiledning Om du velger å trekke et kort eller å legge et større kortlegg, har alle kortene et budskap til deg. Bruk dem intuitivt; hvis et kort faller ut mens du stokker, har det et viktig budskap til deg. Å se på bildene og lese teksten har i seg selv en styrkende virkning og setter i gang bevegelse, befrielse og kanskje helbredelse. Kortene vil hjelpe deg til å heale fortiden, og gi innsikt og veiledning for hvordan fremtiden kan utfolde seg.

en

ergica

SARAHKKAS: det guddomelige feminine

Astrid Ingebjørg Swart: 48 VEIVISERKORT 7x12 cm + veiledning, 56 sider DIN PRIS: kr 425,Bestillingsnr. 428503

en

ergica

Healing • Selvhjelp • Dyp innsikt

ASTRID INGEBJØRG er arvtaker og bærer av helbredertradisjonen etter en anerkjent noaide. Hun underviser i sjamanissme med samiske tradisjoner.

Medlemsblad nr. 5/18  

Bokklubben Energica - for sjel, kropp & sinn

Medlemsblad nr. 5/18  

Bokklubben Energica - for sjel, kropp & sinn