__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Birgit Semundseth og Tonje Wessel Rummelhoff

En god fødsel Forbered deg med

mental trening


© CAPPELEN DAMM AS 2014
 ISBN 978-82-02-42685-9 1. utgave, 1. opplag 2014
 Omslagsdesign: Sissel Holt Boniface, Cappelen Damm 2014 Omslagsfoto:
Getty Images Sats og layout: Sissel Holt Boniface, Cappelen Damm 2014 Foto: Shutterstock (side 2, 10, 24, 39, 58, 74, 76, 90, 110, 123), Getty Images (side 6, 68–69, 82, 96, 112), iStockphoto (side 15, 32, 44) og Lykkeliten Studio AS/Drømmefabrikken (side 105). Forfatterfoto: Tove Breistein Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2014, Latvia Satt i Berkeley og trykt på 130 g Arctic Volume. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Innhold Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hva påvirker fødselen din? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Forventninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tankens kraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Placeboeffekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Generell fødselsforberedelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Redebygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Brev til jordmor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Forbered kroppen din til en god fødsel . . . . . . . . . . . . 33 Mental forberedelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Visualisering som metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Fødselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Fødselens ulike faser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Modningsfasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Den aktive fasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ulike typer smertelindring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Pause og avspenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utdrivningsfasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etterbyrdsfasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partnerens rolle og arbeidsoppgaver . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Næring og nærhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fødselsangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frykt og vanskelige følelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traumatiske opplevelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fødende kvinners erfaringer med En god fødsel . . . . . . Fagfolks vurderinger av En god fødsel . . . . . . . . . . . . . Etterord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Takk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59 64 70

72 77 78 83 84 88 97 113 120 122 124


6


Innledning Boken En god fødsel inneholder det du trenger å vite for å forberede deg på en god måte til fødselen. Du får viktig kunnskap om fødselen og lærer å bruke mental trening. I boken får du også en QR-kode som gir deg tilgang til en lydfil med et visualiseringsverktøy. Her ledes du gjennom fødselen og visualiserer det som skal skje, noe som gir deg muligheten til å automatisere arbeidsoppgavene dine før fødselen. Dette vil gjøre deg godt forberedt. En god fødsel er opprinnelig et nettbasert kurs, som inkluderer bruk av lydfilen. Denne boken er en utvidelse av nettkurset. I tillegg til kurset og lydfilen får du dypere og mer informasjon i tillegg til egne kapitler med flere kvinners ulike erfaringer med nettkurset. Navnene på disse kvinnene er anonymisert. Du kan begynne å forberede deg til fødselen så tidlig som du føler det er naturlig. Dersom du er veldig engstelig, er det en fordel at du begynner tidlig, for eksempel når du er 5–6 måneder på vei. Vi anbefaler alle gravide å starte med forberedelsene minst fire uker før terminen. Noen kvinner reagerer med vantro på at det går an å forberede seg til fødselen. «Du aner jo ikke hva du går til», «Du har ingen garantier» og «Du kan umulig vite hvordan din fødsel

7


blir» er uttalelser vi har hørt mange ganger. Dette er både sant og usant. Din fødsel og fødselsopplevelse ligger foran deg, og først etterpå vet du akkurat hvordan det gikk og kan fortelle om den. I denne boken får du vite hva du selv kan gjøre for å påvirke fødselen i positiv retning og hvordan du kan forberede deg til å mestre det store som skal skje. Du vil lære om tankens kraft, visualisering, fødselens faser og hvordan en normal fødsel i de aller fleste tilfeller foregår, og du vil få styrket din tro på egen fødekraft. Du vil få de beste tipsene og konkrete arbeidsoppgaver knyttet til de forskjellige fasene. I tillegg får du et enkelt mentalt treningsverktøy som hjelper deg med å forberede kroppen til en god fødsel. Verktøyet er en avspennings- og visualiseringsfil som du lytter til når du legger deg om kvelden. Ved hjelp av denne lydfilen, som varer i 11 minutter, lærer du å føde, selv om du bare «føder» mentalt. Toppidrettsutøvere har i mange år benyttet mental trening med stor suksess, både når de trener og når de for eksempel forbereder seg til et skirenn. Vi benytter den samme teknikken for å hjelpe deg til å få en god fødselsopplevelse. Mental trening er like enkelt som det er genialt. I flere år har vi hørt om en utvikling som går i feil retning. Fødselsangst og skrekkhistorier påvirker kvinner i så stor grad at noen til og med ender med å ønske seg keisersnitt fremfor å føde naturlig. Et keisersnitt er en nødløsning, og bør fortsette å være det. Når du føder vaginalt, fullføres en naturlig prosess som kroppen din begynte på ved unnfangelsen av barnet. Kroppen mestrer det i de aller fleste tilfeller. Boken og nettkurset En god fødsel har som mål at kvinnen og partneren får en god fødselsopplevelse. En god fødselsopplevelse betyr ikke en smertefri

8


fødsel eller en fødsel uten smertelindring. Alle fødselsopplevelser er ulike, men med denne boken og det mentale verktøyet er målet at du er godt forberedt, og dermed får en så god fødsels­ opplevelse som mulig. I dag er det godt dokumentert at det som sitter øverst på kroppen, påvirker det som sitter under. Erfaring innen mental trening tilsier at dette bør være en naturlig del av kvinners fødselsforberedelse. Vi mener derfor at det er innlysende at kvinner skal få lære om og benytte seg av mental trening i god tid før fødselen. Ved å bruke mental trening i fødselsforberedelsene styrker du deg selv i troen på at du er i stand til å føde, og du gir deg selv det beste utgangspunktet for en god fødsel.


10


Hva püvirker fødselen din?


Forventninger Mange kvinner gleder seg til å føde. De har en positiv forvent­ ning. Årsaken kan for eksempel være at de tidligere har hatt en god fødselsopplevelse. Det kan hende at du er født optimist og har en naturlig evne til å tenke positivt, eller det kan også være at du har hørt historier fra venninner om hvor herlig det var å få babyen lagt inntil brystet, hvor godt det var å ha mestret fødselen, og at du som optimist stoler på at du vil oppleve noe av det samme. Forberedelser som yoga, gode samtaler og gleden over å skulle bli mamma gjør det enklere å kjenne på gleden over å skulle føde. Et problemfritt og normalt svangerskap tar mindre energi enn et komplisert og risikofylt svangerskap. Ut fra kvinnens erfaring og tidligere opplevelser vil det variere hvilke følelser forventningene er knyttet til. Vi vet at traumatiske og vonde opplevelser fra barndommen lett kan ta stor plass i følelseslivet og bli et hinder for nytenkning og positivt fokus. Derfor er det en stor fordel å bearbeide slike hendelser i forkant av fødselsforberedelsene. For noen vil det være en fordel å jobbe med det allerede før graviditeten. «Jeg var i mange år engstelig for å føde og hadde bestemt meg for ikke å få barn. Men så begynte samboeren min å hinte om at han ønsket å stifte familie! Da startet en lang prosess der jeg jobbet mentalt for å komme dit at jeg faktisk ønsket å få barn. Jeg hadde en god samtale med jordmor i denne prosessen, og følte etter hvert at jeg også skulle klare fødselen.» Ingunn

12


Tankens kraft I dag er det mange som har fødselsangst. Noen ganger handler det egentlig om andre former for angst, for eksempel sykehusskrekk. Har du hatt vonde opplevelser på sykehus i barndommen, kan det hjelpe å prøve å tenke gjennom hva du opplever som truende. Er det frykt for fødselen, eller er det sykehuset og omgivelsene der som virker truende? Det er viktig å identifisere hvor skoen trykker. Da har du med en gang større valgfrihet, og kan tenke muligheter i stedet for begrensninger. Kan du planlegge hjemmefødsel? Eller kanskje hjelper det bare at noen vet hva du er redd for? «Tro kan flytte fjell.» «Det kan gå troll i ord.» «Pass på hva du ønsker deg. Det kan bli virkelighet.» Dette er gamle ordtak og vanlige utsagn som beskriver tankens kraft. Tro på egen fødekraft, tro på at du vil mestre fødselen og at du er godt forberedt, vil påvirke fødselsopplevelsen positivt. Bare en sjelden gang er kvinnens begrensning biologisk. I gamle dager ble det oftere sagt at kvinnens bekken var for lite og at barnet derfor ikke kom ut. Dette skjer svært sjeldent, og i slike tilfeller vil fødselen stoppe opp. Grunnen til at man ikke anbefaler planlagt keisersnitt selv ved en liten mistanke om at kvinnens bekken er for lite, er de store fordelene både kvinnen og barnet får av å være i fødsel. Selv om en fødsel ender i akutt keisersnitt, utgjør tiden med fødsel en forskjell for barnets start og din fremtidige helse. Under riene produseres det hormoner og pågår prosesser i kroppen som er gunstige for barnets utvikling. For eksempel modnes barnets lunger i fødselsprosessen. Livmoren trekker seg bedre sammen etterpå, og melkeproduksjonen blir påvirket på en gunstig måte.

13


«Min første fødsel endte med keisersnitt. Jeg synes det var trist, da jeg så gjerne ville føde normalt. Da jeg ble gravid igjen, ble det viktig for meg å forberede meg så godt jeg kunne. Jeg ville gjøre det beste jeg kunne for å få en vanlig fødsel denne gangen. Jeg så filmen tre ganger og brukte lyd­filen en liten uke – men tenkte på innholdet i lydfilen hver kveld. Jeg følte meg godt forberedt til fødselen. Og da riene startet tidlig på morgenen, gjorde jeg akkurat som jeg hadde lært – jeg lå på sofaen, spiste, hvilte, sov og slappet av mellom riene. Først på natta ble riene mer intense og kom med 5 minutters mellomrom. Neste ettermiddag hadde jeg 5 cm åpning, men åpningen ble aldri større. Babyen var stor og lå helt skjevt i bekkenet. Personalet fikk ikke festet elektroder på babyen og fikk dermed ikke kontroll med hvordan hun hadde det, og det ble bestemt at keisersnitt var den beste løsningen. Kirurgen fortalte meg etterpå at det ikke ville vært mulig for meg å få henne ut vaginalt. For meg var det veldig bra at jeg hadde fulgt kurset En god fødsel. Jeg både håndterte fødselsarbeidet frem til keisersnittet veldig bra, samtidig som jeg vet at jeg selv gjorde det beste jeg kunne! Dette har vært viktig for meg i ettertid.» Nina

Selv om metoden vi bruker på kurset og i denne boken ikke gir deg noen garanti for hvordan fødselen blir, så er det likevel mange gode grunner til å sette seg inn i hvordan god mental forberedelse kan være til hjelp. Tankens kraft handler i stor grad om å tro. Når vi mennesker tror på noe, ser det ut til at vår tro kan hjelpe oss med å realisere hva det måtte være. Alle kjenner begrepet «tro kan flytte fjell».

14

Profile for Cappelen Damm AS

En god fødsel av Birgit Semundseth og Tonje Wessel rummelhoff  

I denne boken får du all informasjon du trenger for å få en god fødsel! Les om hva som skjer i svangerskapet, fødselens faser, forberedelse...

En god fødsel av Birgit Semundseth og Tonje Wessel rummelhoff  

I denne boken får du all informasjon du trenger for å få en god fødsel! Les om hva som skjer i svangerskapet, fødselens faser, forberedelse...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded